ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มาก*, -มาก-

มาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาก (adv.) abundantly See also: plentifully, profusely Syn. มากมาย, มากหลาย, เด, ถม, อนันต์, เยอะ, เยอะแยะ Ops. น้อย
มาก (adv.) very much See also: much, many, a lot of, a lot, very Syn. มากมาย, หลาย Ops. น้อย
มากกว่า (adv.) more than Ops. น้อยกว่า
มากขึ้น (adv.) more and more Syn. เยอะขึ้น Ops. น้อยลง
มากขึ้น (v.) increase Syn. เยอะขึ้น, เพิ่มขึ้น Ops. น้อยลง
มากขึ้นไป (adv.) increasingly
มากความ (v.) intensify See also: make something worse Syn. มากเรื่อง, มากเรื่องมากความ
มากที่สุด (adv.) extremely See also: quite Syn. มาก
มากพอ (conj.) too…to Syn. ได้ขนาด, เต็มที่
มากพอ (v.) be ...enough
มากมาย (adv.) plentifully See also: abundantly Syn. มาก, มากมายก่ายกอง, ล้นหลาม Ops. เล็กน้อย
มากมาย (adj.) various See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous Syn. นานัปการ, หลากหลาย, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
มากมายก่ายกอง (adv.) enormously See also: immensely, hugely, colossally, massively, mightily, tremendously Syn. ล้นหลาม, เยอะแยะ, มากมาย Ops. ขาดแคลน, น้อย
มากยิ่ง (v.) be critical See also: be grave, be serious, be severe Syn. ยิ่งนัก, นักหนา
มากยิ่ง (adv.) extremely See also: exceedingly, very much Syn. ยิ่งนัก, นักหนา
มากยิ่งขึ้น (adv.) more and more Ops. ลดน้อยลง, ลดลง
มากหน้าหลายตา (adj.) various people See also: many people, a lot of people Syn. หลากหลาย, มากมาย
มากหลาย (adv.) too many Syn. มากมาย, หลาย, มาก
มากหลาย เกลื่อนกลาด (adv.) plentifully See also: be abundantly, be numerously, be bountifully Syn. ดาษดื่น, เนืองนอง, มากมาย
มากเกิน (adv.) exceedingly See also: over, extremely
มากเกิน (adj.) surplus Syn. เกิน
มากเกิน (v.) be ample See also: be superabundant, be superfluous, be excessive Syn. เกินพอ
มากเกิน (adj.) ample See also: superfluous, superabundant, excessive Syn. เกินพอ
มากเกิน (adv.) amply See also: excessively Syn. เกินพอ, มากมาย
มากเกินไป (adv.) overabundantly See also: extremely Ops. น้อยเกินไป
มากเรื่อง (v.) intensify See also: make something worse Syn. มากเรื่องมากความ
มากเรื่องมากความ (v.) intensify See also: make something worse Syn. มากเรื่อง
มากโข (adv.) very Syn. มาก
มากไป (adv.) extremely See also: exceedingly, excessively Syn. เกินไป, ยิ่ง, เต็มที่ Ops. น้อยไป
English-Thai: HOPE Dictionary
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious)
abound(อะเบาดฺ') adj. อุดมสมบูรณ์,ดาดดื่น, มีมาก -aboundingly adv., Syn. teeming
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
superabundant(ซูเพออะบัน'เดินทฺ) adj. มีมากมายเกินไป, Syn. excessive
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accrue(อะดรู') vi. เพิ่ม, บังเกิดมากขึ้น, พอก
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
capacious(คะเพ'เ?ียส) adj. จุมาก,ใหญ่มาก,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก, See also: capaciousness n. ดู capacious
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
ada(เอดา) เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาหนึ่ง ใช้เป็นภาษามาตรฐานสำหรับงานเขียนโปรแกรมของกิจการทหารของสหรัฐมาก่อน ผู้คิดภาษานี้ตั้งชื่อว่า Ada เพื่อเป็นเกียรติแก่ Lady Ada Augusta Lovelace ซึ่งเป็นชื่อสตรีผู้คิดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นคนแรกในโลก ในช่วงคริสศตวรรษ 1800
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
ado(อะดู') n. ความวุ่นวาย, ความมีธุรกิจมาก, Syn. fuss, confusion-A. peace, quiet)
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
affluent(แอฟ' ฟลูเอินทฺ) adj. มั่งคั่ง, ร่ำรวย, มากมาย. -n.สายน้ำแยก, Syn. abounding, wealthy ###A. poor, needy, insolvent)
aforementioned(อะฟอร์' เมนเชินดฺ) adj. ดังที่กล่าวมาก่อนแล้ว, Syn. mentioned)
aforesaid(อะฟอรฺ' เซด) adj. ดังที่กล่าวมาก่อน, Syn. said earlier)
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
aftertaste(อาฟ' เทอะธอท, แอฟ-') n. ความคิดหรือการพิจารณาภายหลัง,ความคิดที่ล่าช้า, สิ่งเพิ่มเติมที่ไม่ได้คิดมาก่อน, Syn. addendum)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agranulocytosis(อะแกรนนิวโลไซโท' ซิส) ภาวะที่เลือดมีเม็ดโลหิตน้อยกว่าปกติมาก
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
alkalemia(แอลคะลี' เมีย) n. ภาวะโลหิตมีปริมาณด่างมากผิดปกติ. -alkalescence, alkalescency n.
