ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มัว*, -มัว-

มัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มัว (adj.) gray See also: somber Syn. มัว
มัว (adj.) drab See also: dull, gray
มัว (adj.) blurred See also: obscured, indistinct
มัวซัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
มัวซัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
มัวซัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
มัวซัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
มัวมอม (v.) be soiled on the body See also: be blackened with Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน
มัวมอม (v.) be soiled on the body See also: be blackened with Syn. มอม, มอซอ, สกปรก, เปื้อน, เปรอะเปื้อน
มัวร์ (n.) Moor Syn. แขกมัวร์
มัวร์ (n.) Moor Syn. แขกมัวร์
มัวหมอง (v.) be tarnished See also: be blemished Syn. หมอง
มัวหมอง (adj.) scandal (n) Syn. เสื่อมเสีย, มลทิน
มัวหมอง (v.) sully See also: soil, smear, be soiled, be sullied, smirch, tarnish Syn. เปื้อน, ด่างพร้อย, มีมลทิน, มีราคี Ops. ให้สะอาด, บริสุทธิ์, เบิกบาน
มัวหมอง (v.) contaminate See also: soil, dirty, sullied, stain, tarnish, smear, smirch Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, โสโครก, เปื้อน, ด่างพร้อย Ops. ้สะอาด, บริสุทธิ์
มัวหมอง (adj.) impure See also: dirty, filthy, smudgy Syn. สกปรก Ops. สะอาด, บริสุทธิ์
มัวหมอง (adj.) blemished See also: stained, spotted, tarnished, tainted, not clean, covered with spots Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, ไม่บริสุทธิ์ Ops. บริสุทธิ์
มัวหมอง (v.) blemish See also: stain Syn. ด่างดวง, มีมลทิน, ไม่บริสุทธิ์ Ops. บริสุทธิ์
มัวเมา (v.) be infatuated See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้
มัวเมา (v.) be infatuated See also: be addicted to, be immersed in, be occupied with Syn. หมกหมุ่น, ลุ่มหลง, เมามัว, หลง, คลั่งไคล้
มัวเมีย (adj.) drowsy Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
มัวเมีย (v.) be drowsy Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
มัวเมีย (adv.) drowsily Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
มัวเมีย (adj.) drowsy Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
มัวเมีย (v.) be drowsy Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
มัวเมีย (adv.) drowsily Syn. งัวเงีย, ง่วง, ซึม Ops. สดชื่น, กระฉับกระเฉง
มัวแต่ (adv.) only for See also: only
English-Thai: HOPE Dictionary
amour(อะมัวร์') n. เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ , ความรัก, เรื่องชู้สาว, Syn. love affair, liaison, romance
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
bedim(บีดิม') {bedimmed,bedimming,bedims} vt. ทำให้มัว
blackamoor(แบลคฺ'คะมัวร์) n. นิโกร
bleak(บลีค) adj. เปล่าเปลี่ยว,เดียวดาย,มีลมพัด,หนาวเย็น,ไม่ชัด,มืดมัว,เลือนลาง,ไร้ความหวัง,เศร้าระทม., See also: bleakish adj. ดูbleak bleakness n. ดูbleak, Syn. bare
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
blear-eyed(เบลียร์'ไอดฺ) adj. ตามัว,สายตาสั้น, See also: blear-eyedness n. สายตาสั้น, Syn. short-sighted
bleary(เบลีย'รี) adj. พร่ามัว,ไม่ชัด,เหนื่อยอ่อน, See also: blearybleariness n. ดูbleary, Syn. hazy
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
cloudy(เคลา'ดี) adj. เต็มไปด้วยก้อนเมฆ,เกี่ยวกับเมฆ,มืดมัว,ไม่ใส,ไม่ชัด,เลือนลาง,ขุ่น,เศร้าซึม., See also: cloudily adv. ดูcloudy cloudiness n. ดูcloudy, Syn. gray,overcast
