ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dredful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dredful*, -dredful-

dredful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dredful (adj.) น่าเขย่าขวัญ See also: น่าขนลุก, น่าสยอง, น่ากลัว Syn. horrible, scary Ops. attractive, pleasant
dredful (adj.) น่ากลัว See also: น่าขยะแขยง, น่าสยดสยอง, น่าสะอิดสะเอียน, น่ารังเกียจ Syn. grisly, ghastly, horrid Ops. pleasant
dredful (adj.) ผิดปกติ See also: น่ากลัว, น่ารังเกียจ Syn. terrific Ops. normal, usual, lovely, pleasant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dredful
Back to top