appletalk(แอปเปิลทอล์ค) ในปัจจุบัน มีการนำเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาใช้ร่วมกัน เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่เรียกว่า "ข่ายงาน" (network) การทำเช่นนี้จำเป็นจะ ต้องมีระบบประสานการใช้เครื่อง แอปเปิล ทอล์คนั้น ทำหน้าที่นี้ แต่ใช้สำหรับทำให้นำเครื่องแอปเปิลแมคอินทอชและเครื่องไอบีเอ็ม พีซีซึ่งมีระบบปฏิบัติการต่างกันมาใช้ร่วมกันในข่ายงานเดียวกันได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุกเครื่องจะมีช่องต่อออก สำหรับแอปเปิลทอลค์ แต่ไอบีเอ็มพีซียังไม่มี ดู network ประกอบ
alkalosis(แอลคะโล' ซิส) n. ภาวะที่โลหิตหรือของเหลวร่างกายมีปริมาณไบคาร์บอเนตมากผิดปกติ
all-fired(อลล' ไฟเออดฺ) adj., superl. สุดขีด, มากเกิน -all-firedly adv. เหลือเกิน (tremendous, excessive)
English-Thai: Nontri Dictionary
abound(vi) มาก,อุดมสมบูรณ์,ดกดื่น,ดาษดื่น
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
abundant(adj) ดกดื่น,มากมาย,อุดมสมบูรณ์
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
ample(n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antedate(vt) มาก่อน,เกิดก่อน,ทำล่วงหน้า
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ
arrant(adj) มาก,อย่างที่สุด,เลวมาก,ร้ายกาจ
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
atomic(adj) เล็กมาก,เกี่ยวกับปรมาณู
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
BETEL betel nut(n) หมาก
BETEL betel palm(n) ต้นหมาก
big(adj) ใหญ่,เต้ย,เขื่อง,มาก,สำคัญ
bigmouth(n) คนปากบอน,คนปากมาก
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
bloodcurdling(adj) น่ากลัวมาก,น่าขนพองสยองเกล้า
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
bottomless(adj) ลึกมาก,หยั่งไม่ถึง,ไร้ขอบเขต
bounteous(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจ
bountiful(adj) มากมาย,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อ,อุดม
burdensome(adj) ยุ่งยาก,ลำบาก,เป็นภาระ,หนักมาก
busily(adv) ยุ่ง,มีงานมาก
busy(adj) ยุ่ง,มีงานมาก,วุ่น,ไม่ว่าง
capacious(adj) กว้างขวาง,จุ,ใหญ่,มีเนื้อที่มาก
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
checker(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก
checkerboard(n) กระดานหมากรุก
checkered(adj) มีตาสี่เหลี่ยม,เป็นตารางหมากรุก,เปลี่ยนง่าย
chequer(n) ตาสี่เหลี่ยม,ตาหมากรุก,ตัวหมากรุก
chess(n) เกมหมากรุก
chessboard(n) กระดานหมากรุก
chessman(n) เบี้ยหมากรุก
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolute majorityคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abundantจำนวนมาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
apoplexy๑. การตกเลือดในสมอง๒. การตกเลือดมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
builder's risk๑. การประกันภัยผู้ต่อเรือ๒. การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
declinateโค้งลงมาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deliquescent๑. แตกกิ่งมาก๒. บางฉ่ำ [กลีบดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diabetes๑. โรคปัสสาวะมาก๒. โรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes mellitus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
featherbeddingการจ้างแรงงานมากเกินจำเป็น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
figurineจุลประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gluttony; hyperphagia; polyphagia๑. อาการกินมาก๒. การกินไม่เลือก, จะกละ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
