ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grandeur

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grandeur*, -grandeur-

grandeur ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grandeur (n.) ความสง่างาม See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง Syn. magnificence Ops. insignificance
English-Thai: HOPE Dictionary
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp
English-Thai: Nontri Dictionary
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราศี (n.) grandeur See also: splendor, dignity Syn. สง่าราศี
ราสี (n.) grandeur See also: splendor, dignity Syn. ราศี
สง่าราศี (n.) grandeur See also: splendor, dignity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่
It can start with delusions of grandeur.มันกำลังเริ่มเจริญรอยตามกันแล้วไง
Delusions of grandeur, Paranoia.ความหลงผิดว่าเป็นผู้วิเศษ อาการหวาดระแวง
You will notice that one of your personalities is seduced by the illusions of grandeur.ส่วนหนึ่งในความเป็นตัวนายจะถูกยั่วยวน ด้วยภาพของความยิ่งใหญ่
Underachievers with delusions of grandeur.อยู่กับภาพมายา ของความสำเร็จ
I don't have delusions of grandeur, I have an actual recipe for grandeur.ภาพลวงตาของความผึ่งผาย
Violent tendencies since childhood, a lack of empathy, master manipulator, delusions of grandeur.นี่เขามีประวัติ ใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็ก ขาดความเข้าใจในผู้อื่น เจ้าแห่งจอมเผด็จการ คิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุด
Rampant narcissism, delusions of grandeur, paranoia from overblown sense of self.ความลุ่มหลงตัวเอง หลงละเมอกับความยิ่งใหญ่ หวาดระแวงจากความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเอง
It is about grandeur, splendour, scale.มันเป็นความโอ่โถง ความงดงาม ขนาด
She confessed to me that she swallowed them every day, day after day, carrying them around inside of her, as if, someday, she might return to her former grandeur.หล่อนสารภาพกับผมว่า\หล่อนกลืนมันลงไป ทุกวัน\วันแล้ววันเล่า เอาตุ้มหูในกระเพาะติดตัวไปทุกที่
You suffer from delusions of grandeur, something caused by your underlying condition.คุณเป็นโรคหลงผิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ซึ่งเกิดจากสภาพจิตที่ซ่อนอยู่ภายใน
Though he didn't mention about your delusions of grandeur.ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับตัตนของเธอ

grandeur ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高贵[gāo guì, ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, 高贵 / 高貴] grandeur; noble
雄壮[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 雄壮 / 雄壯] majestic; awesome; full of power and grandeur
自大狂[zì dài kuáng, ㄗˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄤˊ, 自大狂] megalomania; egomania; delusions of grandeur

grandeur ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur
雄大[ゆうだい, yuudai] (adj-na,n) grandeur; magnificence; splendour; splendor; (P)
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular

grandeur ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma FR: prestige [m] ; influence [f] ; vertu [f] ; perfection [f] ; charisme [m]
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ความใหญ่โต[n. exp.] (khwām yai t) EN: immensity ; hugeness ; greatness ; wideness FR: grandeur [f]
ปารเมศ[n.] (pāramēt) EN: prestige ; influence ; grandeur FR:
ปารมี[n.] (pāramī) EN: prestige ; influence ; grandeur FR:
ส่วนสูง[n.] (suan sūng) EN: height ; altitude FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]
วัดส่วนสูง[v. exp.] (wat sūansūn) EN: FR: mesurer la grandeur ; mesurer la taille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grandeur
Back to top