ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lion, -lion-

*lion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aphelion (n.) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์
battalion (n.) กองทหาร See also: กองพันทหาร, กองทัพ, โขลง, หน่วยกองพัน Syn. garrison
billion (adj.) พันล้าน
billionaire (n.) คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
bullion (n.) ทองแท่ง See also: เงินแท่ง
bullion (n.) แท่งเงินหรือทองจำนวนมาก
dandelion wine (n.) เหล้าชนิดหนึ่งซึ่งได้จากการหมักน้ำผึ้งและน้ำ
feel like a million dollars (idm.) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ
ganglion (n.) ปมประสาท Syn. nerve center
hellion (n.) จอมวายร้าย (โดยเฉพาะเด็ก) (คำไม่เป็นทางการ) See also: จอมอันธพาล (โดยเฉพาะเด็ก) Syn. heller
jillion (sl.) มากมาย See also: เยอะแยะ
lion (n.) ชายที่แข็งแรงและกล้าหาญ
lion (n.) บุคคลสำคัญ See also: ผู้มีชื่อเสียง Syn. celebrity
lion (n.) สิงโต See also: ราชสีห์
lion-hearted (adj.) กล้าหาญ See also: กล้า Syn. courageous, brave
lioness (n.) สิงโตตัวเมีย
lionize (vt.) ยกย่องเป็นผู้มีชื่อเสียง Syn. dignify, celebrate
medallion (n.) การประดับเหรียญให้
million (n.) หนึ่งล้าน
million (adj.) หนึ่งล้าน (หรือจำนวนหนึ่งล้านที่เป็นตัวเลข)
millionaire (n.) เศรษฐี See also: มหาเศรษฐี, ผู้มั่งคั่ง, คนรวย Syn. billionaire
millionairess (n.) เศรษฐีนี
millions (n.) ประชาชน See also: มหาชน, คนจำนวนมาก Syn. population, populace
millions (n.) จำนวนมาก See also: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก Syn. profits
millionth (adj.) ซึ่งเป็นลำดับที่หนึ่งล้าน
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา See also: แมวป่าขนาดใหญ่ Syn. panther, puma, cougar, catamount
mountain lion (n.) สิงโตภูเขา Syn. cat
mullion (n.) หิน ไม้หรือโลหะที่ใช้แบ่งหน้าต่างเป็นสองส่วน
multimillionaire (n.) มหาเศรษฐี See also: ผู้มั่งคั่ง
one in a million (idm.) คนหรือสิ่งหายาก See also: คนหรือสิ่งไม่ธรรมดา, หนึ่งในล้าน
pavilion (n.) กระโจม See also: ศาลา, พลับพลา Syn. marque, tent
pavilion (n.) หอแสดงสินค้า
perihelion (n.) ตำแหน่งโคจรของดาวนพเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด Syn. near approach, perigee
pile Pelion upon Ossa (idm.) ทำให้ใหญ่กว่า
pillion (n.) อานหลัง See also: เบาะนั่งซ้อนท้าย (จักรยาน)
quadrillion (n.) เลข 1 ซึ่งเติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillion (adj.) ซึ่งเป็นเลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillionth (n.) เลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
quintillion (n.) เลข1ที่มี0ตามหลัง18ตัว ตามระบบอเมริกาหรือมี0ตามหลัง30ตัว See also: ตามระบบอังกฤษหรือเยอรมันนี
quintillion (adj.) จำนวน quintillion
English-Thai: HOPE Dictionary
antlion(แอนทฺ' ไลเอิน) n. แมลงกินมดจำพวก Myrmeleon tidae มันขุดรูอยู่ในทราย เพื่อกินมดหรือแมลง, แมลงช้าง
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
aphidlion(เอฟิดไล'อัน) n. ตัวอ่อนหรือปรสิตบนตัว aphid
battalion(บะแทล'เยิน) n. กองพัน,กองกำลังใหญ่
billion(บิล'เยิน) n.,adj. หนึ่งพันล้าน (สหรัฐอเมริกา) ,หนึ่งล้านล้าน (อังกฤษ), See also: billionth adj.,n.
