ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลาง*, -กลาง-

กลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลาง (adj.) middle See also: intermediate Syn. กึ่งกลาง, ตอนกลาง
กลาง (adj.) center See also: middle Syn. ศูนย์กลาง, ใจกลาง, ส่วนกลาง
กลาง (adj.) medium See also: middling Syn. ปานกลาง
กลาง (adv.) neutrally Syn. เป็นกลาง
กลาง (adj.) half See also: semi, moderate
กลาง (adj.) middle See also: center, in the middle Syn. กลาง Ops. ริม, ขอบ, ชาย
กลาง (adv.) neutrally See also: impartially Syn. เป็นกลาง, เสมอภาค, เป็นธรรม Ops. ลำเอียง
กลางกรุง (n.) downtown See also: center of the city, center of the town Ops. ชานเมือง, นอกเมือง
กลางคน (adj.) middle-aged See also: being of the age intermediate between youth and old age Syn. วัยกลางคน
กลางคัน (adv.) halfway See also: in between, in the meantime, midway Syn. กลางทาง
กลางคืน (n.) night See also: nighttime Syn. ค่ำคืน, วิกาล, ยามค่ำคืน Ops. กลางวัน
กลางช้าง (n.) guard on the back of elephant in fighting
กลางดิน (n.) the open air See also: the outdoor Syn. กลางแจ้ง Ops. ในร่ม
กลางดึก (adv.) late at night See also: in the dead hour of the night, in the middle of the night, deep into the night Syn. ตอนดึก Ops. หัวค่ำ, เช้า
กลางทาง (adv.) on the way See also: in between, midway, halfway Syn. ระหว่างทาง
กลางทุ่งนา (n.) paddy field Syn. ทุ่งนา
กลางบ้าน (adj.) folk See also: traditional Syn. พื้นบ้าน
กลางปี (adv.) in the midyear Ops. ต้นปี, ปลายปี
กลางฝ่ามือ (n.) the middle of the palm Syn. กลางใจมือ, อุ้งมือ
กลางภาค (n.) midterm Syn. กลางเทอม
กลางวัน (n.) daytime See also: day, daylight Ops. กลางคืน
กลางวันแสกๆ (adv.) in broad daylight Syn. กลางวัน Ops. กลางคืน
กลางหาว (n.) in the sky See also: in midair, aerial, in the air Syn. บนฟ้า, กลางเวหา
กลางเก่ากลางใหม่ (adj.) not very new nor old See also: half new, neither old or new, half-worn
กลางเดือน (n.) the middle of the lunar month See also: the middle of the month Syn. วันเพ็ญ, วันขึ้น 15 ค่ำ
กลางเทอม (n.) midterm Syn. กลางภาค
กลางเมือง (adj.) in public See also: internal
กลางเมือง (n.) people See also: civil, mass of the people, common people Syn. ประชาชน
กลางเวหา (n.) in the sky See also: in midair, aerial, in the air Syn. กลางหาว
กลางแจ้ง (adj.) outdoor See also: open-air, alfresco Syn. ที่โล่งแจ้ง Ops. ในร่ม
กลางแจ้ง (adv.) in the open air See also: out of doors Syn. ที่โล่งแจ้ง Ops. ในร่ม
กลางแดด (adv.) in the sun See also: in the sunshine Syn. กลางแจ้ง
กลางแปลง (adj.) alfresco See also: outdoor, open-air, in the playground Syn. กลางแจ้ง
กลางใจมือ (n.) the middle of the palm Syn. กลางฝ่ามือ, อุ้งมือ
กลางใจเมือง (n.) the center of town See also: the heart of town, the heart of city Syn. ศูนย์กลางเมือง Ops. ชานเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
aalii(อะลี' อี) n. ชื่อต้นไม้จำพวก Dodonaea viscosa ในออสเตรเลีย ฮาวาย อาฟริกา และอเมริกากลาง (a bushy shrub)
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
afghanistan(แอฟแกน' นิสแทน) n. ประเทศอัฟกานิสถาน อยู่ในทวีปเอเซียตะวันออกกลาง
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
alu(เอแอลยู) ย่อมาจาก arithmetic and logical unit เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะดู central processing unit ประกอบ
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman
anticyclone(แอนทีไซ' โคลน) n. ลมบ้าหมูรอบบริเวณกลางที่มีความกดดันบรรยากาศสูง.
