ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hold*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hold, -hold-

*hold* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
behold (vt.) เห็น See also: แลดู, สังเกตเห็น Syn. notice, see
behold (vi.) ฟังหรือดู
beholden (adj.) เป็นหนี้บุญคุณ
beholder (n.) ผู้มองเห็น
bondholder (n.) ผู้ถือหุ้น Syn. sharer, stockholder
Bureau of the Royal Household (n.) สำนักพระราชวัง
candleholder (n.) เชิงเทียนที่มีแขนหลายอันสำหรับใส่เทียน Syn. candlestic
candleholder (n.) เชิงเทียน Syn. candelabra
cardholder (n.) ผู้ถือบัตร See also: ผู้ที่เป็นเจ้าของเครดิตการ์ด
cartridge holder (n.) กล่อง See also: ที่ใส่กระสุน Syn. cartrigde clip
catch hold of (phrv.) ยึด See also: คว้า, จับ Syn. get of
copyholder (n.) ที่ตั้งหนังสือ See also: เครื่องมือที่ใช้วางหนังสือในแนวตั้ง (เพื่อช่วยให้คนพิมพ์อ่านได้ง่ายขึ้นขณะพิมพ์)
cup-holder (n.) ผู้ชนะ Syn. champion, prizewinner, winner
degree-holder (n.) ผู้สำเร็จการศึกษา See also: บัณฑิต, ผู้รับปริญญา Syn. qualified person
foothold (n.) รอยแยกสำหรับวางเท้าเวลาปีนต้นไม้หรือหน้าผา
foothold (n.) ฐานที่มั่นคง (ทางธุรกิจ, อาชีพการงาน)
freehold (n.) การครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบผู้ครอบครองมีสิทธิสมบูรณ์
freehold (n.) อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ครอบครองมีสิทธิที่จะทำอย่างไรก็ได้กับอสังหาริมทรัพย์นั้น
gasholder (n.) ถังแก๊ซขนาดใหญ่ See also: ที่เก็บแก๊ซ Syn. gasometer
go the whold hog (idm.) ทำทุกสิ่งที่เป็นไปได้ See also: ทำมากเกินไป
handhold (n.) แถบเหล็กปิดเปิดเครื่องกระป๋อง Syn. strip, flap
hold (vt.) กอด Syn. clasp, cuddle, embrace
hold (n.) การควบคุม See also: การดูแล, การครอบงำ, การครอบคลุม, การจับ, การเกาะ, การเกาะกุม
hold (n.) การจับไว้ See also: การคว้าไว้
hold (n.) การทำให้หยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า
hold (vt.) เก็บเอาไว้ See also: สงวนไว้, รักษาไว้
hold (vt.) เกาะติด See also: ยึดติด
hold (vt.) ครอบครอง See also: เป็นเจ้าของ
hold (n.) คุก
hold (vt.) จัดเตรียม See also: เตรียมการ, จัดแจง
hold (vt.) จับไว้ See also: คว้าไว้, กำไว้ Syn. catch, grasp, grip
hold (vt.) เชื่อว่า See also: เข้าใจว่า
hold (vt.) ทำให้ล่าช้า See also: ทำให้หยุดชะงัก
hold (vt.) บรรจุ See also: บรรทุก, ใส่ได้
hold (n.) พันธนาการ
hold (vt.) อดกลั้น See also: กลั้น
hold (n.) ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน See also: พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน
hold a meeting (idm.) จัดประชุม
hold against (phrv.) ตำหนิ See also: ว่า, ว่ากล่าว, กล่าวโทษ Syn. charge against, count against, tell against, weigh against
hold all the cards (idm.) อยู่ที่ตำแหน่งน่าพอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ahold(อะโฮลด') ยึด, จับ -get ahold of ติดต่อได้กับ (a hold)
behold(บิโฮลดฺ') {beheld,beheld,beholding,beholds} vt. เห็น,ดู,ดูที่ -interj. ดูซิ!, See also: beholder n., Syn. notice
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