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
bullion(บูล'เยิน) n. ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน
cullion(คัลเยิน) n. คนต่ำช้า,คนชั่วช้า
dandelion(แดน'ดะไลออน) n. ต้นไม้จำพวกหนึ่งมีใบหยิก ดอกสีเหลือง
ganglionn. ปมประสาท,เนื้องอกเป็นถุงที่เอ็น,ศูนย์กลาง., See also: ganglial,gangliar adj. -pl. ganglia,ganglions
gold bullionทองแท่ง
hellion(เฮล'เยิน) n. จอมยุ่ง,คนอันธพาล
jillion(จิล'เยิน) n. จำนวนมหาศาล. adj. มหาศาล
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
lion's sharen. ส่วนแบ่งที่มากที่สุด,ส่วนแบ่งที่มากอย่างไม่สมเหตุสมผล
lionhearted(ไล'เอิน ฮาร์'ทิด) adj. กล้าหาญ,กล้า., See also: lionheartedly adv. อย่างกล้าหาญ lionheartedness ความกล้าหาญ n., Syn. courageous
medallion(มะแดล'เยิน) n. เหรียญขนาดใหญ่
million(มิล'เยิน) n. หนึ่งล้าน pl. million,millions
million instructions perล้านคำสั่งต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า MIPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผลหรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถประมวลผลได้กี่ล้านคำสั่งต่อวินาที ยิ่งมาก แสดงว่ายิ่งทำงานได้เร็ว
millionaire(มิลยะแนร์') n. เศรษฐีเงินล้าน,บุคคลที่รวยมาก., Syn. millionnaire
millionth(มิล'เลียนธฺ) adj.,n. ที่ล้าน,หนึ่งในล้าน
modilion(โมดิล'เยิน) n. ไม้หรือเหล็กเท้าแขนที่ใช้รับน้ำหนัก
mountain lion =cougar(ดู)
multimillionaire(มัลทิมิล'ยะแนรฺ') n. มหาเศรษฐี
papilionaceousadj. คล้ายรูปผีเสื้อ
parhelion(พาร์ฮี'เลียน) n. วงแสงสว่างบนวงกลดดวงอาทิตย์,ดวงอาทิตย์เทียม, See also: parheliacal adj. parhelic adj. pl. parhelia
pavilion(พะวิล'เยิน) n. ปะรำ -v. จัดให้มีประจำ
pillion(พีล'เยิน) n. ที่นั่งเสริม,อานเสริม,อานหลัง. adj. นั่งบนอานหลังหรือที่นั่งเสริม
postilion(โพสทิล'เยิน) n. ผู้ขึ้นขี่บนหลังม้าตัวที่อยู่ข้างซ้าย (ในกรณีที่ใช้ม้าหลายตัวในการลากรถ) ., See also: postilioned,postillioned adj.
postillion(โพสทิล'เยิน) n. ผู้ขึ้นขี่บนหลังม้าตัวที่อยู่ข้างซ้าย (ในกรณีที่ใช้ม้าหลายตัวในการลากรถ) ., See also: postilioned,postillioned adj.
quadrillion(โควดริล'เยิน) n. เลข (1ถึง9) ที่เติม'0'อีก15ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส)
rebellion(ริเบล'เยิน) n. การกบฏ,การจลาจล,การก่อการจลาจล
sea lionn. สิงโตทะเล
stallion(สแทล'เยิน) n. ม้าตัวผู้โตเต็มที่ (โดยเฉพาะสำหรับผสมพันธุ์)
tatterdemalion(แททเทอะดีเมล'เยิน) n. ผู้อยู่ในชุดผ้าขี้ริ้ว,ผู้ที่แต่งกายขาดรุ่งริ่ง
trillion(ธริล'เอิน) n. เลขเต็มจำนวนที่ตามด้วย'0'12ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส) หรือเลข13ตำแหน่ง,เลขเต็มจำนวนที่ตามด้วย "0"18ตัวหรือเลข19ตำแหน่ง (ในอังกฤษและฝรั่งเศส) adj. เกี่ยวกับจำนวนดังกล่าว., See also: trillionth n.,adj.
