ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

best

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *best*, -best-

best ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
best (adj.) ดีที่สุด Syn. finest Ops. worst
best (adv.) เหมาะสมที่สุด
best (n.) สิ่งที่ดีที่สุด Syn. finest
best (vt.) เอาชนะ See also: ชนะ, เหนือกว่า Syn. defeat, beat Ops. lose
best (n.) บุคคลที่ดีที่สุด
best bib and tucker (idm.) ชุดที่ดีที่สุด See also: เสื้อผ้าที่สวยที่สุด
best-seller (n.) หนังสือหรือสิ่งที่ขายดี
bestial (adj.) โหดร้ายและน่าขยะแขยง
bestiality (n.) การสมสู่ระหว่างมนุษย์และสัตว์
bestir (vt.) กระตุ้นให้ทำ Syn. rouse
bestlow (vt.) ให้ See also: มอบ, ทำให้ Syn. grant, concede
bestow (vt.) ให้ See also: สละให้, มอบรางวัลให้, มอบให้ Syn. confer, donate
bestow on (phrv.) มอบให้ See also: พระราชทาน, ให้
bestow upon (phrv.) มอบให้ See also: พระราชทาน, ให้
bestowal (n.) การบริจาค See also: สิ่งของที่บริจาค Syn. endowment
bestowed (adj.) ซึ่งนำเสนอให้ Syn. granted
bestpatter (vt.) สาดอย่างแรง See also: ทำให้เปื้อนเปรอะ, ทำให้กระเด็น Syn. splash
bestride (vt.) นั่งหรือยืนคร่อม See also: นั่งคร่อม, ข้าม Syn. straddle
English-Thai: HOPE Dictionary
best(เบสทฺ) {bested,besting,bests} adj.,adv. ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,ใหญ่ที่สุด,มากที่สุด n. สิ่งที่ดีที่สุด,ส่วนที่ดีที่สุด,ภาวะอารมณ์ที่ดีที่สุด vt. ทำให้แพ้,ชนะ,ดีกว่า, Syn. outdo ###A. lose
best mann. เพื่อนเจ้าบ่าว
best sellern. หนังสือหรือสินค้าที่ขายดีที่สุดในระยะหนึ่ง, See also: bestselling n.
bestead(บิสเทด') {besteaded,besteading,besteads} vt. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์ต่อ,เอื้ออำนวยแก่ adj. อยู่ในสภาพ,อยู่ในภาวะที่, Syn. assist,profit
bestial(เบส'เชิล) adj. เกี่ยวกับสัตว์ป่า,เหมือนสัตว์ป่า,โหดร้าย,ทารุณ,ซึ่งไร้เหตุผล,ไร้ปัญญา, Syn. animalistic ###A. human,humane
bestiality(เบสชชะแอล'ลิที) n. ลักษณะสัตว์ป่า,ความหื่นกระหายของสัตว์ป่า,การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์, Syn. brutality
bestir(บิสเทอร์') {bestirred,bestirring,bestirs} vt. กระตุ้น,ทำให้มุมานะ
bestow(บีส'โท) {bestowed,bestowing,bestows} vt. มอบของขวัญให้,มอบรางวัลให้,ให้ใช้,จ่าย,สละให้,เก็บ,วาง, See also: bestowal n. ดูbestow bestowment n. ดูbestow, Syn. present,grant
bestrew(บิสทรู') {bestrewed,bestrewn/bestrewed} vi. ปกคลุม,โปรย,ทำเกลื่อนกลาด, See also: bestrewing n. ดูbestrew, Syn. strew
bestride(บิสไทรดฺ') {bestrode,bestridden/bestrid} vt. ขี่,คร่อม,ข้าม,ยืนอยู่เหนือ,ควบคุม, Syn. strude
English-Thai: Nontri Dictionary
best(adj,adv) ดีที่สุด,เหมาะสมที่สุด,เยี่ยมที่สุด
BEST best man(n) เพื่อนเจ้าบ่าว
bestead(adj) ตั้งอยู่,อยู่ในสภาพที่
bestial(adj) เยี่ยงสัตว์ป่า,อย่างสัตว์เดรัจฉาน,โหดร้าย
bestiality(n) ลักษณะสัตว์ป่า
bestir(vt) กระตุ้น,ทำให้กระฉับกระเฉง
bestow(vt) ให้,มอบรางวัลให้,สละให้
bestrew(vt) โปรย,หว่าน,โรย,ทำให้เกลื่อนกลาด
