ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รื้นเริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รื้นเริง*, -รื้นเริง-

รื่นเริง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รื่นเริง (adj.) joyful See also: jolly, cheerful, jovial, hilarious, enjoyable Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง
รื่นเริง (adv.) merrily See also: joyfully, cheerfully, jovially, hilariously, happily, enjoyably Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง
รื่นเริง (v.) be joyful See also: be jubilant, be jolly, be hilarious, be merry, be mirthful Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, ครื้นเครง Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
รื่นเริงใจ (v.) be happy See also: be joyful, be cheerful, be delighted, be merry Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, เบิกบานใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม
barbecue(บาร์'บิคิว) n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน,หมูหรือวัวที่ย่างทั้งตัว,ตะแกรงย่าง,เนื้อย่าง vt. ย่าง (เนื้อ) ,ใช้ง่ามเหล็กเสียบย่าง
bash(แบช) vt. โจมตี,ตีแรง,ทุบบู้บี้,ทุบเสียงดัง n. การตีอย่างแรง,การสโมสรหรือการเลี้ยงที่รื่นเริง, Syn. wallop
blowout(โบล'เอาทฺ) n. การระเบิดออกของยางรถ,การทะลักออกของน้ำหรือแก๊ส,ฟิวส์ไฟฟ้าที่หลอมละลาย,งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
confetti(คันเฟท'ที) n.,pl. เศษกระดาษสีสันที่โปรยขว้างในงานรื่นเริง,ลูกปา -Sing. confetto
crop-over(ครอพ'โอเวอะ) n. การฉลองรื่นเริงหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลในบางประเทศ
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.
exult(อิกซัลทฺ') vi. รื่นเริงอย่างมาก,ดีอกดีใจมาก, See also: exultingly adv.
exultant(อิกซัล'เทินทฺ) adj. รื่นเริงมาก,ดีอกดีใจมาก
exultation(อิกซัลเท'เชิน) adj. การรื่นเริงมาก,ความดีอกดีใจมาก, Syn. exultance
festival(เฟส'ทิเวิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) วันเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์,งานเฉลิมฉลอง,งานรื่นเริงตามฤดูกาล,การรื่นเริง,การเฉลิมฉลอง., Syn. merrymaking,carnival
festive(เฟส'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง,รื่นเริง., See also: festiveness n., Syn. joyous,merry
fete(เฟท) {feted,feting,fetes} n. การเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันหรืองานเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงเฉลิมฉลอง,การรื่นเริง. vt. เลี้ยงฉลองต้อนรับ,เลี้ยงฉลองเป็นเกียรติแก่
field dayวันเล่นกีฬา,วันปิกนิก,วันรื่นเริง,วันฝึกซ้อมสนาม,วันที่มีการแสดงบนสนาม
frolic(ฟรอล'ลิค) {froliced,frolicing,frolics} vi.,n. (การ) หยอกเย้า,เล่นหยอกเย้า,เล่นสนุกสนาน,กระโดดโลดเต้น. adj. สนุกสนาน,รื่นเริง., See also: frolicker n.
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความหรูหรา,gaieties งานรื่นเริง,งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety,joy
gala(เก'ละ) adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,หรูหรา. n. การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,การบันเทิงพิเศษ,งานรื่นเริง,เสื้อผ้าหรูหรา, Syn. party,feast
jamboree(แจมบะรี) n. การประชุมรื่นเริง,การชุมนุมอึกทึก,การชุมนุมใหญ่ของลูกเสือ
jollify(จอล'ละไฟ) {jollified,jollifying,jollifies} vt.,vi. รื่นเริง,สนุกสนาน,หาความสุข, Syn. frolic
jollity(จอล'ลิที) n. อารมณ์รื่นเริง,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,งานเฉลิม,ฉลองที่สนุกสนาน
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
joyless(จอย'ลิส) adj. ไม่มีความสุข,ไม่รื่นเริง,เศร้า,หดหู่ใจ,หม่นหมอง
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation
masque(แมสคฺ,มาสคฺ) n. งานรื่นเริงที่มีการแสดงของนักแสดงสมัครเล่น,บทละครสำหรับการแสดงดังกล่าว,ละครสวมหน้ากาก., Syn. mask
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
matinee(แมททะเน',แมท'ทะเน) n. การรื่นเริงหรือการแสดงมหรสพในเวลากลางวัน (โดยเฉพาะในตอนบ่าย)
mellow(เมล'โล) adj. สุก,ฉ่ำ,โตเต็มที่,สุขุม,กลมกล่อม,เบิกบาน,รื่นเริง, (ดิน) ร่วน,อุดมสมบูรณ์,มึน,เมาหน่อย ๆ vt.,vi. ทำให้สุด,กลายเป็นสุก., See also: mellowly adv. mellowness n.