vermilion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide
vermillion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide
English-Thai: Nontri Dictionary
battalion(n) กองพัน,กองทัพ
billion(n) พันล้าน(ในอเมริกาและฝรั่งเศส),หนึ่งล้านล้าน(ในอังกฤษ)
billionaire(n) มหาเศรษฐี
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
scullion(n) คนครัว,บ่าว,คนรับใช้
lion(n) สิงโต,คนกล้า,คนสำคัญ,ผู้มีชื่อเสียง
lioness(n) สิงโตตัวเมีย,นางสิงห์,สตรีผู้มีชื่อเสียง
medallion(n) เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
million(n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท
millionaire(n) มหาเศรษฐี,เศรษฐี,คนมั่งมี,คนรวย
millionth(adj) ที่หนึ่งล้าน,ที่ล้าน
pavilion(n) ปะรำ,พลับพลา,กระโจม,ศาลา
postillion(n) คนขับรถม้าโดยสาร
rebellion(n) การก่อการจลาจล,การกบฏ,การทรยศ,การขัดขืน
SEA sea lion(n) สิงห์โตทะเล,แมวน้ำ
stallion(n) ม้าตัวผู้
trillion(n) ล้านล้าน(อเมริกันและฝรั่งเศส),ล้านของล้านล้าน(อังกฤษ)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ganglion๑. ปมประสาท [มีความหมายเหมือนกับ ganglion, nerve]๒. แกงเกลียน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
million instructions per second (MIPS)ล้านคำสั่งต่อวินาที (มิปส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MIPS (million instructions per second)มิปส์ (ล้านคำสั่งต่อวินาที) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
papilionaceous-รูปดอกถั่ว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pavilionส่วนปลายบาน, ส่วนผาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ppm (parts per million)พีพีเอ็ม (ส่วนในล้านส่วน) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rebellionการกบฏ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billion cubic feetพันล้านลูกบาศก์ฟุต [ปิโตรเลี่ยม]
Billionairesมหาเศรษฐี [TU Subject Heading]
Ganglionปมประสาท [การแพทย์]
Lion Faceหน้าสิงห์โต [การแพทย์]
Million barrelsล้านบาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Millionairesเศรษฐี [TU Subject Heading]
ppm (parts per million) พีพีเอ็ม, สนล. ส่วนในล้านส่วน [สิ่งแวดล้อม]
Sea lionsสิงโตทะเล [TU Subject Heading]
Trillion cubic feet (1012)ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต, ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีนสิงห์ (n.) design or scroll representing lion´s feet See also: lion´s feet
ตุ๊ดตู่ (n.) ant lion´s larva Syn. ตุ้ม, แมลงช้าง
เท้าสิงห์ (n.) design or scroll representing lion´s feet See also: lion´s feet Syn. ตีนสิงห์
แมงช้าง (n.) ant lion´s larva Syn. ตุ้ม, ตุ๊ดตู่, แมลงช้าง
แมลงช้าง (n.) ant lion´s larva Syn. ตุ้ม, ตุ๊ดตู่
10 ล้าน (n.) ten millions See also: highest point
quintillion (adj.) จำนวน quintillion
snout beetle (n.) ตัวด้วง อยู่ในตระกูล Curculionidae See also: ด้วง
weevil (n.) ตัวด้วง อยู่ในตระกูล Curculionidae See also: ด้วง Syn. snout beetle
กองพัน (n.) battalion
การก่อการร้าย (n.) rebellion Syn. การจราจล
การจราจล (n.) rebellion
ขบถ (n.) rebellion See also: revolt, insurrection, mutiny, uprising, insurgent Syn. การจลาจล
คนมั่งคั่ง (n.) millionaire See also: rich man, wealthy man Syn. คนรวย, คนมั่งมี Ops. คนจน
ชาด (n.) vermilion See also: bright red, maroon Syn. แดงเข้ม, แดงสด, แดงเลือดนก
ฐานสิงห์ (n.) lion shaped pedestal
