ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tender

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tender*, -tender-

tender ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tender (adj.) อ่อนนุ่ม Syn. delicate, soft Ops. tough
tender (adj.) อ่อนโยน See also: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย Syn. affectionate, sympathetic Ops. cruel
tender (adj.) อ่อนเยาว์ See also: เยาว์วัย, ซึ่งยังเติบโตไม่เต็มที่ Syn. immature Ops. old
tender (adj.) อ่อน (เช่น สีอ่อน)
tender (adj.) ที่แสดงถึงความรักใคร่
tender (adj.) (จิตใจ) เปราะบาง See also: มีความรู้สึกไว Syn. sensitive, sore
tender (vt.) ทำให้อ่อน See also: ทำให้เปื่อย, ทำให้นุ่ม
tender (vt.) เสนอให้ See also: ส่ง, มอบให้ Syn. offer, present, propose
tender (vi.) ยื่นประมูล See also: ประมูล
tender (n.) การยื่นประมูล
tender (n.) สิ่งที่เสนอให้
tender (n.) เรือเล็กรับส่งระหว่างฝั่งกับเรือใหญ่ See also: เรือลำเลียง
tender (n.) รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ
tender for (phrv.) เสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
tender offer (n.) ข้อเสนอประมูล See also: การยื่นประมูล, การยื่นซองประมูล
tenderfoot (n.) คนอ่อนหัด See also: คนไร้ประสบการณ์, มือใหม่ Syn. beginner, freshman, inexperienced
tenderhearted (adj.) เห็นอกเห็นใจ Syn. softhearted, tender, humane, kind
tenderize (vt.) ทำให้เนื้อนุ่มโดยการทุบหรือใส่สารเคมี Syn. soften
tenderloin (n.) เนื้อสันใน
tenderly (adv.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, ค่อยเป็นค่อยไป Syn. benevolently
tenderness (n.) ความละเอียดอ่อน See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง Syn. debility, frailty
tenderness (n.) ความนุ่มนวล See also: ความอ่อนโยน, ความบอบบาง Syn. carefulness
tenderness (n.) ความรัก See also: ความชอบ, ความพอใจ, ความเสน่หา Syn. affection, fondness, adoration, warmth Ops. hate, hatred
English-Thai: HOPE Dictionary
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
tender-hearted(เทน'เดอะฮาร์ท'ทิด) adj. เห็นอกเห็นใจ,ใจอ่อน., See also: tender-heartedness n.
tenderfoot(เทน'เดอะฟูท) n. คนอ่อนหัด,คนไร้ประสบการณ์,มือใหม่, Syn. beginner
tendernessแข็งกดเจ็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
tender(adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ
tenderness(n) ความอ่อนโยน,ความรักใคร่,ความบรรจง,ความละมุนละไม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tenderยื่นคำเสนอ, การทำคำเสนอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tender offer๑. การยื่นประมูล๒. การเสนอซื้อหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tendernessอาการกดเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tender offerการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง (โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลคณะหนึ่ง) ถึงความต้องการที่ จะซื้อหุ้น บริษัทดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น โดยระบุจำนวนหุ้น ราคา และกำหนดเวลาที่ต้องการรับซื้อไว้ด้วย การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มักจะเกิดขึ้นโดยผู้ทำคำเสนอซื้อมีวัตถุประสงค์จะเข้าไปบริหารบริษัทดังกล่าว ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถือหุ้นในบริษัทหนึ่งบริษัทใดเพิ่มขึ้นมากถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำคำเสนอซื้อ และ ก.ล.ต. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำคำเสนอซื้อดังกล่าวด้วย [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละมุนละไม (adj.) tender See also: gentle, soft, polite, smooth, graceful, affable Syn. นุ่มนวล Ops. แข็งกร้าว, กระด้าง
เนื้อสันใน (n.) tenderloin Ops. เนื้อสันนอก
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
บาร์เทนเดอร์ (n.) bartender See also: barman, barkeeper, barkeep Syn. พนักงานผสมเหล้า
พนักงานผสมเหล้า (n.) bartender See also: barman, barkeeper, barkeep
เคล้าคลึง (v.) caress tenderly See also: pet, fondle Syn. ลูบไล้, คลอเคลีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก,\แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน
She's a tender little morsel.เธอคืออาหารอันนุ่มละมุน
I know it was kind of a tender moment but... but the purring?ฉันรู้ว่าช่วงนี้เป็น ช่วงที่อ่อนไหว แต่เสียงครางฟอด ๆ นั่น?
He's clearly a tender loving thing.เห็นได้ชัดเขา อ่อนโยนต่อทุกสิ่ง .
Suckle the tender fruits of Band Camp with your friends.มัวแต่แทะผลไม้กับเพื่อนวงดุริยางค์
I want to see you now, to give your tender self cherry-blossom kisses, and if your heart beats faster, let's let our love bloom.มีลูกค้า 48 คน ที่ถามหาเธอ การเพิ่มจำนวนเงินที่ได้จากการขายสินค้า และหักออกมาจากค่าแจกันแล้ว...
I'll grasp your tail Then stroke each tender gill# ฉันจะจับหางและลูบ แต่ละเหงือกของเธอ
And after that, only Akari's tender lips remained.และหลังจากนั้น มีเพียงริมฝีปากอันอ่อนนุ่มของอาคาริ
There was this guy who kept playing Billy Joel's leave a tender moment alone on the jukebox.มีหนุ่มคนหนึ่งเล่นเพลงleave a tender moment ของ\\\"บิลลี่ โจเอล\\\"\ ที่ตู้เพลง
Under a thin coat the love filling her tender bosom,ภายใต้อาภรณ์ซีดจางนั้น หัวใจอันอ่อนไหวถูกเติมเต็มด้วยรัก
And if the spectacle touches him, if it arouses interest and compassion, his feeling will be for those tender ones of the great human flock whom the shepherds shear and starve and sell and do not feed.และถ้าหากภาพที่ปรากฏที่เขามองเห็น ถ้ามันกระตุ้นความสนใจและจุดฉนวน เขาจะรู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่ในทันที