bondholdern. ผู้มีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้, See also: bondholding n. การมีพันธบัตรหรือใบหุ้นกู้
cargo holdn. โกดังสินค้า
cigar holderกล้องบุหรี่ซิการ์
copyhold(คอพ'พีโฮลดฺ) n. กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีหนังสือกรรมสิทธิ์ที่คัดลอกจากต้นฉบับของศาลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์อื่น,กรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก
copyholder(คอพ'พีโฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดินฉบับคัดลอก,เครื่องยึดหนังสือ ผู้ช่วยคนตรวจปรุ๊ฟ
freehold(ฟรี'โฮลดฺ) n. การครอบครองอสังหาริมทรัพย์อย่างอิสระ,อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว, See also: freeholder n. ผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว
hold(โฮลดฺ) {held,held,holding,holds} vt.,vi.,n. (การ) ถือ,จับ,กุม,คว้า,เกาะกำ,อดทน,อดกลั้น,ยึด,ยึดครอง,ครอบงำ,จับใจ,ทำให้หยุด,ถือว่า,เข้าใจว่ามีความรู้สึก,อ้าง,ยก,หยิบยก,คุก,ที่รองรับ,ป้อม,ห้องเก็บสินค้า, Syn. grasp,persist ###A. relea
hold-downn. การอดกลั้น,การประหยัด,เครื่องยึดสิ่งของให้อยู่กับที่
holden(โฮล'เดิน) v. กริยาช่อง 3 ของ hold
holder(โฮล'เดอะ) n. ที่ยึด,ผู้ยึด,เจ้าของ,ผู้ครอบครอง, See also: holdership n., Syn. possessor owner
holdfastn. เครื่องยึด,เครื่องจับ,ตะขอ,ที่หนีบ
holding(โฮล'ดิง) n. การยึด,การครอบครอง,สิ่งยึด,ที่ดินที่เช่านา., See also: holdings ทรัพย์สิน
holdoutn. การยึดหน่วง,คนที่ไม่ยอมเข้าร่วมกิจการ
holdovern. คนที่ยืนหยัด,สิ่งที่ยืนหยัด
holdupn. การปล้น,การจี้ปล้น,การหยุดยั้ง
household(เฮาซฺ'โฮลดฺ) n. สมาชิกในครอบครัว,ครอบครัวที่รวมทั้งคนใช้. adj. เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับงานบ้าน,ประจำบ้าน,ทั่วไป,ธรรมดา
householdern. เจ้าของบ้าน,หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.
job holdern. ผู้มีงานทำ,ผู้มีอาชีพ,ข้าราชการ
landholder(แลนดฺ'โฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน., See also: landholding n. ดูlandholder
leaseholdลีส'โฮลดฺ) n. ทรัพย์สินครอบครองที่ได้จากการเช่า. adj. ได้จากการเช่า
leaseholder(ลีส'โฮลเดอะ) n. ผู้เช่า,ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้เช่า, Syn. tenant
penholder(เพน'โฮลเดอะ) n. ที่ยึดปากกา
policyholdern. ผู้เอาประกันภัย
shareholder(แชร์'โฮลเดอะ) n. ผู้ถือหุ้น,ผู้ถือหลักทรัพย์
stadholder(สแทด'โฮลเดอะ) n. ผู้ว่าการจังหวัด,ผู้ว่าการมลฑล., Syn. stadtholder
stakeholdern. ผู้ถือเงินเดิมพัน,ผู้รักษาเงินเดิมพัน
stockholdern. หุ้นส่วน,เจ้าของปศุสัตว์,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
stronghold(สทรอง'โฮลดฺ) n. ที่มั่น,ป้อม,ป้อมปราการ,ศูนย์กลางสำคัญ,แหล่งสำคัญ,กองบัญชาการ, Syn. fort,fortress,rampart
threshold(เธรช'โฮลดฺ) n. ธรณีประตู,ทางเข้าบ้านหรืออาคาร,ประตูทางเข้า,จุดเริ่มต้น,การเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม,จุดที่ตัวกระตุ้นเริ่มทำให้เกิดความรู้สึกสัมผัส,การกระตุ้นน้อยที่สุดที่จะทำให้เกิดปฎิกิริยาของการเคลื่อนไหว., Syn. dawn
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง,ผู้มีบรรดาศักดิ์,ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)
uphold(อัพโฮลดฺ') vt. ยกสูงขึ้น,ยกขึ้น,สนับสนุน,ค้ำจุน,ยืนหยัด,ป้องกัน.