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
arachnoid(อะแรค'นอยด์) n. แมลงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เกี่ยวกับเยื่อชั้นกลางที่หุ้มสมองและไขสันหลัง, (resembing a spider's web)
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
armyworm(อาร์'มีเวอม) n. ตัวดักแด้ของผีเสื้อกลางคืนจำพวก Pseudaletia unipuncta มันมักเคลื่อนที่เป็นกลุ่มใหญ่และทำลายพืชผัก
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
arunta(อะรัน'ทะ) n. คนป่าที่เป็นคนพื้นเมืองแต่แรกเริ่มในภาคกลางและเหนือของออสเตรเลีย
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
astrosphere(แอส'โทรสเฟียร์) n. ส่วนกลางของ aster ของเซลล์, aster ของเซลล์ที่ไม่นับ centrosome (central portion of an aster)
asymmetric(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetrical(เอซิมเมท'ทริค,-เคิล) adj. ไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง,ไม่สมส่วนกัน,ไม่รับกัน
asymmetry(เอซิม'มีทรี) n. ความไม่สมส่วนกัน,ความไม่เหมือนกันบนสองข้างของเส้นกลาง
atrium(เอ'เรียม) n., (pl. atria) หัวใจห้องบน, ห้องโถงใหญ่, ห้องใหญ่หรือห้องกลางของบ้านโรมันโบราณ (cavaedium)
austronesia(ออสโทรนี'เซีย) n. หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนกลางและใต้
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
autonomic(ออโทนอม'มิค) adj. อัตโนมัติ,เป็นอิสระ,เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง., Syn. (autonomical, autonomous, self-reliant)
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
autumnal(ออ'ทัมเนิล) adj. เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง,ในวัยกลางคน,ผ่านพ้นวัยหนุ่มฉกรรจ์,ผ่านพ้นสมัยที่เจริญรุ่งเรือง (of autumn)
axis(แอค' ซิส) n., (pl. axes) แกน, เพลา, เส้นศูนย์กลาง, สัมพันธมิตร, แนวหลักในการพัฒ-นาหรือเคลื่อนที่, กระดูกสันหลังที่คอ (ชิ้นที่ 2) , อักษะ (เยอรมัน ญี่ปุ่นและอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่ 2) , ชื่อกวางในอินเดียและลังกา, Syn. coalition
azov(อาซอฟ') n. ส่วนเหนือของทะเลดำในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว.
aztec(แอซ' เทค) n. ชื่อชนชาติอินเดียแดงในเม็กซิโกตอนกลาง, ภาษาของชนชาติดังกล่าว - Aztecan adj.
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
between(บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน, See also: betweenness n., Syn. amidst,mid,betwixt -Conf. between each
bivouac(บิฟ'วแอค) n. การตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง vt. ตั้งค่ายหรือพักแรมกลางแจ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
afferent(adj) ซึ่งนำเข้ามายังศูนย์กลาง
calipers(n) เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
amid(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
amidst(pre) ระหว่าง,ท่ามกลาง
among(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amongst(pre) ท่ามกลาง,ในหมู่,ระหว่าง
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
between(adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง
bivouac(n) การตั้งค่ายกลางแจ้ง
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
bonfire(n) กองไฟกลางแจ้ง
bourgeois(adj) เกี่ยวกับชนชั้นกลาง
buffer(n) กันชน,ตัวกั้นกลาง,แป้นปะทะ
calibre(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ
capitol(n) ศาลากลาง,สถานที่ประชุมของรัฐสภาอเมริกัน
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
central(adj) ใจกลาง,เกี่ยวกับศูนย์กลาง,ส่วนกลาง,สำคัญ,เป็นหัวใจ,ตรงกลาง
CENTRAL central bank(n) ธนาคารกลาง
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
concentric(adj) มีศูนย์กลางร่วมกัน
centrifugal(adj) ห่างจากศูนย์กลาง
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
CIVIL civil war(n) สงครามกลางเมือง
coliseum(n) สนามกีฬากลางแจ้ง,โรงละครครึ่งวงกลม
core(n) แกน,ไส้,แก่นแท้,ใจกลาง
courthouse(n) ศาลากลาง,สำนักงานศาล
day(n) กลางวัน,วัน,ทิวา,ยุค,สมัย
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ
daylight(n) แสงแดด,แสงตะวัน,แสงอาทิตย์,กลางวัน
