ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fend*, -fend-

fend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fend (vt.) ป้องกัน (คำโบราณ) See also: พิทักษ์, คุ้มครอง Syn. parry, repel
fend for (phrv.) ดูแล See also: จัดหาให้ Syn. shift for
fend off (phrv.) ผลักหนี See also: ดันให้ห่างออก Syn. fence off
fend off (phrv.) ขจัด Syn. stave off, ward off
fend off (phrv.) ป้องกัน Syn. stave off, ward off
fender (n.) บังโคลนรถ See also: สิ่งป้องกันการกระแทก Syn. guard, mudguard, shield
fender-bender (sl.) อุบัติเหตุเล็กน้อย
fender-bender (sl.) คนขับรถอย่างประมาท See also: คนขับรถอย่างอันตราย, คนขับที่ไม่ยั้งคิด
English-Thai: HOPE Dictionary
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
fender(เฟน'เดอะ) n. ผู้ป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า,สิ่งป้องกัน,แผ่นกันโคลน,ที่กันกระแทรก,เครื่องกันชน,กันชนรถยนต์,ตะแกรงหน้ารถไฟ,ตะแกรงหน้ารถราง., See also: fendered adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
fend(vt) ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
fender(n) กันชนรถยนต์,เครื่องกันกระแทก,เครื่องป้องกัน,ผู้พิทักษ์,ผู้ปัดเป่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการอาสารักษาดินแดน (n.) defending the territory
ขวางหูขวางตา (v.) offend the eye See also: be unpleasant to the eye, be eyesore Syn. เกะกะ
ขัดใจ (v.) offend See also: dissatisfy, displease Syn. ขัดเคือง, ไม่พอใจ Ops. ตามใจ, พอใจ
จำเลย (n.) defendant See also: plaintiff, accused Ops. โจทก์
ต่อสู้คดี (v.) defend
ผู้พิทักษ์ (n.) defender See also: guard, protector Syn. ผู้รักษา
พ้นข้อหา (v.) be relieved from being an offender Ops. ถูกกล่าวหา
มือมืด (n.) mysterious offender See also: invisible attacker, unknown hand
ร.ด. (n.) defending the territory Syn. กรมการอาสารักษาดินแดน
รกหูรกตา (v.) offend the eye See also: be unpleasant to the eye, be eyesore Syn. เกะกะ, ขวางหูขวางตา
รำคาญตา (v.) offend the eyes
ล่วงเกิน (v.) offend See also: insult
ศรัณยู (n.) defender See also: backer, patron, supporter, protector, guardian
สู้คดี (v.) defend Syn. ต่อสู้คดี
ออกตัว (v.) defend See also: protect, shield, plead, alibi
เคืองแค้น (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. แค้นเคือง, อาฆาต, โกรธแค้น
แก้คดี (v.) defend See also: put up a plea, plead for
แค้นเคือง (v.) be offended See also: harbor malice against, habour/bear/feel resentment, be angry, flare up, rage, be indignant Syn. อาฆาต, โกรธแค้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't mean to offend you or anythingฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณโกรธแต่อย่างใด
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps that's why she has eight arms to fend them off.บางที นั่นคือเหตุผลที่เธอมี 8 แขน เพื่อปัดเป่าพวกเขา
Louis can fend for himself, Your Majesty.Louis can fend for himself, Your Majesty.
If you do it again, you'll have to fend for yourselfถ้าแกทำแบบนี้อีกครั้ง จะไม่มีใครช่วยแกได้แล้ว
My father died outside, trying to fend them off.พ่อฉันตายข้างนอก, เขาปกป้องพวกเรา
I've just never had someone to help guide me through the shark-infested ocean of romance... not that i can't fend for myself.ฉันไม่เคยมีใครช่วยนำทางในมหาสมุทรแห่งความรักที่เต็มไปด้วยฉลาม... ไม่ใช่เพราะฉันดูแลตัวเองไม่ได้น่ะ
Are you sure you can fend off that assault?คุณแน่ใจนะว่าจัดการเรื่องการบุกได้
You should see what I got paid to fend off those bandits.เธอน่าจะเห็น ว่าฉันต้องจ่ายเท่าไหร่ เพื่อจัดการพวกโจรนั่น
How do you plan to fend off the lions? Huh?เธอมีแผนอย่างไร ที่จะป้องกันสิงโต หา..