withhold(วิธ'โฮลดฺ) vt.,vi. ระงับ,ยับยั้ง,ขัดขวาง,อายัด,ไม่อนุมัติ,ไม่อนุญาต,ยั้งมือ,ถอนกลับ, See also: withholder n., Syn. restrain
English-Thai: Nontri Dictionary
behold(vt) เห็น,ดู,มองเห็น
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
beholder(n) ผู้ชม,คนดู
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
freeholder(n) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
hold(n) การถือ,ที่ยึด,ที่จับ,ที่เก็บสินค้าใต้ท้องเรือ
holder(n) ผู้ถือหุ้น,ด้ามถือ,ผู้ครอบครอง,เจ้าของ,ผู้เช่า
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
holdings(n) ที่ดิน,หุ้นส่วน,การครอบครอง,ทรัพย์สิน
holdout(vt) ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
holdup(n) การบังคับให้หยุด,การปล้น,การจี้
household(adj) ในบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว,ประจำบ้าน
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
penholder(n) ที่วางปากกา
shareholder(n) ผู้ถือหุ้น
stakeholder(n) ผู้ถือเงินเดิมพัน
stockholder(n) หุ้นส่วน,ผู้ถือพันธบัตร,เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
stronghold(n) กองบัญชาการ,ที่มั่น,ป้อมปราการ
threshold(n) ธรณีประตู,ทางเข้า,จุดเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม
uphold(vt) ยกขึ้นสูง,ค้ำจุน,สนับสนุน,ส่งเสริม
withhold(vt) ยับยั้ง,ระงับ,อายัด,ไม่อนุมัติ,ขัดขวาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freeholdกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ตามคอมมอนลอร์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holderผู้ทรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
holding companyบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่ (ในบริษัทอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
householdครัวเรือน [ดู hearth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
institutional householdครัวเรือนสถาบัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
one-person householdครัวเรือนคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
policyholder; policy-holderผู้ถือกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
scholarship holderผู้รับทุนการศึกษา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
shareholder's registerทะเบียนผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stockholder; shareholderผู้ถือหุ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thresholdขีดเริ่มเปลี่ยน, ขีดแบ่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
withholdยึดไว้, ยึดหน่วง, ยับยั้ง, หักไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gasholdersถังก๊าซ [TU Subject Heading]
Hold harmles agrementsข้อตกลงยกเว้นความรับผิด [TU Subject Heading]
Holder in due courseผู้ทรงตั๋วแลกเงินโดยชอบ [TU Subject Heading]
Holding companiesบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [TU Subject Heading]
Household ครัวเรือน หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Knife Holdersส่วนที่ยึดมีดที่ใช้ในการตัด [การแพทย์]
Nuisance Threshold เทรซโฮลด์สิ่งรำคาญ, จุดเริ่มรำคาญ ความเข้มข้นต่ำสุดของสารมลพิษอากาศที่จะเริ่ม ก่อให้เกิดความรำคาญ [สิ่งแวดล้อม]
Shareholderผู้ถือหุ้น [การบัญชี]
Stockholdersผู้ถือหุ้น [TU Subject Heading]
threshold frequencyความถี่ขีดเริ่ม, ความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีค่าพลังงานพอดี ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาจากผิวโลหะได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Withholding taxภาษีหัก ณ ที่จ่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กาจับหลัก (n.) act of holding mahout´s hook
ครึ่งผีครึ่งคน (adj.) be on the threshold of death See also: be at death´s door, be on one´s death bed, be in one´s last gasps, be dying, near death, on the brink of death, extremely weak, of fatal end Syn. ร่อแร่
ชะนุง (n.) pair of sticks for holding spon fibre
ตี่ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่จับ, ตี่เสียง
