ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gentle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gentle*, -gentle-

gentle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gentle (adj.) อ่อนโยน See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี Syn. diplomatic, polite Ops. untactful, blunt
gentle sex (n.) ผู้หญิง See also: เพศหญิง, เพศอ่อนแอ Syn. womankind, woman sex
gentlefolk (n.) ผู้มาจากชาติตระกูลสูงส่ง See also: คนชั้นสูงในสังคม Syn. upper class, nobility
gentleman (n.) สุภาพบุรุษ See also: ชายชาติตระกูลดี, ผู้มีกิริยาสุภาพ Syn. nobleman
gentlemanlike (adj.) ที่ให้เกียรติสตรี Syn. gentlemanly, polite
gentlemanly (adj.) สุภาพ See also: เป็นผู้ดี, มีมารยาท Syn. polite, polished
gentleness (n.) ความนุ่มนวล See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง Syn. tenderness, carefulness
gentlewomen (n.) หญิงมีชาติตระกูลสูง See also: หญิงสูงศักดิ์, หญิงผู้ดี Syn. noblewoman
English-Thai: HOPE Dictionary
gentle(เจน'เทิล) adj. ใจดี,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,มีสกุลสูง,เป็นผู้ดี,สุภาพ,อ่อนโยน,น่านับถือ,ว่าง่าย,นุ่มนวล,ละมุนละไม. vt. ทำให้เชื่อง,ทำให้สงบ,ทำให้อ่อนโยน,ตบเบา ๆ ,ลูบคลำ., See also: gentleness n. gently adv., Syn. bland,placid,s
gentle sexผู้หญิง, Syn. women
gentleman(เจน'เทิลเมิน) n. สุภาพบุรุษ,ห้องน้ำชาย -pl. gentlemen
gentleman-at-armsn. ตำรวจหลวง,องครักษ์กษัตริย์อังกฤษ
gentleman-in-waitingn. มหาดเล็ก
gentleman's agreementn. การตกลงกันด้วยเกียรติยศ
gentleman's gentlemanคนใช้ส่วนตัวของนายผู้ชาย,คนใช้ผู้ดี, Syn. valet
gentlemenn. พหูพจน์ของ gentleman
gentlewomann. สุภาพสตรีหญิง, See also: gentlewomanly adj., Syn. lady -pl. gentlewomen
English-Thai: Nontri Dictionary
gentle(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,เป็นผู้ดี,มีตระกูลดี,เบาๆ,ค่อยๆ,นุ่มนวล
gentlefolk(n) สุภาพชน,ผู้มีสกุลรุนชาติ,ผู้ดี
gentleman(n) สุภาพบุรุษ
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
gentleness(n) ความใจดี,ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความเป็นผู้ดี
gentlewoman(n) สุภาพสตรี,หญิงสูงศักดิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gentleman's agreementความตกลงแบบสุภาพบุรุษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gentlenessความนุ่มนวล, [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชดช้อย (adj.) gentle See also: affectedly graceful, soothing, fine Syn. อ่อนช้อย
นิ่มนวล (adj.) gentle See also: tender, soft, polite, smooth, mild Syn. ละม่อม, สุภาพ, อ่อนโยน Ops. แข็งกร้าว
นุ่มนวล (adj.) gentle See also: delicate, graceful, mild Ops. แข็งกระด้าง
ละมุนละม่อม (adj.) gentle See also: tender, soft, polite, smooth, mild Syn. ละม่อม, สุภาพ, นิ่มนวล, อ่อนโยน Ops. แข็งกร้าว
ละเมียด (adj.) gentle See also: soft, tender, smooth, mild, kind Syn. ละเมียดละไม, อ่อนโยน, สุภาพ
ละเมียดละไม (adj.) gentle See also: soft, tender, smooth, mild, kind Syn. ละเมียด, อ่อนโยน, สุภาพ
อ่อนโยน (adj.) gentle See also: tender, soft Syn. สุภาพ, นุ่มนวล
อ่อย (adj.) gentle See also: soft, light Syn. ค่อย, เบา
สุภาพบุรุษ (n.) gentleman Ops. สุภาพสตรี
ผู้ดี (n.) gentleman and lady Syn. ผู้มีเกียรติ
สุภาพชน (n.) gentleman and lady Syn. ผู้ดี, ผู้มีเกียรติ
ความนิ่มนวล (n.) gentleness See also: mildness, kindness Syn. ความอ่อนโยน
ความนิ่มนวล (n.) gentleness See also: softness, mildness, docility, gracefulness Syn. ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน Ops. ความแข็ง, ความกระด้าง
ความนุ่มนวล (n.) gentleness See also: softness, mildness, docility, gracefulness Syn. ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน Ops. ความแข็ง, ความกระด้าง