ฐานเท้าสิงห์ (n.) lion shaped pedestal Syn. ฐานสิงห์
นคเกสรี (n.) lion-hearted man See also: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man), great warrior Syn. นรสีงห์, นฤเกสคี, นฤหริ
นรสีงห์ (n.) lion-hearted man See also: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man), great warrior Syn. นคเกสรี, นฤเกสคี, นฤหริ
นรสีห์ (n.) lion-hearted man See also: lion-man Vishnu in his fourth incarnation (when he was half man), great warrior Syn. นรสีงห์, นคเกสรี, นฤเกสคี, นฤหริ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
Nine million dead haunt this countryside.ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 9 ล้านคน
He only dreamed of places now... ... and of the lions on the beach.เขาฝันถึงสถานที่ในขณะนี้ และสิงโตบนชายหาด
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
And he waited to see if there would be more lions, and he was happy.และเขารอที่จะดูว่ามี จะเป็นสิงโตมากขึ้นและเขามี ความสุข
People who've contributed millions of dollars out of their own pockets... to Project HOPE to the CARE packages sent all over the world to people like you!{\cHFFFFFF}ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมนับล้าน ดอลลาร์ออกมาจากกระเป๋าของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}โครงการความหวังให้กับแพคเกจการดูแลส่ง ทั่วทุกมุมโลกเพื่อคนที่ชอบคุณ!
It's worth $1 million in foreign aid.{\cHFFFFFF}มันคุ้มค่าที่ $ 1 ล้านบาทในการช่วยเหลือจากต่างประเทศ
We'll need a pavilion to keep the sun off the king... and some exhibition stalls.{\cHFFFFFF}We'll need a pavilion to keep the sun off the king... {\cHFFFFFF}and some exhibition stalls.
We've had two battalions flown in specially to ambush your friends.ที่สาม คูครี ปืนบิน คือพิเศษเพื่อซุ่มโจมตีเพื่อนของคุณ
Do you know what we have done to millions of people?ของคนนับล้าน? ฉันคิดว่าคุณได้ฆ่าพวกเขา

*lion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, 布兰森 / 佈蘭森] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
卡内基[Kǎ nèi jī, ㄎㄚˇ ㄋㄟˋ ㄐㄧ, 卡内基 / 卡內基] Carnegie (name); Andrew Carnegie (1835-1919), Scots American steel millionaire and philanthropist
美洲狮[Měi zhōu shī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄕ, 美洲狮] cougar; mountain lion; puma
亿[yì, ㄧˋ, 亿 / 億] a hundred million; calculate
小刀会[xiǎo dāo huì, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ ㄏㄨㄟˋ, 小刀会 / 小刀會] Dagger Society, anti-Qing secret society who mounted an unsuccessful rebellion in 1855
蒲公英[pú gōng yīng, ㄆㄨˊ ㄍㄨㄥ , 蒲公英] dandelion; Taraxacum mongolicum
埃迪卡拉[Āi dí kǎ lā, ㄞ ㄉㄧˊ ㄎㄚˇ ㄌㄚ, 埃迪卡拉] Ediacaran (c. 635-542 million years ago), late phase of pre-Cambrian geological era
社火[shè huǒ, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄛˇ, 社火] festival entertainment (lion dance, dragon lantern etc)
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
吉字节[jí zì jié, ㄐㄧˊ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, 吉字节 / 吉字節] gigabyte (10^30 or approximately a billion bytes)
[kōu, ㄎㄡ, 芤] hollow; scallion stalk
狮城[Shī chéng, ㄕ ㄔㄥˊ, 狮城 / 獅城] Lion city (refer to Singapore)
舞狮[wǔ shī, ˇ ㄕ, 舞狮 / 舞獅] lion dance (traditional Chinese dance form)
