ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ซัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ซัด*, -ซัด-

ซัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซัด (v.) put the blame on each other See also: shift the blame on, impeach or accuse each other Syn. ป้ายความผิด, ซัดทอด, โยนความผิด
ซัด (v.) swash See also: splash, sprinkle Syn. ซัดสาด
ซัด (v.) throw See also: cast, fling, hurl Syn. ขว้าง
ซัดข้าวสาร (v.) throw rice See also: scatter rice
ซัดทอด (v.) implicate See also: blame on the other, impeach, accuse Syn. อ้างถึง, พาดพิงถึง
ซัดน้ำ (v.) sprinkle water See also: splash water
ซัดยา (v.) spread medicines (in the crucible) See also: refine by using a secret reagant
ซัดสาด (v.) swash See also: splash, sprinkle, spill, dash, scatter Syn. ซัด
ซัดเซ (v.) wander See also: roam, drift, stroll, wander about Syn. ซัดเซพเนจร
ซัดเซพเนจร (v.) wander See also: tramp, roam, rove, drift Syn. ร่อนเร่พเนจร
ซัดเหล้า (v.) drink See also: swill, guzzle Syn. ดวดเหล้า, เสพสุรา, ซด, กินเหล้า, ก๊ง
English-Thai: HOPE Dictionary
awash(อะวอช') adj.,adv. ถูกคลื่นกระทบ,จุ่มอยู่ใต้น้ำ,เสมอกับระดับน้ำ,น้ำซัดถึง,เปียกน้ำ,ท่วมน้ำ, Syn. washing about)
churn(เชิร์น) {churned,churning,churns} n. เครื่องปั่น,เครื่องกวน,กระป๋องนมขนาดใหญ่. vt. กวนหรือคนให้เป็นเนย,กวน,ปั่น, (คลื่น) ซัดซาด,พัดหรือสาด,สาดเป็นฟอง, See also: churner n. ดูchurn
groggy(กรอก'กี) adj. ซวนเซ,โซซัดโซเซ,เมาเหล้า,วิงเวียนศีรษะ, See also: groggoly adv. grogginess n.
mazard(แมซ'ซัด) n. หัว,ใบหน้า
squeal(สควีล) n. เสียงร้องแหลม (เช่น เนื่องจากความเจ็บปวด ความกลัว) . vi. ร้องเสียงแหลม,บอกเปิดเผย,ซัดทอด., See also: squealer n.
sudden(ซัด'เดิน) adj.,adv. ทันที,ทันใด,ฉับพลัน,กะทันหัน,รวดเร็ว,โดยปัจจุบัน,อย่างไม่มีการเตือนมาก่อน. n. การ (เรื่องที่) เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, See also: suddenly adv. suddenness n., Syn. swift,guick
surf(เซิร์ฟ) n. คลื่นซัดฝั่ง,น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟองฝอย,เสียงคลื่นซัดฝั่ง vi. เล่นแผ่นกระดานโต้คลื่น, See also: surfable,adj. surfer n.