daytime(n) กลางวัน,ทิวา
diameter(n) เส้นผ่าศูนย์กลาง
diametrical(adj) ตามเส้นผ่าศูนย์กลาง,อยู่ตรงข้าม,อยู่คนละมุม
efferent(adj) ที่นำออกจากศูนย์กลาง
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
fairly(adv) อย่างเป็นธรรม,พอใช้ได้,อย่างเป็นจริง,อย่างเป็นกลาง
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ,จุดศูนย์กลาง,แกนกลาง,จุดรับน้ำหนัก
gamin(n) เด็กกลางถนน,เด็กจรจัด
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arachnoid๑. คล้ายใยแมงมุม๒. เยื่ออะแร็กนอยด์, เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [มีความหมายเหมือนกับ arachnoidea; arachnoidea mater; [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bank rateอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bourgeoisกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง, ผู้มีอันจะกิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
burglaryการลักทรัพย์ในเคหสถานเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
central-กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central nervous system (CNS)ระบบประสาทกลาง (ซีเอ็นเอส) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
central processing unitหน่วยประมวลผลกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
centre lineเส้นศูนย์กลาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
centrifugal forceแรงหนีศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
centripetalสู่ศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
centristกลุ่มที่มีความคิดเห็นกลาง ๆ, กลุ่มสายกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
circumcentreศูนย์กลางวงล้อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
civil warสงครามกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
CNS (system, central nervous)ซีเอ็นเอส (ระบบประสาทกลาง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentricร่วมศูนย์กลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
costa; median nerve; midribเส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
CPU (central processing unit)ซีพียู (หน่วยประมวลผลกลาง) [มีความหมายเหมือนกับ central processor] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
day blindness; hemeralopiaตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
demi relief; mezzo-rilievo; middle reliefรูปนูนปานกลาง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
devolution๑. การโอนอำนาจของส่วนกลางให้ส่วนท้องถิ่น (ก. ปกครอง)๒. การโอนสิทธิหรือโอนทรัพย์สิน (จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง) (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diameter๑. เส้นผ่านศูนย์กลาง๒. เส้นผ่านกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
diurnal๑. -กลางวัน๒. ประจำวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
downtownย่านกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentric๑. นอกศูนย์กลาง๒. (จิตเวช.) พิลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentricityความเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
escrowเอกสารที่มอบให้คนกลางถือไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
exhibit๑. เอกสารหรือสิ่งที่แสดงในศาล๒. ของกลาง (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FCC (Federal Communications Commission)เอฟซีซี (คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
global variableตัวแปรส่วนกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GMT (Greenwich Mean Time)จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
good officesการช่วยเป็นสื่อกลาง (ในการไกล่เกลี่ย) [ดู mediation ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gradate sorusกลุ่มอับสปอร์แบบแก่จากกลางกลุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
greenbackธนบัตรอเมริกัน (ที่ออกระหว่างสงครามกลางเมือง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Greenwich Mean Time (GMT)เวลาปานกลางกรีนิช (จีเอ็มที) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