greatest common divisor (G.C.D.); highest common factor (H.C.F.)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
highest common factor (H.C.F.); greatest common divisor (G.C.D)ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
hyperglycaemia; hyperglycemia๑. ภาวะเลือดมีน้ำตาลมาก, ภาวะน้ำตาล(ระดับ) สูงในเลือด๒. ภาวะเลือดมีกลูโคสมาก, ภาวะกลูโคส(ระดับ) สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperglycemia; hyperglycaemia๑. ภาวะเลือดมีน้ำตาลมาก, ภาวะน้ำตาล(ระดับ) สูงในเลือด๒. ภาวะเลือดมีกลูโคสมาก, ภาวะกลูโคส(ระดับ) สูงในเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperhidrosis; diaphoresis; hyperidrosis; polyhidrosis; polyidrosis; sudoresisภาวะหลั่งเหงื่อมาก, ภาวะเหงื่อท่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperkalemia; hyperkalaemia; hyperpotassaemia; hyperpotassemia; potassaemia; potassemiaภาวะเลือดมีโพแทสเซียมมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lucrativeที่มีกำไรมาก, ที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority๑. คะแนนเสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก๒. การบรรลุนิติภาวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority leaderผู้นำเสียงข้างมากในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority ruleการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
malice aforethoughtเจตนาร้ายโดยไตร่ตรองมาก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Marxismลัทธิมากซ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, strong-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
microscopic๑. เล็กมาก๒. -เห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์๓. -ส่องตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobileประติมากรรมจลดุล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
more developed countryประเทศที่พัฒนามาก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multi-; pluri-; poly-หลาย, มาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neon sculptureประติมากรรมนีออน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overflow๑. การล้น๒. ส่วนล้น๓. มากเกินเก็บ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
phlegmatic๑. -เสมหะมาก๒. ซึมเซื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poly-; multi-; pluri-หลาย, มาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostate gland; prostateต่อมลูกหมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
red tapeการบริหารราชการล่าช้า, การมีขั้นตอนมากเกินไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revisionismลัทธิแก้ (ลัทธิที่แก้ไขลัทธิมากซ์) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguine-มีเลือดมาก [มีความหมายเหมือนกับ sanguineous; sanguinous ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanguineous; sanguinous๑. -มีเลือดมาก [มีความหมายเหมือนกับ sanguine]๒. -เลือด [มีความหมายเหมือนกับ haemal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sculptureประติมากรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sedentary๑. -มีนิสัยนั่ง๒. -นั่งนอนมาก๓. -นั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ptyalism; hyperptyalism; hypersalivation; polysialia; ptyalorrhea; ptyalorrhoea; sialism; sialismus; sialorrhea; sialorrhoeaภาวะหลั่งน้ำลายมาก [มีความหมายเหมือนกับ salivation ๒ และ sialosis ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabileประติมากรรมสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excessมากเกินพอ,มากเกินไป [การแพทย์]
Increaseมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acidic Taste, Sharpรสเปรี้ยวมาก [การแพทย์]
Acmeมดลูกหดรัดตัวสูงสุด, ระยะหดรัดตัวเต็มที่, ระยะที่เจ็บมากที่สุด [การแพทย์]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Advancedเป็นรุนแรง, เป็นมากๆ [การแพทย์]
Affinity สัมพรรคภาพ การชอบสิ่งหนึ่งมากกว่าสิ่งหนึ่ง เช่น ในระบบแลกเปลี่ยนประจุ เรซินบางชนิด ชอบ Ca++ มากกว่า Na+ ถือว่ามี affinity กับ Ca++ มากกว่ากับ Na+ [สิ่งแวดล้อม]
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Air Pocket, Largeบริเวณที่มีลมอยู่มาก [การแพทย์]
Alkaline ภาวะด่าง ภาวะที่มีสารละลายประเภทแอลคาไลมากพอที่ทำให้ พีเอชสูงกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Alkalosisภาวะด่างเพิ่ม; ด่างมาก, ภาวะ; แอลคาโลซิส; อัลคาโลสิส; ภาวะความเป็นด่าง; การเมาด่าง; ภาวะมีด่างเพิ่มขึ้น; สภาวะเป็นด่าง; ภาวะด่าง; การเป็นด่าง; ด่างเพิ่มขึ้น; การเกิดด่าง; ด่างเกิน [การแพทย์]
Alopeciaศีรษะล้าน, โรค; หัวล้าน; ผมร่วงมาก; ศีรษะล้าน; ขนร่วง; ผมหลุดเป็นหย่อมๆ; ผมร่วง [การแพทย์]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
angiospermพืชดอก, พืชจำพวกหนึ่งที่มีระบบท่อลำเลียง มีดอกเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ เมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม เป็นพืชที่มีมากที่สุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anisometropiaกำลังสายตาในตาทั้งสองต่างกันมาก [การแพทย์]
Anticlines ชั้นหินโค้งรูปประทุน รอยคดโค้งที่ชั้นหินเอียงเทออกจากศูนย์กลางของ โครงสร้าง ชั้นอายุมากที่สุดจะอยู่ตรงแกน และหินที่มีอายุน้อยกว่าจะอยู่ถัดออกมา ทางด้านข้าง โดยทั่วไปชั้นหินโค้งรูปประทุนมีลักษณะยาว [สิ่งแวดล้อม]
antinodeปฏิบัพ, ตำแหน่งของคลื่นในคลื่นนิ่ง ซึ่งมีการกระจัดมากที่สุด หรือซึ่งตัวกลางมีการสั่นมากที่สุด จากรูป ตำแหน่ง A คือ ปฏิบัติ   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arecaมาก [การแพทย์]
Aromatic อะโรมาติก สารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วยวงแหวนเบนซิน 1 วง หรือมากกว่า [สิ่งแวดล้อม]
Artifactsสิ่งเทียม, สิ่งที่ไม่ต้องการในการบันทึก, วรจรไฟฟ้าที่รบกวนการทำงานของเครื่องมือ, ภาพหลอกลวง, มีตัวแปรมาก [การแพทย์]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Antiquarian bookหนังสือโบราณAntiquarian book หมายถึง หนังสือโบราณ เป็นหนังสือเก่าที่จัดพิมพ์ก่อน ปี ค.ศ. 1800 และรวมถึงหนังสือที่จัดทำในศตวรรษที่ 15 – 18 โดยเฉพาะหนังสือที่ทำขึ้นก่อน ปี ค.ศ. 1455 ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนด้วยลายมือทุกเล่ม หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากซึ่งนักสะสมหนังสือโบราณจะให้ความสนใจในการเก็บสะสม เนื่องจากความหายากของหนังสือและยิ่งถ้าหนังสือนั้นยังอยู่ในสภาพทีดีก็ยิ่งมีคุณค่ามากสำหรับการเก็บสะสม ตัวอย่างของหนังสือโบราณ เช่น หนังสือที่เขียนโดย Charles Dickens, Mark Twain เป็นต้น หนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่ผู้ขายหนังสือโบราณนำมาขาย โดยการประเมินราคาหนังสือ และมักขายโดยวิธีการประมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Autonomic Activity, Markedกิจกรรมทางระบบประสาทเสรีเพิ่มมากขึ้น [การแพทย์]
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Barred Tree Snakesงูดอกหมากแดง [การแพทย์]
Bas-reliefประติมากรรมนูนต่ำ [TU Subject Heading]
Bay อ่าว ส่วนของทะเลสาบ ซึ่งเว้าโค้งเข้าไปในแผ่นดิน โดยมีความกว้างที่ปากอ่าวมากกว่าความยาวจากปากอ่าวถึงก้นอ่าว [สิ่งแวดล้อม]
Betel nutมาก [TU Subject Heading]
Bio accumulation การสะสมทางชีวภาพ การที่สิ่งมีชีวิตได้รับสารเข้าตัวมากกว่าที่ ถ่ายออก [สิ่งแวดล้อม]