bestride(vt) ก้าวข้าม,ข้าม,พาดขา,คร่อม,ขี่(ม้า)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bestialityความผิดฐานชำเรากับสัตว์ (ก. อังกฤษ และ ก. อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Best Available Control Technologyเทคโนโลยีการควบคุมที่ดีที่สุดที่มี, บีเอซีที [สิ่งแวดล้อม]
Best sellersหนังสือขายดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bestialityพวกชอบสมสู่กับสัตว์,การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์,ประเภทชอบมีความสัมพันธ์ทางเพศกับสัตว์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
BF (sl.) เพื่อนที่ดีที่สุด (มาจาก best friend) See also: เพื่อนรัก
ยาวิเศษ (n.) the best medicine
ดีที่สุด (adj.) best Syn. เยี่ยม, ยอด
ยอดดี (adj.) best Syn. ดีที่สุด, เยี่ยม, ยอด
อุตดม (adj.) best See also: most, excellent, highest, superb Syn. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ
เพื่อนเจ้าบ่าว (n.) best man
ประสิทธิ์ประสาท (v.) bestow See also: endow, give
ประสาทปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. มอบปริญญา, ให้ปริญญา
มอบปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. ให้ปริญญา
ให้ปริญญา (v.) bestow a degree See also: confer a degree Syn. มอบปริญญา
คร่อม (v.) bestride See also: straddle
ทำดีที่สุด (v.) do my best
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please give my best regards to your familyโปรดฝากความปรารถนาดีของฉันไปยังครอบครัวของคุณด้วย
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
Was it the best or the worst?มันดีที่สุดหรือแย่ที่สุด
He tried his best to smileเขาพยายามอย่างที่สุดที่จะยิ้ม
I wish you the best luckฉันขออวยพรให้คุณโชคดีที่สุด
I just go with what looks best on meฉันก็แค่เข้ากันได้ดีกับสิ่งที่ดูดีที่สุดสำหรับฉัน
I hang around with my best friendsฉันเตร็ดเตรีอยู่กับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
They're not the best thing to eatพวกมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทาน
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
You're still the best friend I've ever hadเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
I only wanted what the best for herฉันแค่เพียงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอเท่านั้น
Maybe it would be best to get some advice from…บางทีอาจเป็นการดีที่สุดที่จะขอคำแนะนำจาก...
You are the best in the gameคุณเป็นคนเก่งที่สุดในเกมนี้
You know what is best for youเธอรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
They were best friends for yearsพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาหลายปี
It's the best experience everมันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมา
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
Do the best you canทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้ แล้วเจอกันเร็วๆ นี้
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
We must help and teach them as best as we canพวกเราต้องช่วยสอนพวกเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้
What is the best thing about India?อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอินเดีย?
