ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลงใหล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลงใหล*, -หลงใหล-

หลงใหล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงใหล (adv.) fascinatingly See also: enticingly, alluringly Syn. เผลอไผล, สติเฟือน
หลงใหลได้ปลื้ม (v.) be enchanted See also: be mad about, be infatuated with, dote on Syn. หลงใหล, ลุ่มหลง, หลงเสน่ห์, คลั่งไคล้
English-Thai: HOPE Dictionary
besot(บิซอท') {besotted,besotting,besots} vt. ทำให้มึนงง,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงใหล, See also: besotedly adj. ดูbesot besotedness n. ดูbesot, Syn. stupefy
charming(ชาร์ม'มิง) adj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล,ซึ่งใช้อำนาจเวทมนตร์., See also: charmingly adv., Syn. enchanting,
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
enchantvt. ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ปลื้มปิติ,มีเสน่ห์, Syn. bind
enchantingadj. มีเสน่ห์,ซึ่งทำให้หลงใหล
enchantmentn. การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,สิ่งที่ทำให้หลงใหล, Syn. spell,magic
enrapturevt. ทำให้ปีติยินดีมาก,ทำให้หลงใหล., See also: enrapturedly adv.
entrancingadj. ซึ่งทำให้ปีติยินดี,ซึ่งทำให้หลงใหล
fiend(ฟีนดฺ) คนที่ทารุณโหดร้าย,ภูตผีปีศาจ,มาร,ซาตาน,คนซุกซน,ขี้ยา,คนหลงใหลในบางสิ่งบางอย่าง, Syn. devil
groupie(กรูพ'พี) n. หญิงวัยรุ่นผู้หลงใหลดารา
idolatry(ไอดอล'ละทรี) n. การเคารพบูชาทางศาสนา,การบูชารูปปั้น,การหลงใหลอย่างหลับหูหลับตา
idolise(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
idolize(ไอ'ดะไลซ) vt.,vi. ทำให้หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,หลงใหลอย่างหลับหูหลับตา,บูชา,เลื่อมใสอย่างมาก., See also: idolis (z) ation n. isolis (a) er n., Syn. adore
lady-killer(เล'ดีคิล'เลอะ) n. ผู้ชายที่ผู้หญิงหลงใหลมาก,เสื้อผู้หญิง., See also: lady-killing n.,adj., Syn. philanderer
mad(แมด) adj. บ้า,วิกลจริต,โกรธ,คลั่ง,ตื่นเต้นมาก,หลงใหล,โง่มาก,ไร้เหตุผล,กระตือรือร้นมาก,ร่าเริงมาก,เป็นโรคกลัวน้ำ. -Phr. (like mad เร่งรีบมาก,กระตือรือร้น)
magic(แมก'จิค) n. เวทมนตร์คาถา,อาถรรพ์,ของวิเศษ,อำนาจวิเศษ,การเล่นกล. adj. น่าอัศจรรย์,สวยงามจนน่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถา, See also: magically adv. magical adj.
rapt(แรพทฺ) adj. ใจจดใจจ่อ, (จิต) ครอบงำ,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างมาก,ลิงโลดอย่างหลงใหล., See also: raptly adv., Syn. enraptured
rapture(แรพ'เชอะ) n. ความปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ความลืมตัว,ความปีติยินดีอย่างหลือล้น,การแสดงออกซึ่งความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
rapturous(แรพ'เชอะเริส) adj. ปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างเหลือล้น., See also: rapturousness n., Syn. joyful,exlted ###A. distressed
ravishing(แรฟ'วิชชิง) adj. มีเสน่ห์,ดึงดูดใจ,ทำให้หลงใหล, Syn. entrancing,enchanting
spellbound(สเพล'เบานดฺ) adj. หลงใหล,งงงวย,เคลิบเคลิ้ม,ถูกเวทมนตร์., Syn. enchanted
witch(วิทชฺ) n. แม่มด,หญิงดุร้าย,หญิงอัปลักษณ์,หญิงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์,ผู้ที่ใช้ไม้วิเศษ vt. ทำให้หลงใหล,ใช้เวทมนตร์คาถา, See also: witchhood n., Syn. magician
witchcraft(วิทชฺ'คราฟทฺ,-แครฟทฺ) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,อิทธิพลของเวทมนตร์คาถา,ความมีเสน่ห์,การทำให้หลงใหล, Syn. sorcery
witchery(วิชฺ'เชอะรี) n. การใช้เวทมนตร์คาถา,เวทมนตร์คาถา,เสน่ห์,การทำให้หลงใหล,มารยา, Syn. witchcraft
witching(วิท'ชิง) n.,adj. การใช้เวทมนตร์คาถา,การทำให้หลงใหล,เสน่ห์,มารยา
English-Thai: Nontri Dictionary
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
besot(vt) ทำให้งง,ทำให้มึนงง,ทำให้หลงใหล
besotted(adj) โง่,งมงาย,หลงใหล
