ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตื้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตื้น*, -ตื้น-

ตื่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่น (v.) be alert See also: be aroused
ตื่น (v.) wake up See also: be awake, get up Syn. ตื่นพระบรรทม Ops. หลับ
ตื้น (adj.) shallow Syn. เขิน, ตื้นเขิน Ops. ลึก
ตื่น (v.) be aware of See also: realize, wake up to something
ตื่น (v.) be alarmed See also: be scared, be panic-stricken, be frightened Syn. ตกใจ, ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ
ตื้น (adj.) superficial See also: shallow Syn. ผิวเผิน Ops. ลึกซึ้ง
ตื้นๆ (adj.) shallow
ตื้นๆ (adj.) superficial See also: shallow
ตื่นกลัว (v.) be panic-stricken See also: be frightened, be scared Syn. กลัว, ตื่นตกใจ Ops. กล้า
ตื่นข่าว (v.) become excited (about some news) See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news
ตื่นขึ้น (v.) wake up See also: be awake Syn. ตื่น Ops. หลับลง
ตื่นตกใจ (v.) be frightened See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked Syn. ตกใจ
ตื่นตระหนก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก, สะทก
ตื่นตระหนก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก, สะทก
ตื้นตัน (v.) be delighted See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful Syn. ซาบซึ้ง, ตื้นตันใจ
ตื้นตันใจ (v.) be delighted See also: be imbued, be full of, be choked, be blissful Syn. ตื้นตัน, ซาบซึ้ง
ตื่นตัว (v.) be awakened to See also: be alert, be well-informed, be active Syn. ทันเหตุการณ์
ตื่นตา (v.) be excited See also: be dazzled Syn. ละลานตา
ตื่นตาตื่นใจ (v.) be excited by seeing some spectacular things See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes
ตื่นตาตื่นใจ (adv.) surprisingly See also: astonishingly
ตื่นตูม (v.) be panic-stricken See also: stampede, be frightened, be scattered in a panic
ตื่นนอน (v.) wake up See also: be awake, get up Syn. ตื่น Ops. เข้านอน, หลับ
ตื่นพระบรรทม (v.) wake up See also: be awake, get up Ops. หลับ
ตื้นลึกหนาบาง (n.) ins and outs See also: inside story, complication (of)
ตื้นเขิน (v.) be shallow Syn. ตื้น, เขิน Ops. ลึก
ตื่นเต้น (v.) be excited See also: be thrilled, be nervous
ตื่นเต้น (v.) be excited
ตื่นเต้นดีใจ (v.) overjoy Syn. ดีใจ
ตื่นเต้นตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ
ตื่นไฟ (adj.) panicky (person) Syn. ขี้กลัว, ขี้ตกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
aflutter(อะฟลัท' เทอะ) adj. สะบัดพลิ้ว, ฮือ, ตื่นเต้น (in a flutter)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
aground(อะเกรานดฺ') adv., adj. บนพื้นดิน, เกยตื้น. (on or into the ground)
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
atwitter(อะทวิท'เทอ) adj. ตื่นเต้น
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
breathtakingadj. ทำให้ยินดีตื่นเต้นหรือน่ากลัวมาก
buck fevern. อาการตื่นเต้นมากของนายพรานหน้าใหม่ที่เจอสัตว์
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
catamaran n.เรือลำคู่,เรือเล็ก,เรือใบน้ำตื้น
chiller(ชิล'เลอะ) n. นวนิยายตื่นเต้นน่าหวากกลัว,กรรมกรห้องเย็น,เครื่องทำความเย็น
choking(โช'คิง) adj. ซึ่งทำให้อึดอัด,ซึ่งทำให้หอบ,ตื้นตัน.