I'll try my best to be differentฉันพยายามอย่างที่สุด ที่จะทำให้มันแตกต่าง
I think I should try my best for my dad's sakeฉันคิดว่าฉันควรพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเห็นแก่พ่อของฉัน
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
I'm not asking you to be best friendsฉันไม่ได้ขอให้พวกนายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
You're the bestคุณดีที่สุดเลย
I'll do my best, sirผมจะทำให้ดีที่สุดครับท่าน
We'll do our bestพวกเราจะทำให้ดีที่สุด
I'll try my bestฉันจะพยายามอย่างดีที่สุด
I promise I will always do my bestฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเสมอ
My dad always did his bestพ่อฉันทำดีที่สุดเสมอ
I just want you to do your bestฉันก็แค่อยากให้เธอทำให้ดีที่สุด
I'm going to do my bestฉันจะทำให้ดีที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Аnd when he got the best of me I got the worst of himและเมื่อเขาได้รับที่ดีที่สุดของ ฉัน ฉันได้เลวร้ายที่สุดของเขา
Little wooden feet and best of allฟุตไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ และดีที่สุด ของทั้งหมด
I eat-a the best and I drink-a champagneฉันกิน ที่ดีที่สุดและฉัน เครื่องดื่มแชมเปญ
He's my best friend.เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน.
Why, I'll- - Your best friend?ทำไมฉันจะเพื่อนที่ดีที่สุดของ คุณ?
Well, I'm the best judge of whether you belong there or not.งั้นผมจะเป็นคนตัดสินเอง ว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะ
I try my best every day, but it's very difficult with people looking me up and down as if I were a prize cow.แต่ว่ามันยากเหลือเกิน เมื่อมีคนจ้องมองฉัน หัวจรดเท้าเหมือนเป็นแม่วัวที่เข้าประกวด
Your Majesty, I have been charged to convey to you... the very best wishes of my president and my government.{\cHFFFFFF}พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณฉันได้รับการเรียกเก็บเงิน ในการถ่ายทอดให้คุณ ... {\cHFFFFFF}ความปรารถนาที่ดีที่สุดของฉัน ประธานและรัฐบาลของฉัน
Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.{\cHFFFFFF}Today I spoke with the prime minister, and we agreed that... {\cHFFFFFF}the best way to handle this is to drive Freedom Road straight up to the border.
I've never had the courage to ask him, but as he's my best friend I will.นั่นคือคำถามแล้วเราจะต้อง ดึงความกล้าที่จะถามเขา แค่ในขณะที่เขาคือเพื่อนที่ดีที่สุด ของฉันฉันจะ
Here's where l keep the best ones.เอ้อ นี่ ตรงนี้มีปืนเยี่ยมๆ
The best time is after the attack when there's a truce to get the wounded.จังหวะเหมาะที่สุดก็คือหลังการโจมตี... ...พอหยุดยิง เพื่อลำเลียงคนเจ็บ

best ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bīn, ㄅㄧㄣ, 傧 / 儐] best man; entertain
尖子[jiān zi, ㄐㄧㄢ ㄗ˙, 尖子] best of its kind; cream of the crop
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, 畅销 / 暢銷] best seller; chart-topping
最佳利益[zuì jiā lì yì, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧˋ, 最佳利益] best interests
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, 精华 / 精華] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul
至交[zhì jiāo, ㄓˋ ㄐㄧㄠ, 至交] best friend
至好[zhì hǎo, ㄓˋ ㄏㄠˇ, 至好] best friend
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
矮子里拔将军[ǎi zi li bá jiāng jūn, ㄞˇ ㄗ˙ ㄌㄧ˙ ㄅㄚˊ ㄐㄧㄤ ㄐㄩㄣ, 矮子里拔将军 / 矮子裡拔將軍] lit. choose a general from among the dwarfs; fig. choose the best person available (out of a mediocre bunch)
预祝[yù zhù, ㄩˋ ㄓㄨˋ, 预祝 / 預祝] congratulate beforehand; offer best wishes for
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, 乔迁之喜 / 喬遷之喜] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!
