ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beige

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beige*, -beige-

beige ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beige (n.) สีเนื้อ
beige-cloth (n.) ผ้ากากี
English-Thai: HOPE Dictionary
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where is my beige iridescent lipstick?ลิปสติกสีเทาอ่อนของหนูอยู่ไหนเนี่ย?
He tells that beige savage what to do.เขาบอกว่าโหดสีเบจว่าจะทำอย่างไร
Four beige ones on the left one red and one white on the rightสีแดง และ สีขาว อยู่ด้านขวา ครับผม
We really should repaint. Rose beige would be niceเราน่าจะทาสีใหม่นะ สีเบจน่าจะดี
I was afraid if i suggested anything outside the beige family,ผมกลัวว่าถ้าผมเสนอไอเดียนอกจากที่เป็นอยู่
America, the bland, beige and boring. I rather die than go back there.ที่นั่นมันน่าเบื่อจะตายฉันคงตายแน่ถ้ากลับไป
Pink gloves and a beige rucksack.ถุงมือสีชมพู กับ เป้สะพายสีน้ำตาลอ่อน
My favorite color is fluorescent beige and my ambition is to have my own record layer.สีที่ชอบคือสีเบจจ์ฟลูออเรสเซนต์ ความใฝ่ฝันของฉันคือ\ มีเพลงเป็นของตัวเอง
It's like watching beige paint dry.มันเหมือนนั่งดูสีเบจกำลังแห้ง
With you studying me like a beige praying mantis.ถ้าเธอเอาแต่จ้องศึกษาฉันเหมือนตั๊กแตนตำข้าว
I'm a family sedan with a beige interior who's going through a divorce.ฉันเป็นรถเก๋งธรรมดา ตกแต่งแบบเรียบง่าย ที่ผ่านการหย่าร้าง
♪ No matter black, white or beige# ไม่ว่าจะสูงจะต่ำ จะดำจะขาว #

beige ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 哔 / 嗶] beiges; serge
米黄[mǐ huáng, ㄇㄧˇ ㄏㄨㄤˊ, 米黄 / 米黃] beige

beige ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベージュ[, be-ju] (n) beige (fre
ベージュ色[ベージュいろ, be-ju iro] (n,adj-no) beige (coloured)

beige ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สีน้ำตาลอ่อน[n.] (sī nāmtān ø) EN: beige ; light brown FR: beige [m]
สีน้ำตาลอ่อน[adj.] (sī nāmtān ø) EN: beige ; almond ; yellowish-brown FR: beige ; brun clair
เบเกิล[n.] (bēkoēn) EN: bagel ; beigel FR: bagel [m]

beige ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leibeigene {m,f}; Leibeigener | Leibeigenen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beige
Back to top