ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาหาร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาหาร*, -อาหาร-

อาหาร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาหาร (n.) food Ops. ของกิน, ภักษาหาร, อาหารการกิน
อาหารกระป๋อง (n.) canned food
อาหารกระป๋อง (n.) canned food See also: tinned food
อาหารกลางวัน (n.) luncheon See also: lunch Syn. ข้าวกลางวัน, มื้อกลางวัน, อาหารเที่ยง
อาหารการกิน (n.) food See also: nutrition, diet, nutriment, nourishment Syn. อาหาร, ของกิน
อาหารคาว (n.) meat dish See also: meat diet Ops. อาหารหวาน, ของหวาน
อาหารค่ำ (n.) dinner See also: evening meal Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น Ops. อาหารเช้า, ข้าวเช้า
อาหารจานด่วน (n.) fast food
อาหารจานด่วน (n.) fast food
อาหารจานหลัก (n.) main courses
อาหารจีน (n.) Chinese food
อาหารฉายรังสี (n.) irradiated food
อาหารทะเล (n.) seafood
อาหารประจำ (n.) regular meal
อาหารประจำวัน (n.) daily food
อาหารปาก (n.) target for gossip
อาหารมื้อเย็น (n.) dinner See also: supper, evening meal Syn. อาหารเย็น
อาหารรองรัง (n.) provisions Syn. เสบียง, ของกิน, เสบียงอาหาร
อาหารว่าง (n.) snack See also: refreshment Syn. ของว่าง, เครื่องว่าง
อาหารสด (n.) fresh food
อาหารสะดวกซื้อ (n.) convenience food
อาหารสะดวกซื้อ (n.) convenience food
อาหารสัตว์ (n.) feed See also: animal feed, fodder
อาหารสัตว์ (n.) feed See also: animal feed, fodder
อาหารสำเร็จ (n.) prepared food See also: ready-to-eat food
อาหารสำเร็จรูป (n.) delicatessen See also: instant food
อาหารหนัก (n.) heavy meal See also: heavy food
อาหารหวาน (n.) dessert See also: sweet Ops. อาหารคาว
อาหารเช้า (n.) breakfast See also: morning meal Syn. ข้าวเช้า Ops. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น
อาหารเที่ยง (n.) luncheon See also: lunch Syn. ข้าวกลางวัน, มื้อกลางวัน
อาหารเย็น (n.) dinner Syn. อาหารค่ำ, มื้อเย็น, ข้าวเย็น
อาหารเสริม (n.) supplementary food
อาหารแห้ง (n.) dried food
English-Thai: HOPE Dictionary
gastric distressอาหารไม่ย่อย
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
aardwolf(อาร์ด' วูลฟ) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งในอาฟริกาคล้ายหมา แต่กินแมลงเป็นอาหาร (hyenalike African mammal)
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abstemious(แอบสที' เมียส) adj. ตามอัตภาพ, พอประมาณ (อาหารการกิน), Syn. moderate)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
achlorhydria(แอคคลอไฮ' เดรีย) n. ภาวะการไร้กรดเกลือในน้ำย่อยกระเพาะอาหาร
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
alec(แอล' ลิค) n. ปลา herring, เครื่องปรุงอาหารที่ผสมปลา herring
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary canalทางเดินอาหาร
ambrosia(แอมโบร' เซีย) n. อาหาร เครื่องดื่ม หรือเครื่องหอมของเทพยดา,สิ่งที่มีรสอร่อยหรือมีกลิ่นน่าดม. -ambrosial, ambrosian adj., Syn. delicious food)
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
amyloid(แอม' มิลอยด์) n. ผลิตผลชนิดหนึ่งจากปฏิกริยาของกรดกำมะถันกับเซลลูโลส, อาหารที่ประกอบด้วยแป้งเป็นส่วนใหญ่. -adj. ซึ่งคล้ายแป้ง
anorexia(แอนนะเรค' เซีย) n. ภาวะไร้ความอยากอาหารหรือไม่สามารถรับประทานอาหารได้ -anorectic adj. (lack of appetite)
antacid(แอนแทส' ซิด) n. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร. -adj. ซึ่งลดกรดในกระเพาะอาหาร
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
aperitif(เอเพอริทีฟ') n. การดื่มเหล็กเล็กน้อยเพื่อเจริญอาหาร (small drink of alcoholic liquor)
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
appetiser(แอพ'พีไทเซอะ) n. สิ่งที่เจริญอาหาร,ยาเจริญอาหาร
appetising(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
appetite(แอพ'พิไททฺ) n. ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม,ความต้องการของร่างกาย,ความปรารถนา,ความชอบ, Syn. desire,craving, relish, liking ###A. aversion, distaste)
appetizer(แอพ'พีไทเซอะ) n. สิ่งที่เจริญอาหาร,ยาเจริญอาหาร
appetizing(แอพ'พีไท'ซง) adj. เจริญอาหาร,กระตุ้นความต้องการ,มีเสน่ห์
arabinose(อะแร'บิโนส) n. คาร์โบไอเดรทที่ใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อโรค. -arabinosic adj.