tender ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柔情[róu qíng, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ, 柔情] gentle feelings; tender sentiments
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, 爱怜 / 愛憐] show tender affection for
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严慈 / 嚴慈] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother
柔情似水[róu qíng sì shuǐ, ㄖㄡˊ ㄑㄧㄥˊ ㄙˋ ㄕㄨㄟˇ, 柔情似水] tender and soft as water; deeply attached to sb
御敌[yù dí, ㄩˋ ㄉㄧˊ, 御敌 / 禦敵] armed enemy of the nation; enemy of the Emperor; fig. championship challenger; contender opposing champion in sporting contest
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
伪朝[wěi cháo, ㄨㄟˇ ㄔㄠˊ, 伪朝 / 偽朝] bogus dynasty; pretender
淑静[shū jìng, ㄕㄨ ㄐㄧㄥˋ, 淑静 / 淑靜] gentle; tender
温柔[wēn róu, ㄨㄣ ㄖㄡˊ, 温柔 / 溫柔] gentle and soft; tender
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 娇 / 嬌] lovable; pampered; tender; delicate; frail
[yāo, ㄧㄠ, 夭] tender; gentle; to die prematurely
[nèn, ㄋㄣˋ, 嫩] tender; soft
[nèn, ㄋㄣˋ, 嫰] tender; delicate
柔嫩[róu nèn, ㄖㄡˊ ㄋㄣˋ, 柔嫩] tender; delicate (texture)
温和性[wēn hé xìng, ㄨㄣ ㄏㄜˊ ㄒㄧㄥˋ, 温和性 / 溫和性] tenderness
细嫩[xì nèn, ㄒㄧˋ ㄋㄣˋ, 细嫩 / 細嫩] tender
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, 怜惜 / 憐惜] to take pity on; to feel tenderness toward

