ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คล่องแคล่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คล่องแคล่ว*, -คล่องแคล่ว-

คล่องแคล่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล่องแคล่ว (adv.) quickly See also: nimbly, actively, agilely Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง Ops. เชื่องช้า, เฉื่อย
English-Thai: HOPE Dictionary
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
adroit(อะดรอยทฺ') adj. คล่องแคล่ว (skilled)
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver
facile(แฟส'เซิล) adj. คล่องแคล่ว,ง่าย,สะดวก,ไม่เปลืองแรง,ละมุนละไม., See also: facilely adv. facileness n., Syn. ready
facility(ฟะซิล'ลิที) n. ความสะดวก,ความง่าย,ความคล่องแคล่ว,สิ่งอำนวยความสะดวก,กิริยาที่ละมุนละไม, Syn. dexterity,skill
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
finesse(ฟิเนส') n. กลเม็ด,กลวิธี,อุบาย,ความพลิกแพลง,ความเชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. vt. ใช้กลเม็ด, Syn. artifice,
flowing(โฟล'อิง) adj. ซึ่งไหล,หลั่งไหล,ไปคล่องแคล่ว,ไปยังราบรื่น,ย้อย,อุดมสมบูรณ์,มีมากเกิน., See also: flowingly adv., Syn. moving
fluent(ฟลู'เอินทฺ) adj. ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว,กลมกล่อม,ราบรื่น,ง่าย,หลั่งไหล., See also: fluency n. fluently adv., Syn. smooth
fly(ไฟล) {flied,flying,flies} v.,n. (การ) บิน,ขับ (เครื่องบิน) ,เหาะ,ปลิว,ล่องลอยในอากาศ,หนี,ช่วงระยะการบิน,แมลงวัน,แมลงปลอมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อปลา adj. ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ว่องไว
gainly(เกน'ลี) adj. คล่องแคล่ว,หล่อ,สวยงาม,เรียบร้อย., See also: gainliness n., Syn. agile,handsome
habile(แฮบ'บิล) adj. เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว
handilyadv. คล่องแคล่ว,ง่ายดาย,สะดวก,ประณีต,ละเอียดถี่ถ้วน, Syn. dexterously
handinessn. ความคล่องแคล่ว,ความประณีต,ความละเอียดถี่ถ้วน
handy(แฮน'ดี) adj. สะดวก,ง่าย,ใกล้มือ,มีประโยชน์,คล่องแคล่ว, Syn. ready
handymann. คนรับจ้างทำงานจุก ๆ จิก ๆ คนที่มีฝีมือคล่องแคล่ว
inapt(อินแอพทฺ') adj. ไม่เหมาะ, ไม่สมควร, ไม่ชำนาญ, ไม่คล่องแคล่ว., See also: inaptly adv. inaptness n., Syn. inept, clumsy
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly
kilt(คิลทฺ) n. กระโปรงสั้นพับจีบสำหรับผู้ชายสก๊อตนุ่ง,กระโปรงสั้นตาหมากรุกทั่วไป. vt. ถกกระโปรงขึ้น,พับเป็นรอยจีบตรง,เคลื่อนอย่างคล่องแคล่ว
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
lightsome(ไลทฺ'เซิม) adj. เบา,คล่องแคล่ว,ว่องไว,เบิกบาน,ร่าเริง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เปลี่ยนแปลงง่าย,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,สว่างไสว
lissom(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lissome(ลิส'เซิม) adj. อ่อนระทวย,อรชร,คล่องแคล่ว,ว่องไว.
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
mercurial(เมอคิว'เรียล) adj. เกี่ยวกับธาตุปรอท,เกี่ยวกับเทพเจ้า Mercury (ดู) ,เกี่ยวกับดาวพุธ,กระฉับกระเฉง,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ไว (เหมือนปรอท) ,เปลี่ยนแปลงง่าย,เหลาะแหละ,หลายใจ. n. ยาที่มีสารปรอทอยู่., See also: mercurialness n. mercuriality n.
proficiency(โพรฟิช'เชินซี) n. ประสิทธิภาพ,ความเชี่ยวชาญ, ความคล่องแคล่ว, Syn. competence
proficient(โพรฟิช'เชินทฺ) adj. ชำนิชำนาญ,เชี่ยวชาญ,คล่องแคล่ว. n. ผู้เชี่ยวชาญ., See also: proficientness n.
