ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การขยาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การขยาย*, -การขยาย-

การขยาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขยาย (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม
การขยาย (n.) expansion See also: extension, widening, enlargement
การขยายความ (n.) explanation See also: elucidation Syn. การอธิบาย
การขยายตัว (n.) growth See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement Syn. การเจริญเติบโต, ความเจริญ Ops. ความคงที่, ความถดถอย
การขยายพันธุ์ (n.) reproduction Syn. การแพร่พันธุ์, การเพาะพันธุ์, การผสมพันธุ์
การขยายพันธุ์สัตว์ (n.) animal breeding See also: breeding Syn. การเพาะพันธุ์สัตว์
การขยายอาณาเขต (n.) territory expansion See also: expansion, extension, spread
การขยายใหญ่ (n.) growth See also: expansion, extension, development
English-Thai: HOPE Dictionary
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
amplificatory(แอมพลิฟ' ฟิคะโทรี) adj. ใช้ในการขยายใหญ่, Syn. expanding)
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
bitmapped graphic(กราฟิกบิตแมป) หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped image
bitmapped imageภาพบิตแมป หมายถึง ภาพที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ ของแสงที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) จุดนี้จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็ก การขยายขนาดของภาพจะทำให้จุดนี้โตขึ้น และเห็นเป็นรอยหยัก ๆ ถ้าเป็นเส้นโค้ง ก็จะยิ่งเห็นได้ชัด โปรแกรมวาดภาพบางโปรแกรม เช่น MacPaint หรือ Paint จะสร้างและและเก็บภาพ ในลักษณะนี้ ในระบบวินโดว์ แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้ จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .BMPมีความหมายเหมือน bitmapped graphic
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
character graphicsอักขระภาพหมายถึง สัญลักษณ์หรือภาพต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยการกดแป้นพิมพ์ ถือว่าเป็นแบบอักษร (font) แบบหนึ่ง (สำหรับเครื่องพีซี อาจใช้วิธีกดแป้น ALT+ เลขต่าง ๆ ตาม รหัสที่กำหนดไว้ก็ได้) เช่น แบบตัวอักขระภาพที่มากับระบบวินโดว์ของพีซี มีชื่อว่า Wingdings ส่วนของแมคอินทอช ชื่อ Zapf การขยายหรือลดขนาดภาพเหล่านี้ ใช้วิธีเดียวกับที่ทำกับแบบอักษรอื่น ๆ ไม่ใช่วิธีที่ทำกับภาพ
decompressคลายออกหมายถึง การขยายข้อมูลที่ถูกบีบไว้ (compress) ให้คืนขนาดเท่าปกติธรรมดา เพื่อจะได้นำมาใช้ต่อไปได้ ดู compress ประกอบ
diastole(ไดแอส'ทะลี) n. การขยายตัวตามปกติของหัวใจ
dilatation(ดิลละเท'เชิน) n. การขยายตัว
distensionn. การยืดออก,การขยายออก,ภาวะที่ถูกยืดออก, Syn. distension
ecstasisn. การขยายพยางค์, See also: ecstatic adj. ดูecstasis -pl. ecruses
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion
expanse(อิคซฺแพนซฺ') n. สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
inflation(อินเฟล'เชิน) n. การพองตัว,การพองลม,การขยายตัว,การลำพอง,การสูงขึ้นอย่างผิดปกติ, Syn. undue expansion
magnification(แมกนะฟะเค'เชิน) n. การขยาย,สภาพที่ถูกขยาย,อำนาจการขยาย,ส่วนที่ขยาย, Syn. iincrease
protraction(โพรแทรค'เชิน) n. การยืดออก,การขยายออก,การเลื่อน,การกาง,การยื่นออก,สิ่งที่ยืดออกหรือยื่นออก