ตี่จับ (n.) a game consisting in holding one´s breath while running Syn. ตี่เสียง
ตู้พระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism Syn. หีบพระมาลัย
มหานิล (n.) name of Thai household astringent
ศาลพระภูมิ (n.) shrine of the household god
หีบพระมาลัย (n.) kind of case for holding treatises in Buddhism
beheld (vi.) มอง (กริยาช่องที่ 2 ของ behold) See also: เห็น
held (vt.) กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3ของ hold
withheld (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ withhold See also: ระงับ Ops. gave, granted
กระจุ๊บ (n.) lamp holder See also: electric light socket Syn. กระจุบ
กระหัด (n.) householder Syn. ผู้ครองเรือน
กลั้นลมหายใจ (v.) hold one´s breath See also: catch one´s breath, bate one´s breath Syn. กลั้นหายใจ
กลั้นวาจา (v.) hold one´s tongues Ops. เอ่ยวาจา, เปล่งวาจา
กลั้นหายใจ (v.) hold one´s breath See also: bate one´s breath, catch one´s breath Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ Ops. ถอนหายใจ
กลั้นใจ (v.) hold one´s breath See also: bate one´s breath, catch one´s breath Syn. กลั้นหายใจ, อั้นลมหายใจ
การดำรงตำแหน่ง (n.) holding the post of See also: being in charge of, holding a position
กินตำแหน่ง (v.) hold the position See also: be enthroned a position
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you hold this for a sec? Sureคุณช่วยถือนี่ให้สักครู่หนึ่งได้ไหม? ได้สิ
Guess what I'm holding in my hand right nowทายสิว่าฉันกำลังถืออะไรไว้ในมือตอนนี้
Hold on a secondรอสักครู่หนึ่งก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น
'Tis the heart of a pig you hold in your hand.พ่อหัวใจหมู คุณถืออยู่ในมือของคุณ
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ
I got no strings to hold me dow--ฉันได้รับสายจะกอดฉันดาว โจนส์ไม่มี
I got no strings to hold me downฉันได้รับสายจะถือฉันลงไม่มี
We can't hold out much longer.เราไม่สามารถถือออกมากอีก ต่อไป
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ
Well, I suppose that clip will hold all right.หวังว่าคราวนี้มันจะเข้าที่ ไม่หลุดออกมาอีกแล้วนะ
One hand in her pocket, the other holding a cigarette.มือหนึ่งอยู่ในกระเป๋า อีกมือคีบบุหรี่
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้
Oh, I see. You're going to hold de Winter's hand through all this.เข้าใจล่ะท่านจะเอาใจช่วยคุณเดอ วินเทอร์ ไปตลอดการสืบสวน
I remember her standing here holding out her hand for the photograph.ผมจําได้ว่าหล่อนยืนตรงนี้ ยื่นมือออกรับภาพถ่าย

*hold* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不谋而合[bù móu ér hé, ㄅㄨˋ ㄇㄡˊ ㄦˊ ㄏㄜˊ, 不谋而合 / 不謀而合] agree without prior consultation; happen to hold the same view
[cāng, ㄘㄤ, 仓 / 倉] barn; granary; storehouse; cabin; hold (in ship)
[cāng, ㄘㄤ, 舱 / 艙] cabin; the hold of a ship or airplane
[ná, ㄋㄚˊ, 拿] to hold; to seize; to catch; to apprehend; to take
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
户籍[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, 户籍 / 戶籍] census register; household register
会士[huì shì, ㄏㄨㄟˋ ㄕˋ, 会士 / 會士] member of religious order; penitent; frater; translation of French agregé (holder of teaching certificate)
遏制[è zhì, ㄜˋ ㄓˋ, 遏制] check; contain; hold back or within limits
[bā, ㄅㄚ, 扒] climb; pull (out); to strip; hold on to; cling to; dig up; rake; push aside
云窗雾槛[yún chuāng wù kǎn, ㄩㄣˊ ㄔㄨㄤ ˋ ㄎㄢˇ, 云窗雾槛 / 雲窗霧檻] cloud around the window, mist on the threshold (成语 saw); tall building with the windows in the clouds
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
扣留[kòu liú, ㄎㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 扣留] detain; hold in custody
不齿[bù chǐ, ㄅㄨˋ ㄔˇ, 不齿 / 不齒] despise; hold in contempt
捍卫[hàn wèi, ㄏㄢˋ ㄨㄟˋ, 捍卫 / 捍衛] defend; uphold; safeguard
延误[yán wu, ㄧㄢˊ ˙, 延误 / 延誤] delay; hold-up; wasted time; loss caused by delay
