ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหลวไหล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหลวไหล*, -เหลวไหล-

เหลวไหล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหลวไหล (adj.) groundless See also: baseless, unfounded, unjustified, idle Syn. ไม่มีมูล, ไร้สาระ Ops. มีสาระ, น่าเชื่อถือ, เชื่อถือได้
เหลวไหล (adj.) dissolute See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous
เหลวไหล (adj.) roguish See also: rascally Ops. เอางานเอาการ
เหลวไหล (adj.) frivolous See also: not serious, light-hearted, unreliable, worthless Syn. เหยาะแหยะ
เหลวไหล (v.) be frivolous See also: be light-hearted, be unreliable, be worthless Syn. เหยาะแหยะ
English-Thai: HOPE Dictionary
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
amphibology(แอมฟิบอล' โลจี) n. การที่มีความหมายสองนัย, ความหมายที่คลุมเคลือ, ประโยคที่มีความหมายสองนัยฐ การพูดจาเหลวไหล. -amphibolical, amphibolous adj.
applesauceน้ำแอปเปิล,เหลวไหล,ไร้สาระ
balderdash(บอล'เดอะแดช) n. คำพูดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล, Syn. nonsense ###A. logic,sense
bilge watern. น้ำสกปรกในท้องเรือ,เหลวไหล,ไร้สาะ, Syn. bilge,rubbish
blah ###SW. blah (บลา,บลา'บลา) interj. เหลวไหล! ไร้สาระ! n. คำพูดที่เหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ
boloneyn. คำพูดไร้สาระ คำพูดเหลวไหล, Syn. baloney
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
burble {burbledvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burbles}vi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
burblingvi. ทำเสียงไหลริน,พูดพึมพำ,เกิดเป็นฟอง n. การไหลริน,ละลอกคลื่น,คำพูดที่เหลวไหล., See also: burbler n. ดูburble
bushwa(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
bushwah(บูช'วา) n. พูดจาไร้สาระ,พูดจาเหลวไหล
cackle(แคค'เคิล) {cackled,cackling,cackles} vi.,n. (การ) ร้องเสียงกะต๊ากหรือกุ๊ก ๆ (ไก่) ,หัวเราะกั๊กกั๊ก,พูดเสียงอึกทึก,ร้องเสียงที่แสดงการไม่เห็นด้วย,คำพูดเหลวไหล, See also: cackler n., Syn. cluck
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
delinquency(ดิลิง'เควินซี) n. ความเหลวไหล,การกระทำผิด,ความผิด,การกระทำผิดกฎหมายของเด็ก, Syn. offense
delinquent(ดิลิง'เควินทฺ) adj. ซึ่งกระทำผิดกฎหมาย,เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็ก,เหลวไหล,ไม่ชำระหนี้. n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,เด็กผู้กระทำผิดกฎหมาย ###S. remiss
dissolute(ดิส'ซะลิวทฺ) adj. เสเพล,ไร้ศีลธรรม,เหลวไหล., See also: dissoluteness n. ดูdissolute
dissolution(ดิสซะลู'เชิน) n. การสลายตัว,ภาวะที่สลายตัว,การแตกตัว,การสิ้นสุด,ความตาย,การหยุดชะงัก,ความเสเพล,ความเหลวไหล
drivel(ดริฟ'เวิล) {drivelled,driveling,drivels} v ปล่อยให้น้ำมูกหรือน้ำลายไหลย้อนออกมา,พูดเหลวไหล n. คำพูดที่เหลวไหล,น้ำมูกหรือน้ำลายที่ไหลย้อยออกมา., See also: driveler n. ดูdrivel driveller n. ดูdrivel drivelingly adv. ดูdrivel drivellingly a
farcical(ฟารฺ'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับละครตลก,น่าหัวเราะ,เหลวไหล, See also: farcicality n. farcicalness n. farcically adv., Syn. absurd ###A. serious
fiddle-de-deeinterj. เหลวไหล!.
foolish(ฟูล'ลิช) adj. โง่,ทึ่ม,เชื่อ,น่าหัวเราะ,ไร้สาระ,เหลวไหล, Syn. silly
gammon(แกม'มัน) n.,vt. (การ) ชนะโดยเด็ดขาด, (การ) ชนะเกมหมาก backgammon,ขาหมูอบควัน,ขาหมูหลัง vi.,n. (การ) พูดจาเหลวไหลและหลวงลวง,แสร้ง. vt. โกง,หลอกลวง,ตบตา, See also: gammoner n.
