ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีเลิศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีเลิศ*, -ดีเลิศ-

ดีเลิศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเลิศ (adj.) supreme See also: most excellent Syn. ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: well-done, outstanding Syn. ดีเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) superb See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful Syn. ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ (adv.) very well See also: very good Syn. ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: superb Syn. เลิศยิ่ง, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) excellent Syn. ประเสริฐ, วิเศษ, ดียิ่ง
ดีเลิศ (v.) be excellent See also: be supreme, be superior Syn. วิเศษ, เลิศยิ่ง, ล้ำเลิศ
ดีเลิศ (adj.) excellent See also: supreme, superior, outstanding Syn. วิเศษ, เลิศยิ่ง, ล้ำเลิศ
ดีเลิศ (adj.) great See also: excellent, outstanding
ดีเลิศ (adj.) marvelous See also: wonderful
ดีเลิศ (v.) be excellent See also: be best, be marvelous, be wonderful, be superb, be splendid, be matchless Syn. เด็ดสะระตี่, ดีเด่น, ดีเยี่ยม
ดีเลิศ (adj.) superb See also: excellent, marvellous, perfect, best Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดี
ดีเลิศ (adv.) superbly See also: excellently, best, marvellously, perfectly Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดี
ดีเลิศ (adj.) superb See also: excellent, precious, best, outstanding, brilliant, splendid Syn. วิเศษ, เลิศ, ดีที่สุด, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
ดีเลิศ (v.) be outstanding See also: be extreme Syn. ยอดเยี่ยม, เจ๋ง, ยอด, เด็ด
ดีเลิศ (adj.) prime See also: first-rate, best Syn. ดีที่สุด, ดีเยี่ยม, ดียอด
ดีเลิศ (adj.) nice See also: good, perfect, satisfactory Syn. เยี่ยม, ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม Ops. ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
a one(เอ'วัน) ชั้นหนึ่ง, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ
apotheosis(อะพอธธีโอ'ซิส) n., (pl. -ses) การนับถือให้เป็นพระเจ้า, การยกย่องว่าดีเลิศ, อุดมคติที่ได้รับการยกย่องบูชา
bang-up(แบง'อัพ) adj. ดีเลิศ,พิเศษ
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
consummate(คันซัม'มิท) {consummated,consummating,consummates} vt. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้บรรลุถึงจุดสุดยอด (โดยการสังวาส) adj. สมบูรณ์,เสร็จบริบูรณ์,ดีเลิศ., See also: consummation n. ดูconsummate consummative adj. ดูconsummate consummatory adj. ดูconsummat
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
corking(คอค'คิง) adj. ดีเลิศ. adv. มาก
crackerjack(แครค'เคอะแจ็ค) n. ผู้ที่มีคุณสมบัติหรือความสามารถบางอย่างที่ดีเลิศ. adj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม.
daisy(เด'ซี) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวกเบญจมาศ -Phr. (daisy ham ขาหมูอบ,สิ่งที่ดีเลิศ,สินค้าชั้นหนึ่ง) -Phr. (push up daisies ตาย), See also: daisied adj. ดูdaisy
desirable(ดิไซ'ระเบิล) adj. น่าเอา,ดีเลิศ,น่ายินดี,ซึ่งถูกอกถูกใจ,น่าปรารถนา. n. บุคคลหรือสิ่งของที่น่าปรารถนา., See also: desirability n., Syn. good,acceptable
divine(ดิไววนฺ') adj. เกี่ยวกับพระเจ้า,ศักดิ์สิทธิ์,เคร่งศาสนา,เกี่ยวกับเทววิทยาดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,เหนือมนุษย์,เป็นพรสวรรค์n. นักศาสนศาสตร์,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับศาสนา,พระ, See also: the Divine พระเจ้า,เทพเจ้า,จิตวิญญาณ vi.,vt. ทำนาย,คาดการณ์,พยากรณ์. divin
dream(ดรีม) {dreamed/dreamt,dreaming,dreams} n. ปรารถนา,สิ่งที่สวยงามประดุจฝัน. vi.,vt. ฝัน,นึกฝัน,เพ้อฝัน -Phr. (dream up วางแผน) . -adj. ดีเลิศเป็นที่ปรารถนา., See also: dreamer n. dreaminglyadv., Syn. illusion,fantasy,vis
elegance(เอล'ละเกินซฺ) n. ความงดงาม,ความเก๋,ความสละสลวย,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่เรียบร้อย,สิ่งที่เก๋,ความดีเลิศ, Syn. fineness
elegant(เอล'ละเกินทฺ) adj. งดงาม,เก๋,สละสลวย,สวยงาม,เรียบร้อย,ดีเลิศ, Syn. refined
epitome(อีพิท'ทะมี) n. บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่ดีเลิศ,ข้อสรุป., See also: epitomical,epitomic adj.
