ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เที่ยวไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เที่ยวไป*, -เที่ยวไป-

เที่ยวไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เที่ยวไป (v.) travel privately See also: visit unofficially Syn. ท่องเที่ยว, เดินทาง
เที่ยวไป (v.) wander See also: roam, ramble, rove Syn. ไป
English-Thai: HOPE Dictionary
doodle(ดู'เดิล) vt. ,vi. เขียนหรือวาดอย่างเปะปะ,เขียนหรือวาดขยุกขยิกอย่างใจเหม่อลอย,ท่องเที่ยวไปตามอารมณ์,
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
nomad(โน'แมด,นอม'แมด) n. ผู้ร่อนเร่,ผู้ท่อง เที่ยวไปมา. adj., See also: nomadic. nomadism n., Syn. gypsy
roam(โรม) vi. ท่องเที่ยว,ท่องเที่ยวไปเรื่อย,เดินเตร่ vt. ท่องเที่ยว,เดินเตร่ n. การท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวไปเรื่อย,การเดินเตร่, See also: roamer n., Syn. wander,rove,ramble
English-Thai: Nontri Dictionary
excursive(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,ซึ่งออกนอกลู่นอกทาง,นอกเรื่อง,นอกประเด็น
go(vi) ไป,เดิน,ล่องไป,เที่ยวไป,วิ่ง,แล่น,เคลื่อนไหว,ก้าวหน้า,เจริญ
itinerant(adj) ท่องเที่ยวไป,ธุดงค์,จาริก
meander(vi) คดเคี้ยว,วกวน,ท่องเที่ยวไป,เร่รอน
migrant(adj) ท่องเที่ยวไป,ซึ่งอพยพ,เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
migrate(vi) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ย้ายถิ่น,โยกย้าย,อยู่ไม่เป็นที่
migration(n) การท่องเที่ยวไป,การอพยพ,การย้ายที่อยู่,การย้ายถิ่น
migratory(adj) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ซึ่งย้ายถิ่น,ร่อนเร่,พเนจร
nomad(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
nomadic(adj) พเนจร,เร่ร่อนไป,ท่องเที่ยวไป
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
ranger(n) คนเฝ้าป่า,ตำรวจท้องถิ่น,ผู้ท่องเที่ยวไป
roam(vi) ท่องเที่ยว,เที่ยวไป,เดินเตร่
rove(vi) เร่ร่อน,ท่องเที่ยวไป,พเนจร
wayfaring(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,เกี่ยวกับการเดินทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cosmopolitan (adj.) ซึ่งท่องเที่ยวไปทั่วโลก See also: ซึ่งคุ้นเคยกับหลายประเทศหลายวัฒนธรรม
course (vi.) ท่องเที่ยวไป
errant (adj.) ที่ท่องเที่ยวไปทั่ว See also: ร่อนเร่, พเนจรไปทั่ว
grand tour (n.) การท่องเที่ยวไปยังเมืองใหญ่หรือสำคัญโดยเฉพาะในยุโรป
itinerancy (n.) การท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ
itinerant (adj.) ที่เดินทางหรือท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ Syn. wandering, nomadic, travelling Ops. settled
one-way (adj.) ที่เดินทางเที่ยวไปเที่ยวเดียว Syn. single Ops. return
peregrine (adj.) ซึ่งท่องเที่ยวไป See also: ซึ่งเดินทางไป, ซึ่งอพยพไป Syn. mobile, wandering
roam (vi.) ท่องเที่ยวไป See also: ตะลอน, ร่อนเร่ Syn. rove, wander
roam (vt.) ท่องเที่ยวไป See also: ตะลอน, ร่อนเร่ Syn. rove, wander
tour (n.) การท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ Syn. trip, voyage, travel
tour (vt.) ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ
tour (vi.) ท่องเที่ยวไปชมสถานที่ต่างๆ
travelling (adj.) ที่เดินทางหรือท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ Syn. wandering, nomadic Ops. settled