保质期[bǎo zhì qī, ㄅㄠˇ ㄓˋ ㄑㄧ, 保质期 / 保質期] date of use (on foodstuffs); best before date
比上不足比下有余[bǐ shàng bù zú bǐ xià yǒu yú, ㄅㄧˇ ㄕㄤˋ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ ㄅㄧˇ ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˇ ㄩˊ, 比上不足比下有余 / 比上不足比下有餘] fall short of the best but be better than the worst; can pass muster
包袱底儿[bāo fu dǐ r, ㄅㄠ ㄈㄨ˙ ㄉㄧˇ ㄖ˙, 包袱底儿 / 包袱底兒] family heirloom; most precious family possession; person's secrets; one's best performance
独占鳌头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鳌头 / 獨佔鰲頭] to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
独占鼇头[dú zhàn áo tóu, ㄉㄨˊ ㄓㄢˋ ㄠˊ ㄊㄡˊ, 独占鼇头 / 獨佔鼇頭] variant of 獨佔鰲頭|独占鳌头, to monopolize the turtle head (成语 saw, refers to carved marble steps of the palace); to come first in triennial palace examinations; the champion; the very best in any field
状元[zhuàng yuán, ㄓㄨㄤˋ ㄩㄢˊ, 状元 / 狀元] Number One Scholar, title conferred on the person who came first in the highest imperial examination; very best (in any field)
尽善尽美[jìn shàn jìn měi, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄟˇ, 尽善尽美 / 盡善盡美] perfect (成语 saw); perfection; the best of all possible worlds; as good as it gets
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, 恭喜发财 / 恭喜發財] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!
数一数二[shǔ yī shǔ ér, ㄕㄨˇ ㄧ ㄕㄨˇ ㄦˊ, 数一数二 / 數一數二] reckoned to be first or second best (成语 saw); one of the very best
二号人物[èr hào rén wù, ㄦˋ ㄏㄠˋ ㄖㄣˊ ˋ, 二号人物 / 二號人物] second best person; second-rate person
石棉[Shí mián, ㄕˊ ㄇㄧㄢˊ, 石棉] asbestos; Shimian (place in Sichuan)
石棉瓦[shí mián wǎ, ㄕˊ ㄇㄧㄢˊ ㄨㄚˇ, 石棉瓦] asbestos tiles
充其量[chōng qí liàng, ㄔㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄌㄧㄤˋ, 充其量] at most; at best
顶多[dǐng duō, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄨㄛ, 顶多 / 頂多] at most; at best
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, 恩慈] bestowed kindness
最好[zuì hǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄏㄠˇ, 最好] best; (you) had better (do what we suggest)
[kuàng, ㄎㄨㄤˋ, 贶 / 貺] bestow; confer
鸡奸[jī jiān, ㄐㄧ ㄐㄧㄢ, 鸡奸 / 雞姦] bestiality; sodomy
[zhōu, ㄓㄡ, 周 / 賙] bestow alms
[lài, ㄌㄞˋ, 赉 / 賚] bestow; confer
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 兽行 / 獸行] brutal act; bestiality
[zhōu, ㄓㄡ, 赒 / 賙] to give to the needy; to bestow alms; charity
赒人[zhōu rén, ㄓㄡ ㄖㄣˊ, 赒人 / 賙人] to help the needy; to bestow alms; charity
[cì, ㄘˋ, 赐 / 賜] confer; bestow; grant
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, 尖端] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best
人尽其才[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其才 / 人盡其才] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best
人尽其材[rén jìn qí cái, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄧˊ ㄘㄞˊ, 人尽其材 / 人盡其材] employ one's talent to the fullest; everyone gives of their best; also written 人盡其才|人尽其才
[fù, ㄈㄨˋ, 赋 / 賦] poetic essay; taxation; bestow on; endow with
顶尖级[dǐng jiān jí, ㄉㄧㄥˇ ㄐㄧㄢ ㄐㄧˊ, 顶尖级 / 頂尖級] first class; top; world best

best ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information)
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good
セカンドベスト[, sekandobesuto] (n) second best
どうしたら良い[どうしたらいい;どうしたらよい, doushitaraii ; doushitarayoi] (exp,adj-i) (uk) what's the best thing to do?