arehenteron(อาร์คเอน'เทอรอน) n. โพรงย่อยอาหารเริ่มแรกของตัวอ่อน. -archenteronic adj. (primitive enteron)
asparagine(อัสพา'ราจีน) n. กรดอะมิโนแอซิด ชนิดหนึ่งจากพืชใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อ
assimilate(อะซิม'มิเลท) vt.,vi. นำเข้าดูดซึม,เปลี่ยนอาหารให้เป็นสารที่ดูดซึมได้,เอาอย่าง,ย่อย,ทำให้เหมือน,ทำให้คล้ายกัน,กลายเป็นเหมือน -assimilator n. -assimilation n., Syn. incorporate, integrate,-A. reject)
automat(ออ'โทแมท) n. ห้องอาหารหรือตู้อา-หารที่ช่วยตัวเองไม่มีพนักงานรับใช้ แต่ใช้หยอดเหรียญเอา,เครื่องอัตโนมัต', Syn. restaurant)
autophyte(ออ'โทไฟท) n. พืชที่สร้างอาหารของมันเอง. -autophyitc adj.
autotroph(ออ'โททรอฟ) n. สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอนินทรีย์สารเป็นอาหาร. -autotrophic adj. -autotrophy n. (Cf. heterotroph)
bait(เบท) {baited,baiting,baits} n. เหยื่อ,สิ่งล่อใจ vi. พัก vt. ล่อเหยื่อ,ใส่เหยื่อ,หลอกล่อ,รังแก,ข่มเหง,ให้อาหาร,กินเหยื่อ, Syn. lure ###A. calm -Conf. bate
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
banquet(แบง'เควท) n. การรับประทานอาหารอย่างฟุ่มเฟือย,งานเลี้ยง vt. จัดงานเลี้ยงต้อนรับ,ไปรับประทานอาหารในงานเลี้ยง, See also: banqueter n. ดูbanquet, Syn. lavish meal -Conf. banquet
bed and boardn. ที่พักและอาหาร,พันธะการสมรส
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
English-Thai: Nontri Dictionary
aliment(n) อาหาร
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
ambrosia(n) อาหารทิพย์,กระยาทิพย์
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
automat(n) เครื่องขายอาหารอัตโนมัติ
banquet(n) การเลี้ยงอาหาร,งานเลี้ยง
bistro(n) ร้านเหล้าเล็กๆ,ร้านอาหารเล็กๆ
bit(n) ของเล็กน้อย,เหรียญเล็กๆ,ชิ้นอาหาร,เศษ,การกัด
bite(n) การกัด,ความคม,ส่วนที่กัดออก,ชิ้นอาหาร
board(n) กระดาน,กระดาษแข็ง,ที่พัก,อาหาร,สภา,คณะกรรมการ,ผู้บริหาร
boarding(adj) ให้เช่าที่พักพร้อมจัดอาหารให้ด้วย
bread(n) ขนมปัง,ขนมปังปอนด์,อาหาร
breakfast(n) อาหารเช้า
cafe(n) โรงขายอาหาร,ร้านเครื่องดื่ม,ร้านกาแฟ,คาเฟ่
cafeteria(n) ร้านขายอาหาร,โรงอาหารบริการตนเอง
canteen(n) กระติกน้ำ,ร้านอาหาร
carnivorous(adj) ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
cater(vt) หาอาหารให้,ให้ความบันเทิง
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
course(n) เส้นทางเดินเรือ,ทางเดิน,หลักสูตร,กระบวนวิชา,อาหารมื้อหนึ่ง
craw(n) อาหารสัตว์,กระเพาะอาหารสัตว์
cud(n) อาหารที่สัตว์คายออกมาเคี้ยวอีก
cuisine(n) ครัว,ห้องครัว,การปรุงอาหาร,การทำอาหาร,การทำกับข้าว,การครัว
culinary(adj) เกี่ยวกับการปรุงอาหาร,เกี่ยวกับการทำอาหาร,เกี่ยวกับการครัว
cupboard(n) ตู้,ตู้กับข้าว,ตู้อาหาร,ตู้เสื้อผ้า
diet(n) อาหาร,อาหารพิเศษ,โภชนาการ,สภานิติบัญญัติ
dietary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
dietetic(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับการควบคุมอาหาร
digestion(n) การย่อยอาหาร,การไตร่ตรอง,การเก็บข้อความสำคัญ
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
dinner(n) อาหารเย็น,อาหารมื้อค่ำ
dish(n) จาน,อาหาร
dyspepsia(n) โรคธาตุพิการ,อาการอาหารไม่ย่อย
dyspeptic(adj) เป็นโรคธาตุพิการ,เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adequate diet; diet, balancedอาหารสมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impaction, foodอาหารอัดติดซอกฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
sit(o)-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation๑. การให้อาหาร๒. การรับอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anorexiaภาวะเบื่ออาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inappetenceความไม่อยากอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
appetiteความอยากอาหาร, ความอยาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autotroph; autophyte; holophyteพืชสร้างอาหารเองได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