walk (vt.) ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า See also: เดินทางด้วยเท้า
wander from (phrv.) เดินเที่ยวไปจาก See also: เดินท่องเที่ยวจาก, เดินเตร็ดเตร่จาก Syn. stray from, wander off
wander off (phrv.) ท่องเที่ยวไปทั่ว See also: เตร็ดเตร่ไป
wanderer (n.) ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย Syn. nomad, ranger, rover
wend (vi.) ท่องเที่ยวไป See also: ไป Syn. go, journey, proceed
wend (vt.) ท่องเที่ยวไป See also: ไป Syn. go, journey, proceed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If my girlfriend goes around other guys, I'd go nutsถ้าแฟนของฉันเที่ยวไปป้วนเปี้ยนกับชายอื่นล่ะก็ ฉันก็คงจะคลั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All that flirting with her, oh.เที่ยวไปจีบหล่อนไว้ โอ้
Was marching around chopping out each other's organs.เที่ยวไปตัดอวัยวะคนอื่นน่ะ
Travel around for a bit, and find our themes.เที่ยวไปทั่วๆ และก็หาธีมของเรา
You don't just do around shooting people like that!เที่ยวไปยิงชาวบ้านเขาได้ยังไง!
To what you're doodling on a napkin.เที่ยวไปวาดขยุกขยิก ในผ้าเช็ดปาก
Been fighting with them people about driving and ain't even got a license.เที่ยวไปหาเรื่องอยากเป็นคนขับรถ แต่ดันไม่มีใบขับขี่
And one could wander Where he pleasesได้แต่ท่องเที่ยวไปในที่ที่เขาพอใจ
# Our family was traveling #ครอบครัวของเรานั้น ได้ท่องเที่ยวไป
You see, you don't just go around stealing another man's wife.คุณไม่ได้เที่ยวไป แย่งเมียชาวบ้านไปทั่ว
The warden of a Montana prison insists the unknown hero is a child molester who escaped from the institution in April.เค้าดูแลทุกคนที่ไม่มีทางไป ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งข้อสงสัย คนที่ทิ้งหลานๆไว้แล้วเที่ยวไปไหนต่อไหนนี่นะ
Ride with the moon in the dead of nightท่องเที่ยวไปกับดวงจันทร์ในคืนแห่งความตาย
You travel a lot?คุณท่องเที่ยวไปเรื่อยเหรอ
Why did you sneak around at night and finish other people's formulas... that only one or two people in the world could do and then lie about it?ทำไมเธอเที่ยวไปด้อมๆมองตอนกลางคืน ไปแก้สมการที่มีคนเพียงคนหรือ 2 คน ในโลกเท่านั้นที่ทำได้ แล้วยังจะปากแข็งอีก
Just don't tell anybody you ever saw me like this.อย่าเที่ยวไปบอกใครแล้วกัน ว่าเห็นฉันในสภาพนี้
It's the dream of any man to go traveling with a woman he lovesมันเป็นความฝันของชายทุกคน ที่จะท่องเที่ยวไปกับผู้หญิงที่รัก
I wished for that too, and we did go on a tripผมก็ฝันอย่างนั้นเหมือนกัน และเราก็ได้ท่องเที่ยวไปด้วยกัน
So don't go around beating up weaker kids,งั้นก็อย่าทำตัวเกเร เที่ยวไปรังแกคนที่อ่อนแอกว่า
Wandering for god!ท่องเที่ยวไปหาพระเจ้า !
It was on the news. You told half the school to set their TiVos.สงสัยว่า O.M.G., จะเที่ยวไปปล่อยข่าวให้ทุกคนทราบมั้งค่ะ
It's going to be the cornerstone of my campaign for class president.มันก็คงเป็นข่าวหลอกนะ เห็นเธอเที่ยวไปโม้ให้คนเขารู้เกือบครึ่งของโรงเรียน มันเป็นจุดเริ่มต้นในการรณรงค์
Haven't you been living a wanderer's life?คุณไม่ได้มีชีวิตเพื่อท่องเที่ยวไปวันๆ ?