Bloom บลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน การเบ่งบานหรือการเพิ่มจำนวนของชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Bar สันดอน หมวดทรัพยากรที่ดินและการใช้ที่ดิน หมายถึง เนินที่เกิดจากกระแสน้ำพัดพาตะกอนมาตกจมทับถม จนเกิดเป็นสันหรือพืดสัน ในบริเวณ ลำแม่น้ำ ปากแม่น้ำ หรือนอกจากชายฝั่งทะเล ซึ่งอาจเป็น สิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ หมวดทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ำ หมายถึง พืดสันทรายหรือตะกอนอื่นๆ ที่กระแสน้ำพัดพามาตกทับถมสะสมไว้มาก จนเกิดเป็นสันหรือพืดยื่นขวางหรือปิดปากน้ำทางเข้าท่าเรือและปากอ่าว ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งกีดขวางต่อการเดินเรือได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ คือ สันดอนก้นอ่าว (Bay-Head Bar), สันดอนปากอ่าว (Bay-Mouth Bar), สันดอนจะงอยปากอ่าว (Bay-Mouth Split) และสันดอนเชื่อมเกาะ(Tombolo) [สิ่งแวดล้อม]
Beta (ฺB - Ray) รังสีเบตา มีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น 1101 I อาจสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสีbata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bokoo (sl.) มาก See also: จำนวนมาก
boku (sl.) มาก See also: จำนวนมาก
deep (adv.) มาก See also: อย่างยิ่ง Syn. extremely, intensely
deep (adj.) มาก See also: อย่างยิ่ง Syn. extreme, intense
good (adj.) มาก See also: เต็มที่
mickle (adj.) มาก See also: ยิ่งใหญ่
much (adj.) มาก See also: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่ Syn. abundant, ample, plentiful Ops. inadquate, insufficient
mult (prf.) มาก See also: หลาย
multi (prf.) มาก See also: หลาย
multi (prf.) มาก See also: หลาย
poly (prf.) มาก
quite a bit (idm.) มาก
quite a few (idm.) มาก
quite a lot (idm.) มาก
quite a number (idm.) มาก
so (adv.) มาก See also: เต็มที่ Syn. very, extremely
so extreme (adj.) มาก See also: เหลือเกิน Syn. so much
such (adj.) มาก See also: เหลือเกิน Syn. so extreme, so much
all (adj.) มาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างยิ่ง
a great amount (adv.) มาก (จำนวน, ปริมาณ, ระดับ) See also: เป็นอันมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
First comes first serves!มาก่อนก็ได้ก่อน
He had spent a long time in this countryเขาใช้เวลามากในประเทศนี้
We'd heard so much about youพวกเราได้ยินเกี่ยวกับคุณมามาก
At first, I didn't think about it muchครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับมันมากนัก
But now I've got sick and it bothers meแต่ตอนนี้ ฉันรำคาญใจและมันก็รบกวนฉันมาก
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมาก
Please think nothing of itได้โปรดอย่าคิดอะไรมาก
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
We don't have much timeพวกเรามีเวลาไม่มากนัก
There's so much you need to knowมีเรื่องมากมายที่คุณจำเป็นต้องรู้
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
There's a lot we need to discussมีเรื่องมากมายที่พวกเราต้องมาพูดคุยกัน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
I'm embarrassed to admit that I've never heard of itฉันอายที่จะยอมรับว่าฉันไม่เคยได้ยินมันมาก่อน
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
Are you on the street? It sounds so loudคุณอยู่บนถนนอยู่เหรอ เสียงดังมากเหลือเกิน
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
Yes, I like it a great dealใช่ฉันชอบมันมากเลยทีเดียว
My mother is over 60 years oldแม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