耽误[dān wu, ㄉㄢ ˙, 耽误 / 耽誤] delay; hold-up; to waste time; to interfere with
郢书燕说[Yǐng shū Yān shuō, ˇ ㄕㄨ ㄧㄢ ㄕㄨㄛ, 郢书燕说 / 郢書燕說] words distorted in reading (成语 saw); cf letter from Chu 楚 capital Ying 郢|郢 contains inadvertent words "hold up the candle" that minister of Yan 燕 puzzles out to mean "brilliant prospects"
[hù, ㄏㄨˋ, 户 / 戶] a household; door; family
门槛[mén kǎn, ㄇㄣˊ ㄎㄢˇ, 门槛 / 門檻] doorstep; sill; threshold; fig. knack or trick (esp. scheme to get sth cheaper)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 兼] double; twice; simultaneous; holding two or more (official) posts at the same time
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
[bǐng, ㄅㄧㄥˇ, 屏] get rid of; put aside; reject; keep control; hold back
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, 户口 / 戶口] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence
户口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 户口簿 / 戶口簿] household register
料器[liào qì, ㄌㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 料器] glassware; colored glass household vessel
把握[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, 把握] grasp; seize; hold; assurance; certainty
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, 一家人] household; the whole family
蜂窝煤[fēng wō méi, ㄈㄥ ㄨㄛ ㄇㄟˊ, 蜂窝煤 / 蜂窩煤] hexagonal household coal briquet
任职[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, 任职 / 任職] hold an office or post
供职[gòng zhí, ㄍㄨㄥˋ ㄓˊ, 供职 / 供職] hold an office or post
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 衔 / 啣] hold in mouth
[qín, ㄑㄧㄣˊ, 噙] hold in the mouth
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 夹 / 夾] hold between; lined; narrow lane
屏息[bǐng xī, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ, 屏息] hold one's breath
屏气[bǐng qì, ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, 屏气 / 屏氣] hold one's breath
[biē, ㄅㄧㄝ, 憋] hold in (urine); to hold (breath); to choke; stifle; restrain; hold back
[è, ㄜˋ, 扼] hold (strategic position)
把舵[bǎ duò, ㄅㄚˇ ㄉㄨㄛˋ, 把舵] hold the rudder; hold (take, be at) the helm; steer
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 衔 / 銜] hold in mouth; nominal office

*hold* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
カード会員[カードかいいん, ka-do kaiin] (n) (credit) card holder; cardmember
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police)
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search
ガスタンク[, gasutanku] (n) gas tank; gasholder; gasometer
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
サブリミナル[, saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness)
シーンタフネス性[シーンタフネスせい, shi-ntafunesu sei] (n) ability of a video camera to hold a scene steady (wasei
シガレットホールダー[, shigarettoho-ruda-] (n) cigarette holder
シザースホールド[, shiza-suho-rudo] (n) scissors hold
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business
しゃんと[, shanto] (adv,n,vs) (on-mim) being in shape; holding a dignified appearance
ステークホルダー[, sute-kuhoruda-] (n) stakeholder; stakeholders
ストックホルダー[, sutokkuhoruda-] (n) stockholder
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette)
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check
タイトルホルダー[, taitoruhoruda-] (n) titleholder
チャック[, chakku] (n) (1) chuck (device for holding a workpiece in a lathe or a tool in a drill); (2) fastener; zipper; (P)
ツールホルダー[, tsu-ruhoruda-] (n) toolholder
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to
データホルダー[, de-tahoruda-] (n) copy holder (wasei
どっこい[, dokkoi] (exp) heigh-hoh; heave-ho; hold on!; just a minute
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely
ぶっちゃけ[, bucchake] (n) speaking one's mind and holding nothing back
ペンホルダー[, penhoruda-] (n) penholder
ペンホルダーグリップ[, penhoruda-gurippu] (n) penholder grip
