ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลบ*, -หลบ-

หลบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบ (v.) give way See also: get out of the way, make way Syn. เลี่ยงทาง
หลบ (v.) flee See also: sneak away, slip, evade, elude Syn. หลบหนี, หนี, ดอดหนี, แอบหนี
หลบ (v.) flee See also: hide, escape, slip away Syn. หลีกหนี, ซ่อนตัว, ซ่อน
หลบ (v.) hide See also: evade, dodge
หลบ (v.) avoid See also: escape Syn. หลีกเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลีก, หลีกหนี
หลบ (v.) avoid See also: shun Syn. หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง
หลบ (v.) evade See also: dodge, duck Syn. หลบหน้า, หลบซ่อน, หายหัว
หลบ (v.) avoid See also: evade Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบหลีก
หลบ (v.) dodge See also: swerve Syn. เอี้ยว, หลีก
หลบ (v.) hide See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid Syn. ซ่อน, แอบ
หลบ (v.) completely conceal See also: completely cover, completely hide Syn. ซ่อน, แอบ, เม้ม Ops. แสดง
หลบ (v.) completely conceal See also: completely cover, completely hide Syn. ซ่อน, แอบ, เม้ม Ops. แสดง
หลบ (v.) keep away from working or duties See also: desert one´s post, take French leave Syn. หนี, เลี่ยง
หลบ (v.) hide See also: conceal, keep secretly Syn. ปกปิด, แอบซ่อน, ซุกซ่อน, แอบ, อำพราง, ปิดบัง, หลบซ่อน
หลบ (v.) avoid See also: keep from paying Syn. เลี่ยง, หลีกเลี่ยง
หลบ (v.) disappear See also: be out of sight, be unseen Syn. หลบหัว, หายหน้า
หลบ (v.) shirk Syn. หลบเลี่ยง, หลบฉาก, หลีกเลี่ยง Ops. เข้าร่วม
หลบ (v.) hide See also: conceal, secrete Syn. ซ่อน, แอบ, ซ่อนเร้น Ops. เปิดเผย
หลบฉาก (v.) evade See also: avoid, keep away from Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก
หลบซ่อน (v.) hide See also: conceal, secrete Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, ซ่อนเร้น Ops. เปิดเผย
หลบตา (v.) avoid someone´s eyes See also: avoid being noticed, elude observation Syn. หลบสายตา, ไม่กล้าสบตา, ไม่สู้สายตา Ops. สบตา, สู้หน้า
หลบภัย (v.) take refuge See also: seek refuse, seek asylum Syn. ลี้ภัย
หลบมุม (v.) shirk Syn. หลบ, หลบเลี่ยง, หลบฉาก, หลีกเลี่ยง Ops. เข้าร่วม
หลบลง (v.) droop See also: hang down Syn. หุบลง Ops. ตั้ง, บาน
หลบลง (v.) be red-face See also: be hot-headed Syn. หุบลง Ops. ตั้ง, บาน
หลบลี้ (v.) escape See also: run away from Syn. หนี, หลีกลี้
หลบลี้หนีหน้า (v.) make oneself scarce See also: avoid, keep away from, slink, take to one´s heels, make one´s gateway, show a clean pair of heels Syn. หลบหน้า, หนีหน้า Ops. เผชิญหน้า
หลบลี้หนีหาย (v.) flee See also: escape, evade, slip away, elude Syn. หลบหนี, หนี
หลบสายตา (v.) avoid someone´s eyes See also: avoid being noticed, elude observation Syn. หลบตา, ไม่กล้าสู้สายตา Ops. สบสายตา, สบตา
หลบหน้า (v.) avoid meeting someone See also: evade a meeting with someone Syn. หนีหน้า, หลีกหนี Ops. เผชิญหน้า
หลบหนี (v.) flee See also: run away, slip away Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี
หลบหลังคา (v.) to place a find covering over the ridge of a roof
หลบหลีก (v.) avoid See also: shun Syn. หลบ, หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง
หลบหัว (v.) evade See also: dodge, duck Syn. หลบหน้า, หลบ, หลบซ่อน, หายหัว
หลบเร้น (v.) hide See also: conceal, secrete, stash Syn. แฝง Ops. แสดงตน
หลบเลี่ยง (v.) avoid See also: keep from paying Syn. หลบ, เลี่ยง, หลีกเลี่ยง
English-Thai: HOPE Dictionary
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หีบ