But you sound so sadแต่คุณฟังดูเศร้ามาก
They buy many things at the storeพวกเขาซื้อของมากมายที่ร้านค้า
You drink too much coffeeคุณดื่มกาแฟมากเกินไปแล้ว
We have a very clean houseพวกเรามีบ้านที่สะอาดมาก
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
It has been a long time since I last came hereมันนานมากแล้วนับแต่ที่ฉันมาที่นี่ครั้งล่าสุด
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
I am very proud of youฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
She doesn't have much experienceเธอมีประสบการณ์ไม่มากนัก
You two don't have much contactคุณทั้งสองไม่ได้ติดต่อกันมากนัก
We should try to contact moreพวกเราควรพยายามติดต่อกันมากขึ้น
He's got a bad headacheเขาปวดศีรษะมาก
Yes, a lot of friendsใช่ฉันมีเพื่อนมาก
Is it serious?มันแย่มากไหม
It was a terrible experienceมันเป็นประสบการณ์ที่แย่มาก
There's not a lot of choiceมีทางเลือกไม่มากนัก
It's wonderful to see you againวิเศษมากที่ได้เจอคุณอีก
I wish I could do moreฉันก็อยากให้ตัวเองทำอะไรได้มากกว่านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fish, I love you and I respect you very much but I will kill you before this day ends.ปลาฉันรักคุณและฉันเคารพ มาก แต่ฉันจะฆ่าคุณก่อนที่จะสิ้นสุด ลงในวันนี้
My blood group is very unusual.กรุ๊ปเลือดของฉันคือเรื่องผิดปกติ มาก ดู
You shoot one, you've got to shoot the lot.คุณยิงหนึ่งคุณได้มีการถ่ายภาพ มาก ก่อนที่พวกเขาจะใช้เวลาสอบ ของพวกเขา
Hey, listen. There's gonna be a bunch more broads, huh?เฮ้ ฟัง มี จะเป็นพวง บรอด มาก ขึ้น ฮะ
He's a very touchy boy, this Matthew.เขาเป็น เด็กผู้ชาย งอน มาก , แม ทธิว นี้
But you've always said I was a very levelheaded guy. And I am.แต่คุณเคยบอกว่าผมเป็นคนที่แต่งตัวประหลาด levelheaded มาก และผม
OK, that was so fetch.โอเค ! มัน fetch มาก ๆ จ๊ะ
You guys match each other really well.พวกคุณเหมาะสมกันม้าก มาก ค่ะ
It's very simple, Mr. Farmer it's illegal to try to obtain such a high-grade fuel for private use.มันง่าย ๆ มาก คุณฟาร์มเมอร์ ...มันถูกกฎหมายที่จะเอา เชื้อเพลิงชั้นดีมาใช้เป็นการส่วนตัว
A very, very bad man is going to come here and...คนเลวมาก มาก กำลังมาที่นี่ และ...
This is, this pretty bad this is really bad.นี่ มัน แย่ มาก ๆ นี่มัน แย่จริง ๆ เลย
You're not around girls much or you probably wouldn't play Ping-Pong, right?คุณไม่ได้ไปรอบ ๆ สาว ๆ มาก หรือคุณอาจจะไม่ เล่นปิงปองขวา?
I'm all for a little time off, and God knows, you deserve it, but I think that you should know that the much, much, much older gentleman that you're having dinner with right nowผมเชื่อว่า นี่เป็นเวลาพักเล็กน้อยของคุณ และพระเจ้ารู้ว่า คุณสมควรได้พัก แต่ผมคิดว่า คุณควรรู้ว่า สุภาพบุรุษที่แก่กว่าคุณ มาก มาก มาก คนนั้น
These are very, very old, older than 100 million years.มันเก่ามาก มาก มากๆเลยนะมีอายุกว่าร้อยล้านหีเลยละคะ
Oh, wait, I'll come with you 'cause, um, I'm much, much later.โอ้ รอก่อน ฉันไปด้วย เพราะฉันสายมาก มาก แล้ว
Handsome and i thought we'd Bring you some breakfast.เซอร์ไพร้ส มาก สุดหล่อกับพ่อ คิดว่าน่าจะเอาอาหารเช้ามาให้ลูก
You're a disappointment,young lady,a big,big,disappointment.ลูกทำให้พ่อผิดหวัง สาวน้อย\ มาก มาก เลย
Most of all... ..you are very, very... ..handsome.ส่วนมากในบรรดา... ...ท่านยัง เออ... สง่างามมากมาก
It's Swallow Falls degrees and- Well, let's just go to the mayor.ตอนนี้อากาศ สวอลโล่ว์ ฟอลส์ มาก เอ่อ เราตัดภาพไปที่ นายกเทศมนตรีดีกว่าค่ะ..
