ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nighttime

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nighttime*, -nighttime-

nighttime ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nighttime (n.) ช่วงเวลากลางคืน See also: ตอนกลางคืน Syn. bedtime, darkness, midnight
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nighttimeเวลากลางคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see you're wearing the nighttime hair at lunch now. Looks good.เห็นคุณอยู่ในชุดบริกรอย่างนี้แล้วดูดีจังเลยนะ
If you can imagine a hidden place tucked safely away from the world... concealed by walls of high, snowcapped mountains-- a place rich with all the strange beauty of your nighttime dreams--ลองนึกถึงสถานที่หนึ่งที่ หลบซ่อนสายตาจากโลกใบนี้ ปิดล้อมด้วยกำแพงภูเขาหิมะสูงชัน ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความงดงามแปลกประหลาด ที่เธอพบเจอในความฝันยามค่ำคืน
Which is not unusual for a nighttime burglary-homicide.ก็ไม่แปลกสำหรับพวกโจรย่องเบาที่ทำงานกลางคืน
Track all unsolved homicides that involved nighttime burglariesหาคดีฆาตกรรมที่ยังปิดไม่ได้ทั้งหมด ที่เกิดจากพวกย่องเบาตอนกลางคืน
You know what happens when it's nighttime and it's snowing and the temperature is hovering right around 32 degrees?เธอรู้มั้ยว่าอาไรเกิดขึ้นเมื่อมันมืด และหิมะตก และอุณหภูมิประมาณ 32 องศาฟาเรนไฮ
I thought you said a nighttime escape was impossible.ฉันนึกว่านายบอกว่า หนีออกไปตอนกลางคืนเป็นไปไม่ได้ซะอีก
Any problem with me taking over one of those nighttime janitorial slots?ผมขอเป็นภารโรง กะกลางคืนได้มั้ย?
I'll leave you to your nighttime ablutions.ดี ผมจะปล่อย ให้คุณอาบน้ำ ก่อนเข้านอน
I call it the nighttime sniffling, sneezing, coughing so you can talk to girls medicine.ฉันเรียกมันว่าแยแก้ คัดจมูก จาม ไอ นิสัยขี้อายไม่กล้าคุยกับสาว
His wife, Meredith, has hidden herself behind her engineering work and nighttime conference calls to Tokyo and rollercoaster designs.ภรรยาของเมเรดิ ธ ของเขาได้ซ่อนตัวเองอยู่เบื้องหลังงานวิศวกรรมของเธอ และการประชุมกลางคืนเรียกร้องไปยังกรุงโตเกียวและการออกแบบรถไฟเหาะ
A little crazy nighttime for the... (SQUAWKING LOUDLY)เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บ้ากลางคืนสำหรับ ... (การบ่นเสียงดัง)
That's when love Turns nighttime Into dayคือเมื่อความรักเปลี่ยน คืนในวันที่

nighttime ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夜里[yè lǐ, ㄧㄝˋ ㄌㄧˇ, 夜里 / 夜裡] during the night; at night; nighttime
夜间[yè jiān, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ, 夜间 / 夜間] nighttime; evening or night (e.g. classes)

nighttime ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねぶた[, nebuta] (n) (1) (See ねぶた祭り) nighttime festival in Aomori; (adj-na) (2) drowsy (Aomori dial.)
ねぶた祭り[ねぶたまつり, nebutamatsuri] (n) nighttime festival in Aomori
灯火管制[とうかかんせい, toukakansei] (n) blackout (to prevent being seen by enemy aircraft during a nighttime air raid)

nighttime ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลางค่ำ[n.] (klāngkham) EN: nighttime FR:
กลางคืน[n.] (klāngkheūn) EN: night ; nighttime ; night-time ; nite (inf.) FR: nuit [f]
รัต[n.] (rat) EN: night ; nighttime = night-time = night time FR:
รัตติกาล[n.] (rattikān) EN: nighttime ; night-time ; still of the night FR: nuit [f]
วิกาล[adj.] (wikān) EN: nighttime FR:
ยามวิกาล[n.] (yām wikān) EN: nighttime FR: nuit [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nighttime
Back to top