heartburn; pyrosisอาการแสบร้อนกลางอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemeralopia; blindness, dayตาฟางกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interstitialกลางผนังกล้ามเนื้อมดลูก, อินเตอร์สติเชียล, แทรกตัวเข้าไป, ระหว่างเซลล์, แทรกอยู่ภายใน [การแพทย์]
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Analepticsยากระตุ้นระบบประบบกลาง, ยากระตุ้นต่างๆ [การแพทย์]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Anticoagulantสารเคมีที่เติมลงในน้ำยางเพื่อหน่วงปฏิกิริยาจากแบคทีเรียที่ทำให้ อนุภาคยางที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางมารวมตัวกันเป็นก้อนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะทำให้น้ำยางเสียสภาพ ตัวอย่างสารต้านการจับตัว เช่น แอมโมเนีย [เทคโนโลยียาง]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arachnoidอะแรกนอยด์, เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง; อะแรคนอยด์; เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง [การแพทย์]
Arms Abducted Patternมีแขนกลาง [การแพทย์]
Atomอะตอม, หน่วยที่เล็กที่สุดที่ยังคงสมบัติทางเคมีของธาตุ โครงสร้างของอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่ตรงกลางและอิเล็กตรอนอยู่ในวงโคจรรอบนิวเคลียส นิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน ในสภาพปกติอะตอมมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอน [นิวเคลียร์]
Axial Filamentเส้นแกนกลาง [การแพทย์]
Axisแกนกลาง, แกน, แนวแกนกลาง, แกนรวมทางไฟฟ้า, แกนไฟฟ้าหัวใจ, กระดูกแอกซิส, กระดูกแอ็กซิส, กระดูกสันหลังชิ้นที่ 2, กระดูกสันหลังระดับคอ [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
Borderlineก้ำกึ่ง,อยู่ระหว่างกลาง,ระดับคาบเส้น,คาบเส้น,พวกก้ำกึ่ง [การแพทย์]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Centering Pointจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
Bionic Eyeตาเทียม, เทคโนโลยีเพื่อช่วยผู้ที่ตาบอดมองเห็นได้อีก โดยการผ่าตัดฝังไมโครชิป (retinal implant) ไว้ที่เรตินาในลูกตา ใช้กล้องวิดีโอที่ติดไว้กับแว่นตา ส่งสัญญาณภาพไปยังไมโครชิป ที่เชื่อมกับเรตินาที่เสื่อม ทำหน้าที่แปลงแสงให้เป็นสารเคมีที่ไปกระตุ้นเซลประสาทในการเห็นภายในสมองส่วนกลางความหมายเดียวกับ Retinal Prosthesis หรือ Retinal Implant [Assistive Technology]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Catchwordคำนำทางคำนำทาง (Catchword) คือ คำหรือบางส่วนของคำที่พิมพ์เป็นตัวหนาหรือตัวพิมพ์ใหญ่ไว้ที่ด้านบนของคอลัมน์หรือของหน้าในพจนานุกรมหรือสารานุกรม โดยเป็นคำซ้ำกับคำที่ปรากฎเป็นคำแรกและ/หรือเป็นคำสุดท้ายในคอลัมน์หรือบนหน้ากระดาษ ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรนำทาง (Catch letters) แต่แทนที่จะเป็นตัวอักษร ก็ระบุคำนั้นทั้งคำในต้นฉบับตัวเขียนในยุคกลางและในยุคต้น ๆ ของการพิมพ์หนังสือ จะระบุคำหรือบางส่วนของคำที่ปรากฎที่ส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของกระดาษที่พับเรียงกัน 1 ยก (ประกอบด้วยกระดาษ 24 แผ่น) และพิมพ์คำแรกที่ปรากฎในหน้าแรกของกระดาษในยกต่อไป ช่วยให้ผู้เย็บเล่มจัดเรียงลำดับหน้าหนังสือได้ถูกต้อง และเพื่อให้ทราบว่าหนังสือหน้านั้นเริ่มต้นด้วยคำใดสิ้นสุดด้วยคำใด บางทีในหนังสือสารานุกรมจะระบุคำนำทางไว้ในหน้าหนึ่ง เพื่อให้ทราบว่าหน้านั้นเป็นเรื่องใด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Central bankธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Central Nervous Systemประสาทกลาง,ระบบ;ระบบประสาทส่วนกลาง;ระบบสมองส่วนกลาง;ระบบประสาทกลาง;ประสาทส่วนกลาง;ระบบศูนย์กลางประสาท;สมองส่วนกลาง [การแพทย์]
Centrifugal Forceแรงหนีศูนย์,แรงเหวี่ยง,แรงเหวี่ยงศูนย์กลาง [การแพทย์]
Centrifuge เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องกลซึ่งใช้แรงหนีศูนย์กลางในการแยกของ เหลวที่มีความหนาแน่นต่างกัน หรือแยกของเหลวออกจากของแข็งได้ [สิ่งแวดล้อม]
circleวงกลม, เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Clearing Houseหน่วยทะเบียนกลาง [การแพทย์]
CNSระบบประสาทส่วนกลาง [การแพทย์]