horsefeathersn. สิ่งที่ไม่มีคุณค่าแก่การติดคำนึงถึง. interj. เหลวไหลไร้สาระ
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense
irrigate(เออ'ระเกท) vt. ทดน้ำ,ชำระล้างได้,ล้างด้วยของเหลว,ทำให้เปียก,ทำให้ชื้น,ปล่อยให้น้ำหรือของเหลวไหลผ่าน, See also: irrigable adj.
irrigation(เออระเก'เชิน) n. การชลประทาน,การทดน้ำ,การปล่อยให้น้ำ หรือของเหลวไหลผ่าน,การชำระล้าง., See also: irrigatioanl adj.
lax(แลคซฺ) adj. หย่อน,ไม่ตึง,หละหลวม,เหลวไหล,ไม่แน่ชัด,คลุมเครือ,ลวก ๆ, See also: laxness n. ดูlax
moonshine(มูน'ไชนฺ) n. เหล้าเถื่อน,แสงจันทร์,การพูดหรือความคิดที่เหลวไหล,ความเหลวไหล,ความไร้สาระ, Syn. nonsense
muck(มัค) n. ปุ๋ยคอก,สิ่งสกปรก,มูลสัตว์,ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ฝุ่น,ผงธุลี,สิ่งเหลวไหล,คำพูดเหลวไหล,ดินหินและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องสกัดออกเพื่อเอาแร่, Syn. mud,mudslinging
muddle(มัด'เดิล) vt. ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้มึน,ผสมเหล้า,ทำให้ขุ่น,ทำเหลวไหล. vi. คิดฟุ้งซ่าน,มั่ว,กระทำเหลวไหล,muddle through ประสบความสำเร็จอย่างไม่ได้พยายามเต็มที่. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะสับสน,, See also: muddleness n. muddlement n. muddligly
mumbo jumbo(มัม'โบ จัม'โ บ) n. การใช้เวทมนตร์คาถาที่ไร้ความหมาย,ภาษาที่เหลวไหลหรือหลอกลวง pl. mumbo jumbos, Syn. hocus pocus
nonsense(นอน'เซินซฺ) n. ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล, See also: nonsensical adj. nonsensicality n., Syn. absurdity
osmosis(ออซโม'ซิส) n. ปรากฎการณ์ที่ของเหลวไหลผ่านน้อยกว่า,การค่อย ๆ ดูดซึม,., See also: osmotic adj.
poppycockn. ความเหลวไหล,คำพูดที่ไร้สาระ, See also: poppycockish,adj.
rake(เรค) n. คราด,เครื่องคราด,คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้,การเอียง,การเอียงลาด -v. คราด,ขูด,กวาด,เสเพล,คุ้ย,เก็บ,เขี่ย,มองกราด,ยิ่งกราด,ประณาม,ค้นคว้า,เสาะหา, See also: raker n.
rakish(เร'คิช) adj. คล้ายคราด,เสเพล,เหลวไหล., See also: rakishly adv. rakishness n.
roue(รูเอ',รู'เอ) n. คนเสเพล,คนเหลวไหล,คนขี้เหล้า,เสื้อผู้หญิง, Syn. profligate
English-Thai: Nontri Dictionary
jargon(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
astray(adj) ผิดทาง,หลงผิด,เหลวไหล,ออกนอกลู่นอกทาง,หลงทางไป
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
bubble(n) ฟองน้ำ,คำพูดเหลวไหล,การโกง
chatter(n) การพูดพล่อย,การพูดไร้สาระ,การพูดเหลวไหล
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
dissolute(adj) เลวทราม,เหลวไหล,เสเพล,ไร้ศีลธรรม
dissolution(n) การแตกตัว,การสลายตัว,การเลิก,การสิ้นสุด,ความเสเพล,ความเหลวไหล
drivel(vi) พูดเหลวไหล,พูดสุ่มสี่สุ่มห้า,พูดโง่ๆ,น้ำมูกไหล,น้ำลายไหล
gammon(n) สิ่งไร้สาระ,ความไร้สาระ,ความเหลวไหล
idler(n) คนเกียจคร้าน,คนเหลวไหล,คนเอื่อยเฉื่อย
idly(adv) อย่างเกียจคร้าน,อย่างเหลวไหล,อย่างเปล่าๆ
illusive(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
illusory(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
lax(adj) หย่อน,หละหลวม,ไม่แน่นหนา,ไม่กวดขัน,เหลวไหล
laxity(n) ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล
sloppy(adj) สะเพร่า,เปียก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ,เหลวไหล,ทำลวกๆ
moonshine(n) แสงจันทร์,เรื่องเหลวไหล,การพูดไร้สาระ,เหล้าเถื่อน
muddle(n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน
nonsense(n) เรื่องโง่ๆ,เรื่องไร้สาระ,ความเหลวไหล
nonsensical(adj) ไม่เป็นเรื่อง,ไร้สาระ,เหลวไหล
paltry(adj) ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,ไม่เป็นสาระ,เหลวไหล,เล็กๆน้อยๆ
rake(n) ไม้กวาดเงินในวงการพนัน,คราด,เสาเรือ,คนเหลวไหล,คนเจ้าชู้
rot(n) เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม,ความเน่าเปื่อย
silliness(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเหลวไหล,ความบ้า
silly(adj) เซ่อ,โง่,เหลวไหล,บ้า,ไร้เหตุผล
trash(n) เศษของ,ใบอ้อยแห้ง,ขยะ,สิ่งเหลวไหล
truant(adj) เตร่ไป,เกียจคร้าน,เลี่ยงงาน,เหลวไหล
trumpery(adj) เล็กน้อย,เก๊,เหลวไหล,ไร้ค่า,สวะ
twaddle(vi) พูดเหลวไหล,พูดไร้สาระ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
piffle (int.) เหลวไหล
full of bull (sl.) เหลวไหลสิ้นดี Syn. full of it
full of hot air (sl.) เหลวไหลสิ้นดี Syn. full of bull, full of it
full of it (sl.) เหลวไหลสิ้นดี Syn. full of bull
be up to mischief (idm.) ประพฤติตัวเหลวไหล See also: เกเร, เหลวไหล Syn. get up to
bilge (n.) ความเหลวไหล Syn. nonsense, ridiculousness Ops. sagacity, sense
fiddle-dee-dee (int.) ความเหลวไหล See also: ความไร้สาระ
fudge (n.) เรื่องเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ) See also: เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ Syn. humbug, nonsense
gammon (n.) เรื่องเหลวไหล See also: เรื่องไร้สาระ Syn. nonsense, rubbish
kibosh (vt.) ความเหลวไหล See also: ความไร้สาระ
moonshine (n.) ความเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความไร้สาระ, ความไร้เหตุผล
muck (n.) คำพูดเหลวไหล See also: คำพูดไร้สาระ, สิ่งเหลวไหล
piffle (n.) ความเหลวไหล See also: คำพูดที่เหลวไหล, คำพูดที่ไร้สาระ Syn. stupidity
popycock (n.) ความเหลวไหล
silly talk (n.) เรื่องเหลวไหล See also: คำพูดที่ไร้สาระ Syn. tommyrot
stuff (n.) เรื่องเหลวไหล See also: คำพูดที่ไร้สาระ Syn. silly talk, tommyrot
tight (adj.) ปิดแน่น (ไม่ทำให้ของเหลวไหลออกมาได้) See also: ติดแน่น, ติดสนิท
trash (n.) เรื่องเหลวไหล See also: เรื่องไร้สาระ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What rubbish are you talking about?เธอกำลังพูดเรื่องเหลวไหลอะไรนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Humourless poppycocks, in my limited experience.ไม่มีอารมณ์ขัน เหลวไหล จากประสบการณ์อันน้อยนิดของฉัน
I just killed a cop who tried to bite us.- เหลวไหล ผมเพิ่งฆ่าตำรวจที่เขาจะกัดผมหยกๆ
A smoke screen for your attempt to take over the Ministry..... เพื่อที่จะแย่งอำนาจกระทรวงเวทมนตร์ เหลวไหล ไม่มีทาง
Well, one parent had to work while the other one does everything humanly possible to bail on child support.ผู้ปกครองคนนึงต้องทำงาน ส่วนอีกคน เหลวไหล ไม่รับผิดชอบ
No, nonsense, nonsense.ไม่ เหลวไหล มันเหลวไหม แบลร์กับฉันจะฉลองกัน
No fear. That's bullshit. That's bullshit.อย่ากลัวน่า เหลวไหล ไม่จริงเลย