quick(ควิค) adj. รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คล่องแคล่ว,ใจร้อน,ไม่อดทน,หลักแหลม,เข้าใจได้เร็ว n. บุคคลที่มีชีวิตทั้งหลาย,แก่นแท้,จุดสำคัญ. -Phr. (cut to the quick ทำให้ได้รับบาดเจ็บลึก,กระทบกระเทือนความรู้สึก) adv. รวดเร็ว,เร็ว, See also: quickness n.
round(เราดฺ) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) กลม,เป็นกิจวัตร,อ้อมกลับมา,มาก,เต็มที่,กลมกล่อม,อวบ,คล่องแคล่ว,ชัดเจน,ดังกังวาน,มีชีวิตชีวา,รุนแรง n. สิ่งที่เป็นวงกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงแหวน,สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม,รอบ,การหมุนรอบ,การตรวจ,การลาดตระเวณ, (การชกมวย) ยก,เกม, (กระสุน) นัด,ชุด,พัก,ครั้ง
sleight(สไลทฺ) n. ความเชี่ยวชาญ,ความคล่องแคล่ว,เล่ห์เหลี่ยมเพทุบาย,เชาวน์, Syn. cunning
slick(สลิค) adj.,vt. (ทำให้) ลื่น,เป็นมัน,เรียบเป็นมัน,ไพเราะ,สุภาพ,เรียบร้อย,คล่องแคล่ว,ชำนาญ,มีเล่ห์เหลี่ยม,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,ชั้นหนึ่ง,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์. adv. ลื่น,ฉลาด. n.. สิ่วช่างไม้ชนิดหนึ่งที่มีใบกว้างกว่า2นิ้ว
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง,คล่องแคล่ว
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
active(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระตือรือร้น
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย
briskness(n) ความคล่องแคล่ว,ความกระวีกระวาด,ความกระตือรือร้น
dapper(adj) คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,ก้อร้อก้อติก,เจ้าชู้ไก่แจ้,เรียบร้อย
deft(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dynamic(adj) มีพลัง,คล่องแคล่ว,เปลี่ยนแปลงเสมอ,เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
ease(n) ความง่าย,ความสบาย,ความไร้กังวล,ความสะดวก,ความคล่องแคล่ว
eloquence(n) ความมีคารมคมคาย,โวหารดี,การพูดเก่ง,การพูดคล่องแคล่ว
eloquent(adj) มีคารมคมคาย,มีโวหารดี,พูดเก่ง,พูดคล่องแคล่ว
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว
facile(adj) สะดวก,ว่องไว,ง่าย,คล่องแคล่ว,คล่อง
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
handily(adv) ว่องไว,คล่องแคล่ว,ใช้สะดวก,เหมาะมือ,ใกล้มือ,ใช้ง่าย
handiness(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,ความเหมาะมือ,ความสะดวก
ingenuity(n) ความสามารถในการประดิษฐ์,ความช่างคิด,ความฉลาด,ความคล่องแคล่ว
knack(n) ความชำนาญ,ความสามารถพิเศษ,ความคล่องแคล่ว,พรสวรรค์,ฝีมือ
light(adj) สว่าง,อ่อนๆ,ง่าย,เบา,เล่นๆ,คล่องแคล่ว,นิดหน่อย
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
lightsome(adj) สดชื่น,เบิกบาน,คล่องแคล่ว,เบา,สะเพร่า,เลินเล่อ
proficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,ความสามารถ
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ,ชำนาญ,จัดเจน,คล่องแคล่ว,สามารถ
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
sleight(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,เชาวน์,เล่ห์เหลี่ยม
sprightly(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง
volant(adj) บินได้,คล่องแคล่ว,ว่องไว
volubility(n) ความพูดมาก,ความพูดจาคล่องแคล่ว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexibilityความอ่อนไหวตัว,ความยืดหยุ่น,คล่องแคล่ว [การแพทย์]
Kicking, Asymmetricalขายกขึ้นได้ไม่คล่องแคล่วและไม่สมดุลย์กัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
active (adj.) คล่องแคล่ว See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง Syn. energetic, lively Ops. sluggish, lazy
adroit (adj.) คล่องแคล่ว See also: ว่องไว Syn. dexterous
airily (adv.) คล่องแคล่ว
call something into play (idm.) คล่องแคล่ว See also: กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น Syn. be in, bring into
deft (adj.) คล่องแคล่ว See also: ชำนาญ, มีทักษะ Syn. adroit, dexterous, proficient Ops. undept, maladroit, clumsy
glib (adj.) คล่องแคล่ว Syn. smooth, unctuous