ความละมุนละม่อม (n.) gentleness See also: mildness, kindness Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนโยน
ความละมุนละไม (n.) gentleness See also: softness, mildness, docility, gracefulness Syn. ความนิ่มนวล, ความอ่อนหวาน Ops. ความแข็ง, ความกระด้าง
ความสุภาพ (n.) gentleness See also: tenderness Syn. ความอ่อนโยน, ความเรียบร้อย
ความอ่อนโยน (n.) gentleness See also: courteousness, affability, mildness
ความเรียบร้อย (n.) gentleness See also: tenderness Syn. ความอ่อนโยน
ไม้นวม (n.) gentleness See also: blandness, mildness, moderate, tenderness, benignity Syn. ไม้อ่อน Ops. ไม้แข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ
Sweet, gentle Hilda.ช่างหวาน ฮินดาที่รัก
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ
"thou bleeding piece of earth, that I am meek and gentle with these butchers."ที่ข้าได้ทำให้แผ่นดิน เปื้อนด้วยเลือด ด้วยการโปรดคนฆ่าสัตว์คนนี้"
Terence Mann was a warm, gentle voice of reason ... during a time of great madness.เทอเรนซ์ แมนน์เป็นเสียงของ ความนุ่มนวลของเหตุผล... ระหว่างที่บ้านเมืองปั่นป่วน
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค
A little more gentle with babies.เบาๆมือกับเด็กหน่อยค่ะ
Don't worry. I'll use the gentle cycle.ไม่ต้องห่วง ฉันจะใช้ เอ่อ ระบบถนอมผ้า
The last time i heard that word spoken, it was by one of your so-called gentlemen, and there was nothing gentle about it... or civilized.ล่าสุดที่ข้าได้ยินคำเหยียดหยามเช่นนี้ มันออกมาจากปากของพวกที่ถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษ แต่กลับไม่มีความสุภาพในตัวเลยแม้แต่นิด
Holy Lord, Gentle Glory, Eloquent, Compassionate...พระผู้ศักดิ์สิทธิ์มหาเมตตาวาจาสิทธิ์...
Instead let the same lips sing a gentle song for youจงใช้ริมฝีปากเดียวกัน ขับขานบทเพลงหวาน ให้กับตัวเอง
A gentle big fish which could swallow you in an instant.ดูอ่อนโยน ใหญ่มหึมา แต่กลืนกินคุณได้ในพริบตา

gentle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 旼] gentle and affable
娴静[xián jìng, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 娴静 / 嫻靜] gentle and refined
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, 柔情] gentle feelings; tender sentiments
柔情侠骨[róu qíng xiá gǔ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, 柔情侠骨 / 柔情俠骨] gentle feelings and chivalrous disposition (成语 saw)
温柔[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ, 温柔 / 溫柔] gentle and soft; tender
温蔼[wēn ǎi, ㄨㄣ ㄞˇ, 温蔼 / 溫藹] gentle and kind
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, 一帆风顺 / 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly
顺和[shùn he, ㄕㄨㄣˋ ㄏㄜ˙, 顺和 / 順和] gentle; affable
老太公[lǎo tài gōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄥ, 老太公] aged gentleman (dialect, respectful term)
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane
老太爷[lǎo tài yé, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄧㄝˊ, 老太爷 / 老太爺] elderly gentleman (respectful); esteemed father
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
柔和[róu hé, ㄖㄡˊ ㄏㄜˊ, 柔和] gentle; soft
淑静[shū jìng, ㄕㄨ ㄐㄧㄥˋ, 淑静 / 淑靜] gentle; tender
绅士[shēn shì, ㄕㄣ ㄕˋ, 绅士 / 紳士] gentleman
诸君[zhū jūn, ㄓㄨ ㄐㄩㄣ, 诸君 / 諸君] Gentlemen! (start of a speech); Ladies and Gentlemen!
温厚[wēn hòu, ㄨㄣ ㄏㄡˋ, 温厚 / 溫厚] good-natured; warm and generous; gentle
[yé, ㄧㄝˊ, 爷 / 爺] grandpa; old gentleman
列位[liè wèi, ㄌㄧㄝˋ ㄨㄟˋ, 列位] ladies and gentlemen; all of you present
各位听众[gè wèi tīng zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄥ ㄓㄨㄥˋ, 各位听众 / 各位聽眾] Ladies and Gentlemen (on radio); Dear Listeners...