Col - neutral pointบริเวณคอล หรือ จุดความกดเป็นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Commissure, Anterior Whiteทอดข้ามแนวกลาง [การแพทย์]
Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]
Conic Anterior Midline Protuberanceรอยนูนรูปกระสวยตรงด้านหน้าและกึ่งกลางพอดี [การแพทย์]
convex lensเลนส์นูน, เลนส์ที่ทำให้ลำแสงขนานลู่เข้า มีลักษณะหนาตรงกลางและบางที่ขอบ แว่นตาที่เป็นเลนส์นูนจะช่วยคนสายตายาวมองเห็นวัตถุชัดเจนขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coreแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, บริเวณส่วนกลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งควบคุม สารหน่วงนิวตรอน และโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ [นิวเคลียร์]
Cortexเปลือก,คอร์เทกซ์,ผิวสมอง,ส่วนนอก,ส่วนเนื้อของรังไข่,ชั้นเปลือก,ผนังกระดูก,รังไข่ส่วนนอก,ชั้นนอก,ชั้นกลาง,เปลือกใน [การแพทย์]
Crumb Structure โครงสร้างแบบก้อนกลมพรุน โครงสร้างของดินที่อนุภาคดินมาจับตัวกัน เป็นก้อนกลม ๆ และมีความพรุนสูง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 1-5 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Curfewsการห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน [TU Subject Heading]
Daydreamฝันกลางวัน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
center (adj.) กลาง
centre (adj.) กลาง
medio (prf.) กลาง
mid (prf.) กลาง See also: ตรงกลาง, จุดกลาง
night (n.) กลางคืน See also: ค่ำคืน, ราตรี
midway (adj.) กลางทาง See also: ครึ่งทาง Syn. halfway, intermediate
midyear (n.) กลางปี
day (n.) กลางวัน See also: เวลากลางวัน Syn. daylight, the light of day Ops. night time
daylight (n.) กลางวัน See also: แสงแดด, รุ่งอรุณ
the light of day (n.) กลางวัน See also: เวลากลางวัน Syn. daylight Ops. night time
in broad daylight (idm.) กลางวันแสกๆ See also: ตอนกลางวัน
midair (n.) กลางอากาศ
midweek (n.) กลางอาทิตย์ See also: วันพุธ, กลางสัปดาห์
midweekly (adv.) กลางอาทิตย์ See also: กลางสัปดาห์
midterm (adj.) กลางเทอม
midships (n.) กลางเรือ See also: ตอนกลางของเรือ
alfresco (adv.) กลางแจ้ง Syn. outdoor
out-of-doors (adv.) กลางแจ้ง Syn. outdoors, open-air Ops. indoors
aardvark (n.) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว
absent-mindedness (n.) การฝันกลางวัน See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, imagination, Ops. truth, verification, tangibility
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can go for a walk in the rainคุณสามารถออกไปเดินเล่นกลางสายฝนได้
I live among the mountainsพวกเขาอาศัยอยู่ในท่ามกลางภูเขา
I have to do extra work at night timeฉันต้องทำงานพิเศษในตอนกลางคืน
But he changed horses in midstreamแต่เขาก็เปลี่ยนใจกลางคัน
You failed this mid-term test quite badlyเธอสอบกลางภาคไม่ผ่านอย่างย่ำแย่เต็มทน
I'd love to, but I have to work a night shift next weekendฉันก็อยากจะมา แต่ฉันต้องทำงานกะกลางคืนในสุดสัปดาห์หน้า
I must let the mediator decideฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to go in there and half-ass it like before?นายอยากจะไปลุยด้วยพลังครึ่ง ๆ กลาง เหมือนคราวก่อนอีกงั้นรึ
Tyson General down in D.C.โรงพยาบาลไทสัน กลาง ดี.ซี.
It was one bright day In the middle of the night"วันสว่าง กลาง คืนสงัด"
Okay, you got to stop complaining oh I'm sorry, I just feel ridiculous holding this giant cup whoever said that it was okay to have small, medium, large and then giant-enormousเอาละคุณหยุดบ่นสักที โอ้ฉันขอโทษฉันรู้สึกมันไร้สาระ ที่ถือแก้วยักษ์ ใครที่เคยพูดว่าโอเคที่มีขนาด เล็ก, กลาง , ใหญ่ , โคตรใหญ่ ?
Small, medium, and large... Mm.จะเอาขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่หละ อืมม์
I think so, but I was kind of half-listening.ฉันคิดว่างั้นนะ แต่ฉันก็ฟังครึ่ง ๆ กลาง
It lives where everything lives, somewhere in the middle.มันอยู่ตรงที่อะไร ๆ อยู่นั่นแหละ กึ่ง ๆ กลาง
Briggs doesn't do anything halfway.บริกส์ไม่เคยทำอะไรครึ่ง ๆ กลาง
I don't half-ass this, all right?ฉันไม่ทำอะไรครึ่ง ๆ กลาง ๆ โอเค?