merry(เมอ'รี) adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,ครึกครึ้น,รื่นเริง,สนุกสนาน,ซึ่งทำให้เกิดความสุข,เพลิดเพลิน,บันเทิงใจ. -Phr. (make merry เฉลิมฉลองรื่นเริง), See also: merriment n., Syn. cheerful
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.
rejoice(รีจอยซฺ') vi. ดีใจ,ยินดี,ปลื้มปีติ,รื่นเริง vt. ทำให้ดีใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้ปลื้มปีติ, See also: rejoiceful adj., Syn. delight,gladden
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
relish(เรล'ลิช) n. รสชาติ,รสอร่อย,รสนิยม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงรส,ความอร่อย,ความชอบ,ความรื่นเริง,สิ่งที่ให้ความรื่นเริง,vt. ปรุงรส,
upbeat(อัพ'บีท) n. จังหวะขึ้น,ความเจริญรุ่งเรือง.adj. รื่นเริง. มีความหวัง
English-Thai: Nontri Dictionary
gaiety(n) ความงาม,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน
ball(n) ลูกบอล,ลูกฟุตบอล,ลูกหนัง,การเต้นรำ,งานรื่นเริง,งานบอล
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
cheerfulness(n) ความยินดี,ความรื่นเริง,ความชื่นบาน,ความเบิกบาน,ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง,อย่างเบิกบานใจ,อย่างชื่นบาน,อย่างรื่นเริง
confetti(n) เศษกระดาษสีที่ใช้โปรยในงานรื่นเริง
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
disport(vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิดเพลิน,หาความบันเทิง
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,รื่นเริง,ร่าเริง,สนุกสนาน
festival(n) งานนักขัตฤกษ์,งานพิธี,งานฉลอง,งานเทศกาล,งานรื่นเริง
festive(adj) เป็นพิธี,เกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง
festivity(n) งานฉลอง,งานรื่นเริง,งานเฉลิมฉลอง,การเฉลิมฉลอง
frolicsome(adj) รื่นเริง,เล่นซน,ร่าเริง,หยอกเย้า,สนุกสนาน
gala(adj) เกี่ยวกับการฉลอง,เกี่ยวกับงานรื่นเริง,สนุกสนาน,รื่นเริง
gayety(n) ความสนุกสนาน,ความร่าเริง,ความเบิกบาน,ความรื่นเริง
gleeful(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,ยินดี,รื่นเริง,ดีใจ
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง
jocund(adj) รื่นเริง,เบิกบาน,ขบขัน,ตลกคะนอง,มีชีวิตชีวา
jollity(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน
jovial(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,รื่นเริง,หรรษา
joy(n) ความยินดี,ความปีติ,ความสนุกสนาน,ความรื่นเริง
joyful(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,รื่นเริง,เบิกบานใจ
merrily(adv) อย่างร่าเริง,อย่างครึกครื้น,อย่างรื่นเริง,อย่างเพลิดเพลิน
merriment(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
mirth(n) ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
rejoice(vi,vt) ร่าเริง,ยินดี,ดีใจ,ปลื้มปีติ,มีวาสนา,รื่นเริง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
