ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งง*, -งง-

งง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งง (v.) confuse See also: blur, obscure, perplex, bewilder Syn. มึน, มึนงง, งงงวย, สับสน, ไม่ได้สติ, ไม่รู้สึกตัว Ops. มีสติ, รู้สึกตัว
งง (adj.) sluggish See also: apathetic, asleep, drowsy, dormant, inert, passive, slow-moving Syn. สะลึมสะลือ, ซึม, ง่วงเหงา
งง (v.) stun See also: daze, astonish, astound Syn. ฉงน, มึน, สับสน, งงงัน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง
งงก๊ง (v.) be puzzled See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped Syn. งง
งงงวย (v.) be stunned See also: be bewildered, be perplexed, be puzzled, be astonished Syn. หลงงงงวย
งงงวย (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
งงงวย (v.) be stunned See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered Syn. งวยงง, งุนงง, งงงัน, ฉงน
งงงัน (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, ฉงน
งงงัน (v.) be stunned See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered Syn. งวยงง, งุนงง, ฉงน
งงงัน (v.) stun See also: daze, astonish, astound Syn. ฉงน, มึน, สับสน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง
งงงัน (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, มึนหัว, สับสน, มึน
งงงัน (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
งงงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
งงงัน (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
งงเต้ก (v.) be puzzled See also: be confused, be perplexed, be nonplussed, be dizzy, be stunned, be dazed, be stumped Syn. งง, งงก๊ง
งงเป็นไก่ตาแตก (v.) get confused See also: get into a muddle, be at a loss what to do, be at sea
English-Thai: HOPE Dictionary
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
aflabbr. American Federation of Labor สหพันธ์แรงงานแห่งอเมริกา
afl-cioabbr. American Federation of Labor and congress of Industrial Organization สหภาพแรงงานและองค์การสภาอุตสาหกรรมแห่งอเมริกา
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
altar(ออล' เทอ) n. ที่บูชา, แท่นบูชา. -lead to the altar แต่งงาน
amaze(อะเมซ') vt.,n. ทำให้ประหลาดใจมาก,ทำให้งงงวย -amazement n., Syn. astonish
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
arcadia(อาร์เค'เดีย) n. ชื่อที่ราบสูงแห่งหนึ่งในประเทศกรีซโบราณที่มีผู้คนอยู่อย่างง่าย ๆ และไร้เดียงสา, ชื่อเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอเนีย
arching(อาร์'คิง) n. สิ่งประดิษฐ์เป็นรูปโค้งงอ, ส่วนที่เป็นรูปโค้งหรืองอ (arched work)
arcuation(อาร์คิวเอ'เชิน) n. ภาวะงอกหรือโค้ง, การใช้ส่วนโค้งงอในการก่อสร้าง, ระบบของส่วนโค้งง
armory(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
armoury(อาร์'มะรี) n. ที่เก็บอาวุธ, คลังแสง,โรงงานคลังแสง. = heraldry, Syn. arsenal)
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
astonied(แอสทอน'นิด) adj. งงงวย (dazed)
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
atomic energyพลังงานปรมาณูที่เกิดจากการจัดตัวใหม่ของนิวเคลียสของอะตอม.