I'm a former member of the middle class raised by two accountants in a tiny apartment in Bayside, Queens.ฉันเป็นอดีตสมาชิกของชนชั้น กลาง ยกสองบัญชี ในอพาร์ตเมนต์เล็ก ๆ ในเบย์ ไซด์ควีนส์
I get to stop feeling like someone in between.ผมได้เลิกรู้สึกเป็นคนครึ่ง ๆ กลาง
Mid-12th century, I should think.กลาง - ศตวรรษที่ 12 ผมคิดว่านะ
X-L and up, brah.กลางๆ X-L แล้วโตกว่านี้
Middle-middle second. Top-middle third.กลางกลาง ที่สอง บนกลาง ที่สาม
Girls who call boys at all hours of the night like that are only looking for one thing, money.กลางค่ำกลางคืนน่ะ มองหาอยู่แค่ เรื่องเดียวเท่านั้น เงิน
At night I don't know what to do.กลางคืน ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันทำ
I lie awake at night, and all I can think isกลางคืน ลูกนอนไม่หลับ เอาแต่ครุ่นคิดว่า
5. NIGHT SEPTEMBER 22 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 22 กันยายน 2006
18. NIGHT OCTOBER 5 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 5 ตุลาคม 2006
20. NIGHT OCTOBER 7 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 7 ตุลาคม 2006
21. NIGHT OCTOBER 8 DAY, 2006กลางคืน วันที่ 8 ตุลาคม 2006
We used to pray together in my room at night.กลางคืน ในห้องของชั้น ชั้นเคยร้องไห้ที่พื้น เหมือนกับแกในตอนนี้
On the night of August 12, 1965, the 2nd Battalion, 3rd Marines endeavored to make a daring helicopter assault on the Elephant Valley.กลางคืนของวันที่12 สิงหาคม 1965 Battation ที่สอง Marines ทีสาม พยายามโจมตีเฮลิคอปเตอร์
How do you sleep at night, man? How?กลางคืนคุณหลับลงได้ยังไง หือม?
All nights in this place are short,... except one.กลางคืนที่นี่ ทำไมมันช่างสั้นนัก... ... มีอย่างเดียว
Nights here are different from city nights.กลางคืนที่นี่ไม่เหมือนกับ ในเมืองนะ.
What time at night?กลางคืนนี่กี่โมงครับ?
Clear tonight with a low of 13.กลางคืนฟ้าเปิด ต่ำสุด 13 องศา
The night can push you forward into a dark futureกลางคืนมันจะดันคุณเข้าไปสู่ด้านมืด
At night, there´s only two guards and a personal security system.กลางคืนมียาม2คนกับสัญญาณภัย
At night you can hear the wind howling through the gaps.กลางคืนมีลมพัดผ่านช่องเล็กๆ ส่งเสียงโหยหวน
The nights are... 67 far colder hours.กลางคืนยาว 67 ชั่วโมง หนาวกว่า
Night, recumbent body position, changes in B.P.กลางคืนร่างกายนอนราบ ความดันเลือดเปลี่ยน
Night's the only time I can ever get anything done.กลางคืนเท่านั้นที่ ผมสามารถจัดการทุกสิ่งให้เรียบร้อย
The night's cool! No traffic!กลางคืนเย็นดี แถมรถไม่ติด
The nights are getting colder and we're pretty exposed.กลางคืนเริ่มเย็น เราเริ่มรู้สึกแล้ว
Yeah. She's still going out at night?กลางคืนแม่ยังออกไปข้างนอกมั้ย
No one survives a night in the maze.กลางคืนในวงกตไม่มีใครรอด
I promise you, the nights aren't long. You'll soon get used to it.กลางคืนไม่ยาวนานหรอก อีกไม่นานคุณก็จะชินกับมัน
That's not me.กลางงานปาร์ตี้ นั่นไม่ใช่ฉันเลย

กลาง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
センター[せんたー, senta-] Thai: ศูนย์(ที่เป็นสถาบันหรืออาคารที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง)
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
中年[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
本局[ほんきょく, honkyoku] Thai: สำนักงานกลาง English: main office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลาง
Back to top