とどめを刺す;止めを刺す[とどめをさす, todomewosasu] (exp,v5s) (1) to finish off; to ensure (something) is dead; to deliver the coup de grace; (2) to put an end to; to deliver the final blow; (3) (as AはBに止めを刺す) to be the best for A
ピンからキリまで[, pin kara kiri made] (exp) from the best to the worst; all sorts of; full range
ピンキリ[, pinkiri] (exp) (abbr) (See ピンからキリまで) from the best to the worst; all sorts of; full range
ベストドレッサー[, besutodoressa-] (n) best dresser
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P)
ヨロピク;よろぴく[, yoropiku ; yoropiku] (adv) (1) (variant of よろしく) well; properly; suitably; (exp) (2) best regards; please remember me
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
一二を争う[いちにをあらそう, ichiniwoarasou] (exp,v5u) to compete for the first place; to be one of the best
一杯一杯[いっぱいいっぱい, ippaiippai] (adj-na,n-adv,n) (1) one cup after another; cup by cup; (2) to the limit; to the fullest extent; absolutely the limit; the best one can do; breaking even
一番弟子[いちばんでし, ichibandeshi] (n) the (one's) best pupil; the (one's) top disciple
一等地;1等地[いっとうち, ittouchi] (n) best (residential) district (in town)
一頭地を抜く[いっとうちをぬく, ittouchiwonuku] (exp,v5k) to cut a conspicuous figure; to be by far the best
上製本[じょうせいぼん;じょうせいほん, jouseibon ; jouseihon] (n) best binding; deluxe edition
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P)
傑作[けっさく, kessaku] (adj-na,n) (1) masterpiece; best work; (2) blunder (with sarcastic tone); boner; (P)
出し切る[だしきる, dashikiru] (v5r,vt) to use up; to do one's best
出る杭は打たれる[でるくいはうたれる, derukuihautareru] (exp,v1) the nail that sticks out gets hammered in; the best policy is to keep your head down
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc.
商いは牛のよだれ;商いは牛の涎[あきないはうしのよだれ, akinaihaushinoyodare] (exp) (obsc) one should not rush to make a profit; business is best run when sales flow like a cow's drool
善後処置[ぜんごしょち, zengoshochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
善後対策[ぜんごたいさく, zengotaisaku] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
善後措置[ぜんごそち, zengosochi] (n) remedial measure; preventive measure; the best way to cope with (meet) the situation
回遊式庭園[かいゆうしきていえん, kaiyuushikiteien] (n) (See 座観式庭園,池泉回遊式) stroll garden with a central pond; large garden best enjoyed by walking around it
圧巻(P);圧観(iK)[あっかん, akkan] (n) highlight; best part; masterpiece; (P)
地獄の沙汰も金次第[じごくのさたもかねしだい, jigokunosatamokaneshidai] (exp) (id) Money is the best lawyer
天下一品[てんかいっぴん, tenkaippin] (n) best article under heaven; peerless
女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい;女房と畳は新しい方がよい[にょうぼうとたたみはあたらしいほうがいい(女房と畳は新しい方がいい;女房と畳は新しい方が良い;女房と畳は新しいほうがいい);にょうぼうとたたみはあたらしいほうがよい(女房, nyouboutotatamihaatarashiihougaii ( nyoubou to tatami ha atarashi i houga ii ; nyou] (exp) wives and tatami are best when they're new
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P)
弥栄;彌榮(oK)[いやさか;やさか, iyasaka ; yasaka] (n) (1) prosperity; prospering; flourishing; (int) (2) (See 万歳・ばんざい・6) best of luck; all the best; hurray; hoorah
