ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delicate*, -delicate-

delicate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delicate (adj.) ยุ่งยาก See also: ลำบาก, ซับซ้อน
delicate (adj.) ละเอียดอ่อน See also: ประณีต, แบบบาง, บอบบาง Syn. exquisite, refined Ops. ordinary, coarse
delicate (adj.) ไวต่อความรู้สึก See also: อ่อนแอ, สะเทือนอารมณ์ได้ง่ายเปราะบาง Syn. weak, feeble
delicate (adj.) เสียง่าย See also: แตกง่าย Syn. fragile, weak, wispy Ops. sturdy
delicately (adv.) อย่างละเอียดอ่อน See also: อย่างประณีต
delicatessen (n.) ร้านอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, เนื้อ) Syn. deli, bistro, grocery
delicatessen (n.) อาหารนำเข้าจากต่างประเทศ (เช่น เนยแข็ง, ไส้กรอก, เนื้อรมควัน)
English-Thai: HOPE Dictionary
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
delicatessen(เดลละคะเทส'เซิน) n. ร้านขายอาหารสำเร็จรูป,อาหารสำเร็จรูป
English-Thai: Nontri Dictionary
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delicateละเอียด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจุ๋มกระจิ๋ม (adj.) delicate See also: lovely, dainty, cute Syn. จุ๋มจิ๋ม
ละเอียด (adj.) delicate See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light
ละเอียด (adj.) delicate See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light
ละเอียดอ่อน (adj.) delicate See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light Syn. ละเอียด
ละเอียดอ่อน (adj.) delicate See also: fragile, frail, fine, exquisite, detailed, tender, light Syn. ละเอียด
เปราะบาง (adj.) delicate See also: fragile, breakable Syn. บอบบาง, เปราะ Ops. แข็งแรง, หนา
แบบบาง (adj.) delicate See also: frail, slim, slender, thin Syn. อ้อนแอ้น, เอวบางร่างน้อย, บอบบาง Ops. อ้วน, ท้วม, บึกบึน
แบบบาง (adj.) delicate See also: weak, fragile, easily damaged Syn. บอบบาง
ประณีตบรรจง (adv.) delicately See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, เรียบร้อยงดงาม, พิถีพิถัน
เรียบร้อยงดงาม (adv.) delicately See also: elaborately, finely, meticulously, delicately, elegantly, exquisitely Syn. ละเอียดลออ, พิถีพิถัน
อาหารสำเร็จรูป (n.) delicatessen See also: instant food
งอนงาม (v.) be delicate
ละเอียดยิบ (v.) be delicate See also: be exquisite, be fine Syn. เป็นผง, เป็นจุณ Ops. หยาบ
ละเอียดอ่อน (v.) be delicate See also: be sensitive
อ่อนช้อย (v.) be delicate Syn. งอนงาม
เนียน (v.) be delicate See also: be velvety, be soft, be silky Syn. เรียบ Ops. ขรุขระ, หยาบกร้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ?
Such delicate hands.สัมผัสมันอย่างนุ่มนวล
Can't allow it! He's in a very delicate condition.ฉันไม่ยอมหรอก เขาอยู่ในสภาวะที่อ่อนไหวมาก
We gotta be real fuckin' delicate with this Jimmie situation.เราต้องเป็น fuckin จริง 'ที่ละเอียดอ่อนกับสถานการณ์จิมมี่
But until you can get it in your head there are politics involved... delicate politics, not to mention economics, you're only gonna do these people more harm than good.แต่จนกว่าคุณจะได้รับมันในของคุณ หัวมีส่วนร่วมทางการเมือง ... การเมืองที่ละเอียดอ่อน ไม่ต้องพูดถึงเศรษฐกิจ คุณเท่านั้นที่จะทำคนเหล่านี้ อันตรายมากกว่าดี
His little wifey there, Madeleine, is my age, and in a delicate condition.ภรรยาอายุเท่าฉันอยู่ในสภาพที่สั่นไหว
You have very delicate hands for a construction worker. I'm not a construction worker.คุณมีมือที่บอบบาง / เกินกว่าจะทำงานก่อสร้างนะ
I must ask for your patience while I take the necessary time to make a determination of this extremely delicate matter.ขอให้คุณอดทนรอ ระหว่างที่เราใช้เวลาหาข้อยุติ... ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนี้
This is a delicate matter.เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมาก
Careful with those! They're delicate instruments.ระวังหน่อย มันเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน
Actually, that's when I started dancing, I was helping out in the store one day after school when my mom asked me to go in the back and get an order, lt was this incredibly delicate sequined thing, held together by a gold thread,ที่จริงก็ตอนที่ฉันเริ่มเต้นนั่นแหละ ฉันช่วยงานที่ร้าน วันนึงหลังจากเลิกเรียน ตอนที่แม่ฉันบอกให้ไปเอา เสื้อที่หลังร้าน
Love is a delicate thing.ความรักน่ะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