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
finely(ไฟนฺ'ลี) adj. ดีเลิศ,ประณีต,งดงาม,ละเอียด
fineness(ไฟนฺ'เน็ส) n. ความดีเลิศ,ความประณีต,ความงดงาม,ความละเอียด,ปริมาณเนื้อโลหะบริสุทธิ์ในโลหะผสม
first classชั้นหนึ่ง,ชั้นเยี่ยม,สิ่งที่ดีเลิศ. adv. โดยการขนส่งชั้นหนึ่ง,โดยสารชั้นหนึ่ง
first-lineadj.ซึ่งพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันที,สำคัญที่สุด,ดีเลิศ
first-rateadj.,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,อันดับหนึ่ง,ดีมาก. adv. ดีมาก
good(กูด) adj. ดี,กรุณา -Id. (all in good time ถูกกาลเทศะ,เหมาะเจาะ) n. คุณค่า,ผลประโยชน์,ความดีเลิศ,ความกรุณา, See also: goods n. สินค้า. -Phr. (for good ตลอดไป) interj. คำอุทานแสดงความพอใจหรือความเห็นด้วย,ดี -adv. ดี. -S...
high-gradeadj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม,ระดับสูง,ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
ideal(ไอเดียล') n. อุดมคติ,อุดมการณ์ adj. ดีเลิศ,สมบูรณ์,เป็นเพียงความนึกฝัน,เพ้อฝัน,ไม่มีจริง,ไม่เป็นความจริง,เกี่ยวกับอุดมการณ์,เกี่ยวกับอุดมคติ, Syn. fancied,imaginary
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
incomparable(อินคอม' แพระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบได้, ดีเลิศ, หาที่เปรียบไม่ได้., See also: incomparability, incomparableness n. incomparably adv., Syn. matchless
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea
jim-dandy(จิม'แดน'ดี) adj. ดีกว่า,ดีเลิศ
keen(คีน) adj. คม,แหลม,คมกริบ,หลักแหลม,ไวมาก,จัด,กล้า,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม., See also: keenness n. ดูkeen, Syn. eager,sharp,acute
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,
marvellous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
marvelous(มาร์'เวิลลัส) adj. น่าประหลาดใจ,น่าพิศวง,ดีเลิศ,ดีเด่น,ยิ่งใหญ่,เหลือเชื่อ,ไม่น่าเป็นไปได้., See also: marvelousness n. marvellousness n., Syn. wondrous
merit(เมอ'ริท) n. ความดีเลิศ,ข้อดี,คุณความดี,บุญกุศล., See also: merits n.,pl. ข้อถูกผิด,ความสมควร vt. สมควรกับ,ควรได้รับ, Syn. excellence
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
perfect(เพอ'เฟคทฺ) adj. สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,ไร้มลทิน,ไม่มีตำหนิ,ถูกต้องทั้งเพ,ทีเดียว,แท้จริง,แม่นยำ,สำเร็จ n. กาล (tense) สมบูรณ์,รูปแบบที่สมบูรณ์. vi. ทำให้สมบูรณ์,ทำให้สำเร็จ,ทำให้ดีขึ้น,ปรับปรุง., See also: perfectedly adv. perfecter n. perf
perfection(เพอเฟค'เชิน) n. ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศทุกประการ,การบรรลุถึงความสำเร็จ,คุณสมบัติอันดีเลิศ,การทำให้ดีพร้อม,การทำให้สมบูรณ์, Syn. faultlessness,flawlessness,ideal,precision
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
heavenly(adj) จากสวรรค์,ล้ำเลิศ,ดีเลิศ,ประเสริฐ,งาม,เป็นสุข
ideal(adj) ดีเลิศ,เพ้อฝัน,ในอุดมคติ,เกี่ยวกับอุดมการณ์
ideally(adv) อย่างมีอุดมคติ,อย่างมีอุดมการณ์,อย่างดีเลิศ
immense(adj) มหึมา,ใหญ่โตมโหฬาร,กว้างขวาง,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
marvellous(adj) มหัศจรรย์,เหลือเชื่อ,น่าพิศวง,ยิ่งใหญ่,ดีเลิศ
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
perfect(adj) สมบูรณ์,ดีพร้อม,ดีเลิศ,แม่นยำ
perfection(n) ความสมบูรณ์,ความดีพร้อม,ความดีเลิศ
perfectly(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างดีเลิศ,แท้จริง,อย่างดีพร้อม
