ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loft*, -loft-

loft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loft (n.) การตีลูกโด่ง (กอล์ฟ) See also: ยิงโด่ง
loft (vt.) เก็บไว้ในห้องเพดาน Syn. store
loft (vt.) ตีลูกโด่ง Syn. hit
loft (vt.) ทำให้เคลื่อนไปในอากาศ See also: ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า, ขับดัน
loft (n.) รังนกพิราบ
loft (vt.) ร่างแบบในการต่อเรือ
loft (n.) ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน
loft (n.) ห้องชั้นบนของโบสถ์หรือห้องโถง
loft (n.) ห้องชั้นบนของโรงนาที่ใช้เก็บฟาง
loft (n.) ห้องเพดาน See also: ห้องใต้หลังคา Syn. attic, garret
loftily (adv.) สูงมาก See also: สูงตระหง่าน
loftily (adv.) หยิ่ง See also: ยโส Syn. arrogant, haughty
loftily (adv.) อย่างสูงส่ง See also: อย่างชั้นสูง
loftiness (n.) ที่สูง See also: ความสูง Syn. height, elevation
loftiness (n.) ความสง่าผ่าเผย See also: ความสง่างาม Syn. grandeur, glory
lofty (adj.) สูงตระหง่าน See also: สูง Syn. high, tall Ops. low
lofty (adj.) สูงส่ง See also: เป็นผู้ดี, ชั้นสูง Syn. exalted, noble Ops. ignoble
lofty (adj.) หยิ่งยโส See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง Syn. haughty
lofty (adj.) หรูหรา (คำพูด, งานเขียน)
English-Thai: HOPE Dictionary
loft(ลอฟทฺ) n. ห้องเพดาน,ห้องบนโรงม้าหรือโรงรถ,ห้องหอ,ห้องระเบียงใกล้เพดานโบสถ์,ห้องชั้นบนของโกดังหรือโรงงาน,รังนกพิราบ,การตีลูกกอล์ฟสูงโด่ง,การยิงโด่ง. vt. เก็บไว้ในห้องเพดานหรือห้องบน,ตีลูกโด่ง,ยิงโด่ง,สร้างห้องเพดานหรือห้องชั้นบน. คำที่มีความหมายเหมือน
lofty(ลอฟ'ทิ) adj. สูงตระหง่าน,สูงมาก,สูงส่ง,ชั้นสูง,โอหัง,อวดดี., See also: loftily adv. loftiness n., Syn. tall,exalted,arrogant
English-Thai: Nontri Dictionary
loft(n) ห้องเพดาน
lofty(adj) ทะนงตัว,โอ่โถง,เลิศลอย,หรู,สง่า,สูงส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตระหง่าน (adv.) loftily See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously Syn. สูงเด่น
สูงเด่น (adv.) loftily See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously
สูงตระหง่าน (adj.) lofty See also: skyscraping, soaring, spiring, topless, towering, towery Syn. สูงลิ่ว
สูงส่ง (adj.) lofty See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
เลิศลอย (adj.) lofty See also: exalted, elevated, stately, majestic, noble, sublime, high, superb Syn. เด่น, เลิศ, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
สูงส่ง (v.) be lofty See also: be elevated, be noble, be sublime Syn. เด่น, สูงศักดิ์, ชั้นสูง Ops. ต่ำต้อย
สูงส่ง (v.) be lofty See also: be high, be sublime, be superb Syn. เด่น, เลิศ, เลิศลอย Ops. ต่ำต้อย
เลิศลอย (v.) be lofty See also: be high, be sublime, be superb Syn. เด่น, เลิศ Ops. ต่ำต้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bagger, my putter's got more loft than this thing.พัตเตอร์ผมหน้ายังเปิดกว่าไอ้นี่อีก
Like a trailer on the beach or a loft downtown. That kind of thing.เช่นเดียวกับรถพ่วงบนชายหาดหรือในเมืองห้องใต้หลังคา ชนิดของสิ่งที่
I was helping lila paint her loft last night.- ฉันไป ช่วยไลล่าทาสีห้องเมื่อคืน
I'll see you at your loft tonight.เจอกันที่ห้องคุณคืนนี้
I will sail you off that loft balcony and no one will bat an eye.ฉันจะเขวี้ยงแกออกไปนอกระเบียงนั่น และไม่มีใครที่จะรู้สึกอะไรเลย
Yeah, a loft near the High Line.ใช่, โกดังใกล้ๆกับ ไฮ ไลน์
Which is why you haven't been to the loft since he moved in.แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมเค้าบ้าง ตอนเค้าย้ายมา
Hey. I just dropped Dan off at the loft if you--เฮ้ ฉันแยกกับแดนที่ร้านค้า ถ้าคุณ..
Well, you could sell the loft and then you'd have enough for Dan's tuition, and then some.เยี่ยม เธอสามารถขายหอเธอได้ และต่อมาเธอจะมี เอ่อ ติวสำหรับแดนพอแล้วหล่ะ
So if you see anybody else in the loft besides me,ถ้าเจอใครในนี้นอกจากฉันล่ะก็ เรียกตำรวจเลย นั่นไม่ใช่เชฟแน่
"Two bedroom, two bath loft in Oak Square."2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ห้องใต้หลังคาปูไม้โอ๊ค
Two receipts for bank accounts, both with a lot of money and a contract for some kind of a loft down at the docks.แล้วฉันก็ค้นเจอใบเสร็จรับเงินบัญชีธนาคาร ทั้งสองบัญชีมีเงินก้อนใหญ่มาก และสัญญาเช่าประเภท เช่าห้องพักที่ท่าเรือ