cliff-hangern. นวนิยายเป็นตอน ๆ ,ที่ตื่นเต้นตรึงจิตใจคนดู,
climactic(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climactical(ไคลแมค'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจุดสุดยอด (จุดสุดขีด,จุดตื่นเต้นและเร้าใจ)
climax(ไคล'แมคซฺ) {climaxed,climaxing,climaxs} n. จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดตื่นเต้นเร้าใจvt.,vi. ถึงจุดสุดยอด,ทำให้ถึงจุดสุดยอด, Syn. apex
colorfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
colourfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting
continental shelf n.ส่วนของทวีปที่จมอยู่ในทะเลที่ค่อนข้างตื้น
crawl(ครอล) {crawled,crawling,crawls} vi. คลาน,เลื้อย,แล่นคลาน,ขนลุกขนพอง,เจริญหรือก้าวหน้าอย่างช้า,เต็มไปด้วยสิ่งที่เลื้อยคลาน n. การคลาน,การเลื้อย,การแล่นคลาน,คอกล้อมบนน้ำตื้น ๆ บนชายฝั่งทะเล สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามปู ปลา, Syn. creep
delirium(ดิลี'เรียม) n. อาการเพ้อคลั่ง,ภาวะที่มีอารมณ์ตื่นเต้นมาก
dither(ดิธ'เธอะ) n. การสั่น,การสั่นสะเทือน,ความตื่นเต้น,ความกลัว. vi. สั่น,สั่นสะเทือน
doo ###SW. da (ดู'ดะ) n. จิตที่เร่าร้อน,ความตื่นตระหนก
dozy(โด'ซี) adj. ง่วง,เคลิ้ม,ม่อยหลับ,ครึ่งหลับครึ่งตื่น, See also: dozily adv. ดูdozy doziness n. ดูdozy
dramatic(ดระแมท'ทิค) adj. น่าทึ่งใจ,ตื่นเต้นเร้าใจ
drowse(เดราซฺ) {drowsed,drowsing,drowses} vt.,vi. (ทำให้) ง่วง,โงเง,สัปหงก,เซื่องซึม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น. n. การสัปหงก,การเซื่องซึม., Syn. doze
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ง่วง,สัปหงก,ซบเซา,เซื่องซึม,ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep,sleep ###A. awake
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
electrify(อีเลค'ทริไฟ) vt. อัดไฟ,อัดไฟฟ้า,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,ทำให้ตื่นตระหนกมาก,ทำให้ตื่นเต้นมาก, See also: electrification n. ดูelectrify electrifier n. ดูelectrify, Syn. terrify
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing
English-Thai: Nontri Dictionary
aflutter(adv,adj) ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agitation(n) ความยุ่งยาก,การก่อกวน,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
dozy(adj) ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
drowsy(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วงนอน,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
effervesce(vt) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,เป็นฟอง
effervescent(adj) มีชีวิตชีวา,ร่าเริง,ตื่นเต้น,กระตือรือร้น,พลุ่งเป็นฟอง
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น
fever(n) ไข้,ไข้หวัด,ความตื่นเต้น
feverish(adj) เป็นไข้,มีไข้,ตัวร้อน,เร่าร้อน,กระสับกระส่าย,ตื่นเต้น
flatten(vi) แบน,ราบ,แผ่,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ไม่มีคลื่น,ไม่มีฟอง
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
frantic(adj) ตื่นเต้นมาก,คลั่ง,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,บ้า,มีอารมณ์รุนแรง
frenzied(adj) ตื่นเต้นมาก,บ้าคลั่ง,คลั่ง,บ้าระห่ำ
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fulness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
hectic(adj) น่าตื่นเต้น,เผ็ดร้อน,น่าใจหายใจคว่ำ,เป็นไข้,เป็นวัณโรค
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น
inflame(vi) ลุกเป็นไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น
inflammatory(adj) ไหม้ไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น,เป็นโรคผื่นคัน
wakefulness(n) ความตื่นตัว,การเฝ้าคอย
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
panic(adj) หวาดกลัว,ตื่นตกใจ,ที่ไม่คิดถึงเหตุผล
PANIC-panic-stricken(adj) ตื่นตกใจ,ขวัญหนีดีฝ่อ,แตกตื่น,ตกใจกลัว
RED-red-hot(adj) โกรธ,ร้อนจัด,รุนแรง,ตื่นเต้นมาก,สด,ใหม่
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
seethe(vi) เดือดพล่าน,เป็นฟอง,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
sensation(n) ประสาทสัมผัส,ความรู้สึก,ความตื่นเต้น
sensational(adj) น่าตื่นเต้น,เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับประสาทสัมผัส
sentient(adj) ตื่นเต้น,มีความรู้สึก,เกรียวกราว,อื้อฉาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panicอาการตื่นตระหนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shallow-water wave; long waveคลื่นน้ำตื้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
superficial; sublimis-ผิว, ตื้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrillerเรื่องตื่นเต้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alertตื่นตัว [การแพทย์]
Awakeตื่น [การแพทย์]
Awakening, Early Morningตื่นเช้ากว่าธรรมดา [การแพทย์]
Emotionalตื่นเต้น [การแพทย์]
Alertnessความรู้ตัว, ตื่นตัว, การตื่นตัว, ความตื่นตัว [การแพทย์]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Basin แอ่ง บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
Excitedการตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Frightความตื่นตระหนก [การแพทย์]
Irritableไวต่อการกระตุ้น, หงุดหงิด, ตื่นตัวตอบสนอง, อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว [การแพทย์]
Levee คันดิน, ทำนบดิน ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
Panic disorderโรคตื่นตระหนก [TU Subject Heading]
Shallow fogหมอกตื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Supratidal เขตน้ำทะเลขึ้นถึง ส่วนที่เป็นน้ำในบริเวณที่ตื้นจากริมฝั่งจนถึง ที่มีความลึก 200 เมตร ในระบบนิเวศทะเล ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลจะขึ้นถึงในช่วงน้ำมาก [สิ่งแวดล้อม]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Pop-up bookหนังสือสามมิติหนังสือสามมิติ (Pop-up book) เป็นหนังสือเด็กประเภทหนึ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็ก กล่าวคือ รูปเล่มนอกจากจะมีภาพ มีตัวหนังสือแล้ว ยังมีสิ่งอื่นที่แปลกไปจากหนังสือธรรมดา กล่าวคือ ภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ จะโผล่ออกมาจากพื้นของกระดาษได้ เมื่อหนังสือถูกเปิดขึ้นและภาพจะถูกพับเก็บลงไป เมื่อปิดหนังสือลง ลักษณะเด่นของหนังสือประเภทนี้อยู่ที่ความน่าตื่นเต้น การมีกลไกที่ซับซ้อนสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ ซึ่งหนังสือประเภทนี้มักจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆ ที่ผู้จัดทำมีเป้าหมายเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เด็กอยากมาเปิดหนังสืออ่าน มักจะเป็นหนังสือที่มีราคาแพงกว่าหนังสือภาพของเด็กทั่วไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
awake (adj.) ตื่น See also: ซึ่งยังไม่หลับ Syn. waking, consious
awake (vi.) ตื่น Syn. wake, wake up, get up
consious (adj.) ตื่น See also: ซึ่งยังไม่หลับ Syn. waking
rouse (vi.) ตื่น See also: ตื่นขึ้นมา Syn. wake up
shallow (adj.) ตื้น See also: ไม่ลึก, ตื้นๆ Syn. shoal, superficial Ops. deep
skin-deep (adj.) ตื้นๆ
superficial (adj.) ตื้นๆ See also: อยู่ใกล้ผิวนอก Syn. external, surface
cower away (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower back (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower down (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
cower forward (phrv.) ตื่นกลัว See also: กลัว
psych out (phrv.) ตื่นกลัว (คำไม่เป็นทางการ) See also: เป็นประสาท
wake up (phrv.) ตื่นขึ้น See also: ตื่น
get up with (phrv.) ตื่นขึ้นด้วย See also: ลุกจากเตียงด้วย (โดยเฉพาะหลังตื่นนอน)
wake to (phrv.) ตื่นขึ้นเพราะ See also: โดนปลุกจาก Syn. awake to
get up to (phrv.) ตื่นขึ้นเพราะเสียงของ Syn. get up, get up with
excited (adj.) ตื่นตระหนก See also: เป็นกังวล Syn. agitated, nervous
alert (adj.) ตื่นตัว See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม Syn. watchful, wary, wide-awake
arousing (adj.) ตื่นตัว Syn. energetic, stimulating
awake (vi.) ตื่นตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Wake up! Don't dream nonsense again!ตื่นได้แล้ว เลิกเพ้อฝันไร้สาระอีก
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
I woke up at 7 and got up right awayฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
I am trying hard not to panicฉันพยายามอย่างหนักที่จะไม่ตื่นตระหนก
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
The baby kept us awake all nightเจ้าตัวน้อยทำให้เราตื่นอยู่ตลอดทั้งคืน
No, they're still awakeเปล่า พวกเขายังคงตื่นอยู่
It's difficult for him to get up earlyมันยากสำหรับเขาที่จะตื่นแต่เช้า
Wake me up at five thirty!ปลุกฉันตื่นตอน 5:30 ด้วย
My cat is easily spooked before a thunderstormแมวฉันมักตื่นตกใจง่ายๆ ก่อนพายุฝนจะมา
I was so excited!ฉันตื่นเต้นมาก
Sooner or later, you always have to wake upไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องตื่นขึ้นมาเสมอ
You need to wake up, Tomทอม คุณต้องเข้าใจนะ (ตื่นขึ้นมาได้แล้ว)
We'll advise people not to panicพวกเราจะชี้แนะผู้คนอย่าตื่นตกใจ
It's important for everyone not to panicที่สำคัญทุกคนจะต้องไม่แตกตื่น
When you wake up, wipe the slugs off your faceเมื่อเธอตื่นนอนให้กวาดเอาตัวขี้เกียจออกจากใบหน้า
Did you ever hear of anything so exciting?คุณเคยได้ยินเรื่องอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆ หรือไม่?
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
I'm always like this when I get nervousฉันเป็นอย่างนี้เสมอในยามที่ฉันตื่นตระหนก
You're not asleep, you're awakeเธอไม่ได้หลับ เธอตื่นแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on! We're being fired at!เข้ามา ตื่น เรากำลังถูกยิง
I know you're awake, Wilburn. Get up or I'll get the strap.ฉันรู้ว่าะเธอตื่นแล้ว, วิลเบิร์น ตื่น หรือ อยากจะโดนตี
Oh, Matthew. Oh, come on. Oh, wake up.โอ้ แมทธิว ไม่เอาน่า ตื่น ตื่น
Wake up, wake up. Come on. Wake up.ตื่นเถอะ ตื่น ลุกหนะ ตื่น
Wakey, wakey Mr. Alex! Wake up, Alex!ตื่นๆ อเล็กซื ตื่น ตื่น ตื่น อเล็กซ์
Nathan... wake up.นาธาน... ตื่น นาธาน...