tender ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレシャムの法則[グレシャムのほうそく, gureshamu nohousoku] (n) (See 悪貨は良貨を駆逐する) Gresham's Law ("when there is a legal tender currency, bad money drives good money out of circulation")
しっぽり[, shippori] (adv) (1) drenched; soaked; (2) (of love) tender
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object)
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[, puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew)
幼少[ようしょう, youshou] (n,adj-na,adj-no) infancy; childhood; tender age; (P)
急所[きゅうじょ, kyuujo] (n) (1) vitals; tender spot; (2) key (of a problem); crux; essential point; secret; (3) (col) (See 金的) male crotch (as a target in fighting); (P)
悪貨は良貨を駆逐する[あっかはりょうかをくちくする;あくかはりょうかをくちくする, akkaharyoukawokuchikusuru ; akukaharyoukawokuchikusuru] (exp) (id) (See グレシャムの法則) when there is a legal tender currency, bad money drives out good money (Gresham's Law)
情緒纒綿;情緒てんめん[じょうしょてんめん;じょうちょてんめん, joushotenmen ; jouchotenmen] (n,adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) (arch) tender sentiments; being overcome with emotions; having a tender feeling (for a person)
楚;杪[すわえ;ずわえ;すわい;ずわい, suwae ; zuwae ; suwai ; zuwai] (n) (1) (arch) switch (long, tender shoot of a plant); (2) (See 笞・しもと) switch (cane used for flogging)
細やか;濃やか[こまやか, komayaka] (adj-na,n) friendly; heartfelt; tender
落札者[らくさつしゃ, rakusatsusha] (n) tender winner; successful bidder; contract awardee
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp,adv) warmly; cordially; with tender care
テンダーロイン;テンダロイン[, tenda-roin ; tendaroin] (n) tenderloin
テンダーロインステーキ[, tenda-roinsute-ki] (n) tenderloin steak
バーテン[, ba-ten] (n) (abbr) (See バーテンダー) bartender; (P)
バーテンダー[, ba-tenda-] (n) bartender
一般競争入札[いっぱんきょうそうにゅうさつ, ippankyousounyuusatsu] (n) open tendering; open competitive bidding
似非者[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender
候補[こうほ, kouho] (n) (1) candidate; contender; prospect; pick; choice; list; (2) candidacy; candidature; nomination; (P)
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
入札設計図書[にゅうさつせっけいずしょ, nyuusatsusekkeizusho] (n) design specifications (for public tender); drawings and specifications
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain
差し出す(P);差出す;さし出す[さしだす, sashidasu] (v5s,vt) to present; to submit; to tender; to hold out; (P)
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P)
情け深い(P);情深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P)
情にもろい;情に脆い[じょうにもろい, jounimoroi] (exp,adj-i) soft-hearted; susceptible; sentimental; tender-hearted
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P)
最右翼[さいうよく, saiuyoku] (n) dominant person; preeminent person; strongest contender
有力候補[ゆうりょくこうほ, yuuryokukouho] (n) major contender; strong (leading) candidate; front runner
細工所[さいくじょ;さいくどころ, saikujo ; saikudokoro] (n) (1) (さいくじょ only) (See 工房) workshop; (2) Heian and Kamakura-period furniture workshop (established in temples and various government bodies); (3) Edo period office which administered tenders for arms, armor, etc.
脆い[もろい, moroi] (adj-i) brittle; fragile; tender-hearted; (P)
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
足切り[あしきり, ashikiri] (n) (1) Japanese children's game; (2) (sens) preliminary test to eliminate weak contenders