surge(เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน
swash(สวอช) vi.,vt. (การ,เสียง) สาด,ซัด,ปะทะ,กระทบ,โซเซ,เดินวางท่าวางทาง,พื้นที่ถูกน้ำ ซัดสาด,ทางน้ำไหลพุ่ง,สันดอนน้ำซัดสาด., See also: swashingly adv., Syn. splash
wash(วอช) vt. vi. ล้าง,ชะล้าง,ซัก,ซักล้าง,ซัด,เซาะ,สระ (ผม) ,กลั้ว,โกรก,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก n. การล้าง,การซัก,เสื้อผ้าที่ซัก,น้ำยาซักล้าง,น้ำยาสระผม,ระลอก,น้ำบ้วนปาก,น้ำเสียจากครัว,ร้านซักรีด adj. ซักได้โดยไม่หดและสีไม่ตก -Phr. (wash up ล้างหน้า)
washed-out(วอชดฺ'เอาทฺ) adj. สีตก,เหนื่อยอ่อน,เหน็ดเหนื่อย,หน้าตาหงอยเหงา,ซึ่งถูกน้ำเซาะหรือซัดพังหรือกร่อนลง, Syn. pale,faded
English-Thai: Nontri Dictionary
dart(n) หอกซัด,ลูกดอก,หลาว,การถา,การโถม,การโผ
engulf(vt) ดูด,กลืน,ซัดเข้าหาอ่าว,ท่วม,จุ่ม
lap(n) ตัก,เสียงกระทบเบาๆ,การซัดสาด,การชะล้าง
squeal(vi) ค้านเสียงหลง,ร้องเสียงแหลม,ซัดทอด,เปิดเผย
swash(vt) ซัด,สาดน้ำ,ปะทะ,กระทบ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shingle Beach หาดหิน หรือหาดกรวด เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lap (vi.) ซัด (คลื่น)
lap (vt.) ซัด (คลื่น)
dash over (phrv.) ซัดอย่างแรง (คลื่น, น้ำทะเล) See also: ชน, กระแทก Syn. dash against, dash to
dash to (phrv.) ซัดอย่างแรง (คลื่น, น้ำทะเล) See also: ชน, กระแทก Syn. dash against
roll in (phrv.) ซัดเข้ามา See also: ม้วนตัวเข้ามา, ตลบเข้ามา
run high (phrv.) (คลื่น) ซัดขึ้นสูง
spindrift (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. waves
surf (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. waves, spindrift
swash (n.) การซัดสาด See also: บริเวณที่มีน้ำซัดสาด
waves (n.) คลื่นที่ซัดฝั่ง See also: น้ำคลื่นซัดฝั่งที่แตกเป็นฟอง Syn. spindrift
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What a move! Crashing open ice hit to Donnelly and he's down.ซัดกันเปรี้ยงกลางลาน ดอนเนลลี่โดนชนล้มเลยครับ
Kick those people in the face?ซัดคนพวกที่ทำหน้าอย่างนั้นล่ะ
Saddam was not my fault, but still you are here!ซัดดัมไม่ใช่ความผิดผม แต่พวกคุณก็เข้ามา
Shuck the blocker. Don't hold him!ซัดตัวกันให้ล้มไม่ใช่อุ้มเค้า
Beat them, beat them, beat them!ซัดมัน ซัดมัน ซัดมันเลย!
Put him in the ground?ซัดมันให้หมอบกับพื้นเหรอ?
One too many pieces of nicotine gum.ซัดหมากฝรั่งนิโคตินไปหลายอัน
A full 800 RPMs over the red line.ซัดเกินขีดแดงไป 800 รอบ
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม
He wants you to go over there so he can beat the piss out of you and then take you to the cops.เขาต้องการให้นายข้ามไปในนั้น เขาจะซัดนายจนเยี่ยวราด แล้วเอานายส่งตำรวจ
"A wave of love swept over them,และคลื่นแห่งความรักก็ซัดสาดพวกเขา
If we are unable to capture him, you will lure him out to the old city and attack.ถ้าหากเราไม่สามารถจับเขาได้ นายต้องล่อให้เขาออกไปซัดกันนอกเมืองเก่า
Cruise right over Saddam's house, it'd be like...แบบว่า... แล่นไปเหนือบ้านของ ซัดดัม
I got more motivation to whack Van Zant than either of you. He is a fucking luxury.ฉันอยากซัดก้นแวนแซนท์มากกว่าแก
I'm indivisible. I'm... - Whoa!ฉันไม่พลาด ฉันจะซัดไม่เลือกหน้า ฉัน...
So I lit on out of there and I haven't been back since.ผมเลยซัดเซออกมาไม่เคยกลับไปอีก
We're putting you on what we call "Sudden death academic probation."เราจะจัดเธอให้อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า "ซัดเด็นเด็ธ"นะ
As we've been taught by Saddam Hussein....เมื่อเราได้รับบทเรียนจาก ซัดดัม ฮุสเซ่น... .