loft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
在高处[zài gāo chù, ㄗㄞˋ ㄍㄠ ㄔㄨˋ, 在高处 / 在高處] aloft
[è, ㄜˋ, 嶭] elevated, lofty
[zhēng, ㄓㄥ, 峥 / 崢] excel; lofty
远志[yuǎn zhì, ㄩㄢˇ ㄓˋ, 远志 / 遠志] far-reaching ambition; lofty ideal; milkwort (Polygala myrtifolia), with roots used in Chinese medicine
阁楼[gé lóu, ㄍㄜˊ ㄌㄡˊ, 阁楼 / 閣樓] garret; loft; attic
仁人志士[rén rén zhì shì, ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ ㄓˋ ㄕˋ, 仁人志士] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
志士仁人[zhì shì rén rén, ㄓˋ ㄕˋ ㄖㄣˊ ㄖㄣˊ, 志士仁人] gentleman aspiring to benevolence (成语 saw); people with lofty ideals
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 崒] jagged mountain peaks (poetic); rocky peaks; lofty and dangerous
傲然[ào rán, ㄠˋ ㄖㄢˊ, 傲然] loftily; proudly; unyieldingly
傲骨[ào gǔ, ㄠˋ ㄍㄨˇ, 傲骨] lofty and unyielding character
[jí, ㄐㄧˊ, 岌] lofty peak; perilous
[tiáo, ㄊㄧㄠˊ, 岧] lofty peak
[é, ㄜˊ, 峨] lofty; name of a mountain
[léng, ㄌㄥˊ, 崚] lofty (as of mountain)
[sōng, ㄙㄨㄥ, 崧] lofty; name of a mountain in Henan
[zé, ㄗㄜˊ, 崱] lofty
[sōng, ㄙㄨㄥ, 嵩] lofty; Mt Song in Henan
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, 嵯] lofty (as of mountain)
[céng, ㄘㄥˊ, 嶒] lofty; precipitous
高尚[gāo shàng, ㄍㄠ ㄕㄤˋ, 高尚] nobly; lofty
险峰[xiǎn fēng, ㄒㄧㄢˇ ㄈㄥ, 险峰 / 險峰] perilous peak; the lofty heights
[zú, ㄗㄨˊ, 崒] rocky peaks; lofty and dangerous
崔嵬[cuī wéi, ㄘㄨㄟ ㄨㄟˊ, 崔嵬] stony mound; rocky mountain; lofty; towering

loft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロフトアパート[, rofutoapa-to] (n) loft apartment
ロフトジャズ[, rofutojazu] (n) loft jazz
屋根裏[やねうら, yaneura] (n) attic; loft
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft
ロフト[, rofuto] (n) loft; (P)
上層風[じょうそうふう, jousoufuu] (n) winds aloft
品性高潔[ひんせいこうけつ, hinseikouketsu] (n,adj-na) of lofty (noble, virtuous) character
大廈高楼[たいかこうろう, taikakourou] (n) large building and lofty tower; splendid (magnificent, palatial) structure
屹然[きつぜん, kitsuzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) towering; lofty; (2) enduring isolation and not succumbing to one's surroundings
嵩高[すうこう, suukou] (adj-na) (arch) lofty (of a mountain); tall
振りかぶる;振り被る[ふりかぶる, furikaburu] (v5r,vi) to hold aloft (e.g. a sword); to brandish
翳す[かざす, kazasu] (v5s,vt) (1) to hold up over one's head; to hold aloft; (2) to hold one's hands out (e.g. towards a fire); (3) to shade one's eyes, face, etc.
聖人君子[せいじんくんし, seijinkunshi] (n) person of lofty virtue; man of noble character; perfect person; saint
聖人賢者[せいじんけんじゃ, seijinkenja] (n) person of lofty virtue and great wisdom
青雲の志[せいうんのこころざし, seiunnokokorozashi] (n) high (lofty) ambition
高大[こうだい, koudai] (adj-na) lofty; grand; impressive
高峰[こうほう, kouhou] (n) high mountain; lofty peak; (P)
高峰八座[こうほうはちざ, kouhouhachiza] (n) eight lofty peaks
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper
高談[こうだん, koudan] (n,vs) your lofty discourse
高遠[こうえん, kouen] (adj-na,n) noble; lofty
高邁[こうまい, koumai] (adj-na,n) noble; lofty; high-minded

loft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
เหิม[adj.] (hoēm) EN: lofty ; exalted ; high-spirited ; prideful ; bold FR: cynique ; impudent
ขุนเขา[n.] (khunkhao) EN: lofty mountain ; peak ; big mountain FR: pic [m]
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
สล้าง[adj.] (salāng) EN: splendid ; lofty ; prominent ; conspicuous FR:
เถิน[adj.] (thoēn) EN: high ; lofty ; elevated FR: haut
ตระหง่าน[adj.] (tra-ngān) EN: prominent ; lofty ; dominant ; towering FR:

loft ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trockenboden {m}drying loft; attic drying-room
erhaben; pathetisch; hochfliegend; hochmütig {adj} | erhabender; pathetischer | am erhabendsten; am pathetischstenlofty | loftier | loftiest
Dachgeschoss {n} | im Dachgeschoss | im Dachgeschoss wohnentop floor; loft; attic; attic storey | in the attic | to live under the roof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loft
Back to top