ペン軸[ペンじく, pen jiku] (n) penholder
ホールディング[, ho-rudeingu] (n) (1) holding (i.e. holding something); (2) holding-pattern (e.g. aircraft)
ホールドアップ[, ho-rudoappu] (int) (1) Hold up!; Hands up!; (vs) (2) to hold up
メットイン[, mettoin] (n) (See メット) scooter with a compartment under the seat to hold a helmet (wasei
もう一踏ん張り;もうひと踏ん張り[もうひとふんばり, mouhitofunbari] (exp) holding out a little longer
ロードホールディング[, ro-doho-rudeingu] (n) road holding
一世風靡[いっせいふうび, isseifuubi] (n) ruling the times; holding sway over the minds of the people
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person
一家[いっか(P);いっけ, ikka (P); ikke] (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サンプルホールド装置[サンプルホールドそうち, sanpuruho-rudo souchi] sample-and-hold device
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
ペンホルダ[ぺんほるだ, penhoruda] pen holder
保留エリア[ほりゅうエリア, horyuu eria] holding area
原稿台[げんこうだい, genkoudai] copy holder
敷居[しきい, shikii] threshold
敷居値ゲート[しきいちゲート, shikiichi ge-to] threshold gate, threshold element
敷居値演算[しきいちえんざん, shikiichienzan] threshold operation
敷居値素子[しきいちそし, shikiichisoshi] threshold gate, threshold element
敷居値関数[しきいちかんすう, shikiichikansuu] threshold function
蔵書[ぞうしょ, zousho] stock, holdings
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
配信保留[はいしんほりゅう, haishinhoryuu] hold for delivery
障害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold
障害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
催す[もようす, moyousu] Thai: จัดงานชุมนุม English: to hold (meeting)
差し上げる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
抱きしめる[だきしめる, dakishimeru] Thai: รัดแน่น English: to hold someone tight
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
占める[しめる, shimeru] Thai: ยึดครอง English: to hold
抱く[だく, daku] Thai: กอด English: to hold

*hold* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครศาสนูปถัมภก[X] (akkhrasāsan) EN: Prime Patron of Buddhism ; Upholder of religions FR:
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress ; limit ; restrict FR: restreindre ; limiter
เอาโทษ[v. exp.] (ao thōt) EN: penalize ; punish ; hold responsible for FR:
อัด[v.] (at) EN: hold one's breath FR: retenir sa respiration
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish FR: saisir ; annexer ; geler
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ[n. exp.] (bansat wisā) EN: State Holding Company FR:
บริษัทผู้ถือหุ้น[n. exp.] (børisat phū) EN: holding company FR:
บริษัทใหญ่[n. exp.] (børisat yai) EN: multinational company ; holding company ; corporate FR: holding [m, f] (anglic.)
ช้าก่อน[X] (chākøn) EN: hold on ; calm down FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: hold high ; hold aloft ; lift up ; lift ; raise ; elevate FR:
ชู[v.] (chū) EN: elevate ; raise ; lift ; boost ; hold up FR: lever ; relever ; tenir haut
ชูป้าย[v. exp.] (chū pāi) EN: hold a placard FR: tenir une pancarte
ดักรอ[v. exp.] (dak rø) EN: hold up and wait for FR:
ด้ำ[n.] (dam) EN: household guardian spirit FR:
ด้าม[n.] (dām) EN: handle ; shaft ; helve ; haft ; hilt ; holder ; stock FR: poignée [f] ; manche [m]
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen FR:
ดำรง[v.] (damrong) EN: uphold ; support ; maintain ; sustain ; keep ; conserve ; continue ; remain ; preserve ; live ; subsist ; exist ; survive FR: se maintenir ; rester ; subsiter
ดำรงฐานะ[v. exp.] (damrong thā) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead FR:
ดำรงอยู่[v. exp.] (damrong yū) EN: hold ; occupy FR: exister ; subsister ; occuper
ดึงเรื่องไว้[v. exp.] (deung reūan) EN: hold back FR:
ดูก่อน[v. exp.] (dūkøn) EN: Look here! ; hear me ; listen to me ; Behold! FR:
ดูแลด้านการเงิน[v. exp.] (dūlaē dān k) EN: hold the purse strings (loc.) FR: tenir les cordons de la bourse (loc.)