The most sensible thing would be to... let Steven fend for himself.บางอย่างมันก็เป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ ... ช่วยสตีเฟ่น นำเขาออกมา
And leave their declawed cat behind to fend for herself!และทิ้งให้แมวตัวนึงอยู่อย่างลำพัง ปล่อยให้เผชิญชะตากรรมอยู่ตัวเดียว
That's comforting. How exactly are we supposed to fend them off?แล้วเราจะสู้กับกองทัพได้อย่างไร
And just leave you here to fend for yourse- i killed a man.แล้วปล่อยคุณไว้ให้นั่งโทษตัวเอง... ผมฆ่าคนตาย

fend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两造[liǎng zào, ㄌㄧㄤˇ ㄗㄠˋ, 两造 / 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
偶犯[ǒu fàn, ㄡˇ ㄈㄢˋ, 偶犯] casual offender; casual offence
祸首[huò shǒu, ㄏㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, 祸首 / 禍首] chief offender; chief culprit
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
保卫[bǎo wèi, ㄅㄠˇ ㄨㄟˋ, 保卫 / 保衛] defend; safeguard
[yù, ㄩˋ, 御] defend; imperial; to drive
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 捍卫 / 捍衛] defend; uphold; safeguard
[yù, ㄩˋ, 御 / 禦] defend; resist
被告[bèi gào, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ, 被告] defendant
被告人[bèi gào rén, ㄅㄟˋ ㄍㄠˋ ㄖㄣˊ, 被告人] defendant (in legal case)
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, 辩护人 / 辯護人] defender; defending counsel
辩护士[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, 辩护士 / 辯護士] defender; apologist
防守[fáng shǒu, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ, 防守] defend; protect (against)
防守者[fáng shǒu zhě, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, 防守者] defender
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
惹火[rě huǒ, ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˇ, 惹火] to stir up the fire; fig. to provoke and offend people; to ruffle feathers
保家卫国[bǎo jiā wèi guó, ㄅㄠˇ ㄐㄧㄚ ㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ, 保家卫国 / 保家衛國] guard home, defend the country (成语 saw); national defense
卫士[wèi shì, ㄨㄟˋ ㄕˋ, 卫士 / 衛士] guardian; defender
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
不法分子[bù fǎ fèn zǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄚˇ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 不法分子 / 不法份子] law-breakers; offenders
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, 伤风败俗 / 傷風敗俗] offending public morals (成语 saw)
冒犯者[mào fàn zhě, ㄇㄠˋ ㄈㄢˋ ㄓㄜˇ, 冒犯者] offender
碍眼[ài yǎn, ㄞˋ ㄧㄢˇ, 碍眼 / 礙眼] offending the eye; an eye-sore; in the way
触犯[chù fàn, ㄔㄨˋ ㄈㄢˋ, 触犯 / 觸犯] offend
生气[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 生气 / 生氣] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation
自身难保[zì shēn nán bǎo, ㄗˋ ㄕㄣ ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ, 自身难保 / 自身難保] powerless to defend oneself (成语 saw); helpless
累犯[lěi fàn, ㄌㄟˇ ㄈㄢˋ, 累犯] repeated offender; habitual criminal; recidivist
惊世骇俗[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, 惊世骇俗 / 驚世駭俗] universally shocking; to offend the whole of society
倒粪[dào fèn, ㄉㄠˋ ㄈㄣˋ, 倒粪 / 倒糞] to turn over manure; fig. to offend others by endlessly repeating unpleasant remarks
关塞[guān sài, ㄍㄨㄢ ㄙㄞˋ, 关塞 / 關塞] border fort, esp. defending narrow valley
丧德[sàng dé, ㄙㄤˋ ㄉㄜˊ, 丧德 / 喪德] wicked; offending morality

fend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄民[きみん, kimin] (n) abandoned people (people left to fend for themselves after a war or natural disaster)
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer)
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender
ディフェンディング[, deifendeingu] (n) defending
ディフェンディングゾーン[, deifendeinguzo-n] (n) defending zone
ディフェンディングチャンピオン[, deifendeinguchanpion] (n) defending champion
フェンダー[, fenda-] (n) (1) Fender (guitar company); (2) fender; wing (of car)
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place
下手人[げしゅにん, geshunin] (n) offender; criminal
主犯[しゅはん, shuhan] (n) principal offence; principal offense; principal offender; (P)
主犯者[しゅはんしゃ, shuhansha] (n) principal offender
人定質問[じんていしつもん, jinteishitsumon] (n) establishing the identity of a defendant