Just a sad, lazy grab bag of quitters, backstabbers, flip-floppers, lipstick lesbians and ungrateful, sloppy, knocked-up sluts.แค่เศร้า คว้ากระเป๋าขี้เกียจ มักง่าย หวังผลตอบแทน เสื้อลอย ลิปสติก เลสเบี้ยน และเนรคุณ เหลวไหล สาวร่านท้อง
We all had access to the same database.- ไม่เอาน่าริค เหลวไหล เราก็ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันนั่นแหละ
What do you know of the Dark Portal?- เหลวไหล ท่านรู้อะไรเกี่ยวกับประตูมืดบ้าง
Absurd. Eisenschiml's book is filled withเหลวไหล ข้อมูลหนังสือของไอเซนชเมล
That's nonsense. You're lying. Liar, liar, pants on fire.เหลวไหล คุณกำลังโกหก คนโกหก โกหกเป็นไฟ
This is possible. Bullshit! You built this fucking ship.เหลวไหล คุณสร้างยานเฮงซวยนี้ขึ้นมา แต่คุณไม่ยอมบอกอะไรผมเลย
You can't play the grieving widow and the leader of a coup at the same time.เหลวไหล คุณไม่มีทางเล่นบทแม่ม่ายผู้โศกา พร้อมกับบทหัวหน้ารัฐประหารได้หรอก
Don't be ridiculous.เหลวไหล ถ้าผมเป็นฆาตกร
Bummer, right? She would have made a great repeat customer.เหลวไหล ถูกไหม เธอเป็น ลูกค้าที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า
Nonsense! Why would Snape put a curse on Harry's broom?เหลวไหล ทำไมสเนปถึงจะสาปไม้กวาดของแฮร์รี่
Hot fudge, nuts, cherry on top?เหลวไหล น่าสนใจ ถั่ว , เชอร์รี่ อยู่ด้านบน ?
No, no! Nonsense! Where is your proof?เหลวไหล มีอะไรมาพิสูจน์
Nonsense. You want to know why?เหลวไหล อยากรู้ไหมว่าทำไม
Bullshit. It's easy for him to suggest this plan.เหลวไหล เขาก็พูดได้สิ
You know why you don't remember anything from your childhood?เหลวไหล เขาบอกความจริงกับฉัน
Silly, I heard he got into a fight.เหลวไหล เขายกพวกตีกันต่างหาก
Nonsense. He didn't own a watch.เหลวไหล เขาไม่เชื่อเรื่องนาฬิกา
Nonsense! it's a small price to payเหลวไหล เงินแค่นี้ฉันออกให้ได้
Horseshit. Cersei's just trying to frighten us.เหลวไหล เซอร์ซีก็แค่ขู่
Bullshit. You always have a choice.เหลวไหล เธอมีทางเลือกเสมอ
Nonsense. You have nothing to fear, dear boy.เหลวไหล เธอไม่มีอะไรต้องกลัว หนุ่มน้อย
How can you be so blind?เหลวไหล แมรี่ เธอตาบอดไปได้ยังไง
Bullshit. Call 9-1-1.เหลวไหล โทรหาเก้าหนึ่งหนึ่ง
Bullshit. Who does it better than we do? Come on.เหลวไหล ใครทำดีกว่าเราได้วะ
Nonsense, let him observe. He'd learn a thing or two.เหลวไหล ให้เขาอยู่ได้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
Every bug on board displayed extraordinary courage.เหลวไหล! แมลงทุกตัวได้แสดง ความกล้าหาญผิดธรรมชาติ
This Alabama trailer trash has been making good.เหลวไหลทั้งเพ มันสร้างเรื่องมาพูดซะฟังดูน่าเชื่อถือ
How silly. Of course he was a doctor.เหลวไหลที่สุด เขาเป็นหมอแน่นอน
It's bullshit! When are you going to get off your ass?เหลวไหลที่สุด เมื่อไหร่คุณจะเลิกขี้เกียจซะที
Nonsense. I am but 14.เหลวไหลนะ ฉันพึ่งจะอายุ 14 ขวบ
Bullshit I heard this a zillion times alreadyเหลวไหลน่า คำพูดนี้ผมฟังมาเป็นหมื่นครั้งแล้ว
That's bullshit, lady.เหลวไหลน่า คุณผู้หญิง
That is bullshit, and you know it.เหลวไหลน่า คุณรู้แก่ใจดี
Fuck it, man. I'm just getting started.เหลวไหลน่า ฉันยังไม่ทันทำอะไรเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหลวไหล
Back to top