pulsation(พัลเซ'เชิน) n. การเต้นเป็นจังหวะ,ชีพจร,การขยายตัวและหดตัวเป็นจัวหวะ,การเต้น,การสั่น., See also: pulsational adj., Syn. vibration
span(สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม, Syn. stretch
extension(อิคซฺเทน'เชิน) n. การขยายออก,การยืดออก,การแผ่ออก, สิ่งที่ขยายออก,โทรศัพท์พ่วง นามสกุลในระบบดอส หมายถึง ตัวอักษรสามตัวที่อยู่หลังชื่อแฟ้มข้อมูล เนื่องจากอยู่ในตอนท้ายของชื่อ จึงนิยมเรียกกันว่า"นามสกุล" โดยปกติ คอมพิวเตอร์จะใช้นามสกุลนี้เป็นตัวบอกประเภทของแฟ้มข้อมูล จะมีจุดคั่นระหว่างชื่อและนามสกุล เช่น ถ้าแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาปาสกาล (Pascal) ก็จะมีนามสกุล .PAS ถ้าเป็นแฟ้มภาษาเบสิก ก็จะมีนามสกุล .BAS อย่างนี้เป็นต้น หรือถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลสำรอง ก็มักจะใช้นามสกุลว่า .BAK ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรต้องรู้ว่า นามสกุลอะไร บอกว่าเป็นแฟ้มข้อมูลประเภทไหน โดยเฉพาะนามสกุล .exe, .com, .bin, .doc, .bat ซึ่งจะต้องพบ บ่อย ๆ มีความหมายเหมือน file type
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
swelling(สเวล'ลิง) n. การบวม,การพอง,การโป่ง,การขยายตัว,ส่วนที่บวม (พอง,โป่ง,ขยายตัว) ,โรคบวม, Syn. distention,dilation
zoom(ซูม) vi.,vt.,n. (การ) เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วด้วยเสียงกระหึ่ม, (ในการถ่ายภาพ) เปลี่ยนการขยายในขณะจับภาพ,ได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย,ทำให้บินขึ้นเป็นมุมชันอย่างรวดเร็ว., Syn. buzz,roar,speed
English-Thai: Nontri Dictionary
amplification(n) การขยาย
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
hyperbole(n) การขยายความ,การพูดเกินจริง,การเขียนเกินเลย
dilation(n) การพองออก,การขยายตัว,การขยายความ
elongation(n) การขยาย,การยืดออก,การต่อ,ส่วนที่ยืดออก
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
extension(n) การขยายออก,การยืดเวลา,โทรศัพท์สายพ่วง,การแผ่ออก,คำสั่งยึดทรัพย์ร
inflation(n) การพอง,ภาวะเงินเฟ้อ,การขยายตัว
padding(n) เครื่องรอง,นุ่นที่ใช้ยัดเบาะ,การขยายความ
ramification(n) การแตกกิ่งก้าน,การแยกสาขา,การขยายสาขา
swelling(n) การโป่ง,การบวม,การพอง,การขยายตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amplificationการขยายความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansionการขยายอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemangiectasia; haemangiectasisการขยายของหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolongationการขยายกำหนดเวลา, การยืดกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
containmentการจำกัดการขยายตัวของลัทธิที่ไม่พึงปรารถนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gainอัตราการขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distentionการขยายตัว [การแพทย์]
Reproductionการขยายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dilatationการเปิด,ขยาย,การขยายตัว,ขยายตัว,ขยายตัวออกกว้าง,ขยายออก [การแพทย์]
Expansionเครื่องดัดในช่องปาก,ดันออกรอบๆข้าง,การขยายตัว,ลักษณะขยายพองออก [การแพทย์]
Magnificationกำลังขยาย, การขยายของภาพ, ภาพที่ขยายขนาด [การแพทย์]
Microscopic จุลทรรศน์ หมายถึงเล็กมาก ๆ โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 0.5 - 100 ไมครอน เห็นได้ โดยการขยายด้วยกล้องไมโครสโคปหรือกล้องจุลทรรศน์ [สิ่งแวดล้อม]