各位观众[gè wèi guān zhòng, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄥˋ, 各位观众 / 各位觀衆] Ladies and Gentlemen (on TV); Dear Viewers...
[wén, ㄨㄣˊ, 文] language; culture; writing; formal; literary; gentle; surname Wen
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, 平缓 / 平緩] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, 和缓 / 和緩] mild; gentle; to ease up; to relax
[jūn, ㄐㄩㄣ, 君] monarch; lord; gentleman; ruler
[sǒu, ㄙㄡˇ, 叟] old gentleman
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, 文质彬彬 / 文質彬彬] refined in manner; gentle
斯文[sī wén, ㄙ ㄨㄣˊ, 斯文] refined; educate; cultured; intellectual; polite; gentle
[xú, ㄒㄩˊ, 徐] slow; gentle; surname Xu
[yāo, ㄧㄠ, 夭] tender; gentle; to die prematurely
淑人君子[shū rén jūn zi, ㄕㄨ ㄖㄣˊ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, 淑人君子] virtuous gentleman (成语 saw)

gentle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle
そよ風(P);微風[そよかぜ(P);びふう(微風), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P)
だらだら坂[だらだらざか, daradarazaka] (n) gentle slope
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle
威あって猛からず;威有って猛からず[いあってたけからず, iattetakekarazu] (exp) (See 威ありて猛からず・いありてたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
威ありて猛からず;威有りて猛からず;威有て猛からず[いありてたけからず, iaritetakekarazu] (exp) (See 威有って猛からず・いあってたけからず) dignified without being overbearing; being dignified, and moreover warm, as such one is gentle
[ゆた, yuta] (n,adj-na) lenient; gentle
懐柔[かいじゅう, kaijuu] (n,vs) winning over; placation; gentle persuasion; (P)
清穆[せいぼく, seiboku] (n,adj-no) gentle and pure (used in letters to celebrate the health and happiness of the addressee)
温厚篤実[おんこうとくじつ, onkoutokujitsu] (n,adj-na) having a gentle and sincere personality
緩い[ゆるい, yurui] (adj-i) (1) loose; (2) lenient; lax; (3) gentle (curve, slope, etc.); (4) slow; weak; (5) soft; not firm; (P)
見目より心[みめよりこころ, mimeyorikokoro] (n) a gentle spirit is more important than looks; handsome is as handsome does
長者[ちょうじゃ(P);ちょうしゃ;ちょうざ, chouja (P); chousha ; chouza] (n) (1) (ちょうじゃ only) millionaire; (2) one's superior; one's elder; one's senior; (3) (arch) virtuous and gentle person; (4) (ちょうじゃ only) (arch) female owner of a whorehouse in a post town; (5) (ちょうじゃ only) (arch) (See 宿駅) chief of a post town; (P)
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting
あの方[あのかた, anokata] (pn,adj-no) that gentleman (lady); he; she; (P)
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly
ジェントルマン;ゼントルマン[, jientoruman ; zentoruman] (n) gentleman
しおらしい[, shiorashii] (adj-i) meek; gentle; modest; sweet
フェミニスト[, feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P)
傾らか[なだらか, nadaraka] (adj-na,n) (uk) gently-sloping; gentle; easy
[ゆう, yuu] (pref) gentle; affectionate
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
各位[かくい, kakui] (n) everyone; each and every one (of you); ladies and gentlemen; (P)
和やか[なごやか, nagoyaka] (adj-na,n) mild; calm; gentle; quiet; harmonious; (P)
士君子[しくんし, shikunshi] (n) gentleman; man of learning and virtue
大人しやか[おとなしやか, otonashiyaka] (adj-na) gentle; quiet; demure; sober; mild-mannered; meek
御方;お方[おかた, okata] (n) this lady or gentleman
方々(P);方方[ほうぼう, houbou] (n) (1) (hon) they (of people); gentlemen (of the ...); (2) (hon) you (usu. plural); (adv) (3) various; (P)
柔和[にゅうわ, nyuuwa] (adj-na,n) gentleness; mildness; meekness; (P)
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile
温和(P);穏和(P)[おんわ, onwa] (adj-na,n) gentle; mild; moderate; (P)
温良[おんりょう, onryou] (adj-na,n) gentle; amiable
物腰の柔らかい[ものごしのやわらかい, monogoshinoyawarakai] (n) gentle-mannered
皆皆様;皆々様[みなみなさま, minaminasama] (n) Ladies and Gentlemen!; all of you; everyone
穏便[おんびん, onbin] (adj-na,n) gentle; peaceable; quiet; (P)
紳士[しんし, shinshi] (n) (See 婦人) gentleman; (P)