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
atpabbr. adenosine triphosphate เป็นแหล่งของพลังงานของร่างกาย (โดยเฉพาะการบีบตัวของกล้ามเนื้อ)
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
banns(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
bans(แบนซ) n.,pl. ประกาศล่วงหน้าที่แจ้งการแต่งงานที่จะมีขึ้น
beauty(บิว'ที่) n. ความสวยงาม,สิ่งที่สวยงาม,สิ่งที่ดีงาม,หญิงงาม,คนงาม,ข้อขำ,การตกแต่งให้สวยงาม,ข้อได้เปรียบ,คนเด่น,สิ่งที่ดีเด่น, Syn. charm ###A. eyesore
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
benumb(บินัม') {benumbed,benumbing,benumbs} vt. ทำให้ชา,ทำให้มึนงง,ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้, See also: benumbness n. ดูbenumb, Syn. stupefy
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
bewilder(บิวิล'เดอะ) {bewildered,bewildering,bewilders} vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้งง,ทำให้ลำบากใจ, See also: bewilderment n. ดูbewilder, Syn. confuse ###A. enlighten
birr(เบอร์) n. กำลัง,แรง,พลังงาน,เสียงลมแรง vi. เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนมีเสียงดังคล้ายลมแรง, Syn. force
blue-collaradj. เกี่ยวกับคนงานในโรงงาน,เกี่ยวกับคนงานที่ใช้มือทำ
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
bounce(เบาซฺ) {bounced,bouncing,bounces} vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) กระโดด,เด้งกลับ (เช็ค) ,กระโดดโลดเต้น,คุยโว,พละกำลัง,พลังงาน,ผลของการถูกไล่ออก
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
embranglevt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้วุ่นวาย,ทำให้งงงวย., See also: embrangle ment n.
bread and cheese marriagen. การแต่งงานกับชายที่ยากจน
brewery(บรู'เออรี) n. โรงงานต้มเหล้า,โรงงานต้มเบียร์)
English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง,ผงะ,งง,ถอยหลัง
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
astound(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้งง
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
ATOMIC atomic energy(n) พลังงานปรมาณู
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง
bedazzle(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ตาลาย
belle(n) หญิงงาม,สาวงาม
bemuse(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้งงงัน,ทำให้ตะลึง
bemused(adj) งงงวย,ตะลึง,งงงัน
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
bewilder(vt) ทำให้งง,ทำให้งงงวย,ทำให้หัวหมุน
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
bewitch(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้เคลิบเคลิ้ม
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
calorie(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
calory(n) หน่วยพลังงานเป็นแคลอรี
cannery(n) โรงงานเครื่องกระป๋อง
CHILD child labor(n) กรรมกรเด็ก,แรงงานเด็ก
conditional(adj) โดยมีข้อแม้,เล่นแง่,เกี่ยงงอน,ขึ้นอยู่กับ
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
coolie(n) กุลี,กรรมกร,จับกัง,ผู้ใช้แรงงาน
courtesan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
courtezan(n) โสเภณี,หญิงงามเมือง,นางคณิกา
daze(n) ความงุนงง,ความงงงัน,ความยุ่งใจ
deafen(vt) ทำให้หูตึง,ทำให้หูหนวก,ทำให้งงงวย
dizzy(adj) เวียนศีรษะ,ตาลาย,หน้ามืด,วิงเวียน,หัวหมุน,งง,สับสน
doll(n) ตุ๊กตา,หญิงงาม,ชายงาม
drive(n) การขับรถ,แรงขับ,แรงกระตุ้น,ความพยายาม,พลังงาน
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
easily(adv) โดยง่าย,อย่างสะดวกสบาย,อย่างง่ายดาย,โดยไม่ลำบาก
energy(n) กำลัง,พลังงาน,พลัง,กำลังวังชา
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
equivocate(vi) พูดสองแง่สองง่าม,พูดกำกวม,พูดอ้อมค้อม,พูดสองนัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolute zeroศูนย์สัมบูรณ์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
additiveสารเติมแต่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aerodynamicsอากาศพลศาสตร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