Yeah. You lookin' good. Too, you lookin' fit.ใช่นายดูดี มาก ดูแข็งแรงสุดๆ
Boring. I'm giving you a boring alert.ก้มันน่าเบื่อ มาก มาก
That ain't very hospitable now, is it?ที่ไม่ได้ ใจดี มาก ตอนนี้ มันคือ อะไร
She ain't done much to get his motor running now, has she?เธอ ไม่ได้ทำ มาก ที่จะได้รับ ยาน ยนต์ ของเขา ทำงานอยู่ ในขณะนี้ มี เธอ
He's the only person on the planet who has seen a black hole from up close.มันทำเพียง 100,000 อะตอมซึ่ง เป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มาก และฉันแน่ใจว่าเพื่อน บ้านของฉันจะรัก
Woong! I really, really, really, really, really, really like you!ฉันชอบเธอมาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก เลยน้า
If you want to bewitch someone, tell him you like him.ถ้าเธออยากจะครอบงำใครสักคน ก็แค่บอกว่าเธอรักเขามากมาก มาก จริงๆ
Well put chief, well put. - Very. Yeah.ดีมากหัวหน้า ดีมาก มาก ๆ ใช่เลย
All these questions have very different answers if we're looking at the infinite story or the finite story.คำถามเหล่านี้มีคำตอบที่แตกต่างกัน มาก ถ้าเรากำลังมองหาที่เรื่องไม่มีที่ สิ้นสุด หรือเรื่องราวที่ จำกัด
Particularly enjoyed the one about the aluminium crutch.-เขาชอบเรื่องเกี่ยวกับ "The aluminium crutch" (ไม่พยุงอลูมิเนียม) มาก /
How are you? I'm good. I'm really good.พอเถอะ นี่มันแปลก ม๊าก มาก ฮืมมม
I completely respect the tooth, so, so much.ฉันใส่ใจ ฉันใส่ใจฟันอย่างยิ่ง มาก ๆ เลย
Somehow, he must have made an impression on Abby, 'cause, just about that time, she started stealing.ซึ่งบางครั้ง เขาก็ทำอะไรที่ ประทับใจให้กับ แอ๊บบี้ มาก นันคงเป็น เหตุที่ทำให้เธอ เริ่มคิด ขโมย
I'm starting to understand why you move around a lot, Reacher.ฉันเริ่มที่จะเข้าใจว่าทำไมคุณย้าย ไปรอบ ๆ มาก รีเชอ
"Rachel, I miss you so much it hurts my whole body.ราเชล ผม คิดถึงคุณ มาก มันเจ็บ ทั้งร่างกาย
Mr. Weenie is looking very teenie right now.นาย Weenie กำลังมองหา มาก teenie ตอนนี้.
And we're here to apologize to Quinn for slapping her across the face very, very hard.และเรามาเพื่อขอโทษควินน์ ที่ตบแสกหน้าของเขา แรง มาก มาก
I'm going to go to the bathroom and freshen way, way up.ฉันจะไปห้องน้ำและทำให้สดใด มาก มากๆเลย
And I like you very, very much.และฉันชอบคุณ มาก มาก
It'll save us both a lot of money and I got a feeling you're gonna need it.มันจะช่วยเราทั้งเงินเป็นจำนวน มาก และฉันมีความรู้สึกว่าคุณจะ จำเป็นต้องใช้มัน
Turns out that I have a very large thing called an epididymis.ปรากฎว่าฉันมีสิ่งที่มีขนาดใหญ่ มาก เรียกว่าหลอดน้ำอสุจิ

มาก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
以上[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
好む[このむ, konomu] Thai: ชอบมากกว่า
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
彫る[ほる, horu] Thai: ปฏิมากรรม English: to sculpture
慣性[かんせい, kansei] Thai: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก English: inertia
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment
爆発的[ばくはつてき, bakuhatsuteki] Thai: อย่างมาก English: tremendous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มาก
Back to top