最善を尽くす[さいぜんをつくす, saizenwotsukusu] (exp,v5s) to do one's best; to do something to the best of one's ability
最盛期[さいせいき, saiseiki] (n) golden age; best time for; (P)
極力[きょくりょく, kyokuryoku] (adv) to the utmost; to the best of one's ability; (P)
極力努める;極力勉める;極力つとめる[きょくりょくつとめる, kyokuryokutsutomeru] (v1) to do one's best
次善[じぜん, jizen] (n,adj-no) second best
消費期限[しょうひきげん, shouhikigen] (n) consume by; best before
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort

best ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันที่ดีที่สุด[xp] (an thī dī t) EN: the best one FR:
เบสท์เวสเทิร์น[adj.] (Bēs Wēsthoē) EN: Best Western FR: Best Western
เบสท์ อรพิมพ์ รักษาผล[n. prop.] (Bēt Øraphim) EN: Orapim Raksapol ; Best Orapim ; Orapim “Best” Raksapol FR:
ดีกว่าเพื่อน[X] (dī kwā pheū) EN: the best of all FR:
ดีที่สุด[adj.] (dī thīsut) EN: best ; the best ; excellent ; prime ; ideal FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux ; premier ; idéal
ด้วยความปรารถนาดี[xp] (dūay khwām ) EN: with best wishes FR:
ด้วยความปรารถนาดีจาก...[X] (dūay khwām ) EN: best wishes from … ; all best wishes from … FR:
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
หัวพุงหัวมัน[n.] (hūaphunghūa) EN: the best part FR: la meilleure partie
จอร์จ เบสต์[n. prop.] (Jøj Bēs) EN: George Best FR: George Best
ขายดี [adj.] (khāi dī) EN: best seller FR:
คำตอบที่ดีที่สุด[n. exp.] (kham tøp th) EN: best alternative FR:
เขียนตัวบรรจง[v. exp.] (khīen tūa b) EN: write in block letters ; write in one's best handwriting FR: écrire en lettres capitales ; écrire en lettres majuscules
ขอให้มีความสุขใน...[X] (khø hai mī ) EN: all best wishes for … FR:
ขอให้มีความสุขในวันเกิด[X] (khø hai mī ) EN: all good wishes for your birthday ; all best wishes for your birthday FR:
ควรบริโภคก่อน ...[v. exp.] (khūan børip) EN: best before ... FR: à consommer avant ...
เกลอแก้ว[n. exp.] (kloē kaēo) EN: best friend FR: meilleur ami [m]
เลิศ[adj.] (loēt) EN: excellent ; perfect ; superb ; best ; optimum ; first-rate ; splendid ; wonderful ; marvelous ; superior ; outstanding ; ideal FR: excellent ; superbe ; optimal ; supérieur ; parfait ; idéal
ลูกทุ่งเสียงทอง[n. exp.] (lūkthung sī) EN: best Thai country music FR:
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม[n. exp.] (phāpphayon ) EN: best movie FR: meilleur film [m]
เพื่อนเจ้าบ่าว[n.] (pheūoenjaob) EN: best man FR: garçon d'honneur [m]
เพื่อนสนิท[n. exp.] (pheūoen san) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f] ; ami proche [m] ; vieux pote [m] (fam.) ; pote [m] (fam.)
เพื่อนตาย[n.] (pheūoentāi) EN: real friend; true friend ; best friend ; faithful friend ; friend in need ; bosom pal FR:
ภิญโญ[adj.] (phinyō) EN: surpassing ; supreme ; excellent ; best ; elevated FR:
รวมเพลง[n. exp.] (rūam phlēng) EN: best of ; compilation FR: compilation [f] ; best of [m] (anglic.) ; les plus belles chansons [fpl] ; intégrale [f]
รวมเพลงเพราะ ๆ = รวมเพลงเพราะๆ[n. exp.] (rūam phlēng) EN: best of FR: best of [m] (anglic.)