dark(ดาร์ค) adj. มืด,มืดมน,มัว,ดำคล้ำ,ซ่อนเร้น,เร้นลับคลุมเครือ,ชั่วช้า n. ความมืด,กลางคืน,ที่มืด,สีดำ -Phr. (in the dark ไม่รู้ เป็นความลับ) vi. มืด., See also: darkish adj. ดูdark darkishness n. ดูdark, Syn. dim,
dense(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทึบ,โง่เต็มที่,ทึบมัว,มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
dimsighted(ดิไซ'ทิด) adj. ตามัว,พร่า
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
grave(เกรฟว) n. สุสาน,หลุมฝังศพ,ป่าช้า,ความตาย adj. ร้ายแรง,รุนแรง,สำคัญ,เอาจริงเอาจัง,ขึงขัง,วิกฤติ,มืดมัว,เศร้าซึม,ครึ้ม,เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
halationn. การเกิดบริเวณมัวที่ภาพถ่าย,รอยพร่ารอบดวงโคมในฟิล์มถ่ายรูปเงาทรงกด,แสดงทรงกด
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
intoxication(อินทอคซิเค'เชิน) n. ความมึนเมา,ความมัวเมา,ความตื่นเต้นเกินไป, Syn. drunkenness
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
mist(มิสทฺ) n. หมอก,สิ่งที่คล้ายหมอก,ความพร่ามัว. vi. พร่ามัว,ฝนตกเป็นเม็ดเล็กมาก. vt. ทำให้พร่ามัว, Syn. fog,haze
misty(มิท'ที) adj. มีหมอกคลุม,พร่ามัว,ไม่ชัด, See also: mistily adv. mistiness n.
moor(มัวร์) vt. จอดเรือ,ผูกเรือ,ผูกแน่น,ทำให้มั่นคง. vi. จอดเรือ,กลายเป็นมั่นคง. n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,การทำให้มั่นคง
moorage(มัว'ริจฺ) n. ที่จอดเรือ,ท่าจอดเรือ,ค่าจอดเรือ,การจอดเรือ,ภาวะที่ถูกผูกแน่น
mooring(มัว'ริง) n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,วิธีการจอดหรือผูกเรือ
moorland(มัวร์'แลนดฺ) n. ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน,ขุ่น,ไม่ใสสะอาด,มัว,ยุ่งเหยิง,คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน,ทำให้ขุ่น,ทำให้มัว,ทำให้ยุ่งเหยิง,กล่าวหา,ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน,กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky,dark,gloomy,obscure
nebula(เนบ'บิวละ) n. กลุ่มแก๊สหรือฝุ่นที่คล้ายก้อนเมฆ,กาแล็กซีนอก,โรคกระจกมัว., See also: nebular adj. pl. nebulae,nebulas
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
overcloud(โอ'เวอะเคลาดฺ) v. (ทำให้) มีเมฆปกคลุม,มืดครื้ม,มัว,บัง,เป็นทุกข์
paramour(แพ'ระมัวร์) n. ชู้รัก,คนรัก
English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
bleary(adj) มัว,ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ไม่ชัด
cloud(n) เมฆ,ความมืดมัว,มลทิน
cloudy(adj) มีเมฆมาก,มืดมัว,ไม่แจ่มใส,เลือนลาง
dark(adj) มืด,ดำ,มืดมน,มืดมัว,คล้ำ,แก่,ลึกลับ,เคลือบคลุม
darken(vt) ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dismal(adj) สลดใจ,ห่อเหี่ยว,หดหู่,มืดมัว,ไม่เบิกบาน,ไม่สดชื่น,กลุ้มใจ
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
gloomy(adj) มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม
heavy(adj) หนัก,รุนแรง,ทึบ,สงัด,หนา,มืดมัว,ดก,คับคั่ง,เพียบ
intoxication(n) ความเป็นพิษ,ความมึนเมา,ความมัวเมา
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
milky(adj) เหมือนน้ำนม,มีน้ำนม,ป้อแป้,ขุ่นมัว,ซีด
mist(n) หมอก,ความขุ่น,ความพร่ามัว
mistily(adv) อย่างคลุมเครือ,อย่างรางๆ,อย่างพร่ามัว
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
misty(adj) คลุมเครือ,พร่ามัว,มีหมอก,เลือนราง
Moor(n) แขกมัวร์
muddy(adj) เป็นโคลน,ขุ่นมัว,ยุ่งเหยิง
murk(adj) มืด,มืดมน,มืดมัว,โศกเศร้า
murky(adj) มืด,มัว,ทึบ,มอ,มืดมน,มีหมอก
nebulous(adj) คลุมเครือ,มืดมัว,เหมือนหมอก