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
再犯者[さいはんしゃ, saihansha] (n) second offender
刑事被告人[けいじひこくにん, keijihikokunin] (n) (See 被告人) accused; defendant; prisoner at the bar
初犯[しょはん, shohan] (n) first offender
初犯者[しょはんしゃ, shohansha] (n) first offender
割拠[かっきょ, kakkyo] (n,vs) holding one's ground; defending local authority
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant
向かい火[むかいび, mukaibi] (n) backfire (to defend against forest fires)
守る(P);護る;戍る(iK)[まもる, mamoru] (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P)
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated
干城[かんじょう, kanjou] (n) defending soldier
弁護者[べんごしゃ, bengosha] (n) proponent; defender; advocate
怒らせる[おこらせる(P);いからせる, okoraseru (P); ikaraseru] (v1) (1) to anger someone; to provoke; to offend someone; to make somebody's hackles rise; (2) (いからせる only) to square one's shoulders; (P)
怒りを買う[いかりをかう, ikariwokau] (exp,v5u) to rouse anger; to provoke wrath; to offend
悪木盗泉[あくぼくとうせん, akubokutousen] (exp) A virtuous person does (should) not commit an act that offends his moral principles no matter how hard pressed he may be
感情を害する[かんじょうをがいする, kanjouwogaisuru] (exp,vs-s) to hurt someone's feelings; to offend someone
打ち守る;打守る;打ちまもる;打目戍る(iK)[うちまもる, uchimamoru] (v5r) (1) to stare at; (2) to closely defend
接触事故[せっしょくじこ, sesshokujiko] (n) minor collision; (have) a scrape (with another vehicle); fender bender
擁護者[ようごしゃ, yougosha] (n) advocate; defender; champion; backer
機嫌を損ねる[きげんをそこねる, kigenwosokoneru] (exp,v1) to displease; to offend; to hurt (a person's) feelings
死守[ししゅ, shishu] (n,vs) defending to the last; defending desperately
物も言い様で角が立つ;物も言いようで角が立つ[ものもいいようでかどがたつ, monomoiiyoudekadogatatsu] (exp,v5t) (id) Harsh words make the going rough; People may be offended (or not) by the way you speak
犯罪人[はんざいにん, hanzainin] (n) criminal; culprit; offender; rogue
竹束[たけたば, taketaba] (n) (1) bamboo bundle; (2) bamboo shield used for defending against projectiles in battle
自衛手段[じえいしゅだん, jieishudan] (n,vs) measures to defend oneself (for self-defense) (defence)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend

fend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปัดป้อง[v. exp.] (pat pǿng) EN: fend off ; ward off ; prevent ; avert FR: prévenir
อนุรักษ์[v.] (anurak) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อนุรักษ-[pref.] (anuraksa-) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
อภิบาล[v.] (aphibān) EN: protect ; guard ; take care of ; look after FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อารักขา[v.] (ārakkhā) EN: protect ; guard ; take care ; defend FR: protéger ; sauvegarder
บังโคลน[n.] (bangkhlōn) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing FR: garde-boue [m]
บังโคลนหน้า[n. exp.] (bangkhlōn n) EN: front mudguard ; front fender (Am.) FR: garde-boue avant [m]
บังโคลนหลัง[n. exp.] (bangkhlōn l) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.) FR: garde-boue arrière [m]
บาดหู[v.] (bāthū) EN: offend the ear FR:
บาดใจ[adj.] (bātjai) EN: offended FR:
บาดตา[v.] (bāttā) EN: offend the eyes ; be an eyesore FR:
เฉาะ[v.] (chǿ) EN: chop ; chop off ; cut ; slit open ; break open ; take off FR: fendre ; ouvrir ; trancher
ดีเฟนด์[v.] (dīfen) EN: defend FR: défendre
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk FR: braver ; affronter ; fendre ; traverser
ฝ่ายจำเลย[n. exp.] (fāi jamloēi) EN: defendant FR:
ฝ่ายรับ[n. exp.] (fāi rap) EN: defender FR:
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves FR: fendre les flots
เฝ้าแหน[v.] (faohaēn) EN: be on guard against ; defend ; watch over ; be in attendance FR: être sur ses gardes
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
ห้าม[v.] (hām) EN: forbid ; prohibit ; disallow ; ban ; restrain ; proscribe ; stop FR: interdire ; défendre ; bannir ; proscrire ; prohiber
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; accused person FR: accusé [m] ; prévenu [m] ; inculpé [m]