breakfast pieceภาพอาหารเช้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deficiency diseaseโรคขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietary deficiencyการขาดอาหาร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dietetic treatmentการรักษาโดยกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dieteticsวิชากำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietician; dietitianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dietitian; dieticianนักกำหนดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestion๑. การย่อยอาหาร๒. การย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive๑. -ย่อย(อาหาร)๒. ยาย่อย (อาหาร) [มีความหมายเหมือนกับ digestant] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dyspepsiaธาตุพิการ, อาหารไม่ย่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
famine dropsy; dropsy, nutritional; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fast๑. ติดทน, ติดแน่น๒. ดื้อ (ยา)๓. การอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food allergyภูมิแพ้อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food poisoning; sitotoxismภาวะอาหารเป็นพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gavageการให้อาหารทางหลอดสวนกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gut; enteron๑. ลำไส้, ไส้ [มีความหมายเหมือนกับ bowel; intestine]๒. ทางเดินอาหาร [มีความหมายเหมือนกับ canal, alimentary; tract, alimentary; tract, digestive] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inanition๑. ความผอมโซเหตุอดนาน๒. ภาวะขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indigestionการย่อย(อาหาร)ไม่ดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ingredient, foodส่วนประกอบอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intemperanceการเสพเกินควร (สุรา, อาหาร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
macronutrient; macroelementสารอาหารหลัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
malnourished-ขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrientสารอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional dropsy; dropsy, famine; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oedema, alimentary; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oesophagusหลอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
overfeedingการให้อาหารเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
picaอาการกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postprandial painอาการปวดหลังอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blenderized Feeding Formulaอาหารสูตรผสม [การแพทย์]
Bone Mealอาหารกระดูก [การแพทย์]
Brothอาหารเหลว,น้ำยาเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Chymeอาหารที่ย่อยแล้ว [การแพทย์]
Convenience foodsอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dairy and Meat Rich Dietอาหารปกติที่มีเนื้อสัตว์และนมเป็นอาหารหลัก [การแพทย์]
Dietaryอาหาร [การแพทย์]
Dieteticsอาหาร,วิชากำหนด,วิชากำหนดอาหาร,การกำหนดอาหาร,ภักษาศาสตร์ [การแพทย์]
Enriched foods ; Foods, Fortifiedอาหารเสริมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Foodอาหาร [TU Subject Heading]
Food poisoningอาหารเป็นพิษ [TU Subject Heading]
Foodstuffอาหาร [การแพทย์]
Fried foodอาหารทอด [TU Subject Heading]
Genetically modified foodsอาหารตัดแต่งพันธุ์ [TU Subject Heading]
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]
Kosher foodอาหารโคเชอร์ [TU Subject Heading]
Luncheonsอาหารกลางวัน [TU Subject Heading]
Mealอาหารผสม [การแพทย์]
Noodlesอาหารเส้น [TU Subject Heading]
Perishable foodอาหารสดเสียง่าย [เศรษฐศาสตร์]