Something about how that man says "Saddam" makes me want you even more.มีบางอย่าง เขาพูดว่า "ซัดดัม" ทำให้ผมเกิดอารมณ์มากขึ้น
Didyou slap him or what?ได้ซัดหรือทไรไปมั่งยัง
He slapped me, man! I had to get up in his face though.เขาซัดชั้นน่ะสิเพื่อน / ชั้นต้องเอาคืนที่หน้ามันแน่นอน
That you could lose footing at any time and be swept away.เพราะอาจจะล้มและถูกคลื่นซัดไปเมื่อไหร่ก็ได้
Now we couldn't wait for the bombs to start raining down on Saddam Hussein.คราวนี้เราเลยอยากให้ลูกระเบิด ถล่มใส่ซัดดัม ฮุสเซนจนรอแทบไม่ไหว
We wanted Saddam to really create problemsอยากให้ซัดดัมสร้างปัญหาเสียจริง ๆ
A Bloody Mary first thing, a bite at the King's Head, couple at The Little Princess, stagger back here and bang...ไป บัลดี้แมรี่ ก่อนเลย แล้วก็ไปต่อที่ คิงส์เฮด แล้วก็อีกซักพักที่ ลิเติ้ล ปริ๊นเซส แล้วก็กลับมาซัดเหล้าที่นี่ต่อ
He's dark-skinned, sir, but he's Iraqi. His name's Saddam Khahum.เขาผิวดำครับ แต่เป็นคน อิรัก เขาชื่อ ซัดดัม คาฮุม
That's real good, Bruce. I'm gonna pin a medal on an Iraqi named Saddam.ดีมากเลย บรู๊ซ ผมจะมอบเหรียญตรา ให้กันคน อิรัก ชื่อ ซัดดัม
You beat the crap out of themเธอซัดพวกนั้นย่อยยับ
I was on or near the ocean, and I just kept hearing the surf.ฉันอยู่ที่มหาสมุทร ไม่ก็ที่ที่ใกล้มหาสมุทร ได้ยินเสียงคลื่นซัดซ้ำไปมา
Oh, and did you... beat up some kids on the street?อ้อ แล้วเธอ... - ไปซัดกับเด็กบางคนที่ถนนมาใช่มั้ย - ใช่ ทำไมเหรอ
The typhoon is moving from Ehime to Kagawa...มันซัดเข้าสู่ชิโกกุเมื่อเวลาบ่ายสองโมง
Nice spanking that ass, dog.ฉันซัดแกสะใจมากเพื่อน
Oh, what a hit on Dunham by Switowski.โอ้ ดันแน็มโดนสวิททาวสกี้ซัดเต็มรัก
Deep from inside, filling the space, then throwing it out.ให้ออกมาจากปอดเลยนะ เอาให้เต็มเสียง แล้วก็ซัดเลย
Hold on. Hold on. I got them now. I got them.จับแน่นๆ นะ ฉันซัดมันได้แล้ว เสร็จฉันล่ะ
Come on! - Hit him hard! Bobby, hit him!- เล่นให้หนัก บ๊อบบี้ ซัดเลย
The waves dancing their lonely dance...มีเพียงเกลียวคลื่นซัดสาดอย่างโดดเดี่ยว
I was starving and ate two bowls Guess that troubled my bowels.ฉันหิวโซเลยซัดไปสองชาม สงสัยกำลังขึ้นอืดในท้องน่ะ
Any goon so much as looks at you, I'll sock him in the kisser.ใครหน้าไหนที่มองคุณ ผมจะซัดไม่เลี้ยงเลย
We'll watch the waves roll in and the planes blow on by.เราจะนั่งมองคลื่นซัดสาดเข้าหา และพื้นทรายที่ถูกพัดพาไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ซัด
Back to top