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก,ตกตลึง,หลบอยู่ในป่าละเมาะ
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
close shaven. การโกนหนวดโกนเคราอย่างหมดจด,การหลบหนีได้อย่างหวุดหวิด
confluence(คอน'ฟลูเอินซฺ) n. การไหลบรรจบกันของแม่น้ำหลายสาย,ที่บรรจบกันของสายแม่น้ำ,แม่น้ำที่เกิดจากการบรรจบกันดังกล่าว,การชุมนุม,กลุ่มคน,กลุ่มชุมชน., Syn. conflux,juncture,gathering
covert(คัฟ'เวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน,ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ ,แอบแฝง,ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม,ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,การปิดบัง,การปลอมตัว,พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า, See also: covertness n. ดูcovert, Syn. clandestine,hid
darkle(ดาร์ค'เคิล) vi. มืด,กลายเป็นมืด,หลบเข้าซ่อนในที่มืด
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง,ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
ensconce(เอนสฺคอนซฺ') vt. ปกคลุม,ซ่อน,หลบซ่อน
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
eschew(เอสชิว') vt. หลบหนี, ละเว้น., See also: eschewal n. ดูeschew eschewer n. ดูeschew
evade(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,
evitable(เอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลบเลี่ยงได้
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
fainaigue(ฟะเนก') vi. หลบหนีงานหรือความรับผิดชอบ,หลบหนี,โกง. vt. โกง,หลอก,ลวง -fainaiguer n.
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
flee(ฟลี) {fled,fled,fleeing,flees} vi. หนี,หลบหนี,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,บิน. vt. หลบหนีจาก, Syn. vanish
fleer(เฟลียร์) vi.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,ดูถูก,เหยียดหยาม n. การพูดเยาะเย้ย,การแสดงสีหน้าที่ดูถูก,การดูถูกข่มเหงผู้หลบหนี,ผู้หนี, See also: fleeringly adv., Syn. mock
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
flow(โฟล) vi. ไหล,ไหลเวียน,ออกจาก,หลั่ง,มีประจำเดือน,ดำเนินไปอย่างราบรื่นและติดต่อกัน,เต็มไปด้วย,ขึ้น,ปลิว,ปลิวสะบัด,โบกสะบัด vt. ทำให้ไหล,ท่วม,ไหลบ่า. n. การไหล,การไหลเวียน,สิ่งที่ไหล,กระแสน้ำ,การไหลบ่า,การหลั่ง,การมีประจำเดือน,การเคลื่อนตัวของพลังงาน,ลูกศรช
fugitive(ฟิว'จิทิฟว) n. ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบหนี. adj. หลบหนี,ลี้ภัย,ชั่วคราว,เปลี่ยนแปลง,ร่อนเร่,ไม่ถาวร., See also: fugitively adv. fugitiveness n., Syn. fleetiing,runaway
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่า
afflux(n) การไหลบ่า,การหลั่งไหล
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
eschew(vt) หลีกเลี่ยง,ละเว้น,หลบหนี,อดกลั้น,กล้ำกลืน
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
flee(vi) จากไป,หนีไป,บินหนี,รีบไป,หลบหนี
fugitive(adj) หลบหนี,ลี้ภัย,หนี,ร่อนเร่,ไม่ถาวร,ชั่วคราว
gush(n) การไหลพุ่ง,การไหลหลาก,การไหลบ่า
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
hole(n) รู,ช่อง,โพรง,หลุม,ร่อง,ที่หลบซ่อน
influx(n) การไหลบ่า,การทะลักเข้า
inundate(vt) ท่วม,ไหลบ่า
inundation(n) น้ำท่วม,อุทกภัย,การไหลบ่า
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
nest(n) รังนก,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ซ่องโจร
obviate(vt) หลบเลี่ยง,ปัดเป่า,ลบล้าง,ขจัด
onrush(n) การไหลบ่า,การทะลัก,การโถม,การกรู
overflow(n) การท่วม,การนอง,การไหลบ่า,การเอ่อล้น
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก
parry(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
refugee(n) ผู้หนีภัยสงคราม,ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย
shadow(n) ผี,เงา,ร่มเงา,ที่หลบภัย,ความมืด,ข้อคิดเห็น,ภาพสะท้อน