Mydriasisม่านตาขยาย, รูม่านตาขยาย, การขยายม่านตา, ม่านตาขยายโต, ม่านตาโต, ม่านตาขยายและไม่ตอบสนองต่อแสง [การแพทย์]
Splitการแตกหุ้น การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3,000,000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlargement (n.) การขยาย See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น Syn. expansion, increase
inflation (n.) การขยายตัว See also: การเป่าลม, การสูบลม Syn. expansion, enlargement, increase
blowup (n.) การขยายฟิล์มภาพยนตร์
blowup (n.) การขยายรูป See also: การขยายภาพถ่าย
blow-up (n.) การขยายรูปให้ใหญ่
dilatation (n.) การขยายออก See also: การแผ่ออก, การถ่างออก Syn. dilation, distension
expansion (n.) การขยายออก See also: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม Syn. augmentation, enlargement, extension
stretch (n.) การขยายออก See also: การแผ่ขยาย Syn. extent, expanse
wideness (n.) การขยายออก Syn. breadth, width
magnification (n.) การขยายให้ใหญ่ขึ้น See also: การเพิ่มขนาด Syn. enlargement, expansion
acoustic (n.) เครื่องดนตรีซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง (ไม่เป็นทางการ)
acoustic (adj.) ซึ่งไม่ได้ผ่านการขยายเสียง
explanation (n.) การอธิบาย, การชี้แจง, การขยายความ See also: คำอธิบาย Syn. clarification, demonstration
have growing pains (idm.) มีปัญหาในการขยายกิจการ การเจริญเติบโต หรือความก้าวหน้า
zoom (vt.) เปลี่ยนการขยายภาพขณะที่จับภาพ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The final chapter will unfold when we bring you extended coverage...บทสุดท้ายจะแฉเมื่อเรานำมาให้คุณ - การขยาย ...
An implant does absolutely nothing to help me diagnose him.การขยายของหูส่วนในที่จริงแล้ว ไม่มีอะไรช่วยให้วินิจฉัยโรคได้
Augmenting our restraint and is your personal recording unit.การขยายความยับยั้งชั่ง ใจของเราและ การสื่อสารระบบย่อยคอนโซล เป็นหน่วยบันทึกส่วนตัวของคุณ
Expansion of the Oral mucosa, the eyes, and the rectum to accommodate rapid fluid loss.การขยายตัวของ ช่องปาก, ลูกตา และช่องทวารหนัก สัมพันธ์ไปกับการสูญเสียน้ำ ในร่างไปอย่างรวดเร็ว
Our inflated travel budget is eviscerated by 85%.การขยายตัวของงบประมาณการเดินทางของเรา จะตัดลงได้ถึง 85%
Another four-hour erection?การขยายตัวอีก 4 ช.ม.รึไง
A phone extension would be news.การขยายวงของเครือข่าย โทรศัพท์ต่างหากล่ะ
You just got yourself an extension.คุณเพียงแค่มีการขยายตัวคุณ เอง
How about expanding the library? Get some new books in there.วิธีการเกี่ยวกับการขยายตัวของห้องสมุดหรือไม่ ได้รับหนังสือใหม่บางอย่างในการมี
"Your sentence has been extended for two more lifetimes. ""ประโยคของคุณได้รับการขยายเวลาสองยุคสมัยมากขึ้น".
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก
But you must remember, Mr. Jackson if we don't own the land within 90 days the railroad will go to other banks to finance their expansion...ถ้าเราไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินภายใน 90 วัน.. ทางรถไฟจะตกเป็นของธนาคารอื่น เพื่อหาเงินทุนในการขยายกิจการ
Enlargement of the medial sternum... and reticular nodular lung patterns- all indicating pulmonary T.B.โอเค มีการขยายของมีเดียล สเตอนัม แล้วก็ดูจากลักษณะปอดแล้ว น่าจะเป็นการติดเชื้อ T.B.
