ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lurid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lurid*, -lurid-

lurid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lurid (adj.) น่าตื่นตกใจ Syn. gruesome
English-Thai: HOPE Dictionary
lurid(เลียว'ริด) adj. แดงฉาน,สว่างไสวอย่างน่ากลัว,น่าขนลุก,น่ากลัว,เสียวสยอง,ฉูดฉาดเกินไป, See also: luridness n. ดูlure, Syn. violent,terrible,awful
English-Thai: Nontri Dictionary
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
luridสีน้ำตาลหม่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I quote: "The White House press corps chases history, not lurid true-crime stories."ฉันคัดมาเลยนะ "นักข่าวประจำทำเนียบขาว ถูกประวัติศาสตร์ไล่ล่า ไม่ใช่ข่าวอาชญากรรม จริงๆ ที่น่าตื่นตกใจ
I crafted our lurid reputation in order to fend off the most insidious evil that's been lurking this forsaken country of ours.เราสรรสร้างเรื่องขนหัวลุกต่างๆ ขึ้นไว้เพื่อป้องกันตัว จากปีศาจเจ้าเล่ห์ที่บุกรุกเข้ามา ในดินแดนที่ถูกทอดทิ้งของพวกเรา
You have a lurid imagination.เธอนี้ช่างจิตนาการมาก
I once had a lurid affair with my father's best friend, which became divinely hazardous when I started seeing his son on the side.กับเพื่อนซี้ของพ่อฉัน ซึ่งมันร้ายแรงสุด ๆ เลยล่ะ ตอนที่ฉันเห็นเขายืนข้าง ๆลูกเขาอ่ะ
Oh, the lurid, the sexual, the violent.ความสยอง เกี่ยวกับเพศ และความรุนแรง
Little doe-eyed muffin likes her lovin' a little more lurid, huh?งั้น... สาวน้อยไร้เดียงสา คงชอบให้ความรักของเธอ เร้าใจใช่ไหม?
Wow, he actually said the word "lurid"?ว้าว เขาได้หลุดคำพูดหนึ่งไป "น่าตื่นตกใจ" ไปรึ?
Lurid. A case so sensational you hoped I'd be interested.น่าตื่นตกใจ คดีน่าดึงดูดมาก นายคาดหวังให้ฉันสนใจ

lurid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凄惨;悽惨[せいさん, seisan] (adj-na,n) ghastly; gruesome; appalling; lurid
カナリーダムゼル[, kanari-damuzeru] (n) Canary damsel (Abudefduf luridus)
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean)
テルリド[, terurido] (n) (See テルル化物) telluride
テルル化物[テルルかぶつ, teruru kabutsu] (n,adj-f) telluride
悽絶[せいぜつ, seizetsu] (adj-na,n) extremely weird; gruesome; lurid; ghastly

lurid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แคดเมียมเทลลูไรด์[n. exp.] (khaētmīem t) EN: cadmium telluride FR:
กล้วยอ้ายพอน[n. exp.] (klūay āi ph) EN: Uvaria lurida FR: Uvaria lurida
เนื้ออ่อน[n.] (neūa-øn) EN: sheatfish ; Siluridae FR:
เซือม[n.] (seūam) EN: Siluridae FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lurid
Back to top