ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nimble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nimble*, -nimble-

nimble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nimble (adj.) ว่องไว See also: คล่องแคล่ว
nimble-fingered (adj.) มือเบา
nimbleness (adj.) ความว่องไว
English-Thai: HOPE Dictionary
nimble(นิม'เบิล) adj. ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด., See also: nimbleness n. nimbly adv., Syn. lively
English-Thai: Nontri Dictionary
nimble(adj) ว่องไว,แคล่วคล่อง,เฉียบแหลม,ฉลาด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรียว (v.) be nimble See also: be agile, active, brisk, lively Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว Ops. เซื่อง, เงื่องหงอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Alas, I am not as nimble as I once was. Nonsense.โธ่,ข้าไม่ได้ว่องไวเช่นเคย ไร้สาระน่า
♪ You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire ♪เธอคือดอกยางรองเท้าที่ว่องไวของเฟร็ดแอสแตร์
Is its variable processing as nimble as they say?มันเป็นโปรเซสเซอร์ที่ประมวลผลรวดเร็วอย่างที่เขาว่ากันไหม ?
They develop nimble fingers from pleasing their mistresses.และคงไม่มีใครจัดการมัน ได้ดีอย่างคนอีตาลี
The nimble hero there already.ตอนนี้มีฮีโร่ที่คล่องตัวมาแล้ว
Look at these hands- small and nimble.ดูมือนี่นะ เล็กและว่องไว
Got it? Come on. The Nimble.เข้าใจไหม เอาน่า ว่องไวหน่อย เหมือนเต้นรำน่ะพ่อหนุ่ม
It's a lighter, nimbler, sportier version of the car Wayne Rooney drives.มันเป็นรุ่นที่เบากว่า ไวกว่า สปอร์ตกว่า คันที่เวย์น รูนี่ขับ
You're super nimble, right?- นายคล่องปรู๊ดปร๊าดใช่มั้ย

nimble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, 利落] agile; nimble; all settled; in order
[sù, ㄙㄨˋ, 遫] alert; nimble; quick
[cì, ㄘˋ, 佽] surname Ci; nimble; to help
灵活[líng huó, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ, 灵活 / 靈活] flexible; nimble; agile
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 㨗] variant of 捷; quick; nimble
轻捷[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ, 轻捷 / 輕捷] light on one's feet; nimble; agile; same as 輕快敏捷|轻快敏捷
敏捷[mǐn jié, ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, 敏捷] nimble; quick; shrewd
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 趫] nimble; walk on stilts
灵泛[líng fàn, ㄌㄧㄥˊ ㄈㄢˋ, 灵泛 / 靈泛] nimble; agile
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 捷] victory; triumph; quick; nimble; prompt; abbr. for 捷克 Czech (Republic)
矫捷[jiǎo jié, ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄝˊ, 矫捷 / 矯捷] vigorous and nimble; athletic

nimble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
変通自在[へんつうじざい, hentsuujizai] (n,adj-na,adj-no) freely adaptable, very flexible, nimble in adaptation
すばしこい;すばしっこい[, subashikoi ; subashikkoi] (adj-i) nimble; smart; quick
快足[かいそく, kaisoku] (n,adj-no) quick of foot; fast; nimble-footed
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P)
目先が利く;目先がきく[めさきがきく, mesakigakiku] (exp,v5k) to have foresight; to be farsighted; to be nimble-witted
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P)
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P)

nimble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกรด[adj.] (krōt) EN: agile; nimble FR:
เปรียว[adj.] (prīo) EN: quick ; lively ; spirited ; vivacious ; nimble ; animated ; sprightly ; untamed ; wild FR: agile ; sauvage
ไวเหมือนกระรอก[xp] (wai meūoen ) EN: be as nimble as a squirrel FR: être agile comme un écureuil
ไวเหมือนลิง[xp] (wai meūoen ) EN: be as nimble as a monkey FR: être adroit comme un singe
ว่องไว[v.] (wǿngwai) EN: be agile ; be quick ; be nimble FR:
ว่องไว[adj.] (wǿngwai) EN: swift ; brisk ; agile ; nimble FR: agile ; rapide ; prompt
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløn) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความว่องไว[n.] (khwām wǿngw) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness FR: agilité [f] ; vivacité [f]

nimble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wendig {adj} | wendiger | am wendigstennimble | more nimble | most nimble
flink; behände; behende [alt] {adj} | flinker | am flinkstennimble | nimbler | nimblest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nimble
Back to top