狮心王理查[Shī xīn wáng Lǐ chá, ㄕ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˊ ㄌㄧˇ ㄔㄚˊ, 狮心王理查 / 獅心王理查] Richard the Lionheart (1157-1199), King Richard I of England 1189-1199
[jí, ㄐㄧˊ, 吉] lucky; abbr. for Jilin 吉林 province in northeast China; giga- (meaning billion or 10^9); surname Ji
马可波罗[Mǎ kě Bō luó, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 马可波罗 / 馬可波羅] Marco Polo (1254-c. 1324), Venetian trader and explorer who traveled the Silk road to China, author of Il Milione (Travels of Marco Polo)
兆字节[zhào zì jié, ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, 兆字节 / 兆字節] megabyte (10^20 or approximately a million bytes)
微安[wēi ān, ㄨㄟ ㄢ, 微安] microampere (one millionth of amp); also written 微安培
亿万[yì wàn, ㄧˋ ㄨㄢˋ, 亿万 / 億萬] millions and millions
千千万万[qiān qiān wàn wàn, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄢ ㄨㄢˋ ㄨㄢˋ, 千千万万 / 千千萬萬] millions upon millions; untold numbers
毫微米[háo wēi mǐ, ㄏㄠˊ ㄨㄟ ㄇㄧˇ, 毫微米] millimicron or one-millionth of a millimeter
百万[bǎi wàn, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ, 百万 / 百萬] million; millions
万众一心[wàn zhòng yī xīn, ㄨㄢˋ ㄓㄨㄥˋ ㄧ ㄒㄧㄣ, 万众一心 / 萬眾一心] millions of people all of one mind (成语 saw); the people united
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, 貔貅] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier
雪山狮子[xuě shān shī zi, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙, 雪山狮子 / 雪山獅子] Snow lion, mythological animal, a banned symbol of Tibet and Tibetan Buddhism
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard
[zhào, ㄓㄠˋ, 兆] omen; million; million million, trillion
销行[xiāo xíng, ㄒㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ, 销行 / 銷行] on sale; to be sold; to sell (millions of copies)
三藩叛乱[Sān fān pàn luàn, ㄙㄢ ㄈㄢ ㄆㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, 三藩叛乱 / 三藩叛亂] rebellion against the Qing of 1670s, pacified by Kangxi
泛大洋[fàn dà yáng, ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄧㄤˊ, 泛大洋] Panthalassis (geol., a single ocean surrounding Pangea 泛大陸|泛大陆 around 500 million years ago)
碑亭[bēi tíng, ㄅㄟ ㄊㄧㄥˊ, 碑亭] pavilion housing a steele
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
牡丹亭[mǔ dān tíng, ㄇㄨˇ ㄉㄢ ㄊㄧㄥˊ, 牡丹亭] Peony pavilion (1598), play by Tang Xianzu 湯顯祖|汤显祖
近日点[jìn rì diǎn, ㄐㄧㄣˋ ㄖˋ ㄉㄧㄢˇ, 近日点 / 近日點] perihelion, the nearest point of a planet in elliptic orbit to the sun; lower apsis
侯景之乱[Hóu Jǐng zhī luàn, ㄏㄡˊ ㄐㄧㄥˇ ㄓ ㄌㄨㄢˋ, 侯景之乱 / 侯景之亂] rebellion against Liang of the Southern Dynasties 南朝梁 in 548
富翁[fù wēng, ㄈㄨˋ , 富翁] rich person; millionaire; billionaire
暴乱[bào luàn, ㄅㄠˋ ㄌㄨㄢˋ, 暴乱 / 暴亂] riot; rebellion; revolt
[cōng, ㄘㄨㄥ, 葱 / 蔥] scallion; green onion

*lion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion)
ガングリオン[, gangurion] (n) ganglion
クリオネ[, kurione] (n) clione; sea angel
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
ゴールデンライオンタマリン[, go-rudenraiontamarin] (n) golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia)
しいさあ;シーサー[, shiisaa ; shi-sa-] (n) Okinawan lion statues, used as talisman against evil
スタリオン[, sutarion] (n) stallion
ダンデライオン;ダンディライオン[, danderaion ; dandeiraion] (n) (See 蒲公英) dandelion