tender ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบประมูล[n.] (bai pramūn) EN: tender FR: soumission (à un appel d'offres)
ไฉไล[adj.] (chailai) EN: pretty ; lovely ; tender and beautiful FR: beau
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer
การเปิดประมูล[n. exp.] (kān poēt pr) EN: call for bids ; invitation to tender FR:
การประมูล[n. exp.] (kān pramūn) EN: auction ; bidding ; tender FR: vente aux enchères [f]
การเรียกประมูลราคา[n. exp.] (kān rīek pr) EN: invitation to tender ; invitation to bid FR: appel d'offres [m]
การเสนอราคาประมูล[n. exp.] (kān sanōe r) EN: tender FR:
คำเสนอ[n. exp.] (kham sanōe) EN: proposal ; offer ; tender FR: offre [f]
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
ละมุน[adj.] (lamun) EN: soft ; tender ; smooth ; gentle ; mild FR:
ละมุนละไม[adj.] (lamunlamai) EN: tender ; gentle FR:
นิ่ม[adj.] (nim) EN: soft ; tender ; smooth ; delicate ; gentle FR: mou ; tendre ; doux ; moelleux
นุ่ม[adj.] (num) EN: soft ; yielding ; gentle ; bland ; supple ; tender ; pliable FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle FR: mou ; tendre ; souple
อ่อนช้อย[adj.] (ønchøi) EN: delicate ; gentle ; tender ; graceful FR:
อ่อนละมุน[adj.] (ønlamun) EN: soft ; tender ; silky FR: tendre
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble FR: manquer de force
อ่อนโยน[adj.] (ønyōn) EN: gentle ; tender ; soft FR: courtois ; affable
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: be able to learn language at a very tender age ; learn quickly to speak FR:
เปื่อย[v.] (peūay) EN: become tender ; desintegrate ; decompose ; rot ; decay ; soft ; tender FR: se décomposer ; pourrir ; ramollir ; s'user
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: soft ; rotten ; tender FR: ramolli ; tendre ; faisandé
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild FR:
ประกวดราคา[v. exp.] (prakūat rāk) EN: tender bids ; submit a tender FR:
ประมูล[v.] (pramūn) EN: tender ; bid ; bid at an auction FR: soumissionner ; faire une offre ; enchérir
อวย[v.] (ūay) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter
ยื่นใบลาออก[v. exp.] (yeūn bai lā) EN: tender one's resignation ; submit one's resignation ; hand in one's notice ; resign FR: donner sa démission ; remettre sa démission ; se démettre de ses fonctions
ยอดกระถิน[n. exp.] (yøt krathin) EN: tender tips of lead tree FR:
ยุ่ย[adj.] (yui) EN: soft ; tender ; friable ; crumbling FR: friable ; tendre
ไก่อ่อน[n.] (kai-øn) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
ไก่อ่อนสอนขัน[n.] (kai-ønsønkh) EN: tenderfoot ; inexperienced person ; beginner ; raw recruit ; greenhorn (Am.) ; rookie FR: débutant [m] ; novice [m]
คันทวย[n.] (khanthūay) EN: handle extender FR:
เคล้าคลึง[v.] (khlaokhleun) EN: caress tenderly ; pet ; fondle FR: flirter
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist ; contender FR: adversaire [m]
ความนุ่ม[n.] (khwām num) EN: softness ; tenderness FR:
ความสุภาพ[n.] (khwām suphā) EN: gentleness ; tenderness FR: politesse [f] ; coutoisie [f]
ละม่อม[adv.] (lamǿm) EN: gently ; tenderly ; softly ; kindly FR:
ละมุนละม่อม[adv.] (lamun lamǿm) EN: ently ; tenderly ; softly ; politely ; smoothly ; mildly FR:
เนื้อสันใน[n. exp.] (neūa san na) EN: tenderloin FR: filet [m]
ผู้อ้างสิทธิ์[n. exp.] (phū āng sit) EN: pretender FR: prétendant [m] ; demandeur [m]

tender ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschiedsgesuch {n} | sein Abschiedsgesuch einreichenletter of resignation | to tender one's resignation
Anfänger {m}tenderfeet
Beipflichtende {m,f}; Beipflichtender | Beipflichtenden
Diener {m}attendant; attender
wichtig; wesentlich; bedeutend {adj} | wichtiger; wesentlicher; bedeutender | am wichtigsten; am wesentlichsten; am bedeutendsten | am allerwichtigstenimportant | more important | most important | most important
Mörtel {m} | keramischer Mörtel | keramisch erhärtender Mörtelmortar | ceramic mortar | heat-setting mortar
zurückhaltend; reserviert {adj} | zurückhaltender | am zurückhaltendstenreserved | more reserved | most reserved
Leistungsbeschreibung {f}specifications for tenders
Submission {f}tender
verleitend {adj} | verleitender | am verleitendstentempting | more tempting | most tempting
Tender {m}tender
Ausschreibungstext {m}tender specification
Ausschreibungsunterlagen {pl}tender documents
zart; weich; empfindlich {adj} | zarter; weicher; empfindlicher | am zartesten; am weichesten; am empfindlichstentender | more tender; tenderer | most tender; tenderest
Thronbewerber {m}pretender

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tender
Back to top