lissom (adj.) คล่องแคล่ว See also: ว่องไว Syn. agile, nimble, active, lissome
lissome (adj.) คล่องแคล่ว See also: ว่องไว Syn. agile, nimble, active, lissom
lively (adv.) คล่องแคล่ว See also: ว่องไว
sleek (adj.) คล่องแคล่ว See also: ว่องไว, พูดคล่อง
slick (adj.) คล่องแคล่ว See also: ว่องไว Syn. adroit, handy
snappy (adj.) คล่องแคล่ว
dexterous (adj.) คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ) See also: ว่องไว, ชำนาญ Syn. apt, adroit, neat Ops. unadept, clumsy
volant (adj.) คล่องแคล่วว่องไว Syn. agile
adroitness (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความชำนิชำนาญ Syn. skill, deftness, dexterity
agility (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความคล่องตัว, ความว่องไว Syn. nimbleness, quickness
alertly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. energetically, eagerly, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
deftness (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความชำนิชำนาญ Syn. skill, dexterity
dexterity (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความว่องไว
eagerly (adv.) อย่างคล่องแคล่ว See also: อย่างกระฉับกระเฉง, อย่างมีพลัง Syn. alertly, energetically, nimbly Ops. calmly, aimlessly, slowly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're ex-military. Savvy. Smart.ทั้งความสามารถทางทหารของคุณ ทั้งฉลาด คล่องแคล่ว กับ...
Asians they pack light, travel efficiently and they've got a thing for slip-on shoes - god love 'em!เอเชีย ของน้อย คล่องแคล่ว และใส่รองเท้าแบบสวมได้เลย พระเจ้าให้พรพวกเขามา
Grimes here was resourceful and quick to action when necessary.ไกร์มส์ก็ด้วย หัวดี คล่องแคล่ว ที่จะตอบสนอง ในเวลาที่จำเป็น
He was a model of health and vigor.เพราะเค้าเป็นคนแข็งแรง คล่องแคล่ว ว่องไว
Glibness and superficial charm?คล่องแคล่ว ทำหน้ามีเสน่ห์ชวนดึงดูด
Feisty and so certain of what you believe.คล่องแคล่วและเชื่อมั่นในตัวเองสูง
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล
Suits today come in a lot of different patterns, from active to traditional.ทุกวันนี้ สูทมีหลากหลายรูปแบบ จากคล่องแคล่วไปถึงแบบดั้งเดิม
And one cold day, when age has robbed your mind of its fertile phrases and your hand of its dexterity, all the success won't be able to shield you from the pain you've caused and the shame you deserve.และวันที่หนาวเหน็บวันหนึ่งเมื่ออายุได้พราก ประโยคดีๆมากมายในใจคุณไป... ...และพรากความคล่องแคล่วของมือคุณไป ความสำเร็จทั้งหลายจะไม่สามารถปกป้องคุณ... ...จากความเจ็บปวดที่คุณได้ก่อขึ้น และความละอายที่คุณควรได้รับ
You didn't even move a millimeter.เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่ว
Nice and steady.แม่นยำ และ คล่องแคล่ว
I'm too young, upwardly mobile, and handsome to die.ฉันยังหนุ่มเกินไป เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว และหล่อเกินไปที่จะตาย
He's quick for a sick guy.เขาคล่องแคล่วมาก สำหรับคนป่วย
Or the butcher who cuts meat every day with such skill.หรือพ่อค้าเนื้อ ที่หั่นเนื้อ ทุกวันจนคล่องแคล่ว
A game of skill, agility, cunning.กีฬาที่ต้องใช้ความสามารถ ความคล่องแคล่ว ความหลักแหลม
You're so...handy.คุณช่าง... คล่องแคล่ว
The pebbles, as you so quaintly call them, were all found on the same strata as the human remains.ก้อนกรวด อย่างที่คุณเรียก ได้คล่องแคล่วนั่นแหละ เราพบลักษณะแบบเดียวกันนั่น ในซากศพ
Your armor is heavy and yet you move swiftly.ชุดเกราะท่านหนักมาก ท่านก็ยังคงเคลื่นไหวได้อย่างคล่องแคล่ว
There's a fine line between feisty and delusional.มันมีเส้นคั่น ระหว่างความคล่องแคล่วกับความหลอกลวง
Chuck, I speak fluent Italian.ชัค ฉันพูดอิตาเลี่ยนได้คล่องแคล่วนะ
With a full range of motion and optimal comfort?ที่เปิดโอกาสให้เราได้ขยับตัวอย่างคล่องแคล่ว?
