ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่เป็นระเบียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่เป็นระเบียบ*, -ไม่เป็นระเบียบ-

ไม่เป็นระเบียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่เป็นระเบียบ (v.) be not in order See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
ไม่เป็นระเบียบ (adv.) in disorder See also: in a mess, in confusion Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
desultory(เดส'ซัลโทรี) adj. ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นระเบียบ,โยกเยก, See also: desultoriness n., Syn. cursory
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganisevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizevt. ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ., See also: disorganiser n. ดูdisorganize disorganizer n. ดูdisorganize
inordinate(อินออร์'ดิเนท) adj. ไม่พอควร,มากเกิน,เกินควร,ไม่มีการบังคับตัวเอง,ไม่เป็นระเบียบ., See also: inordinateness n.
maelstrom(เมล'สทรอม) n. น้ำวนหรือสิ่งวนที่รุนแรงมาก,ภาวะที่ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ,ห้วงมหาภัย
mess(เมส) n. ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,สถานการณ์ที่ลำบากใจ,บุคคลที่กำลังมีเรื่องยุ่ง. vt. ทำยุ่ง,ทำให้สกปรกหรือไม่เป็นระเบียบ. vi. ร่วมรับประทานอาหาร,ทำสกปรกหรือทำยุ่ง. -Phr. (mess around (about) เที่ยวยุ่ง ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์)
messy(เมส'ซี) adj. สกปรก,ไม่เป็นระเบียบหรือยุ่งเหยิง,ยุ่งยากใจ,ลำบากใจ., See also: messily adv. messiness n., Syn. untidy,
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
shaggy(แชก'กี) adj. ปกคลุมไปด้วยขนหยาบยาว,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,ขน หรือผมรุงรัง,ยุ่งเหยิง,ไม่เป็นระเบียบ,หยาบ,หนา., See also: shaggily adv. shagginess n., Syn. long-haired
slovenly(สลัฟ'เวินลี) adj.,adv. ไม่เอาไหน,สะเพร่า,ประมาทเลินเล่อ,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ. liness n., Syn. careless,untidy, See also: sloven
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.
untidy(อันไท'ดี) adj.,vt. (ทำให้) ไม่เรียบร้อย,ไม่เป็นระเบียบ,สกปรก,รุ่มร่าม,จัดเข้ากันไม่ดี., See also: untidily adv. untidiness n., Syn. disorderly,messy
upset(อัพเซท') vt.,vi. ทำให้คว่ำ,คว่ำ,ทำให้พลิกคว่ำ,ทำให้เสีย,ก่อกวนสิ้นเชิง,ทำให้ปราชัย,ทำให้ (ร่างกาย) ไม่ปกติ. n. การทำให้คว่ำ,การพลิกคว่ำ,การปราชัยอย่างคาดไม่ถึง,ความว้าวุ่นของจิตใจ,ความสับสน. adj. พลิกคว่ำ,หงายท้อง,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,ว้าวุ่น
wild(ไวลดฺ) adj.,adv. เป็นป่า,ไม่เชื่อง,ป่าเถื่อนไม่มีอารยธรรม,ดุร้าย,รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิงไม่มีการ ควบคุม,ไม่ได้ยับยั้ง,ฟุ่มเฟือย,คลั่ง,เตลิดเปิดเปิง,เอะอะ,n. ความรกร้างว่างเปล่า,พง,ทุ่งว่างเปล่า -Phr. (the wild ความรกร้างว่างเปล่า,ความเป็นป่า)
English-Thai: Nontri Dictionary
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaoticไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Disorganizedไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
irregular (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ Syn. erratic, spasmodic, unsystematic Ops. regular
rough (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: เอะอะโวยวาย, ตึงตัง Syn. noisy, rowdy
tousled (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: ยุ่งเหยิง Syn. massy, untidy
untidy (adj.) ไม่เป็นระเบียบ See also: ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ, รุงรัง Syn. messy, disorderly, sloppy Ops. tidy, neat
at sixes and sevens (idm.) ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เละเทะ
disarrange (vt.) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ See also: ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. disorder
disarranged out of order (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up Ops. orderly, arranged
disarrangement (n.) ความไม่เป็นระเบียบ See also: ความยุ่งเหยิง, ความไม่เรียบร้อย Syn. disorder
disorderly (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. mixed up, disarranged out of order Ops. orderly, arranged
flop (vi.) ตกหรือห้อยลงมาอย่างไม่เป็นระเบียบ See also: สะบัดไปมา, แกว่งไปมา
indigested (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย See also: ซึ่งสับสนวุ่นวาย, ซึ่งปั่นป่วน
littery (adj.) ที่ไม่เป็นระเบียบ See also: เกลื่อนกลาด Syn. untidy Ops. tidy
messianism (n.) ความไม่เป็นระเบียบ
messily (adv.) อย่างไม่เป็นระเบียบ See also: อย่างระเกะระกะ
messiness (n.) ความไม่เป็นระเบียบ
mixed up (adj.) ซึ่งไม่เป็นระเบียบ See also: สับสน, ยุ่งเหยิง, วุ่นวาย Syn. disarranged out of order Ops. orderly, arranged
untidy (vt.) ทำให้ไม่เป็นระเบียบ See also: ทำให้ไม่เรียบร้อย, ทำเลอะเทอะ, ทำให้ยุ่งเหยิง Syn. mess up, disorder, disarrange Ops. tidy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not as organized as your basement, huh?ไม่เป็นระเบียบเหมือนห้องใต้ดินคุณ
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
What a mess!สิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ
If things are a little messy, I like it that way.ถึงข้าวของมันจะวางไม่เป็นระเบียบ ผมก็ชอบให้มันเป็นแบบนั้น
It's sloppy, it's undisciplined, It's not very linear.มันเอียง มันไม่เป็นระเบียบ มันไม่ค่อยเป็นเส้น
Catrina had a rare bone disorder afflicting her joints.แคทรีน่าเจ็บปวดมาก เพราะกระดูกข้อต่อเนื่องตัวไม่เป็นระเบียบ
You know how your mother hates when things are out of place.เธอก็รู้ว่าเเม่ของเธอไม่ชอบ ที่เห็นข้าวของวางไม่เป็นระเบียบ
Do I look like I'm about to drop a litter?อะไร ฉันดูเหมือนวางข้าวของ ทิ้งไม่เป็นระเบียบเหรอคะ
Isn't it protocol for him to call inมันไม่เป็นระเบียบการที่เขาจะต้องโทรกลับ
A little disorganized, maybe.แต่ไม่เป็นระเบียบในบางครั้ง
He's plagued by a fear of chaos and obsesses over any disorder.เค้าถูกรบกวนโดยความกลัวในสิ่งที่ยุ่งเหยิง และทุกข์ในความไม่เป็นระเบียบ
The far, far future is going to be a very, very disorganized place, but the far, far past was highly organized.ห่างไกลในอนาคตไกล เป็นไปได้มากที่ไม่เป็นระเบียบมาก แต่ไกลที่ผ่านมาได้รับการจัดสูง
In addition to no coherent command structure, the rebels are now being forced to make a choice between the word of the CIA and a man they believe is the voice of the revolution.นอกจากไม่เป็นระเบียบแล้ว ตอนนี้ยังถูกบีบให้เลือกว่า จเชื่อซี.ไอ.เอ หรือคนที่เขาเชื่อว่าจะมาช่วยปฏิรูป
All these wires are still bunched up here. There's no organization to any of this.สายไฟยังอีนุงตุงนัง ไม่เป็นระเบียบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่เป็นระเบียบ
Back to top