ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slink

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slink*, -slink-

slink ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slink (vi.) เดินลับๆ ล่อๆ See also: เดินหลบเลี่ยง, เดินหลบมุม, หลบหลีก Syn. sneak, lurk
slink (vt.) คลอดลูกก่อนกำหนด (สัตว์) See also: เกิดเร็วก่อนกำหนด, ตกลูกก่อนกำหนด
slink (n.) ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด
slink (adj.) ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
slink out (phrv.) หลบออกไปเงียบๆ See also: หนีออกไปเงียบๆ
slinker (n.) คนชอบทำลับๆ ล่อๆ See also: คนไม่น่าไว้ใจ Syn. snitch, weasel
slinky (adj.) ซึ่งเดินลับๆ ล่อๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
slink(สลิงคฺ) {slunk,slunk,slinking,slinks} vi. เดินอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ , (ผู้หญิง) เดินช้า ๆ อย่างยั่วกิเลส,กำเนิดเร็วก่อนกำหนด,คลอดลูกก่อนครบกำหนด. n. ลูกสัตว์ที่คลอดก่อนกำหนด,คนที่อ่อนแอ. adj. คลอดก่อนกำหนด., See also: slinkingly adv.
slinky(สลิง'คี) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,รัดรูปทรง., See also: slinkily adv. slinkiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
slink(vi) แท้งลูก,เล็ดลอด,เดินหลีกไป,เดินหลบหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
slunk (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ slink
slunk (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ slink
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She accidentally injures him, hoping that he'll slink back to Amish Country.เธอทำให้เขาบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ เพื่อหวังว่า เขาจะถอนตัวกลับไปชุมชนอามิช
Do I just slink away?ให้ผมหลบหน้าไปเฉยๆหรอ?
If she thinks I'm gonna slink back there and apologize, she's got another thing coming.ถ้าเธอคิดว่าฉันจะต้องไปขอโทษล่ะก็ เธอคิดผิดซะแล้ว เธอไม่ใช่เจ้านายฉันซะหน่อย
Why words slink and slide off a tongue when we need 'em most?ฮกะฐั€ะฐ ะ…ะพng ั•ะตrvะตrั• hะฐvะต ั˜uั•t ะพnะต ั€ะพั•ั•ั–blะต futurะต.
I could slink off and continue as planned, or I could go boldly to the door and discover what hope, if any, lay within.ั–ฮ—ะต ั•ะฐั–d ฮšะตั•ั•ะตlrั–ng hะฐd ั–ntrะพduัะตd ะˆะพัะฐั•tะฐ tะพ hั–m. /ั– ั–ฮ™ ั€rั–ะตd, hะฐd ฮšะตั•ั•ะตlrั–ng bะตะตn ั–n lะพvะต wั–th hะตr?
I'm not hanging out in some bunker... while you slink around and save the planet... with dusky international femme fatales.ผมไม่ได้ห้อยออกมาในที่กำบังบางอย่าง ... ในขณะที่คุณหลบลี้หนีหน้าไปรอบ ๆ และบันทึกดาวเคราะห์ ... กับ femme fatales คล้ำระหว่างประเทศ.
You're crowding' me, slinky head.ปล่อยฉัน ไอ้หัวดึ๋งดึ๋ง
"Everyone loves a Slinky"Everyone loves a Slinky"
"You got to get a Slinky.""You got to get a Slinky."
Oh, Slink, hope he's okay.โอ้ สลิงค์ หวังว่าเขาคงปลอดภัยนะ
Slink! Please! Please!สลิงค ได้โปรด ได้โปรด ฟังฉันหน่อย
I came in and he slinked towards me and there was a fire and he's the President of the United States and nothing happened, I promise.ฉันเข้าไปแล้วเขาก็เดินมาหาฉัน แล้วมันก็เลยเริ่มจะยุ่ง แล้วเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐด้วย แต่ไม่มีอะไรจริงๆนะคะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slink
Back to top