afterburnerอุปกรณ์เผาไหม้เสริม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air chamber๑. ห้องอากาศ๒. ห้องลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditionerเครื่องปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditioningการปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air mass๑. แอร์แมส๒. มวลอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pollutionมลพิษทางอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air pressureความดันอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air-cooled collectorตัวเก็บรังสีแบบหล่อเย็นด้วยอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
airflow meterมาตรอากาศไหล [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
albedoอัตราส่วนสะท้อน, แอลบีโด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
anemometerมาตรความเร็วลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antifreezeสารกันเยือกแข็ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
antiknock compoundสารกันน็อก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
aspirator; vacuum pumpปั๊มสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
autoignitionการจุดระเบิดเอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
batteryแบตเตอรี่ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bifurcate-แยกสองง่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
biosphereชีวภาค [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
blowerเครื่องเป่าลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bridal pregnancyการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน [ดู pre-marital conception และ pre-nuptial conception] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calorific valueค่าความร้อน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
capacitorตัวเก็บประจุ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon dioxideคาร์บอนไดออกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carbon monoxideคาร์บอนมอนอกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carboniseการเกิดคาร์บอน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
carburetionการผสมน้ำมันกับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
catalytic converterเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
charcoal canister; carbon canisterกล่องดักไอน้ำมันแบบใช้ถ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
child labourแรงงานเด็ก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chordคอร์ด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
CI engine; compression-ignition engineเครื่องยนต์ซีไอ, เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
clearness indexดรรชนีความใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
combustionการเผาไหม้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
commandคำสั่งงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
commutator machineเครื่องจักรแบบสับกระแส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
concentrating collectorตัวเก็บรังสีแบบรวม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absenteeism (Labor)การขาดงาน (แรงงาน) [TU Subject Heading]
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Actinometerแอคทินอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดความเข้มของพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Alien labourแรงงานต่างด้าว [เศรษฐศาสตร์]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Andalusite แอนดาลูไซต์ แหล่ง - พบตามหินแปรที่ถูกเปลี่ยนโดยหินแกรนิต พบตามหินดาน (Bed rock) ของเหมืองลานแร่ทั่ว ๆ ไป เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และระนอง ประโยชน์ - ใช้ทำพวกเครื่องเคลือบได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ ชนิดที่โปร่งใสทำเป็นรัตนชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
Angulationกระดูกที่หักมีมุม, การโก่งเป็นมุม, การหักมุม, การโก่งงอ [การแพทย์]