shelter(n) ที่กำบัง,ที่ซ่อน,ที่หลบภัย,ที่พัก
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flee from justiceหลบซ่อนเพื่อให้พ้นจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscond๑. หลบหนี๒. หลบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
escape๑. การหลบหนี๒. ความผิดฐานปล่อยให้ผู้ถูกคุมขังหลบหนี (ก. อังกฤษ)๓. การรอดพ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evacuateอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evacueeผู้อพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
flightการหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligent escapeการหลบหนีไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bona waviata (L.)ทรัพย์ที่ผู้ร้ายโยนทิ้งขณะหลบหนี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air raid sheltersที่หลบภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
Crypticถูกปิดบังหลบซ่อน [การแพทย์]
Demersal พวกคืบคลาน สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dodge (vi.) หลบ See also: เลี่ยง Syn. avoid, sidestop Ops. confront, face
duck down (phrv.) หลบ See also: ก้มต่ำอย่างเร็ว
duck into (phrv.) หลบ See also: ซ่อนอย่างเร็ว
fudge (vt.) หลบ See also: หลีก, เลี่ยง, หนี
lurk (vi.) หลบ See also: ซ่อน, เดินลับๆล่อๆ Syn. hide
sidestop (vi.) หลบ See also: เลี่ยง Syn. avoid Ops. confront, face
skulk (vi.) หลบ See also: หลบมุม, หลบเลี่ยง, แอบ, ซ่อน Syn. prowl, slink
protect against (phrv.) หลบจาก See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก
shelter from (phrv.) หลบจาก See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก Syn. protect against
do a runner (sl.) หลบฉากออกไป Syn. runner
runner (sl.) หลบฉากออกไป Syn. do a runner
have it away on his toes (sl.) หลบฉากออกไปอย่างเร็ว
go to earth (idm.) หลบซ่อนลงดิน See also: ลงรู, ซ่อนในดิน, มุดดิน Syn. run to
go to ground (idm.) หลบซ่อนลงดิน See also: ลงรู, ซ่อนในดิน, มุดดิน Syn. run to
shrink up (phrv.) หลบหน้า (เพราะประหม่าหรือกลัว) Syn. shrivel up
abscond (vi.) หลบหนี See also: หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ Syn. flee, cut and run, fly
cut and run (vi.) หลบหนี See also: หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ Syn. flee, fly
decamp (vi.) หลบหนี See also: หนี, แหกค่าย Syn. escape, leave
duck out (phrv.) หลบหนี See also: หลุดรอดจาก
flee (vt.) หลบหนี See also: เผ่นหนี, โกย, หนี Syn. escape, shun, elude
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's sneak out of here now!พวกเราหลบออกไปจากที่นี่ตอนนี้เถอะ
You sneaked out to play without me again!พวกนายหลบออกไปเล่นกันโดยไม่มีฉันอีกแล้วนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not now, Chuck. Actually, I think this might be my last chance. Oh, get down!ยังไม่ถึงเวลา ชัค จริง ๆ แล้ว ผมคิดว่า คงจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วหล่ะ โอ้ หลบ ๆ จาเวียร์ ครูช เป็นเป็นนักสืบ
Hey, get out of there. Go, get, get, get!เฮ้ หลบหน่อย หลบ หลบ
Move your head over. He's got to see me. Hey, boss!หลบ ขอเสนอหน้ามั่ง เจ้านาย
Avoiding customs.หลบ จนท.ตรวจคนเข้าเมือง
Move! Move! I'm a doctor!หลบ หลบไป ผมเป็นด็อกเตอร์
Come on! DMV records show that the black sedan's been registered to multiple Peppy Car Rental agencies over the past two years.หลบ! ดูจากบันทึกกรมขนส่ง รถเก๋งสีดำคันนั้น
Sneaking around has never worked.หลบๆ ซ่อนๆ มันไปกันไม่รอดหรอก
Move. Move... I can do that.หลบๆๆๆๆ ผมทำได้ ผมทำได้
I think you dodged a bullet here.หลบกระสุนอยู่ที่นี่ล่ะดีแล้ว
Get behind me, Abed.หลบข้างหลังฉัน อาเบด
What a move!หลบฉากสวยงามจริงๆครับ!