Pickled foodsอาหารดอง [TU Subject Heading]
Seafoodอาหารทะเล [TU Subject Heading]
Stuffed foods (Cookery)อาหารยัดไส้ (การปรุงอาหาร) [TU Subject Heading]
Vegetarian convenience foodsอาหารมังสวิรัติสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
AC (Before Meals)ก่อนอาหาร [การแพทย์]
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Achalasiaหลอดอาหารเกร็งตัว, อคาเลเซีย [การแพทย์]
Achlorhydriaกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Agarวุ้นทะเล, แผ่นวุ้น, วุ้น, วุ้นผสมอาหาร [การแพทย์]
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Canalทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Alimentationขบวนการได้รับอาหาร [การแพทย์]
Anorexiaเบื่ออาหาร, การเบื่ออาหาร, คนที่เบื่ออาหาร, กินอาหารไม่ลง [การแพทย์]
Antacidsยาลดกรด, ยาลดกรดกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
appendageรยางค์, อวัยวะที่ยื่นออกมาจากร่างกายของสัตว์  ช่วยในการเคลื่อนที่และจับอาหาร เช่น แขน ขา ปีก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
Appetizersสิ่งกระตุ้นความอยากอาหาร [การแพทย์]
autotrophic bacteriaแบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง, แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์ทางเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deprived (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed, stripped
dispossed (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. stripped
stripped (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed
aliment (n.) อาหาร Syn. food
board (n.) อาหาร Syn. meal
comestible (n.) อาหาร Syn. food
comestibles (n.) อาหาร See also: เสบียง Syn. eats
cusine (n.) อาหาร See also: โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารการกิน, ของกิน Syn. nourishment, nutrition
diet (n.) อาหาร See also: สิ่งที่กินได้ Syn. fare, intake, nutrition
dish (n.) อาหาร Syn. food, fare, recipe
eatable (n.) อาหาร See also: ของกิน Syn. food, victual
eating (n.) อาหาร See also: การรับประทานอาหาร, การกิน Syn. food
edible (n.) อาหาร See also: ของกิน, ของรับประทานได้ Syn. eatable, foodstuff, victual
fare (n.) อาหาร Syn. meals, menu
feed (n.) อาหาร See also: อาหารสัตว์ Syn. fodder, forage, pasture, mash
feeder (n.) อาหาร See also: ปริมาณอาหารที่ให้
food (n.) อาหาร See also: โภชนาการ, สิ่งบริโภค, อาหารการกิน, ของกิน Syn. nourishment, nutrition, cusine
grub (n.) อาหาร See also: เสบียง Syn. comestibles, eats
grub (sl.) อาหาร
meal (n.) อาหาร Syn. feast, refreshment
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What's your favorite dish?อาหารจานไหนที่คุณชอบ
The junk food I tend to eat is potato chipsอาหารขยะที่ฉันชอบทานก็คือ พวกแผ่นมันฝรั่งทอด
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
Where do you have your lunch?คุณไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
So I'll see you at lunchtimeงั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
It's a recipe I haven't tried beforeมันเป็นตำรับอาหารที่ฉันไม่เคยลองมาก่อน
I take him for a walk and feed himฉันพามันไปเดินและให้อาหารมัน
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I try really hard not to eat junk foodฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (อาหารขยะ)
I enjoy junk food but I try not to eat too much of itฉันชอบอาหารขยะแต่ฉันก็พยายามที่จะไม่ทานมันมากเกินไป
I heard that the food there is really tastyฉันได้ยินว่าอาหารที่นั่นมีรสชาติดีจริงๆ
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
When did you eat lunch today?คุณทานอาหารเที่ยงเมื่อใด?
Where did you have your lunch?คุณทานอาหารเที่ยงที่ไหนหรือ?
I'm getting ready for dinnerฉันกำลังพร้อมแล้วสำหรับอาหารค่ำ
May I have you order, sir?คุณจะสั่ง(อาหาร)แล้วหรือยังครับ?