Annihilationประลัย, ปฏิกิริยาระหว่างอนุภาคกับปฏิยานุภาคของอนุภาคนั้นๆ แล้วอนุภาคทั้งสองหายไปกลายเป็นรังสีแกมมาพลังงานเท่ากันเคลื่อนที่ออกไปในทิศทางตรงข้ามกัน เช่นการรวมตัวของอิเล็กตรอนกับโพซิตรอน ได้รังสีแกมมาพลังงานรวม 1.02 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Atomic energyพลังงานอะตอม, พลังงานที่ปลดปล่อยออกมาเมื่อมีการแบ่งแยกนิวเคลียสหรือการหลอมนิวเคลียสของอะตอม หรือจากการสลายของสารกัมมันตรังสี ปัจจุบันนิยมใช้ “พลังงานนิวเคลียร์" [นิวเคลียร์]
Attraction Energyพลังงานดึงดูด [การแพทย์]
auroraแสงออโรรา, สีแสงที่เกิดบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เนื่องจากแก๊สบริเวณขั้วโลกถูกกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กที่มีพลังงานสูงในบริเวณขั้วแม่เหล็กโลก ทำให้แก๊สเหล่านั้นปล่อยรังสีออกมา มีแสงสีต่าง ๆ รูปร่างเป็นระย้าคล้ายม่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Batteryแบตเตอรี่อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ใช้เก็บพลังงาน และนำมาใช้ได้ในรูปของไฟฟ้า แบตเตอรี่นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าเคมี เช่น เซลล์กัลวานิก หรือเซลล์เชื้อเพลิง อย่างน้อยหนึ่งเซลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Base Metal กลุ่มแร่โลหะพื้นฐาน แร่โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งมีหลายชนิดต่าง ๆ กัน ได้แก่ - แร่ทองแดง พบในจังหวัดเลย ลำปาง เชียงราย แพร่ ตาก กระบี่ - แร่ตะกั่ว พบในจังหวัดกาญจนบุรี พัทลุง - แร่สังกะสี พบในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก - แร่พลวง พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน ตาก ชลบุรี กาญจนบุรี สตูล - แร่ดีบุก พบในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา ตะกั่วป่า [สิ่งแวดล้อม]
Bellyส่วนที่เป็นเส้นใยของกล้ามเนื้อ,เกล็ดท้องงู [การแพทย์]
Bisexualรักสองเพศ,มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ,รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Blue Collar Worker คนทำงานใช้แรงงาน กลุ่มของผู้ใช้แรงงานในการทำงาน [สิ่งแวดล้อม]
Bologramโบโลแกรม หรือกราฟวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Bolometerโบลอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดพลังงานการแผ่รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Child laborแรงงานเด็ก [TU Subject Heading]
Child labourแรงงานเด็ก [เศรษฐศาสตร์]
Clandestine employmentการลักลอบจ้างงาน [เศรษฐศาสตร์]
Clerical and Office Worker ผู้ปฏิบัติงานเสมียนและสำนักงาน ผู้ทำงานที่ไม่ใช้แรงงาน [สิ่งแวดล้อม]
Combustible เผาไหม้ได้ สภาพขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ใบไม้หรือวัสดุที่สามารถจุดติด ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ในที่มีอากาศ และให้พลังงานความร้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]
Confinementสิ่งกักกั้น, สิ่งที่สร้างขึ้นล้อมอุปกรณ์หลักของโรงงานนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการปล่อยวัสดุกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อมในสภาวะการทำงานปกติหรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ เช่น บ่อน้ำแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
Confusionจิตสับสน,สับสน,ความคิดสับสน,งุนงง,อาการสับสน,บุคลิกเปลี่ยนแปลงสับสน [การแพทย์]
Conscript laborแรงงานเกณฑ์ [TU Subject Heading]
Convict laborแรงงานนักโทษ [TU Subject Heading]
cosmic raysรังสีคอสมิก, รังสีที่มีพลังงานสูงจากนอกโลก ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ส่วนมากเป็นโปรตอน และมีอิเล็กตรอน รังสีแอลฟาและนิวเคลียสของธาตุบางธาตุปนอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cousin Marriageลูกพี่ลูกน้องแต่งงานกัน [การแพทย์]
Curvatureรูปร่างงอ,ความโค้ง [การแพทย์]
Decibelหน่วยของระดับเสียงหน่วยของระดับเสียงโดยแสดงค่าเป็น 10 เท่าของพลังงานเสียงในรูปแบบของการคำนวณ โดยใช้ logarithmic ฐาน 10 เช่น 20 dB จะดังเป็น 100 (10*10) เท่าของ 0 dB [สิ่งแวดล้อม]
Degeneracyพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