紳士協定[しんしきょうてい, shinshikyoutei] (n) gentlemen's agreement; (P)

gentle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์อ่อนโยน[X] (ārom ønyōn) EN: gentle disposition FR: accortise [f] (vx) ; humeur accorte [f] (vx)
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low ; lightweight FR: faible ; léger
แช่มช้า[adv.] (chaemchā) EN: with gentle grace FR:
เชื่อง[adj.] (cheūang) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle ; tractable ; submissive FR: apprivoisé ; domestiqué ; docile
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson ; passif
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
ละเมียด[adj.] (lamīet) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR: délicat
ละเมียดละไม[adj.] (lamīetlamai) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR:
ละมุน[adj.] (lamun) EN: soft ; tender ; smooth ; gentle ; mild FR:
ละมุนละไม[adj.] (lamunlamai) EN: tender ; gentle FR:
ละมุนละม่อม[adj.] (lamun lamǿm) EN: smooth ; gentle FR:
ลมพัดเฉื่อย ๆ = ลมพัดเฉื่อยๆ[n. exp.] (lom phat ch) EN: gentle breeze FR:
น่ารัก[adj.] (nā rak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant ; mignon
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; tender ; pliable FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
นุ่มนิ่ม[adj.] (numnim) EN: bland ; graceful ; soft ; pliant ; gentle in manner FR: doux au toucher
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth FR: tendre ; câlin ; doux
อ่อย[adj.] (ǿi) EN: gentle FR:
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle FR: mou ; tendre ; souple
อ่อนช้อย[adj.] (ønchøi) EN: delicate ; gentle ; tender ; graceful FR:
อ่อนน้อม[adj.] (ønnøm) EN: respectful ; deferential ; gentle ; unassertive FR: respectueux ; poli
อ่อนโยน[adj.] (ønyōn) EN: gentle ; tender ; soft FR: courtois ; affable
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild FR:
แผ่ว[adj.] (phaeo) EN: soft ; light ; bated ; gentle FR: léger
เพศอ่อนแอ[n. exp.] (phēt øn-aē) EN: the weaker sex ; the gentle sex FR: le sexe faible [m]
ระรวย[adj.] (rarūay) EN: gentle ; soft ; faint FR:
สัณห์[adj.] (san) EN: smooth ; young ; gentle ; delicate FR:
สุภาพ[v.] (suphāp) EN: be polite ; be gentle ; be courteous FR: être poli ; avoir de l'éducation
สุภาพ[adj.] (suphāp) EN: polite ; mild ; gentle ; courteous FR: poli ; éduqué ; courtois ; bien élevé ; distingué ; décent
ยิ้มละไม[v.] (yimlamai) EN: have a gentle smile ; have a sweet smile ; have a winsome smile FR:
บุรุษ[n.] (burut) EN: man ; gentleman ; person FR: homme [m] ; gentleman [m] ; homme distingué [m] ; personne [f]
จีพีเอ็กซ์ เลเจนด์ เจนเทิลแมน[TM] (Jī-Phī-Ek L) EN: GPX Legend Gentleman FR: GPX Legend Gentleman
ข้อตกลงลูกผู้ชาย[n. exp.] (khø toklong) EN: gentleman's agreement FR: gentleman's agreement [m] (anglic.) ; gentlemen's agreement [m] (anglic.)
ความละมุนละม่อม[n.] (khwām lamun) EN: gentleness FR:
ความนุ่มนวล[n.] (khwām numnū) EN: gentleness FR:
ความอ่อนโยน[n.] (khwām ønyōn) EN: gentleness FR: indulgence [f]
ความสุภาพ[n.] (khwām suphā) EN: gentleness ; tenderness FR: politesse [f] ; coutoisie [f]
กุลสตรี[n.] (kunlasattrī) EN: lady ; gentlewoman FR: dame [f]

gentle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sanft; sanftmütig {adj} | sanfter; sanftmütiger | am sanftesten; am sanftmütigstengentle | more gentle | most gentle
freundlich; liebenswürdig {adj} | freundlicher; liebenswürdiger | am freundlichsten; am liebenswürdigstengentle | gentler | gentlest
gebildet; weltmännisch {adj} | gebildeter; weltmännischer | am gebildetsten; am weltmännischstengentlemanly | more gentlemanly | most gentlemanly
ungalant {adj}discourteous; ungentlemanly
unfein {adv}ungentlemanly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gentle
Back to top