preeminent(adj) เหนือกว่า,ดีกว่า,เยี่ยม,ดีเลิศ,เด่นกว่า
prime(adj) แรก,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ,เอกอุ,ชั้นหนึ่ง
royal(adj) เกี่ยวกับเจ้า,หลวง,ดีเลิศ,เยี่ยม,ชั้นหนึ่ง
singular(adj) เป็นเอกพจน์,ดีเลิศ,เป็นเอกเทศ,เฉพาะตัว
solid(adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์
sublime(adj) ดีเลิศ,สูงสุด,ประเสริฐ,สง่าผ่าเผย,น่าศรัทธา
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
superior(adj) ดีกว่า,สูงกว่า,เหนือกว่า,ยอดเยี่ยม,ดีเลิศ
superiority(n) ความเหนือกว่า,ความดีกว่า,ความยอดเยี่ยม,ความดีเลิศ
valiant(adj) กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ
worthiness(n) ความมีค่า,ความคุ้มค่า,ความดีเลิศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exclusive (adj.) ดีเลิศ See also: ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง Syn. first-class, privileged, superior
ideal (adj.) ดีเลิศ See also: วิเศษ, ดีที่สุด, ดีมาก Syn. perfect, supreme
royal (adj.) ดีเลิศ See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง Syn. excellent, splendid
select (adj.) ดีเลิศ See also: ดีที่สุด, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเยี่ยม, คุณภาพสูง Syn. first-class, exclusive, privileged, superior
superb (adj.) ดีเลิศ See also: ยอมเยี่ยม, วิเศษ Syn. excellent, magnificent, splendid
awesome (adj.) ดีเลิศ (คำสแลง) Syn. outstanding, wonderful, remarkable
cool (adj.) ดีเลิศ (คำสแลง) See also: ดีเยี่ยม Syn. excellent
plum (adj.) ดีเลิศ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ซึ่งมีประโยชน์ Syn. desirable, profitable
whiz-bang (adj.) ดีเลิศ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เยี่ยมยอด, ชั้นเยี่ยม
elegance (n.) ความดีเลิศ
high-grade (adj.) ซึ่งดีเลิศ See also: ซึ่งมีคุณภาพสูง Syn. high-quality
high-quality (adj.) ซึ่งดีเลิศ See also: ซึ่งมีคุณภาพสูง
paragon (n.) ตัวอย่างดีเลิศ See also: ตัวอย่างยอดเยี่ยม Syn. ideal, perfection
perfection (n.) ความดีเลิศ See also: ความสมบูรณ์แบบ Syn. ideal
phoenix (n.) คนที่ดีเลิศ See also: สิ่งดีเลิศ Syn. paragon
pink (n.) แบบที่ดีเลิศ
plum (n.) สิ่งที่ดีเลิศ
whiz-bang (n.) ผู้ที่ดีเลิศ See also: สิ่งที่เยี่ยมยอด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Perfectดีเลิศ ทำมันอีก
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll try these in plum, these in leopard, these... oh, forget it.ฉันจะลองนี้ ดีเลิศ นี่กับชุดเสือดาว นี่...
Just so you know, they prefer the label "fabulous."อย่างที่เธอรู้แหละ พวกเขาชอบคำว่า ดีเลิศ มากกว่า
Excellent. I've been down in bogota the past couple of months.ดีเลิศ ผมเพิ่งลงไปที่โบโกต้าสองสามเดือนก่อน
Well, "excellent" usually means great.ดีเลิศโดยทั่วไปเป็นคำชื่นชม
That's perfectly all right. Glad you got here as quick as you did.{\cHFFFFFF}นั่นเป็นทำเลที่ดีเลิศสิทธิทั้งหมด ดีใจที่คุณได้ที่นี่เป็นอย่างที่คุณทำ
These buttocks merit our attentionความดีเลิศก้นเหล่านี้การเอาใจใส่ของเรา
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด
Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa!เจ้าชาย อาลี ผู้ดีเลิศเกินบรรยาย อาลี อะบาวา
I'm not very good at matters of the heart. I mean the proverbial heart.ผมไม่ได้ดีเลิศอย่างที่ควรจะเป็น / ในเรื่องของหัวใจ ผมหมายความว่า...