Z wake up, wake up Z. [snoring]ซี ตื่น ตื่น ซี [คร่อก]
Wake up! My name is Charlie Bartlett, and I am not alone!ตื่น ตื่น ผมชื่อชาร์ลี บาร์ทเล็ต
Angus. Angus. Angus, wake up.แองกัส แองกัส แองกัส ตื่น ฉันพบเขาแล้ว
Get 'em-- morgan, get 'em off me! reid. reid. wake up. it's morgan.รี้ดๆ ตื่น นี่มอร์แกน
Wakey wakey, gentlemen.ตื่น ตื่น คุณสุภาพบุรุษ
Hey, kid. Wake up. Wake up.เฮ้ ไอ้หนุ่ม ตื่น ตื่น!
Get up, wake up, Go to bed!ตื่นเร็ว ตื่น ไปนอนที่เตียงไป!
Wakey, wakey. Rise and shine. It's another glorious day....ตื่น ตื่น ตื่นได้แล้ว วันนี้อากาศสดใส
My bad. Wake up. Wake up.ความผิดฉันเอง ตื่น ตื่น
Wake up, ZB!ฮาโหล / ตื่น , จื้อป๋อ!
Teresa, wake up. Wake up.เทเรสซ่า ตื่น ตื่นสิ
Breathe, eat, sleep, wake up, and do it all over again until one day, it's just not as hard anymore.หายใจ กิน นอน ตื่น และทำซ้ำแล้วซำอีก จนกระทั่งวันนึง มันจะไม่ยากอีกต่อไป
Wake up! Wake up!เคอร์ติส ตื่น ตื่นเร็ว
Stay, stay with us, J! We gotcha.ตื่น ตื่น อยู่กับเราสิ เราอยู่กับนายแล้ว
I can see it in your eyes, sweetheart-- awake, but still dreaming?ผมมองออกนะ ที่รัก ตื่น แต่ก็เหมือนฝัน
Damn it, Boylan. Curran, wake up.ชิบหาย ไอ้บอยแลน เคอแรน ตื่น !
My God ...ตื่นสิ ตื่น พระเจ้า ฉันทำไรลงไป ทำไรลงไป
Wakey-wakey Upper-East-Siders, Gossip Girl here.ตื่น ตื่น อัปเปอร์อีสไซด์ กอสซิปเกิร์ลมาแล้ว
Wake up, wake up. Hurry up and get up.ตื่น ตื่น รีบตื่นกันได้แล้ว !
You're slipping, Deke! Deke, you're slipping! Steady up!นายกำลังหลับดีค ตื่น สิ !
Wake up, wake up. Aria!ตื่นสิ ตื่นสิ ตื่น อาเรียยย
If Jason Lennon wakes up, and if he talks, and if he knows Red John's identity,ถ้า เจสัน เลนนอน ตื่น และถ้าเขาพูด และถ้าเขารู้ว่าเรด จอร์น เป็นใคร
It's broad, obvious, sexist, and the timing is...มันหยาบ ตื้น เหยียดเพศ เวลาฉายก็...
Jefe, wake up! Ash, the chainsaw!จิ้มทะลุตาแก เจฟี่ ตื่น ใบเรื่อย
No way. Sye. Sye.ไม่มีทาง ไซค์ ไซค์ ไซค์ ตื่น เฮ้
I need your help.ตื่น ฉันอยากให้คุณช่วย
Wake up. Sul, is there a key to the Generator door?ตื่น ซูล มีกุญแจประตู เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไหม
Wake up. Wake up right now.ตื่น ตื่นเดี๋ยวนี้เลย
Don't sleep!ตื่น ตื่นได้แล้ว พ่อ
Awake, Pinocchio.ตื่น ปิโนคีโอ ตื่นตัว
On your way, poop, shower and go to work.ตื่น วิ่ง อาบน้ำ แล้วไปทำงานไป
Rise and shine, jailbird.ตื่น สว่างแล้ว นกน้อย
Wake up, lazy bones.ตื่น เจ้าตัวขี้เกียจ
Wake up Eddy Teddy! Wake up!ตื่น เอ็ดดี้ เท็ดดี้ ตื่น!

ตื่น ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
覚める[さめる, sameru] Thai: ตื่น English: to wake
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited
覚ます[さます, samasu] Thai: ปลุกให้ตื่นหรือทำให้รู้ตัว English: to awaken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตื้น
Back to top