As many of you know, recently Massimo Corteleoni has agreed to finance the expansion of the James Holt label.อย่างที่หลายคนรู้ เมื่อเร็วๆ นี้ แมสซิโม คอร์เทลลีโอนี่ ได้ตกลงที่จะร่วมลงทุน ในการขยายกิจการของเจมส์ โฮลต์
B, 2nd augmented.ข้อบี การขยายในครั้งที่2
And by extension, all of Orange County.และโดยการขยาย ทั้งหมดของออเรนจ์
New product development, you know. And then some grown up stuff.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่น่ะ แล้วก็การขยายกิจการ
Electric conveys, like, amplification., energy.กระแสไฟฟ้าคือสื่อ การขยายสัญญาณ พลังงาน
Because of the amplification and the tactile quality of it., you can hear the very, sort of, characteristics of each player.จากการขยายสัญญาณ แล้วก็รายละเอียดที่คุณสัมผัส คุณจะได้ยินสิ่งที่เป็น บุคลิกเฉพาะตัวของผู้เล่นแต่ละคน
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด?
No. I mean, when do we see ramifications?ไม่ ผมหมายความว่า เมื่อไหร่ที่เราจะเห็นการขยายสาขา
We had geneticists determine the perfect gene pool to repopulate.เราให้นักพันธุกรรมศาสตร์ เลือกยีน ที่ดีที่สุดสำหรับการขยายเผ่าพันธ์
It's because a solar flare interfered with gate travel,มันเป็นเพราะ การขยายของดวงอาทิตย์ ที่ทำให้ระดับของการเดินทาง
And wmd proliferation.และการขยายตัวของอาวุธชีวภาพ
Flat forehead, elongation of the parietal and occipital regions.ส่วนของหน้าผากแบนราบ การขยายยืดออกไปของ ผนังหุ้มกะโหลกและ บริเวณท้ายทอย
But the rewards of growing our family are worth it.แต่ผลได้ในการขยายตัว ของครอบครัวเรา มันคุ้มค่า
Of... genital herpes.เพื่อบรรเทา การขยายเพิ่ม -- รอบๆ...
I want to extend my warmest appreciation to the united states.ฉันต้องการขยายความประทับใจ อย่างแนบแน่นที่สุด กับทางสหรัฐ
Howard is perfectly justified in seeking out the optimum mate for the propagation of his genetic line.ฮาวเวิร์ดกำลังมองหา คู่ที่เหมาะสมที่สุด เพื่อทำการขยาย สายพันธ์ของเขา
Now, whether that propagation is in the interest of humanity is, of course, an entirely different question.เรื่องการขยายพันธ์ กับเรื่องสนใจในตัวคน มันคนละเรื่องกันเลย
Okay, so 30 years later when they expanded the highway they did the detour through the cemetery--- งั้นก็ 30 ปีต่อมา มีการขยายถนนไฮเวย์ เขาตัดอ้อมสุสาน
I've calculated the Coriolis acceleration of the storm system.ฉันได้คำนวนค่าการขยายตัว.. และอัตราความเร็วของพายุแล้ว
My father told me he planned to expand his trade route to Sumatra and Borneo, but I don't think he was looking far enough.พ่อของหนูเคยบอกว่าต้องการขยายเส้นทางการค้า ไปให้ถึงเกาะสุมาตราแล้วก็บอเนียว แต่หนูคิดว่าพ่อยังมองไปไม่ไกลพอ
We were supposed to deliver Saito's expansion plans to Cobol Engineering two hours ago.เราควรที่จะส่งมอบของไซโตะแผนการขยาย ... ... เพื่อ Cobol วิศวกรรมสองชั่วโมงที่ผ่านมา
Tonight you continue the grand tradition of expanding our pack.คืนนี้... คุณจะสืบทอดประเพณีที่ยิ่งใหญ่\ในการขยายเผ่าพันธ์ของเรา
It gains immensely from the conflict and expansion of armaments.มันได้รับความขัดแย้งและการขยายกำลังทหารอย่างมาก
Means pulling up more charters, creating more alliances, organizing.ซึ่งหมายถึงการขยายอาณาเขตเพิ่ม ได้พันธมิตรเพิ่ม การจัดตั้งองค์กร
I'm showing stage-three degradation.ผมกำลังแสดงการขยายตัว อยู่ระดับที่สามแล้วตอนนี้
Captain, you are clear. Do not quarantine.ผู้กอง เรียบร้อยแล้ว หยุดการขยายเขตกักกันซะ
Repeat- do not quarantine.ขอย้ำ - - ยุติการขยายเขตกักกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การขยาย
Back to top