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass FR:
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore FR: douloureux ; endolori
แก้คดีให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaē khadī h) EN: defend an accused FR:
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: represent a person ; speak for ; hold a brief for ; defend FR:
แก้ต่างให้[v. exp.] (kaētāng hai) EN: defend FR:
แก้ต่างให้แก่จำเลย[v. exp.] (kaētāng hai) EN: defend an accused FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กันตัว[v.] (kantūa) EN: defend oneself ; protect oneself FR: se défendre ; se protéger
เกะกะ[adj.] (keka) EN: unplesant to look at ; offending the eye ; being an eyesore FR:
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
เคืองแค้น[v. exp.] (kheūang kha) EN: be offended ; harbour a grudge against FR:
ขึ้ง[v.] (kheung) EN: be angry ; rage ; be offended ; be wrathful ; be indignant ; be annoyed ; be furious ; be irrated ; be vexed FR: être mécontent ; être en colère ; être furieux ; grogner
คุ้ม[v.] (khum) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: protéger
คุ้มกัน[v.] (khumkan) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve FR: escorter ; convoyer ; protéger
คุ้มครอง[v.] (khumkhrøng) EN: protect ; guard ; escort ; defend ; preserve ; keep ; watch over FR: protéger ; garder
คุ้มครองรักษา[v. exp.] (khumkhrøng ) EN: protect ; safeguard ; watch over ; defend ; save ; guard ; stick up for ; shield FR:
ขุ่นแค้น[v.] (khunkhaēn) EN: ressent ; feel offended (by) ; take ,offense (at) ; feel hurt FR:

fend ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erstaunlich; staunenswert; verblüffend {adj} | erstaunlicher; staunenswerter; verblüffender | am erstaunlichsten; am staunenswertesten; am verblüffendstenamazing | more amazing | most amazing
auditiv {adj}; das Gehör betreffend [med.]auditory; hearing-related
aural {adj}; das Ohr betreffend [med.]aural
aurikular {adj}; die Ohrmuschel betreffend [med.]auricular
zervikal {adj}; den Hals betreffend [med.]cervical
chromosomal {adj}; die Chromosomen betreffend [med.]chromosomal; chromosome-related
Kulturschaffende {m,f}; Kulturschaffendercreative artist
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Einleitung {f} von Schadstoffendischarge of noxious substances
dorsal {adj}; den Rücken betreffend [med.]dorsal
Ebbe {f}; ablaufendes Wasserebb; ebb tide
enterohepatisch {adj}; Leber und Darm betreffend [med.]enterohepatic
Fender {m}fender
Schutzblechhalter-Ösen {pl}fender mount
Autounfall {m}; kleine Kollision mit geringem Schadenfender-bender [Am.]
Gewohnheitsverbrecher {m}habitual criminal; habitual offender
haptisch {adj}; den Tastsinn betreffendhaptic
hepatisch {adj}; die Leber betreffend [med.]hepatic
hepatobiliär {adj}; Leber und Galle betreffend [med.]hepatobiliary
hepatozellulär {adj}; die Leberzellen betreffend [med.]hepatocellular
inguinal {adj}; die Leisten betreffend [med.]inguinal
nephrotisch {adj}; Nierenkrankheiten betreffend [med.]nephrotic
neural {adj}; Nerven betreffend [anat.]neural; nerve-related
nicht geschädigt {adv}unoffendedly
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital
ovarial {adj}; den Eierstock betreffend [med.]ovarian; ovary-related
Paginierung {f} | fortlaufende Paginierung
parietal {adj}; eine Wand betreffend [med.]parietal
peptisch {adj}; die Verdauung betreffend [med.]peptic
Betreffende {m,f}; Betreffender | die Betreffenden
physikochemisch {adj}; Physik und Chemie betreffendphysicochemical
Staatsverbrechen {n}political offender; crime against the state
Haupttäter {m}principal offender
respiratorisch {adj}; die Atmung betreffend [med.]respiratory
retinal {adj}; die Netzhaut betreffend [med.]retinal
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Seriennummer {f}; fortlaufende Nummerserial number
spinal {adj}; Wirbelsäule bzw. Rückenmark betreffend [anat.]spinal
thorakal {adj}; den Brustraum betreffend [med.]thoracic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fend
Back to top