ดูแลเรื่องการเงิน[v. exp.] (dūlaē reūan) EN: hold the purse strings (loc.) FR: tenir les cordons de la bourse (loc.)
ดูหมิ่นถิ่นแคลน[v.] (dūminthinkh) EN: despise ; hold in contempt ; look down on ; scorn FR:
ดูถูกเหยียดหยาม[v. exp.] (dūthūk yīet) EN: hold in contempt FR:
ดุษฎีบัณฑิต[n.] (dutsadīband) EN: doctor ; holder of a doctor's degree FR: docteur [m]
อึดใจ[v.] (eutjai) EN: hold one's breath FR:
ฝังศพ[v. exp.] (fang sop) EN: bury the dead ; hold a burial FR: inhumer ; enterrer ; ensevelir
หักห้าม[v.] (hakhām) EN: restrain ; hold back FR: refréner = réfréner
หิ้ว[v.] (hiu) EN: hold ; carry ; carry in one's hand FR: porter à la main ; tenir à la main ; porter à bras tendu ; porter à bout de bras
โฮลดิ้ง[n.] (hōnding) EN: holding FR: holding [m] (anglic.)
หอบ[v.] (høp) EN: lug ; tote ; hold in arms ; carry in arms ; carry with both arms against the chest FR: porter dans les bras
หอบหิ้ว[v.] (høphiū) EN: carry ; pick up ; hold in arms ; have in tow FR: être surchargé de paquets
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
หัวหน้าครอบครัว[n. exp.] (hūanā khrøp) EN: head of the family ; head of the household FR: chef de famille [m]
จำบับ[v.] (jambap) EN: hold FR:
จมื่น[n.] (jameūn) EN: officer of the royal household (doing the duty of the King's butler) FR:
จำนับ[v.] (jamnap) EN: hold FR:
จำหนับ[v.] (jamnap) EN: hold FR:

*hold* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebehalter {m}adhesive holder
Kleingärtner {m}allotment holder [Br.]; garden plot holder
Beteiligungsquote {f}amount of holding
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Räumnadelhalter {m}broach holder
Bürstenhalter {m}brush holder
Kerzenhalter {m} (am Weihnachtsbaum)candle holder
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity
Führungszeugnis {n} | polizeiliches Führungszeugnisgood-conduct certificate | certificate issued by the police (stating that the holder has no criminal record)
Zigarrenspitze {f}cigar holder
Zigarettenspitze {f}cigarette holder
Dividendenquellensteuer {f}dividend withholding tax
Verweilzeit {f}dwell time; holding time; retention time; detention time
Elektrodenhalter {m}electrode holder
treuhänderisch {adj} | etw. treuhänderisch verwaltenfiduciary | to hold sth. in trust
Gin {m}; Wacholderbranntwein
Haushaltungsvorstand {m}head of the household
Haushaltsartikel {m}house hold article
Householder-Matrix {f} [math.]Householder matrix
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance
Weihrauchgefäß {m}incense holders
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder
Wacholderbeere {f} [bot.] | Wacholderbeeren
Raubmord {m}murder with robbery; holdup murder
Rauschschwelle {f}noise threshold
Amtsträger {m}office holder
Freihandbestand {m}open access holdings
Schmerzgrenze {f}pain barrier; pain threshold
Pistole {f} | mit vorgehaltener Pistole | jdm. die Pistole auf die Brust setzen | wie aus der Pistole geschossenpistol | at point-point | to hold a pistol on/to someone's head | quick like a shot
Hauptaktionär {m}principal shareholder
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax
Schienenhalter {m}rail holding clamp
Empfang {m} | jdm. einen herzlichen Empfang bereiten | einen Empfang geben; einen Empfang veranstaltenreception | to give sb. a warm reception | to give a reception; to hold a reception
Rekordhalter {m}record holder
Referenzschwelle {f}reference threshold
Straßenlage {f}road holding
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H)
Stipendiat {m}scholarship holder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hold*
Back to top