enchant(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้ลุ่มหลง,ทำให้หลงใหล,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ปลื้มปีติ
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
idolize(vt) รักมาก,เคารพบูชา,หลงใหล,เลื่อมใสมาก
infatuate(vt) ทำให้หลงรัก,ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล
infatuation(n) ความหลงรัก,การหลงเสน่ห์,ความหลงใหล
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
obsess(vt) หลงใหล,ใฝ่ฝัน,สิงสู่,หลอกหลอน
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน
passionate(adj) รุ่มร้อน,หลงใหล,หลงรัก
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม
take(vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
charmed (adj.) หลงใหล See also: ต้องมนตร์, ต้องเสน่ห์ Syn. amazed, bewildered, fascinated
drool over (phrv.) หลงใหล See also: ชื่นชอบอย่างยิ่ง Syn. slobber over, slop over
spellbound (adj.) หลงใหล See also: ต้องมนตร์, ต้องเสน่ห์ Syn. amazed, charmed, bewildered, fascinated
besotted (adj.) ซึ่งหลงใหล
carry along (phrv.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม Syn. carry away
carry away (phrv.) ทำให้หลงใหล (มักใช้รูป passive voice) See also: ทำให้เคลิบเคลิ้ม Syn. carry along
charmer (n.) หญิงที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายให้หลงใหล Syn. temptress, sex symbol
crush (n.) ความหลงใหลอย่างมาก
culture vulture (idm.) ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม See also: ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและวัฒนธรรม
enchant (vt.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้ปลื้มปิติ Syn. captivate, charm, delight
enthrall (vt.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้ติดตรึงใจ Syn. captivate, enchant, fascinate
fascination (n.) ความหลงใหล See also: ความดึงดูดใจ, ความมีเสน่ห์, ความลุ่มหลง Syn. attraction, charm, enchantment Ops. repulsion
femme fatale (n.) หญิงที่ใช้เสน่ห์ยั่วยวนผู้ชายให้หลงใหล Syn. temptress, charmer, sex symbol
fixation (n.) ความหลงใหล See also: ความลุ่มหลง, ความสนใจที่มีมากเกินปกติ Syn. obsession, preoccupation
idolatry (n.) การหลงใหลอย่างไม่ลืมหูลืมตา Syn. adulation, infatuation
infatuate (vt.) ทำให้หลงใหล See also: ทำให้ลุ่มหลง Syn. obsess, fascinate, enchant
infatuation (n.) ความหลงใหล See also: ความมัวเมา Syn. obsession, fondness, passion
lady-killer (n.) ผู้ชายที่เป็นที่หลงใหลของหญิงสาว Syn. philanderer, womanizer
obsession (n.) ความหลงใหล Syn. infatuation
obsessional (adj.) อย่างหลงใหล
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What have you done to fascinate him?คุณทำอะไรให้เขาหลงใหลหรือ?
He's obsessed with youเขาหลงใหลในตัวคุณมั้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, honey, obsession pays our bills.โอ ที่รัก หลงใหล ก็ต้องจ่ายค่ะ
Enthralled. Joyous. Dreamboat living.หลงใหล มีความสุข ล่องไปในเรือแห่งความฝัน
Any -- any occult fixations?หลงใหล- - เรื่องเวทมนต์บ้างปะ
Oral fixation?หลงใหลการใช้ปากงั้นเหรอ?
Besotted. Natural enough at 15.หลงใหลจัง อายุ 15 ก็แบบนี้แหละ
A fascination with all the charmingหลงใหลในความมีเสน่ห์ ของสิ่งที่พวกนั้นทำกัน
Romanticizing history.หลงใหลในเรื่องประวัติศาสตร์
They're getting the hang of it. When we re-enlist, I'll teach them baseball.พวกเขาเริ่มหลงใหลมันแล้ว เมื่อเรา คัดตัวใหม่ ผมจะสอนเบสบอลให้พวกเขา
It was his obsession. But he never found the city.มันเป็นความหลงใหล แต่เขาไม่เคยพบเมือง เมืองนั้น
You and your fascination with this place.คุณกับความหลงใหลในที่นี้
I have a passion for antiquities.ผมมีความหลงใหล ในช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
This is an obsession, Dad.มันเป็นความหลงใหล, พ่อ.