merry (adj.) รื่นเริง See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, ครึกครื้น, เฮฮา Syn. happy, joyful, mirthful Ops. morose, sad
cheer (vi.) รื่นเริงขึ้น See also: มีกำลังใจขึ้น Syn. cheer up, chirk up
rollicking (adj.) รื่นเริงและส่งเสียงเฮฮา
blowout (n.) งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริงขนาดใหญ่ Syn. party
ceilidh (n.) งานรื่นเริงที่มีการร้องเพลงและเล่าเรื่องราว (โดยเฉพาะในประเทศสก๊อตแลนด์และไอร์แลนด์)
cheer (n.) ความสดชื่นรื่นเริง Syn. cheerfulness, delight
cheerless (adj.) ไม่รื่นเริง See also: ไม่แจ่มใส Syn. gloomy, sorrowful Ops. cheerful
chirk up (phrv.) ทำให้รื่นเริงขึ้น Syn. cheer up
festive (adj.) เกี่ยวกับการฉลองรื่นเริง See also: รื่นเริง, เกี่ยวกับเทศกาล
fiesta (n.) งานรื่นเริง See also: งานเฉลิมฉลอง, งานเทศกาลทางศาสนา Syn. festival, feast
float (n.) ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง
gala (n.) งานรื่นเริง See also: งานกาลา Syn. affair, function
jollification (n.) ความสนุกสนานรื่นเริง See also: การรื่นเริง Syn. fun, revel, festivity
jollify (vt.) ทำให้รื่นเริง See also: ทำให้สนุกสนาน
jolly along (phrv.) ทำให้รื่นเริง See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้ร่าเริง Syn. chivy along
joyousness (n.) ความรื่นเริง See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา Syn. gaiety Ops. gloom, sadness
mirth (n.) ความรื่นเริง See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา Syn. gaiety, joyousness Ops. gloom, sadness
mirthful (adj.) เต็มไปด้วยความรื่นเริง Syn. happy, merry Ops. sad, depressed
mirthfulness (n.) ความรื่นเริง Syn. joy
rejoicingly (adv.) อย่างรื่นเริง See also: อย่างยินดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
Why don't we do something to cheer ourselves up?ทำไมเราไม่ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเราเองรื่นเริงขึ้น?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's warm, cozy, joyful, and exciting.มันควรอบอุ่น น่าสบาย รื่นเริง และน่าตื่นเต้น
Merry, so merry...รื่นเริงนะ จงรื่นเริง...
"The town saloon was always lively...♪ บาร์ในเมืองรื่นเริงทุกที ♪
How jolly!ต้องรื่นเริงแค่ไหนสิ!
Let's shout, make a fuss Scream it out, wheeมารื่นเริงกันเถอะ/Nวี้วววว
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ
Can you imagine what will happen... when the starving people of Paris hear about his new ball?ถ้าชาวปารีสได้ยินว่าในวังมีงานรื่นเริง
The festivities have just begun, and I can promise it's going to be a gas... laughing gas, that is.งานรื่นเริงเพิ่งเริ่ม.. และฉันสัญญาว่ามันจะต้องเป็นแก๊ส... แก๊สหัวเราะ นั่นล่ะ
They're both festive, aren't they?โอ มันดูเหมาะกับงานรื่นเริงไม๊ ?