We received an anonymous phone call that she might be hurt.และซิโมน... เธอกำลังท่องเที่ยวไป ทั่วยุโรปตลอดกาล
Then I hung around the bar and watched tv.แล้วฉันก็เที่ยวไปทั่วบาร์ และก็ดูทีวี
I don't know how things are in that third-rate novel of yours but where I come from one does not go around ravaging libraries!ฉันไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องราวของพวกแก ในหนังสือนิยายห่าเหวนั่นมันเป็นยังไง แต่คนแถวบ้านฉันเขาไม่เที่ยวไปทำลาย ห้องสมุดคนอื่นกันหรอก
Then we just spend the next... month travelling around the country, getting to know each other, visiting museums...แล้วเราก็เที่ยวไปทั่วประเทศทั้งเดือนเลย
Excuse me, you have a boyfriend or an ex-boyfriend with benefits but you still go around kissing total strangers?โทษนะ คุณมีแฟน หรือแฟนเก่าแบบได้ผลประโยชน์ แต่คุณยังเที่ยวไปจูบ คนแปลกหน้าได้เนี่ยนะ
Most consumer goods travel thousands of kilometers from the country of production to the country of consumption.สินค้าบริโภคส่วนใหญ่ ท่องเที่ยวไปหลายพันกิโลเมตร จากประเทศผู้ผลิต สู่ประเทศผู้บริโภค
You think your wife and daughter would feel good about you killing in their name?คุณคิดเหรอว่าเมียกับลูกของคุณจะรู้สึกดี กับการที่คุณเที่ยวไปอ้างชื่อพวกเค้าเพื่อฆ่าคน
Who could go on a spree and take out anyone she sees as a target.ที่สามารถเที่ยวไปทั่วและกำจัดทุกคนที่เธอเห็นเป็นเป้าหมาย
She's all over the place. I've checked to see that she's returning from Hong Kong.เค้าชอบท่องเที่ยวไปทั่ว แต่ล่าสุดที่เช็คดู เห็นบอกว่าอยู่ฮ่องกงแล้ว
Well, are you not going around saying that my husband hit on you?งั้นเธอจะบอกว่าเธอไม่ได้เที่ยวไปพูดกับใครต่อใครว่าสามีฉันไปเป็นชู้กับเธอ
Can I have your attention? The redeye to New York is about to board.ทุกท่านโปรดฟัง เรดอายเที่ยวไปนิวยอร์คพร้อมเดินทางแล้ว
But then she went around telling everybody it didn't count, so...แต่แล้ว เธอก็เที่ยวไปบอก ใครๆว่า มันไม่นับ ก็เลย...
Anna was everywhere in the city but she always seemed to be hiding something.แอนนาเที่ยวไปทั่ว ..ทุกที่ในเมือง ..แต่ดูเหมือนจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้
You can'tjust go around duct taping everyone.คุณไม่มีสิทธิ์เที่ยวไป มัดเทปใครต่อใครนะ
I travel in order to collect trinkets for my store.ผมท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ เพื่อแสวงหา ของสะสมสิ่งที่มีค่าเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้กับร้านของผม
I don't feel comfortable honoring a murderer.ผมไม่รู้สึกสบายใจไป เที่ยวไปให้เกียรติฆาตกร
I am talking about you and me traveling the world.ผมกำลังหมายถึงแค่เราสองคน ท่องเที่ยวไปรอบโลก คุณจะว่ายังไง
He dropped out of school and travelled the world before becoming a teacher.เขาเลยต้อง ออกจากโรงเรียนแล้วก็ท่องเที่ยวไปทั่วโลกก่อนจะกลายมาเป็นครู
But I won't have you lying to so many people.แต่ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเที่ยวไปโกหกคนมากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เที่ยวไป
Back to top