ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

light-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *light-hearted*, -light-hearted-

light-hearted ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
light-hearted(ไลทฺ'ฮาร์'ทิด) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,ไม่มีอะไรเป็นห่วง., See also: light-heartedness n. ดูlight-hearted, Syn. lighthearted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was thinking we could have some light-hearted fun as a family.ผมคิดว่าเราน่าจะมา สนุกกันแบบเบาๆเหมือนครอบครัว
But doesn't this plan seem a little light-hearted, given the nature of the predicament?แต่แผนนี้มันไม่ดูน่าสนุกไปหน่อยหรอ สำหรับสถานการณ์ลำบากขนาดนี้
Now that I've taken off formal attire, I feel so much more light-hearted.ตอนนี้ข้าถอดชุดทางการออก ข้ารู้สึกกระปรี้กระเปร่า

light-hearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux

light-hearted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeschwert {adj} | unbeschwerter | am unbeschwertestenlight-hearted | more light-hearted | most light-hearted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า light-hearted
Back to top