obscure(adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว
shadowy(adj) สลัว,เป็นเงา,มืดมัว,คลุมเครือ
sullen(adj) มืดมัว,บูดบึ้ง,มืดสลัว,เฉื่อยชา,บึ้งตึง
sully(adj) มัวหมอง,เปรอะเปื้อน,สกปรก,ด่างพร้อย,มีมลทิน
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
thick(adj) หนา,แน่น,ทึบ,ข้น,มัว,ขุ่น,ทึ่ม,โง่
translucent(adj) โปร่งแสง,มัว,ทึบ,ฝ้า
twilight(n) แสงขมุกขมัว,สายัณห์,แสงอรุณ
voluptuary(n) คนชอบฟุ้งเฟ้อ,คนมัวเมาในกาม
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
amblyopiaตามัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opalescentเหลือบมัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amblyopiaสายตามัว, ตาขี้เกียจ, การสูญเสียการเห็นอย่างถาวร, ตาบอด, ตาเสียถาวร, สายตาเสื่อม [การแพทย์]
night blindnessตาบอดกลางคืน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน A  ซึ่งมีผลทำให้นัยน์ตามัวมองเห็นไม่ชัดในเวลาโพล้เพล้ หรือยามค่ำคืน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dim (adj.) มัว See also: สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ Syn. filmy, hazy, foggy, thick, unpolished Ops. distinct, clear, unclouded, bright
dull (adj.) มัว See also: ขุ่น, หมอง, ทึบ Syn. gloomy, sober, somber, dim
opaque (adj.) มัว See also: ไม่ใส, ขุ่น, ทึบแสง Syn. dim, cloudy, murky Ops. transparent, translucent
unpolished (adj.) มัว See also: สลัว, ไม่สว่าง, ไม่แจ่มชัด, ครึ้ม, ทึบ Syn. filmy, hazy, foggy, thick Ops. distinct, clear, unclouded, bright
haze over (phrv.) มัวลง See also: สลัว Syn. film over, glaze over
lost in thought (phrv.) มัวแต่ครุ่นคิด
become dark (vi.) ค่อยๆ มืดมัว Syn. grow dark, overcloud
bedim with (phrv.) ทำให้มัว (คำเก่า) See also: ทำให้สว่างลดลง
blearily (adv.) ด้วยตาพร่ามัว
bleary (adj.) พร่ามัว See also: ไม่ชัดเจน Syn. blurred
bleary-eyed (adj.) ซึ่งตาพร่ามัวและเหนื่อยล้า
blur (n.) ความพร่ามัว See also: ความเลือนราง, ความไม่ชัดเจน, ความมัว
blur (vt.) ทำให้พร่ามัว See also: ทำให้เลือนลาง, ทำให้มัว Syn. smudge
blurred (adj.) ซึ่งพร่ามัว
blurry (adj.) ที่พร่ามัว Syn. blurred
cloud over (phrv.) ทำให้มัวลง Syn. cloud up, mist over, steam over, steam up
cloud up (phrv.) มืดมัว
clouded (adj.) มืดมัว See also: ทึมๆ Syn. dim
darkly (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, gloomily
darkness (n.) ส่วนเงามัวที่ล้อมรอบเงามืด (ทางดาราศาสตร์) Syn. shadow, umbra Ops. brightness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Look likes she's upset with me, but now is not the time for discussionดูเหมือนว่าเธอจะหัวเสียกับฉันนะ แต่ตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมามัวโต้เถียงกันอยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me, I'm beeping. Pardon moi.ขอตัวก่อนนะ ลูกร้องแล้ว พาร์ดอน มัว (ขอโทษ)
What are you afraid of?มัวกลัวอะไรอยู่ขัดข้างในด้วยสิ
Can't worry about that now. We're past that.มัวกังวลเรื่องนั้นไม่ได้ เราผ่านจุดนั้นไปแล้ว
What are you waiting for? Step up to your broomstick.มัวคอยอะไรกันอยู่ ทุกคนก้าวเข้ามาอยู่ด้านซ้ายของไม้กวาด
Who're you talking to? Come on! lets goมัวคุยอะไรอยู่วะ เร็วเข้า
What took you so long? Here you go.มัวช้าอยู่ทำไม ได้แล้ว
What are you doing, Snotlout?มัวช้าอะไรอยู่ สนอทเลาท์
What the fuck's going on? The light!มัวทำอะไรกันอยู่ เปิดไฟซิ
What do you do all day?มัวทำอะไรกันอยู่ทั้งวันนี่?