Degenerate, Doublyทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Designated securitiesเครื่องหมายดีเอสเครื่องหมายนี้ย่อมาจาก designated securities ตลาดหลักทรัพย์จะติด DS ไว้บนหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่าหลักทรัพย์นั้นมีภาวะซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติในด้านราคาและ/หรือด้านปริมาณซื้อขายโดยที่ยังไม่ทราบเหตุผล และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ติดเครื่องหมาย DS ตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อปฏิบัติว่า ผู้ซื้อจะต้องใช้เงินสดชำระค่าหุ้นทันที และผู้ขายจะต้องส่งมอบใบหุ้นทันทีเช่นเดียวกัน บริษัทสมาชิกต้องงดซื้อขายหุ้นที่ติดเครื่องหมาย DS เพื่อบัญชีตนเองและจะต้องรายงานรายชื่อผู้ซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ๆ ให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในเที่ยงวันของวันทำการถัดไป [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aback (adv.) งงงวย
thunderstruck (adj.) งงงวย
active (adj.) เกี่ยวกับแหล่งพลังงาน See also: เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดพลังงาน
active (adj.) ซึ่งต้องการพลังงาน
affiance (vt.) สัญญาว่าจะแต่งงาน Syn. betroth, pledge
affine (n.) บุคคลที่เกี่ยวดองกันด้วยการแต่งงาน
affinity (n.) ความเกี่ยวดองจากการแต่งงาน See also: ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน Syn. kinship, relationship
ally (vi.) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน See also: ดองกัน
ally (vt.) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน See also: ดองกัน
at a loose end (idm.) ว่างงาน (คำไม่เป็นทางการ)
atmosphere (n.) อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์
attrition (n.) การลดขนาดหรือจำนวน (แรงงาน, คน)
bachelorhood (n.) ช่วงเป็นโสดก่อนแต่งงาน Syn. celibacy
baffle (vt.) ทำให้งุนงง See also: ทำให้สับสน Syn. confuse, perplex Ops. clear
bang (n.) การระเบิดของพลังงาน Syn. bomb, explosion
bathing beauty (n.) ผู้ชนะการประกวดนางงาม See also: นางงาม Syn. beauty queen
beauty (n.) หญิงงาม See also: คนสวย Syn. belle
beauty queen (n.) นางงาม Syn. Miss World
befuddle (vt.) ทำให้งงงวย See also: ทำให้มึนงง Syn. daze
begum (n.) คำเรียกอย่างให้เกียรติหญิงมุสลิมสูงศักดิ์หรือแต่งงานแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
I heard she got married last weekฉันได้ยินว่าเธอแต่งงานแล้วสัปดาห์ที่แล้ว
She's married to Johnเธอแต่งงานกับจอห์น
How long have you been married?คุณแต่งงานมานานแค่ไหนแล้ว
This is the most stupid thing I have ever doneนี่คือสิ่งงี่เง่าที่สุดที่ฉันเคยทำ
John needs to hand in his work todayจอห์นต้องส่งงานเขาวันนี้
I'll pay you wellฉันจะจ่ายคุณอย่างงาม
Before he asked her to marryก่อนที่เขาจะขอเธอแต่งงาน
He was married to a friend of mineเขาแต่งงานกับเพื่อนคนหนึ่งของฉัน
I only found out last week that she's getting marriedฉันก็แค่ทราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธอกำลังจะแต่งงาน
He still hasn't asked her to marry himเขายังคงไม่ขอเธอแต่งงาน
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
Only if these are met, I will marry youถ้าเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนองตอบ ฉันก็จะแต่งงานกับคุณ
It's my anniversary and I want it to be perfectมันเป็นวันครบรอบแต่งงานของฉัน ฉันอยากทำให้มันไม่มีที่ติ
I'd never marry an awful girl like youฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงแย่ๆ อย่างเธอหรอก
It's easy for you to forget!มันคงง่ายสำหรับเธอที่จะลืม
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
Is that so?ยังงั้นหรือ
How stupid of me!ฉันช่างงี่เง่าอะไรอย่างนี้
You're just trying to run away, aren't you?เธอกำลังพยายามจะหนี ยังง้านเหรอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's no lid on, what could be inside?ถ้าไม่หนังตา(? คนแปล งง แป่วว) แล้วข้างในจะมีอะไรน้า
You've lost me completely.คุณทำฉัน งง ไปหมดแล้ว
I don't get... I mean, I don't understand why I have to do it.ผม งง ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องทำด้วย
Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the next...อย่าเริ่มที่หัวได้มั้ย เหยื่อจะรู้สึก งง แล้วไม่รู้สึกตัว...
I'm confused; I thought he was gay, too.อ้าว งง พ่อคิดว่าเค้าเป็นเกย์เหมือนลูก?