You know, how some guys are into blonds and some guys are into killers.คุณก็รู้ ผู้ชายบางคน คลั่งผู้หญิงผมบลอนด์... ...และผู้ชายบางคนก็หลงใหลฆาตกร
I understand that you are fond of music, and play very well.ฉันเข้าใจว่าคุณหลงใหลดนตรี และเล่นดนตรีเก่งมาก
I mean, but I am very fond of music. I should dearly love to hear you play and sing.ฉันหมายความว่าฉันหลงใหลดนตรีมาก ฉันอยากฟังคุณเล่นดนตรีและร้องเพลงมากเลย
She's a passionate woman who follows her heart. And I love her.เธอเป็นผู้หญิงที่มีความหลงใหลต่อไปนี้หัวใจของเธอ และฉันรักเธอ
She loved volcanoes. Fascinated by them.เธอรักภูเขาไฟ โดยพวกเขาหลงใหล
It was just a matter of time before he became intrigued by the idea of freedom.ถึงวันหนึ่งเขาก็หลงใหลกับคำว่าอิสรภาพ
In fact, it has been remarked by some that Hobbits' only real passion is for food.ที่จริงแล้ว เคยมีคนกล่าวไว้ว่า สิ่งเดียวที่พวกฮ๊อบบิท หลงใหลก็คือ อาหาร
"The law is reason free from passion."\"กฎหมายคือเหตุผลที่ปราศจากความหลงใหล\"
I have come to find that passion is a key ingredient... to the study and practice of law and of life.ฉันได้พบว่าความหลงใหลคือกุญแจสำคัญ สำหรับการเรียนรู้และฝึกฝนของนิติศาสตร์และชีวิต
It is with passion, courage of conviction... and strong sense of self... that we take our next steps into the world... remembering that first impressions... are not always correct... you must always have faith in people... and most importantly... you mustและด้วยความหลงใหล ความกล้าที่จะเชื่อมั่น และเชาวน์ปัญญานี้เอง ที่จะพาเราก้าวเข้าไปในโลก
Dad loves Muggles, thinks they're fascinating.พ่อชอบมักเกิ้ล บอกว่าหลงใหลน่าทึ่ง
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ...
Let me introduce you to one interesting, fascinating lady.ฉันขอแนะนำหญิงสาวที่น่าหลงใหลและน่าสนใจคนหนึ่ง
He's into country/western. Took me line-dancing.เขาหลงใหลดนตรีสไตล์คันทรี่ พาฉันไปเต้นลีลาศ
I got the fries that'll cross your eyes.ฉันมีมันฝรั่งที่แกจะต้องหลงใหล
But I am crazy about her.แต่ผมกลับหลงใหลเธอเอามากๆ
You come into my home, playing on my passions for the Grail.คุณบุกเข้ามาบ้านผม หลอกใช้ความหลงใหลที่ผมมีต่อ เกรล
You're the obsessive Priory scholar.คุณหลงใหลศึกษาไพเออรี่ ลี
I mean, there's a whole fascinating science into how you roll these things out.ผมหมายถึงมันช่างเป็นศาสตร์ที่น่าหลงใหล ในวิธีการที่จะจัดการกับมัน
I felt fascination and wonder at the beauty of her nakedness.ผมรู้สึกหลงใหลและสงสัย ในความงามของความเปลือย
Magazines are my passion, ever since I was a kid, and I can't imagine a more amazing place to start my career than Meade Publications.นิตยสารเป็นสิ่งที่ฉันหลงใหลมาตั้งแต่เด็ก ฉันนึกไม่ออกเลย จะมีที่ไหนดีกว่าที่นี่ ที่เหมาะกับการเริ่มชีวิตทำงานของฉันได้เท่ากับที่ มี้ด พลับบลิเคชั่น
A somewhat risky, symmetrical, brotherly love.เขาเป็นคนที่ชอบหลงใหลในตัวเอง
Shooting a guy, P.I. Buddy, your new obsession.ยิงคน,เพื่อนซี้นักสืบ ความหลงใหลใหม่ๆ
I am so surprised to see them cheer for their idols so passionatelyผมแปลกใจมากที่เห็นพวกเค้า เชียร์ให้ไอดอลของพวกเค้าด้วยความหลงใหล
"delicate, sympathetic, loyal, untutored, adoring female heart.""บอบบาง เข้าอกเข้าใจ ซื่อสัตย์ และน่าหลงใหลของผู้หญิง"
You dance with passion.คุณเต้นด้วยความหลงใหล
No sensible woman would demonstrate passion if the purpose were to attract a husband.ผู้หญิงอ่อนไหวก็ต้องแสดงแบบนี้แหละ ถ้าจะมีจุดประสงค์ให้สามีหลงใหล
One way or another, passion makes fools of us all.ความหลงใหลทำให้คนเรา ทำอะไรโง่ๆ ลงไปได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลงใหล
Back to top