ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hamstring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hamstring*, -hamstring-

hamstring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hamstring (vt.) ตัดเอ็นร้อยหวายที่ขา (ทำให้ขาพิการ) Syn. cripple, lame
hamstring (n.) เอ็นร้อยหวาย
English-Thai: HOPE Dictionary
hamstring(แฮม'สทริง) n. เอ็นร้อยหวาย vt. ทำให้ขาพิการโดยตัดเอ็นที่ขา,ทำให้ไร้กำลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, do you think she'd go behind your back, try to hamstring you?ผมหมายถึงว่าคุณคิดว่าเธอจะไปอยู่ข้างหลังคุณพยายามที่จะร้อยหวายคุณ?
Dagger's hamstring is holding up. So we'll give him a half. Santiago.เอ็นหลังหัวเข่าของแด็กเกอร์ไม่มีปัญหา เลยให้เขาลง
He especially hates the hamstring stretches.แต่เขาควรจนั่งได้แล้วนะ
Let that girl hamstring us?เดี๋ยวเธอก็ฟื้นมากัดพวกเรา
Remember that hamstring injury I said I gotจำdkiตัดเอ็นร้อยหวายที่ขา ที่ฉันบอกนายไปได้มั้ย?
Yeah. It's my hamstring. I've just been working out.ฉันสบายดี แต่ว่า ปวดเนื้อตัวนิดหน่อย ฉันพึ่งออกกำลังกายมา
His hamstring. We're trying to keep it quiet.เอ็นร้อยหวายบาดเจ็บครับ เราพยายามปิดข่าวอยู่
With hamstrings, who knows?เอ็นร้อยหวายบาดเจ็บอย่างนี้.. เราไม่มีทางรู้เลยครับ
I can'tjog. I have a weak hamstring.ฉันวิ่งไม่ได้ ร้อยเอ็นหวายอ่อนแอ
When I pulled my hamstring, I went to a misogynist.ตอนฉันเจ็บขา ฉันไปหา "เพศมารดา"
I've thought about doing, not becoming a ninja, but I was doing a bunch of yoga for like, 10 days at one point, and, uh, I pulled a hamstring.ก็เคยอยากเป็นอยู่เหมือนกัน

hamstring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็นร้อยหวาย[n. exp.] (en røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring FR: tendon d'Achille [m]
ร้อยหวาย[n.] (røiwāi) EN: Achilles' tendon ; hamstring FR: tendon d'Achille [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hamstring
Back to top