delicate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清秀[qīng xiù, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ, 清秀] delicate and pretty
识趣[shí qù, ㄕˊ ㄑㄩˋ, 识趣 / 識趣] judicious; to find appropriate responses to difficult or delicate situation
眉清目秀[méi qīng mù xiù, ㄇㄟˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄨˋ ㄒㄧㄡˋ, 眉清目秀] pretty; with delicate features
柔嫩[róu nèn, ㄖㄡˊ ㄋㄣˋ, 柔嫩] tender; delicate (texture)
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嫋] delicate; graceful
娇弱[jiāo ruò, ㄐㄧㄠ ㄖㄨㄛˋ, 娇弱 / 嬌弱] delicate
娇气[jiāo qì, ㄐㄧㄠ ㄑㄧˋ, 娇气 / 嬌氣] delicate; squeamish; finicky
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嬝] delicate; graceful
精美[jīng měi, ㄐㄧㄥ ㄇㄟˇ, 精美] delicate; fine; refinement
精致[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, 精致] delicate; fine; exquisite
细致[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, 细致 / 細緻] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking
纤巧[xiān qiǎo, ㄒㄧㄢ ㄑㄧㄠˇ, 纤巧 / 纖巧] delicate; dainty
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 袅 / 裊] delicate; graceful
纤弱[xiān ruò, ㄒㄧㄢ ㄖㄨㄛˋ, 纤弱 / 纖弱] fragile; delicate
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 娇 / 嬌] lovable; pampered; tender; delicate; frail
缜密[zhěn mì, ㄓㄣˇ ㄇㄧˋ, 缜密 / 縝密] meticulous; careful; deliberate; delicate; fine (texture)
[nèn, ㄋㄣˋ, 嫰] tender; delicate
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 婥] weak; delicate

delicate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
多病[たびょう, tabyou] (adj-na,n,adj-no) sickly; delicate constitution
微妙[みみょう, mimyou] (adj-na,n) (1) delicate; subtle; sensitive; (2) difficult; delicate (situation); complicated; (3) doubtful; questionable; dicey; (P)
腺病質[せんびょうしつ, senbyoushitsu] (n) scrofulosis; being in delicate health; lymphatic temperament
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution
蒲柳の質[ほりゅうのしつ, horyuunoshitsu] (n) delicate health; fragile health
薄紗[はくさ, hakusa] (n) delicate gauze; gossamer
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel
あえか[, aeka] (adj-na) (poet) delicate; gentle; fleeting
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble
デリカ[, derika] (adj-na,n) (abbr) (See デリカテセン) delicatessen; (P)
デリカショップ[, derikashoppu] (n) (abbr) delicatessen shop
デリカテセン;デリカテッセン[, derikatesen ; derikatessen] (n) delicatessen (ger
デリケート[, derike-to] (adj-na,n) delicate; (P)
なよなよ[, nayonayo] (adv-to,adv,vs) delicately; weakly; gently; supplely
ひ弱[ひよわ, hiyowa] (adj-na,n) weak; delicate; sickly
傷つきやすい;傷付きやすい;傷つき安い;傷付き安い[きずつきやすい, kizutsukiyasui] (adj-i) fragile; brittle; delicate; sensitive
妙なる[たえなる, taenaru] (adj-pn) (See 妙なる調べ・たえなるしらべ) exquisite (e.g. melody); melodious; delicate; enchanting
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P)
惣菜店[そうざいてん, souzaiten] (n) delicatessen; deli
総菜屋[そうざいや, souzaiya] (n) delicatessen; deli
繊弱[せんじゃく, senjaku] (adj-na,n) delicate; frail
繊細[せんさい, sensai] (adj-na,n) delicate; dainty; fine; slim; sensitive; subtle; (P)
華奢;花車[きゃしゃ;かしゃ, kyasha ; kasha] (adj-na,n) (1) luxury; pomp; (2) delicate; slender; gorgeous

delicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged FR: frêle ; fluet ; fragile
บรรจง[adj.] (banjong) EN: careful ; delicate ; fine ; regular FR: soigneux ; délicat
ฉะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin FR: svelte
ชะอ้อน[adj.] (cha-øn) EN: slender ; slim ; delicate ; lissome FR:
จิ้มลิ้ม[adj.] (jimlim) EN: dainty ; delicate ; lovely ; delicately formed FR: délicat
จิตร[adj.] (jit) EN: delicate ; exquisite ; beautiful ; marvelous ; wonderful ; intriguing ; artistic ; variegated FR: ravissant ; magnifique ; beau ; enchanteur ; artistique
จุ๋มจิ๋ม[adj.] (jumjim) EN: cute ; tiny ; amiable ; delicate ; lovely ; dainty FR:
ขลุกขลิก[adj.] (khlukkhlik) EN: little ; small ; delicate ; subtel FR:
โกมล[adj.] (kōmon) EN: delicate ; fine FR:
กระจุ๋มกระจิ๋ม[adj.] (krajumkraji) EN: delicate FR:
กระหม่อมบาง[adj. (loc.)] (kramǿmbāng) EN: delicate FR:
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
ละเมียด[adj.] (lamīet) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR: délicat
ละเมียดละไม[adj.] (lamīetlamai) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR:
งอนงาม[v. exp.] (ngøn ngām) EN: be delicate FR:
เนียน[adj.] (nīen) EN: smooth ; fine ; delicate ; clean FR:
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth FR: tendre ; câlin ; doux
อ้อนแอ้น[adj.] (øn-aen) EN: slender ; slight ; slim ; delicate ; willowy FR: élancé ; svelte
อ่อนช้อย[adj.] (ønchøi) EN: delicate ; gentle ; tender ; graceful FR:
ผิวบาง [adj.] (phiubāng) EN: delicate FR:
เปราะบาง[adj.] (prǿ bāng) EN: fragile ; delicate FR:
สัณห์[adj.] (san) EN: smooth ; young ; gentle ; delicate FR:
ศาต[adj.] (sāt) EN: delicate FR:
สุขุมาล[adj.] (sukhumān) EN: delicate FR:
ถนิมสร้อย[adj.] (thanimsøi) EN: delicate ; frail ; fragile FR: délicat ; frêle
ท้วย[adj.] (thūay) EN: graceful ; delicate FR:
หยดย้อย[adj.] (yotyøi) EN: exquisite ; sweet ; delicate FR:
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
บรรจง[adv.] (banjong) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
เช้ง[adj.] (chēng) EN: delicately pretty ; pretty FR: magnifique ; splendide
ความอ่อนละมุน[n.] (khwām ønlam) EN: FR: délicatesse [f]
ความหยาบคาย[n.] (khwām yāpkh) EN: rudeness FR: indélicatesse [f]
มือเบา[adv.] (meūbao) EN: FR: délicatement
นิ่มนวล[adv.] (nimnūan) EN: gently ; softly ; mildly ; delicately ; with finesse ; smoothly ; diplomatically FR: finement
ปากนิดจมูกหน่อย[X] (pāk nit jam) EN: delicately formed FR:
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: doucement ; délicatement ; légèrement
แผ่ว ๆ = แผ่วๆ[adv.] (phaeo-phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse

delicate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zart; zierlich; feinfühlig {adj} | zarter; zierlicher; feinfüliger | am zartesten; am zierlichsten; am feinfühligstendelicate | more delicate | most delicate
taktlos; unfein {adj} | taktloser; unfeiner | am taktlosesten; am unfeinstenindelicate | more indelicate | most indelicate
Unfeinheit {f}indelicateness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delicate
Back to top