デネボラ[, denebora] (n) Denebola ("Lion's tail" star in Leonis)
テンションマリオン構法[テンションマリオンこうほう, tenshonmarion kouhou] (n) tension-mullion glazing system
ナノセカンド[, nanosekando] (n) nanosecond; billionth of a second; ns
バーミリオン[, ba-mirion] (n,adj-no) vermillion
パビリオン[, pabirion] (n) pavilion; (P)
ピーピーエム[, pi-pi-emu] (n) parts per million; PPM
ピューマ[, pyu-ma] (n) puma; cougar; American lion
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards)
ビリオネア[, birionea] (n) billionaire
ビリオン[, birion] (n) billion
ミップス[, mippusu] (n) {comp} MIPS (million instructions per second)
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P)
メダリオン[, medarion] (n) medallion
レオポン[, reopon] (n) leopon (offspring born of a male leopard and a female lion)
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion
一兆[いっちょう, icchou] (n) 1,000,000,000,000; one trillion; one billion (obs. British)
[に, ni] (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P)
丹塗り;丹塗[にぬり, ninuri] (n,adj-no,vs) painting red; vermillion lacquering
丹朱[たんしゅ, tanshu] (n) cinnabar; vermilion
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P)
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
億万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire
[ちょう, chou] (n) (1) (See 兆し) sign; omen; indication; portent; (num) (2) 10^12; 1,000,000,000,000; trillion (American); (obs) billion (British); (P)
内乱[ないらん, nairan] (n) civil war; insurrection; rebellion; domestic conflict; (P)
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
冬葱[ふゆき, fuyuki] (n) (obsc) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum)
出来星[できぼし, dekiboshi] (n) upstart; mushroom millionaire
分葱[わけぎ;ワケギ, wakegi ; wakegi] (n) (uk) Allium wakegi (species of scallion)
十七殿[じゅうしちでん, juushichiden] (n) (See 内裏・1) seventeen main pavilions of the imperial palace
十億[じゅうおく, juuoku] (n) 1,000,000,000; billion (American); (obs) milliard (British); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ミップス[みっぷす, mippusu] MIPS (million instructions per second)

*lion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy ; throne [with four posts supporting a roof or a spire] ; movable throne ; portable throne with a roof ; spired pavilion FR: baldaquin [m] ; trône couronné d'un dais pointu [m] ; dais [m]
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon FR:
เชิดสิงโต[n. exp.] (choēt singt) EN: Chinese lion dance FR:
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; écarlate
ดาวโคมูตร[n. exp.] (dāo Khōmut) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
ดาวงูผู้[n. exp.] (dāo Ngūphū) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
ดาววานร[n. exp.] (dāo Wānøn) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
เห็ดสมองลิง[n. exp.] (het samøng ) EN: Hericium erinaceus ; Lion's Mane Mushroom ; Bearded Tooth Mushroom ; Satyr's Beard ; Bearded Hedgehog Mushroom ; pom pom mushroom ; Bearded Tooth Fungus FR:
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot ; Allium ; Allium ascalonicum FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f] ; Allium ; Allium ascalonicum
หัวสิงโต[n. exp.] (hūa singtō) EN: lion head FR: tête de lion [f]