Mary, dear, you've delighted us long enough.แมรี่ลูกรัก ลูกให้ความรื่นเริงกับพวกเรามามากแล้ว
I hadn't expected you to be quite so Johnny-on-the-spot.ผมไม่เคยคาดคิดว่าพวกคุณจะมารื่นเริง กันอยู่ตรงนี้ได้ทัน
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง
Looked like an event in a village, Sir.ดูเหมือนเป็นงานรื่นเริงในหมู่บ้านนะคะท่าน
Okay, so we're going for a carnival-like atmosphere.โอเค เราทำให้บรรยากาศเหมือนเทศกาลรื่นเริง
You should rejoice in your accomplishments.เจ้าน่าจะรื่นเริงยินดี กับความสำเร็จของเจ้านะ
I am more than just a jolly Friar, for I can have both a sword and an arrow!ฉันไม่ได้เป็นแค่นักบวชที่รื่นเริง ฉันสามารถใช้ได้ทั้งดาบและธนู
It like a cute festival in here.ดูเหมือนที่นี่จะมีงานรื่นเริงนะ
Patch-over bash, man.รวมตัวกัน งานเลี้ยงที่รื่นเริง
Now ladies, what pleasure... party would be complete without...ท่านสุภาพสตรี งานรื่นเริง จะไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่มี
My, what a festive atmosphere. Please, don't get up.ที่รัก บรรยากาศช่างรื่นเริงดีจริง โอ้วอย่าเพิ่งเลิกกันน่ะ
But after a decade, have the residents of Harmony... been able to recover from the trauma?เราต่างก็เกิดมาเป็นคนในชุมชนเหมือง อยู่แล้วนี่, เบ็น ผมขอกาแฟหน่อย? รื่นเริงอะไรกันพวก?
Oh, yes. It's a gala event, and my family,โอ้ ใช่ งานรื่นเริง, และครอบครัวฉัน
They're always so desperately cheerful, aren't they?มันช่างรื่นเริงซะเหลือเกิน ว่ามั้ยคะ?
This feels eerily familiar.รู้สึกรื่นเริงคุ้นๆนะ
He's writing a book on the life of traveling carnies.เขากำลังเขียนหนังสือถึงชีวิต ของนักจัดงานรื่นเริงที่เร่ร่อนไปเรื่อย
We came all this way to go to a carnival?เราถ่อกันมาถึงที่นี่ เพื่อจะมาเที่ยวงาน รื่นเริงนี้กันเหรอ?
You like carnivals, right?เธอชอบงานรื่นเริง อยู่แล้วใช่มั้ย?
Carnival's a nest we never came across.งานรื่นเริงนั่นเราไม่เคย เจอมันมาก่อนเลย
Sullivan Brothers Carnival.งานรื่นเริงของพี่น้องซูวิลาน
It's just like any other carnival.มันก็แค่เหมือนกับ งานรื่นเริงที่อื่นๆ
Everybody knows that the games at carnivals are rigged.ทุกคนก็รู้อยู่ว่า เกมส์ในงานรื่นเริงพวกนี้ มีกลโกงซ่อนอยู่
[carnival music playing][ดนตรีงานรื่นเริง] #...
Enjoy the carnival. Mrs. Lubbock.ขอให้สนุกกับงาน รื่นเริงนะครับ คุณลับบ็อค
Working at a carnival?- ทำงานภายใน งานรื่นเริงนี้นี้รึ?
Wherever there's tomfoolery and joy,ที่ใดที่มีความเบาปัญญาและความรื่นเริง
And to make things even more jolly, there were so many blinking lights on the house they induced neighborhood-wide seizures.และเพื่อทำให้มันรื่นเริงยิ่งขึ้น ยังมีไฟกะพริบในบ้านเพียบ จนทำให้ละแวกนั้น ชักกระตุกตามๆกัน
Oh, yeah, right. Your secret's safe with me, you little sex monkey.โอ้ ใช่สิ ความลับเธอปล่อยภัยแน่ นังหอยน้อยรื่นเริง
Well, well, let's just say I'll be walking funny tomorrow.อืม อืม จะบอกว่า กรูคงรื่นเริงแน่พรุ่งนี้
Tomorrow's Vulcanalia promises many glories in the arena.งานวัลคานาเลียพรุ่งนี้รับรองว่าจะมีความรื่นเริงในลานประลอง
7,000 square feet of rollicking fun in the heart of northern Bernlillo County.7000 ตารางฟุต สถานที่รื่นเริงและส่งเสียงเฮฮา อยู่ใจกลางเมืองเบอร์นาลิลโล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รื้นเริง
Back to top