สายการบินยอดเยี่ยม[n. exp.] (sāikānbin y) EN: best airline FR: meilleure compagnie aérienne [f]
สายการบินยอดเยี่ยมของโลก[n. exp.] (sāikānbin y) EN: world's best airline FR: meilleure compagnie aérienne du monde [f]
เศรษฐ์[adj.] (sēt) EN: beautiful ; excellent ; best ; supreme ; superb FR: excellent ; de premier ordre
สิ่งที่ดีที่สุด[n. exp.] (sing thī dī) EN: the best part FR:
สุขสันต์วันอีสเตอร์[X] (suk san wan) EN: happy Easter ; best wishes for a happy Easter FR:
สุดฝีมือ[v. exp.] (sut fīmeū) EN: do one's best ; do sth to one's utmost FR:
เต็มความสามารถ[adv.] (tem khwāmsā) EN: to the best of one's ability ; with all one' s ability FR:
เต็มมือ[adv.] (temmeū) EN: fully ; with all one's strength ; to the best of one's ability FR: à pleines mains
ทำดีที่สุด[v. exp.] (tham dī thī) EN: do one's best FR: faire de son mieux ; agir de son mieux
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด[v. exp.] (tham nāthī ) EN: do one's duty the best that one can FR: exécuter au mieux ses obligations
ทางเลือกที่ดีที่สุด[n. exp.] (thāng leūak) EN: best alternative FR:
ที่ดีที่สุดในโลก[X] (... thī dī ) EN: the best ... in the world FR: le meilleur ... au monde
ทิ้งทวน[v. exp.] (thing thūan) EN: give a final blow ; give a parting shot ; do one's best for the last time ; try one's best for the last time FR:

best ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gutmütig {adj} | gutmütiger | am gutmütigstengood-natured | better natured | best natured
von {prp; +Dativ} | ein Stück vom (= von dem) Kuchen | von bester Qualitätof | a slice of the cake | of the best quality
Klebestreifen {n} | Klebestreifen
Anerkennung {f}; Bestätigung
Asbest {m}asbestos
Asbestdichtung {f}asbestos gasket
Asbestpapier {n}asbestos paper
Asbestplatte {f}asbestos sheet
Asbestzement {m}asbestos cement
Aufstieg {m}; Besteigung
Anlagenbestand {m} | Anlagenbestände
Biest {n}; Bestie
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Bestätigung {f} | Bestätigungen
Bestialität {f} | Bestialitäten
bestialisch; tierisch {adj}bestial
Platine {f} | bestückte Platineboard | equipped board
Superbowl {m} (jährliches American-Football-Endspiel der 2 besten Teams) [sport]superbowl [Am.]
Verstoß {m} gegen die Sicherheitsbestimmungenbreach of security
Bestechung {f}; Bestechungsgeld
Bestechung {f} | Bestechungen
Sendezeit {f} | zur besten Sendezeitbroadcasting time; airtime | at prime time
Buganker {m}best bower
Butter {f} | mit Butter bestreichen | ohne Butterbutter | to butter | unbuttered
Codec {m}; Bauteilsatz bestehend aus Encoder und Decodercodec
andauernd; stetig; konstant; beständig {adj} | beständiger | am beständigstenconstant | more constant | most constant; constantest
bestechlich; korrupt {adj} | bestechlicher | am bestechlichstencorrupt | more corrupt | most corrupt
Bestimmungsland {n} | Bestimmungsländer
Kundenstamm {m}; Kundenbestand
Besteck {n}; Essbesteck
Besteckschublade {f}; Besteckschubkasten
Bestimmung {f} | Bestimmungen
beherrschend; herrschend; bestimmend; dominant {adj} | alles beherrschend; alles bestimmenddominant | all-dominant
düster {adj} | düsterer | am düsterstendrab | drabber | drabbest
Stammdatei {f}; Bestandsdatei
Bestrebung {f}; Bestreben
Zugangsbestimmung {f} | Zugangsbestimmungen
Hauptbestandteil {m}; wesentlicher Bestandteilessential element; essential part; key ingredient
Eilbestellung {f} | Eilbestellungen
Entschlossenheit {f}; Bestimmtheit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า best
Back to top