หัวสิงโตสีแดง[n. prop.] (Hūa Singtō ) EN: The lion head symbol of Singapore FR:
อีสา[n. prop.] (Īsā) EN: Maghā ; Leo FR: Lion [m]
จิงจ้อผีเสื้อ[n. exp.] (jingjø phīs) EN: Thunbergia papilionacea FR: Thunbergia papilionacea
จมไปเลย[X] (jom pai loē) EN: lots ; millions FR:
โจมทัพ[n.] (jōmthap) EN: herd of war elephants ; war-elephant troop ; elephant batallion FR:
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition ; mutiny FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m] ; mutinerie [f]
การจราจล[n.] (kān jarājøn) EN: rebellion ; riot ; turmoil ; sedition FR:
การก่อการร้าย[n.] (kān køkānrā) EN: terrorism ; insurgency ; rebellion ; banditry FR: terrorisme [m]
กันลง[n.] (kanlong) EN: rebellion ; intrusion FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: rebellion ; intrusion FR:
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
เก๋ง[n.] (keng) EN: house with a Chinese style roof ; Chinese villa ; small house ; pavilion FR:
เกสรี[n.] (kēsarī = kē) EN: lion FR: lion [m]
เกสร[n.] (kēsøn) EN: FR: crinière du lion [f]
ขบถ[n.] (khabot) EN: FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ค้างคาว[n.] (khāngkhāo) EN: bat ; Pteropodidae ; Vespertilionidae FR: chauve-souris [f] ; Pteropodidae ; Vespertilionidae
คนที่คนที่รวยมาก ๆ ; คนทคนที่รวยมาก ๆ[n. exp.] (khon thī rū) EN: billionaire FR: milliardaire [m]
คชสีห์[n.] (khotchasī) EN: fabulous lion with the trunk of an elephant FR:
กลุ่มดาวสิงโต[n. prop.] (klum dāo Si) EN: Leo FR: constellation du Lion [f] ; Le Lion
กลุ่มดาวสิงโตเล็ก[n. prop.] (klum dāo Si) EN: Leo Minor FR: constellation du Petit Lion [f] ; Le Petit Lion
กองพัน[n.] (køngphan) EN: battalion FR: bataillon [m]
โกฏิ[n.] (kōt) EN: ten million FR: dix millions
กระบถ[n.] (krabot) EN: rebellion FR:
ไกรศรี[n.] (kraisī) EN: lion FR: lion [m]
ไกรสรี[n.] (kraisī) EN: lion FR: lion [m]
ไกรสิทธิ[u] (kraisit) EN: lion-sing FR:
ไกรศร[n.] (kraisøn) EN: lion FR: lion [m]
ไกรสร[n.] (kraisøn) EN: lion FR: lion [m]
กระโจม[n.] (krajōm) EN: tent ; marquee ; pavilion FR: tente [f] ; chapiteau [m]

*lion* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Billion {f}trillion; million million
Millionenauftrag {m}contract worth millions
Millionenschaden {m}damage running into millions
Edelmetallvorräte {pl}stock of bullion
Rotfeuerfisch {m} (Pterois volitans) [zool.]lion fish
Perihellänge {f} [astron.]longitude of perihelion
Million {f} | Millionen
Millionär {m} | Millionäre
Millionenstadt {f}town with over a million inhabitants
Pfosten-Riegelkonstruktion {f}post and mullion construction
Rudel {n} (Löwen)pride (of lions)
Promille {f} | 1/1000 Promille; bei Lösungen: mg/lper mille | parts per million (ppm)
Trillion {f} | Trillionen
Purpurtyrann {m} [ornith.]Vermilion Flycatcher
Purpurkardinal {m} [ornith.]Vermilion Cardinal
Figurentanz {m}cotillion
Millionstel {n}millionth part; millth
millionste; millionster; millionstes {adj}millionth
millionstel {adj}millionth
Multimillionär {m}multimillionaire
Soziusfahrer {m}pillion rider
Soziussitz {m}pillion seat
Postillion {m}postillion
Sextillion {m}sextillion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lion*
Back to top