It's too big to get down here. Which is the only reason you're still alive.ตัวมันใหญ่เกินกว่าที่จะลงมาได้ และนั่นเป็นเหตุผลเดียวที่แกยังนั่ง งง อยู่ได้
Stop stopping! Get her; get outside! Go!อย่ามัวแต่ งง พาเธอออกไป เร็ว
Not to mention a confused little boy who's still wondering how this stranger is suddenly his father.ไม่นับเด็กน้อยที่กำลัง งง แล้วก็สงสัย ว่าคนแปลกหน้าคนนึง สัญชาติญานผมบอกว่ามากลายเป็นพ่อเขาได้ไง
Oh, it was very easy.โอ้มันเป็นเรื่องง่ายมาก
Аnd wedding bells will ringและจัดงานแต่งงานระฆังจะดัง
Don't say that.ไม่ได้หมายความยังงั้นนะ
A strike at the arms factory.คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ
This can be done subtly.ซึ่งมันเป็นเรื่องง่ายมาก
Hynky, I'm going to make this very simple.เฮนเคิล ผมจะทำให้เป็นเรื่องง่าย
Why, this is-- eh, just as easy as... rollin' off a--ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเพียงเป็น เรื่องง่ายเหมือนลงจาก
Yes, that's often the trouble.คนเราก็มักเป็นอย่างงี้เเหละ
Before she married, she was the beautiful Rebecca Hildreth, you know.ก่อนที่จะเเต่งงาน หล่อนคือรีเบคคา ฮิลเดร็ธ คนสวยไง
What do you think? My daughter's engaged to be married.ดูสิ ลูกสาวฉันหมั้นเเล้วเตรียมจะเเต่งงาน
I'm asking you to marry me, you little fool.ผมกําลังขอคุณเเต่งงานอยู่ เด็กโง่
Oh, but you don't understand. It's the... - I'm not the sort of person men marry.คุณไม่เข้าใจ ฉันไม่ใช่คน ที่เหมาะจะแต่งงานด้วย
This isn't at all your idea of a proposal, is it?นี่ไม่ใช่การขอเเต่งงาน อย่างที่คุณวาดภาพไว้เลยใช่มั้ยครับ
But a cable came this morning announcing that my daughter is engaged to be married.เเต่ฉันเพิ่งได้รับโทรเลขเมื่อเช้า เเจ้งว่าลูกสาวหมั้นแล้วเตรียมจะเเต่งงาน
Trousseau, reception and everything, and I'll give the bride away.ชุดแต่งงานงานเลี้ยง เเละทุกอย่าง เเละฉันจะเป็นคนส่งตัวเจ้าสาวเอง
Of course you know why he's marrying you, don't you?เธอรู้ใช่มั้ยว่าเขาแต่งงานกับเธอทําไม
I came here when the first Mrs. De Winter was a bride.ฉันมาอยู่ที่นี่ตอนคุณนายเดอ วินเทอร์คนเเรก เเต่งงานเข้ามา
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ
No, no! Frank never allows anybody to help him.เเฟรงค์ไม่ยอมให้ใครมาเเย่งงานเขาหรอก
Come on, Frank, we must go over these estimates.- มาเถอะเเฟรงค์เราต้องไปสะสางงานแล้ว
How tiresome of him not to be here when we arrive, and how typical.พอกลับมาบ้านปุ๊บ ก็ออกปั๊บ เป็นอย่างงี้ทุกทีเลย
I can't tell you how glad I am that you married Maxim.ผมล่ะดีใจจริงๆ ที่คุณเเต่งงานกับเเม็กซิม
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
I wonder if I did a very selfish thing in marrying you.ผมสงสัยว่าผมเห็นเเก่ตัวไปมั้ยที่มาเเต่งงานกับคุณ
I've always heard of the Manderley ball, and now I'm really going to see one.เคยเเต่ได้ฟังเรื่องงานเต้นรําของเเมนเดอเลย์ ทีนี้จะได้เห็นของจริงซะที
You tried to take her place, you let him marry you.คุณพยายามจะมาแทนที่คุณนาย คุณยอมเเต่งงานกับคุณผู้ชาย
And when I was married, I was told I was the luckiest man in the world.เเละเมื่อผมเเต่งงานก็มีเเต่คนบอกว่า ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลก
That's where I found out about her, four days after we were married.ที่นั่นเองที่ผมรู้ธาตุเเท้ของหล่อน เเค่เพียง 4 วันหลังจากเราเเต่งงาน
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก"
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
I'd told you once that I'd done a selfish thing in marrying you.ผมเคยบอกคุณไปแล้ว ว่าผมเห็นแก่ตัวนักที่แต่งงานกับคุณ
She used to go to him even before she was married.คุณนายเคยไปหาเขาแม้กระทั่งก่อนที่จะแต่งงาน

งง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: งงทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
結婚[けっこん, kekkon] Thai: การแต่งงาน English: marriage (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งง
Back to top