ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*frail*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น frail, -frail-

*frail* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frail (adj.) แบบบาง See also: ขี้โรค, อ่อนแอ Syn. feeble, infirm, weak Ops. healthy, robust, vigorous
frail (adj.) เปราะ See also: แตกง่าย, ชำรุดง่าย
frailness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ Syn. feebleness, infirmity Ops. healthfulness, strength, vigor
frailty (n.) ความละเอียดอ่อน See also: ความนุ่มนวล, ความแบบบาง Syn. debility, tenderness
frailty (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. quirk, eccentricity, Ops. strength
frailty (n.) การเปราะแตกง่าย See also: ความไม่แข็งแรงคงทน, ความไม่ทนทาน, การเสียหายง่าย Syn. flimsiness Ops. sturdiness
frailty (n.) การไม่สามารถตัดสินใจได้
taffrail (n.) ราวที่อยู่ด้านท้ายเรือ Syn. handrail, railing
English-Thai: HOPE Dictionary
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
English-Thai: Nontri Dictionary
frail(adj) แตกง่าย,อ่อนแอ,อ่อน,แบบบาง,เปราะ
frailty(n) ความแตกง่าย,ความอ่อนแอ,ความเปราะ,ความแบบบาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้องแอ้ง (adj.) frail See also: delicate, fragile Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
อ้องแอ้ง (v.) be frail See also: be delicate, be fragile Syn. อ้อนแอ้น, แบบบาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Too frail to play with her friends,และเพราะบอบบาง เกินกว่าจะเล่นกับเพื่อน ๆ
They are so frail, They need... our warmth.พวกเขาอ่อนแอ และต้องการ ความอบอุ่นจากเรา
Truly, will you continue protecting us frail old agents?พูดจริงจังกันเลยนะ แกจะคุ้มครองพวกเราปู่หลานงั้นเหรอ?
The frailty of human was so beautiful so beautiful, I had to paint themความอ่อนไหวในจิตใจของคน เป็นสิ่งที่สวยงาม มันงดงามยิ่งนัก หม่อมฉันจึงเขียนภาพเหล่านั้น
They were frail... weak.พวกเขาอ่อนแอ... อ่อนเพลีย
I mean, right now it's all well and good, but in 50 years when they're still what they are, but we're in our '70s and '80s and we're hunched over and frail and using walkers?หมายถึง ตอนนี้อะไรๆ ก็ดีอยู่หรอก แต่อีก 50 ปี พอพวกนั้นยังเหมือนเดิม แต่เราอายุปาเข้าไป 70, 80
Rudolf Geyer may present himself as a frail, forgetful old man, but I should remind you that he managed to elude capture for more than half a century.รูดอฟ เกเยอร์ อาจเป็นคนชอบทำตัวเอง ดูงกเงิ่นๆ แบบคนแก่ทั่วไป แต่ผมอยากเตือนคุณไว้ว่า เขาได้เพียรแหกคุก
# You would seem so frail #คุณดูเหมือนว่าบอบบางมาก
That's the frailty of genius, John,นั่นคือความเปราะบางของความอัจฉริยะ...
That's the frailty of genius, it needs an audience.นั่นแหละคือจุดอ่อนของอัจฉริยะ มักต้องการผู้ชมเสมอ
He's old and frail and wants my help, I guess.เค้าแก่แล้ว และในฐานะหลาน ผมควรไป
I know, how can you deliver Easter with this tremendous burden on your old, frail shoulders?(เน€เธšเธฒ เน† ) เธญเธญเธเธˆเธฒเธเธกเธฑเธ™ เธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเธ†เนˆเธฒเธ„เธธเธ“เน€เธฅเธงเธฃเน‰เธฒเธข! เน„เธ”เน‰เธฃเธฑเธšเธเธฒเธฃเธญเธญเธ! Okay, เน€เธŸเธฃเธ” เธฅเธญเธ‡เนเธฅเธฐเนƒเธซเน‰เธขเน‰เธฒเธข ...

*frail* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
清脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 清脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 輕脆|轻脆
轻脆[qīng cuì, ㄑㄧㄥ ㄘㄨㄟˋ, 轻脆 / 輕脆] sharp and clear; crisp; melodious; ringing; tinkling; silvery (of sound); fragile; frail; also written 清脆|清脆
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 娇 / 嬌] lovable; pampered; tender; delicate; frail

*frail* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
か弱い[かよわい, kayowai] (adj-i) frail; feeble; (P)
ひょろひょろ[, hyorohyoro] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) frail; lanky; swaying
もやしっ子;萌やしっ子[もやしっこ, moyashikko] (n) weak, frail or gangly child
弱々しい;弱弱しい[よわよわしい, yowayowashii] (adj-i) frail; slender; feminine
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P)
弱き者よ汝の名は女也[よわきものよなんじのなはおんななり, yowakimonoyonanjinonahaonnanari] (exp) (id) Frailty, thy name is woman
繊弱[せんじゃく, senjaku] (adj-na,n) delicate; frail
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj-na,n) frail; brittle; fragility

*frail* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy FR: fragile ; frêle
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby ; faint FR: faible
เปราะ[adj.] (prǿ) EN: fragile ; brittle ; weak ; feeble ; frail ; flabby FR: fragile ; délicat ; frêle ; cassant
ถนิมสร้อย[adj.] (thanimsøi) EN: delicate ; frail ; fragile FR: délicat ; frêle

*frail* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrechlich; schwächlich; schwach; labil; hinfällig {adj} | gebrechlicher; schwächlicher; labiler; hinfälliger | am gebrechlichsten; am schwächlichsten; am labilsten; am hinfälligstenfrail | frailer | frailest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *frail*
Back to top