What the hell is taking you so long?มัวทำอะไรอยู่ ทำไมนานจัง? ไม่มีอะไรครับ
What are you waiting for? Come on. OK.มัวทำอะไรอยู่ มาเร็ว
Hurry come over!มัวทำอะไรอยู่ รีบมาสิ เร็วเข้า
What are you doing? Hurry up and move that altar.มัวทำอะไรอยู่ รีบย้ายแท่นบูชาเร็ว ๆ สิ
What are you doing? Hurry and change into them.มัวทำอะไรอยู่ รีบไปเปลี่ยนชุดสิ
What are you doing? Are you exercising your Miranda rights?มัวทำอะไรอยู่ เธอกำลังใช้สิทธิที่จะไม่พูดใช่มั้ย
What are you doing? Hurry Get over hereมัวทำอะไรอยู่ เร็วเข้า มานี่
What are you doing? We'll be late.มัวทำอะไรอยู่ เราจะไปไม่ทันนะ
What are you doing there?มัวทำอะไรอยู่ตรงนั้น?
Move! Let's go!มัวทำอะไรอยู่ล่ะ เร็วเข้า
What are you doing? let's go. but what's the point?มัวทำอะไรอยู่ละ ไปซี่ \ เป้าหมายคืออะไรเนี่ย
What are you doing? Get up!มัวทำอะไรอยู่เล่า ลุกขึ้นสิ
Everything will be all right if we just stay calm!มัวทำไรกันอยู่ล่ะ ไปกันเถอะ
What are you doing? Hurry and tell him to come.มัวทำไรอยู่เล่า รีบรับแล้วบอกให้เค้ารีบมาซิ
What the hell are you doing? Ask her a.s.a.p.!มัวทําบ้าอะไรอยู่ล่ะ รีบไปถามเธอด่วนเลยนะ!
Go! Go! Get in there, you fucking bastard!มัวนอนอยู่ได้ ทำไมปอดแหกแบบนี้
We cannot analyze everything. All right?มัวนั่งคิดเล็กคิดน้อยไม่ได้หรอกนะครับ
You are wasting a lot of time here!มัวบ่นให้เสียเวลาทำไม
Mwah. Ohh. You couldn't shave?มัวฟ โอ้ คุณยังไม่โกนหนวดหรอ?
He's flashing back to that moment in his mind, and he's freaking out about it.มัวย้อนกลับไปคิดเรื่องนั้น แล้วก็เตลิดไปอีก
What are you doing? This is your lucky night. Get in.มัวยืนทำอะไรอยู่ นี่มันคืนของเธอนะ เข้ามาสิ
What are you doing standing there? Go after him!มัวยืนทำอะไรอยู่ รีบตามมันไป
Come on you bitches, get ready for training.มัวยืนบรื้อกันทำไมล่ะ รีบไปฝึกซ้อมซิ
We can't just stand here, You got any idea?มัวยืนรอไม่ได้นะ มีใครคิดออกมั้ง?
What are you doing?มัวยืนอยู่ได้ จับเขา
What are you doing here, not brisk walkingมัวยืนเซ่อทำไมอีกเล่า
I don't want to hear "the man was not meant to meddle" medley.มัวรอสภาถูกคงไม่ทันการ
What the fuck are you waiting for? Aaahhhh! Hang on!มัวรออะไรกันอยู่ จับไว้ จับเขาไว้ จับเขาไว้ โอ้.
What are you guys waiting for?มัวรออะไรกันอยู่ล่ะ?
What are you waiting for? You're Freeมัวรออะไรอยู่ เธอเป็นอิสระแล้ว
What are you waiting for? Come on.มัวรออะไรอยู่ เร็วๆเข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มัว
Back to top