ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

philanderer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *philanderer*, -philanderer-

philanderer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
philanderer (n.) คนเจ้าชู้ Syn. womanizer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is he a philanderer of the first water?เขามันพวกปลาไหลปากหวานใช่ไหมค่ะ
She's a drunk and he's a philanderer.เธอเมาและเขาก็เจ้าชู้
The word you're looking for is philanderer, not philanthropist.ลูกจะว่าพ่อ "เจ้าชู้ไก่แจ้" ไม่ใช่ "ใจบุญสุนทาน"

philanderer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すけこまし[, sukekomashi] (n) lady-killer; philanderer
浮き名を流す;浮名を流す[うきなをながす, ukinawonagasu] (exp,v5s) to get a reputation as a philanderer
漁色家[ぎょしょくか, gyoshokuka] (n) lecher; philanderer
濡れ事師[ぬれごとし, nuregotoshi] (n) (acting) romantic lead; philanderer
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan

philanderer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
คนแก่เที่ยว[n. exp.] (khon kaē th) EN: philanderer ; roué ; rake ; womanizer FR: dragueur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า philanderer
Back to top