Shelter, shade and continue.หลบซ่อน บดบัง และ ดำเนินต่อไป
Pretty low level, barely on the radar, but we have our eyes on them now.หลบซ่อนตัวดีมาก แทบไม่ถูกสังเกต แต่ตอนนี้เราจับตาดูพวกเขาแล้ว
A shadow doesn't need it's self.หลบซ่อนตัวตนและหายไปจากโลกใบนี้
Hiding out in some bunker?หลบซ่อนตัวอยู่ในหลุมบังเกอร์ใต้ดินสักแห่งงั้นแหรอ
They hide behind their masks.หลบซ่อนอยู่หลังหน้ากาก!
This place is the hub of a drug trade.หลบซ่อนเพื่อรอวันจำหน่าย
Move, or you'll be cut in half!หลบซะหรือเจ้าอยากจะถูกตัดครึ่ง
Please move. I don't think it's appropriate you wearing a g-u-n to pick up a child at this daycare.หลบด้วยค่ะ ฉันว่าไม่เหมาะ ที่คุณพก ปื-น มารับลูก
But I find the great King Cenred cowering in his chambers when he should have met me at the border.หลบตัวงออยู่แต่ในห้อง แทนที่จะพบข้าที่ริมชายแดน
Big Sexy coming through!หลบทางสุดหล่อหน่อยเว้ย
Out of the rain, please. Come, sister, come.หลบฝนหน่อย ทางนี้ ซิสเตอร์
Move it grandma, or you'll lose your nose.หลบหน่อยครับ เดี๋ยวจมูกแหว่ง!
Excuse me, excuse me, sorry, sorry, excuse me, just a second.หลบหน่อยค่ะ ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ ขอเวลาแป๊บเดียว
Step aside, country boy.หลบหน่อยน่า ไอ้หนุ่ม
Move over, Mr Pricklepants.หลบหน่อยสิ คุณพริคเกิ้ล แพนส์
I suggest we take evasive action! I suggest you shut up and shoot! - What happened to the Sheriff?หลบหนี หุบปาก และยิง
Escape from a separatist prison!หลบหนี/nจากคุกของฝ่ายแบ่งแยก
Escaped custody on a felony murder charge.หลบหนีการจับกุมข้อหาฆาตกรรม
Escaping custody is another federal charge.หลบหนีจากการควบคุมตัว รัฐบาลกลางจะตั้งข้อหาอื่นเพิ่ม
Fleeing the scene. Ohh.หลบหนีจากที่เกิดเหตุ
As councilman, it is my job to organize a search party.หลบหนีอยู่ข้างนอกนั่น ในฐานะสมาชิกสภาเมือง มันเป็นหน้าที่ของผม ที่จะจัดทีมค้นหา
Defected from Cuba in '05.หลบหนีออกจากคิวบาในปี '05
Yussef Khalid, the Palestinian American who fled the U.S. after the alleged murder of an antiques dealer in Chicago, is now believed to have entered Israel, just as a new wave of unrest is flaring in Jerusalem over the current peace talks.หลบหนีออกจากสหรัฐฯ หลังถูกกล่าวหาฆาตกรรม ผู้ค้าโบราณวัตถุในชิคาโก ตอนนี้เชื่อว่าหนีเข้าอิสราเอล
Uh, he was arrested three months ago for embezzlement, skipped town right before the trial.หลบหนีออกจากเมืองก่อนขึ้นศาล เติบโตขึ้นมากับหน้าร้อนที่แฟร์มอนต์
Having escaped from a correctional facility outside Los angeles six days ago,หลบหนีออกมาจากทัณฑสถานหญิง นอกเมืองลอสแองเจลิส เมื่อ 6 วันที่ผ่านมา
Fleeing, like Robin Hood.หลบหนีเช่นเดียวกับโรบินฮู้ด
Get behind me, Roxy. I'll protect us all!หลบหลังฉันร็อกซี่ จะคุ้มครองทุกคนเอง
Find the main tail!หลบหลังเครื่องบินเร็ว!
Hunted by the authorities, we work in secret.หลบหลีการติดตามของผู้มีอำนาจหน้าที่ เราทำงานกันแบบลับๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลบ
Back to top