We eat Thai food all the timeพวกเราทานอาหารไทยตลอดเวลา
She gave them a bit of foodเธอให้อาหารเล็กน้อยแก่พวกเขา
I would like to have fish for dinnerฉันอยากจะทานปลาเป็นอาหารเย็น
Will you come and join us for dinner on Sunday?คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันอาทิตย์ไหม?
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
We're hungry so we need some foodพวกเราหิวกัน ดังนั้นพวกเราต้องการอาหารบางอย่าง
I'm going to give up fast foodฉันจะเลิกทานอาหารจานด่วน
I'm trying to give up fast foodฉันจะพยายามเลิกทานอาหารจานด่วน
I can't afford better foodฉันไม่สามารถซื้ออาหารดีๆ ทานได้
I don't know how to cookฉันทำอาหารไม่เป็น
Probably just food poisoningอาจเป็นเพียงแค่อาหารเป็นพิษ
Would you be able to join me for dinner next Saturday?คุณจะมาทานอาหารค่ำกับฉันเสาร์หน้าได้ไหม?
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
I asked him to let me cookฉันขอร้องเขาขอให้ฉันเป็นปรุงอาหาร
You want me to make you breakfast?คุณอยากให้ฉันทำอาหารเช้าให้ทานหรือ?
You're joking, you like my cooking?คุณล้อเล่นน่า คุณชอบอาหารที่ฉันทำหรือ?
I'd like to invite you to lunchฉันอยากจะเชิญคุณมาทานอาหารเที่ยงด้วย เราจะได้พูดคุยเรื่องนี้กัน
Can I have my food, please?ขอฉันทานอาหารหน่อยได้ไหม?
Could we rain check until lunch?เราเลื่อนออกไปจนถึงเวลาอาหารเที่ยงได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then Matthew delivers the food to your door.และ แมทธิว แล้ว ส่ง อาหาร ไป ที่ประตู ของคุณ
Oh, she just graduated, and she wants to be something in cooking or food or I don't know.เธอพึงเรียนจบจ้ะ แล้วก็อยากทำงานด้าน ทำกับข้าว อาหาร ไม่รู้สิ
Everything on the show is for sale, down to the very homes they live in.- ใช่ ทุกอย่างในโชว์มีขาย เสื้อผ้า อาหาร บ้านที่เขาอยู่
Tribesman. Nasty. They steal cattle, food, children.พวกชนเผ่า เลวมาก มาขโมยแพะ อาหาร เด็กๆ
Spread out. Look for anything of use. Gas, food, ammo.กระจายกำลัง แล้วดูว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้าง แก๊ส อาหาร กระสุน หรือ สว่าน คงรู้นะ
There are clouds due east, which could mean a body of water, vegetation... so, food and shelter.มีเมฆฝนทางทิศตะวันออก นั่นหมายถึง น่าจะมีน้ำ ต้นไม้ อาหาร แล้วก็ที่พัก
Party boat food alcohol.เรือปาร์ตี้ อาหาร เหล้า
Yeah. We're completely self-sufficient-- electricity, food, water.ใช่ เราพึ่งพาตัวเองทั้งหมด ไฟฟ้า อาหาร น้ำ
Maybe you could prep that, you know, food, booze.บางที่เธอต้องจัดเตรียมของเอาไว้ล่วงหน้า เธอคงรู้นะ อาหาร เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
Well, for a man living alone...เอ่อ เมื่อผู้ชายอาศัยตัวคนเดียว... อาหาร ใช่แล้ว อาหารยังไงล่ะ
Barry! Could you feed Annabelle?Barry อาหาร แมว Annabelle?