I like Joe. He's such a slick, though.ฉันชอบโจนะ ฉันคิดว่าเขาดูคล่องแคล่วดี
A less dashing, less intelligent version.ในแบบที่คล่องแคล่วน้อยกว่า ฉลาดน้อยกว่า
You're pretty hand with that thing.มือคุณคล่องแคล่วดีนะ
Not a psychopath, I'm a high-functioning sociopath.ไม่ใช่โรคจิต... ฉันคือผู้ต่อต้านสังคมที่คล่องแคล่วและกระตือรือร้น ทำงานของนายไปเถอะ
This time, I will show him my elegant and ladylike side.ความคล่องแคล่วและความสวยในแบบธรรมชาติของฉัน ฉันอยากแสดงมันออกมาให้เขาเห็น
So that Shakespeare's catchiness belies mediocrity?แค่ฟังภาษาต่างประเทศเพียงผ่านๆ. . ผมก็พูดได้คล่องแคล่ว
[exuberant piano playing][เล่นเปียนโนอย่า คล่องแคล่ว]
But when Mark broke out in fluent Urdu and named the starting midfield of the Pakistani Football Federation, dad was sold.แต่มาร์คแสดงให้เห็นว่าพูด/เขียนภาษาอูรดู ภาษาประจำชาติปากีฯอย่างคล่องแคล่ว และชื่อขึ้นต้นด้วยตำแหน่งกองกลาง ของสหพันธ์ฟุตบอลปากีสถาน, ทำให้พ่อใจอ่อน
He could wax eloquent in front of a packed lecture hall, but when he read these...ปกติเขาพูดได้อย่างคล่องแคล่ว ต่อหน้าฝูงชนในหอประชุม แต่ตอนเขาอ่านนี่ เสียงเขาสั่นเทา
Your boy sure looks fast out there tonight.- ลูกคุณดูคล่องแคล่วดีคืนนี้
As you can see, it dug in, slashed upward eviscerating the lungs and slicing through the bone of rib cage with ease.อย่างที่พวกคุณเห็น แทงเข้าไป ลากขึ้นมา ชำแหละปอดและเชือดผ่าน กระดูกซี่โครงอย่างคล่องแคล่ว
With his influence in the religious right, he'll be able to speak to people we never hoped to reach.แต่ด้วยความคล่องแคล่ว ในการจูงใจผู้คนเรื่องศาสนา เขาสามารถพูดกับคน ที่เราไม่เคยคิดอาจเอื้อม
Judge Papadoumian. She thinks I'm a snappy dresser.ท่านผู้พิพากษาปาปาโดเมียน เธอคิดว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวดูคล่องแคล่วว่องไว
You think, just 'cause he's a snappy dresser, the mice don't see the hammer?คิดสิ เพราะว่าเขาคือ ช่างแต่งตัวแสนคล่องแคล่ว , พวกหนูๆ มันมองไม่เห็นค้อนรึไง?
That one was quick.คนนั้นคล่องแคล่วดีนะ
He's a big man. I don't think he's that agile.เขาตัวใหญ่ ไม่คิดว่าเขาคล่องแคล่วขนาดนั้น
This fool about to get chopped.ทำอาหารนี่อย่างคล่องแคล่ว
Your glibness never ceases to chill me to the bone.ความคล่องแคล่วของคุณ ทำให้ฉันหนาวไปถึงกระดูกเลย
Only that they were good and fast and looked like me, only, I think I have better hair.รู้แค่ว่ามันเก่ง คล่องแคล่วและหน้าเหมือนฉัน เพียงแต่ ฉันคิดว่า ทรงผมฉันดูดีกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คล่องแคล่ว
Back to top