It was incredible, man. Thanks, Kirk.เราก็ได้ฟังเสียงร้องที่ดีเลิศ
Grateful for my wonderful wife, for my beautiful daughter.ภูมิใจกับภรรยาที่ดีเลิศ และลูกสาวที่น่ารัก
I thought he was great at first, but then he didn't turn out so nice.ฉันก็คิดว่าเขาเยี่ยมวิเศษในตอนแรก แต่เขาก็ไม่ได้ดีเลิศเช่นนั้น
The moment the relationship starts getting a little rocky, they start lining up replacement sex partners.แรกรักน้ำต้มผักก็หวาน... รักกันดีเลิศประเสิรฐศรี
It's not ideal, but i've lived a pretty good life, you know?ชีวิตผมถึงจะไม่ดีเลิศ แต่ก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่
The Humphrey Family Thanksgiving Dinner'S A Well-Oiled Machine.ตระกูลฮัมฟรีย์ในวันขอบคุณพระเจ้า ช่างดีเลิศประเสริฐศรี
The hottest women, the finest clothes the best dopeสาว ๆ สวย ๆ เสื้อผ้าชั้นเยี่ยม ยาเสพติดที่ดีเลิศ
Everything is just right there on the surface.ทุกอย่างดีเลิศในแบบของเขา
I live a high-profile life.ผมมีชีวิตที่มีประวัติดีเลิศมาตลอด
Uh-huh, and I'd be an excellent father.และฉันเป็นพ่อที่ดีเลิศ โอ้
But the caviar and the vodka are sublime and plentiful.แต่ไข่ปลาคาเวียร์ และเหล้าวอดก้า มันดีเลิศและมีเหลือเฟือ
As to what is for the best, and that is my faith.สำหรับอะไรทีมันดีเลิศสุด,และนั้นก็คือศรัทธาของพ่อนั่นเอง
Molly is one of the most brillant students I have ever encountered.มอลลี่น่ะ เป็นเด็กที่สติปัญญาดีเลิศ เท่าที่ฉันเคยเจอ
But neither of us exactly gets a gold star for model behavior.แต่เราทั้งสองคนก็ไม่ได้ดีเลิศเรื่องความประพฤตินะ
Look, I know I don't have the greatest bed side manner.ฟังนะ ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้มีมารยาทที่ดีเลิศ
Oh. Oh, yeah. Well, third tier's awesome.โอ้ โอ้ ใช่ ดี แถวที่สามดีเลิศ
If you wear it for 10 years, it'll be still elegant just like you just bought it.แม้ว่าคุณจะใส่มันมา 10 ปี แต่มันก็ยังดีเลิศเหมือนตอนที่เพิ่งซื้อ
WHY DO YOU CARE WHAT THEY THINK? AND BESIDES, BEING US IS AWESOME.นอกจากนี้พวกเราก็ดีเลิศจะตายไป เงินทั้งหมดมากับข้อผูกมัด ลิลลี่
At least not very excellent.อย่างน้อยก็ไม่ได้ดีเลิศ
As you can see, the restaurant would be elegant.เท่าที่คุณเห็น ร้านอาหารนี้จะต้องดีเลิศ
You think your mom's the perfect one in this marriage?แกคิดว่าแม่แกดีเลิศประเสริฐศรีในชีวิตคู่เหรอ?
Finally something exclusive to strive for, something worthy of all my pent-up energy and attention.ในที่สุดสิ่งที่ดีเลิศก็มาถึง สิ่งที่มันคุ้มค่าทั้งพลังงานฉันความสนใจของฉันทั้งหมด
The brain has corridors surpassing material place."สมองเป็นมีทางเดินที่ดีเลิศ สู่สถานที่ที่เหมาะสม"
Or the supergirl who's got excellent taste in literature.หรือสาวคนเก่งผู้มีรสนิยมดีเลิศ ในงานวรรณกรรม
Knights like to think they're so much better than everyone else.พวกอัศวินชอบคิดว่าตัวเอง ดีเลิศกว่าคนอื่น... .
No! You haven't idealized mankind, you've deformed it.ไม่, โลกมีมนุษย์ที่ดีเลิศอยู่แล้ว แต่ทำให้เละกันซะเอง
Yes, but Susan Delfino gave you such a glowing recommendation.ครับ แต่ซูซาน เดลฟิโน่รับรองพวกคุุณมาดีเลิศ
Of putting together an elegant brunch and invitingในการจัดการมื้อสายที่ดีเลิศ และบัตรเชิญ
Trust me, free-hand portraiture is pretty gnarlyเชื่อผมสิ ภาพเหมือนที่วาด ด้วยมือล้วนๆค่อนข้างดีเลิศ
You want to watch out for them. That's great.ว่านายอยากจะดูแลพวกเขา มันดีเลิศ
It must've been quite a comedown to have to have been working for a professional ballet company to, you know, dancing for tips.มันต้องเป็นเรื่องดีเลิศมากสิ ที่ได้ทำงานใน บริษัทแสดงบัลเลย์มืออาชีพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีเลิศ
Back to top