Anything we might need. Snacks, food, Fruit Roll-Ups.ทุกอย่างที่เราอาจต้องการ ของคบเคี้ยว อาหาร ขนมไส้ผลไม้
London, and Chicago due to the shortages of such basic commodities as fuel, food and drinking water.ลอนดอน และชิคาโก้ เนื่องจากขาดแคลนปัจจัย ในการปะทังชีพ อาทิ เชื้อเพลิง อาหาร และน้ำดื่มสะอาด หลายฝ่ายชี้ประเด็นไปที่
Clothes, food, stuff.เสื้อผ้า อาหาร สิ่งของต่างๆ
Cost of living, food, clothing, utilities, say two grand a month, and that should put a dent in it, anyway.ค่าครองชีพ อาหาร เสื้อผ้า สาธารณูปโภค 000 ดอลลาร์ต่อเดือน
Yeah, protein bars,ช่าย , แท่ง อาหาร โปรตีน
So it's a race between food, water, and life support.ดังนั่นมันเป็นการแข่งขัน ระหว่าง อาหาร น้ำ เครื่องช่วยชีวิต
Inside the shopping mall you can find music, movies, furniture, food, cars, real estate, souvenirs and more from all over the globe, just like in the real world.ในห้างสรรพสินค้าที่นี่ คุณสามารถหาดนตรี ภาพยนตร์ เฟอร์นิเจอร์ อาหาร รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ของที่ระลึก ได้จากทั่วโลก เหมือนกับโลกแห่งความจริงค่ะ
I support many different organitions that provide food, housing and medical re for peoplen need.ฉันสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อาหาร บ้านพัก และยา สำหรับคนที่ขาดแคลน
Girls who once pretended to be "Sarah" from Portland.เสพยา อาหาร ethnic ... . ผู้หญิงคนที่ไม่แสร้งว่าเป็น ซาร่า จาก พอร์ตแลนด์
Diana, load all the non-perishable food, any water you can into the truck.ไดอาน่า ขนเสบียง อาหาร น้ำทุกอย่าง เท่าที่ทำได้
Scavenge what you can, food supplies, weapons.เอาไปเท่าที่ทำได้ อาหาร อาวุธ
Here's some food for the journey.นี่ อาหาร สำหรับการเดินทาง
There is no infection. We offer safety and security...food and shelter.ไม่มีการระบาดที่นี่ ให้ความคุ้มครอง อาหาร ที่หลบภัย
They offered food and shelter, safety and security ...พวกเขาเสนอ อาหาร และที่หลบภัย ความคุ้มครองและความปลอดภัย...
Hotel, food, incidentals... $300.โรงแรม อาหาร เงินสำรอง 300เหรียญ
To me, one meal is more important than 100 million.สำหรับฉัน, อาหาร 1 มื้อ สำคัญกว่าเงิน 100 ล้านวอน
How much fuel, how much food, how much ammo.น้ำมันเอย อาหาร ไหนจะกระสุนปืน เรามีเหลืออีกเท่าไร
They'll need land, food, infrastructure.พวกเขาจะต้องการที่ดิน อาหาร โครงสร้างพื้นฐาน
Louis, I've already lost on the food, the flowers, and the font.หลุยส์คะ ฉันแพ้เรื่อง อาหาร ดอกไม้ และการ์ดเชิญไปแล้วนะ
We've tried to feed them, keep them warm, but nothing seems to make any difference.เราพยายามดูแล ป้อนน้ำ อาหาร และทำให้พวกเขาอบอุ่น แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
Fun, food, and drinks.สนุกสนาน , อาหาร และ เครื่องดืม
You do, of course, mean to say the food will be tasting better.งั้นคุณ กำลังจะบอกว่า อาหาร จะมีรสชาดที่ดีขึ้น
Now, the men had trucks, the trucks had weapons, food, medicines, things we need.พวกเค้ามีรถบรรทุก รถนั่นมีอาวุธ อาหาร ยา หลายๆสิ่งที่พวกเราต้องการ
Your shelter, your food, your water, and it all sends you deeper into the abyss of slavery...ค่ายพัก อาหาร น้ำดื่ม และทั้งหมดจะส่งให้คุณลึก ลงในก้นบึ้งของความเป็นทาส
They will give you clothes and food and a safe place to stay.พวกเขาจะให้ เสื้อผ้า และ อาหาร กับ คุณ และให้ที่พักที่ปลอดภภัย
No, but you can. Food. Argh!ไม่ แต่นายทำได้ อาหาร อ๊ากกกก!
And we can't get weapons and horses and food without gold.จะมีอาวุธ ม้า อาหาร ก็ต้องมีเงิน
The guests, the food, the tournaments.ทั้งแขกเหรื่อ อาหาร งานประลอง
This is food, a real bed, clothes, and my personal favorite... not getting speared by Grounders.นี่ อาหาร เตียงจริงๆ และก็เสื้อผ้า และสิ่งที่ฉันโปรปรานมากที่สุด ไม่ต้องคอยระวังพวกกราวเดอร์

อาหาร ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu
食器[しょっき, shokki] Thai: ภาชนะที่ใช้ในการรับประทานอาหาร English: tableware

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาหาร
Back to top