ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเจ็บปวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเจ็บปวด*, -ความเจ็บปวด-

ความเจ็บปวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเจ็บปวด (n.) painful See also: bitter, pain, ache, sore Syn. ความเจ็บ
ความเจ็บปวดรวดร้าว (n.) affliction See also: agony, anxiety, distress, suffering Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ Ops. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ
English-Thai: HOPE Dictionary
algiaความเจ็บปวด
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
algophobia(แอลโกโฟ' เบีย) n. โรคกลัวความเจ็บปวด (abnormal dread of pain)
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.
anesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำให้หมดความรู้สึกต่อความเจ็บปวด, ทำให้ชา. (to render physically insensible)
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้น
chafe(เชฟ) vt. ถูจนร้อน,สีจนร้อน,ครูด,ยั่วให้โกรธ,ทำให้อารมณ์เสีย -vi.,n. (การ) ถู,สี,โกรธ,โมโห,ถลอกหรือเจ็บเนื่องจากการถู,การระคายเคือง,การรบกวน,ความเจ็บปวดหรือถลอกเนื่องจากการถู
convulse(คันวัลสฺ') {convulsed,convulsing,convulses} vt. สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง,ทำให้สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงด้วยการหัวเราะ (ความโกรธ ความเจ็บปวด หรืออื่น ๆ) ,ทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างรุนแรง,ทำให้ชัก
dolorous(โด'ละรัส) adj. เกี่ยวกับหรือทำให้เกิดความเศร้าหรือความเจ็บปวด,เศร้าโศก,ระทมทุกข์., See also: dolorousness n. ดูdolorous, Syn. sorrowful,miserable
excruciate(เอคซฺครู'ซิเอท) vt. ทำให้ได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ทรมาน,ทำให้ระทมทุกข์, See also: excruciation n. ดูexcruciate
flinch(ฟลินชฺ) vi. ถอย,หด,ผงะ,ถอยหนี,หดตัวด้วยความเจ็บปวด n. การถอย,การหด
grip(กริพ) n. การจับ,การยึด,การกำ,กำลังยึดจับ,ความสามารถในการเข้าใจ,วิธีการจับมือ,เครื่องยึด,เครื่องหนีบ,เครื่องดาม,ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน,อาการปวดเกร็ง,ไข้หวัดใหญ่,ภาพยนตร์,โทรทัศน์. -come to grips with เผชิญ,พบ. vi. ยึดมั่น,เข้าใจ., See also: grip
hurt(เฮิร์ท) vt.,vi. ทำให้ (รู้สึก) บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย,ทำให้เจ็บใจ,ทำให้เสียใจ. -n. การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,บาดแผล,ความเจ็บปวด,ความเสียหาย, Syn. injure,wound,harm
indolence(อิน'ดะเดินซฺ) n. ความเกียจคร้าน,ความไม่เจ็บปวด,ความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ
jesus(จี'ซัส) n. พระเยซูคริสต์,พระผู้เป็นเจ้า interj. คำอุทานแสดงความ,ไม่เชื่อ ความผิดหวังความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ, Syn. Jesus Christ
jesus christพระเยซูคริสต์,คำอุทานแสดงความไม่เชื่อ ความผิดหวัง ความเจ็บปวดหรืออื่น ๆ
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
misery(มิซ'เซอะรี) n. ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ,ความไม่มีความสุขอย่างมาก,ความเจ็บปวด, Syn. suffering
obtundent(อับทัน'เดินทฺ) adj. ซึ่งทำให้เฉื่อยชา,ซึ่งผ่อนคลาย,ซึ่งบรรเทาความเจ็บปวด,ซึ่งทำให้ลดน้อยลง n. ยาบรรเทาปวด,ยาผ่อนคลาย
ouch(เอาชฺ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน
pain(เพน) n. ความเจ็บปวด,ความทุกข์ทรมาน, See also: pained adj. painful adj.
painter's colicn. อาการพิษตะกั่วที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ลำไส้
pang(แพง) n. ความเจ็บปวดอย่างฉับพลัน ตัวอย่าง: (a pang of sorrow), Syn. ache,pain
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
sore(ซอร์) adj. ปวด,เจ็บปวด,เจ็บแสบ,เจ็บใจ,ระทมทุกข์,อุ่นใจ,โกรธแค้น,ทำให้ระคายเคือง,รุนแรง,อย่างยิ่ง. n. ความเจ็บปวด,เรื่องเจ็บปวด,แหล่งระทมทุกข์. adv. อย่างเจ็บปวด., See also: soreness n., Syn. inflammation,lesion,bruise
squawk(สควอค) vi.,vt.,n. (เสียง) ร้องเสียงด้วยความเจ็บปวดหรือตกใจ (เช่น เสียงร้องของเป็ดหรือไก่) บ่นเสียงดัง,ร้องทุกข์, Syn. scream,squal
squeal(สควีล) n. เสียงร้องแหลม (เช่น เนื่องจากความเจ็บปวด ความกลัว) . vi. ร้องเสียงแหลม,บอกเปิดเผย,ซัดทอด., See also: squealer n.
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
sting(สทิง) {stung,stung,stinging,stings} vt.,vi. (ต่อย,ตำ,แทง,กัด,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน,ทำให้แสบ,ทรมานใจ,โกง,หลอกลวง. n. การต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ความเจ็บปวด,ความปวดเสียว,ความสามารถที่จะต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ตัวต่อย (ตำ,แทง,กัด) ,ขนพืชบางชนิดที่สามารถปล่อยของเหลวที่มีฤทธิ์ทำให้ระคายเคือง
suffering(ซัฟ'เฟอริง) n. ความอดทน,ความอดกลั้น,สิ่งที่อดทน,ความเจ็บปวด,ความหายนะ,โรค adj. ประสบความทุกข์,เป็นโรค., Syn. agony
torment(ทอร์'เมินทฺ) n. ความระทมทุกข์,ความเจ็บปวด,สิ่งที่ทำให้ความทุกข์ทรมาน,เครื่องทรมาน,การทรมาน., See also: tormentedly adv. tormentingly adv., Syn. trouble,afflict,pain,affliction
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.
travail(ทระเวล') n.,vi. (ทำ,ได้รับ) งานยากลำบาก,งานตรากตรำ,ความทุกข์ทรมานจากความยากลำบาก,การคลอดลูก,ความเจ็บปวดแห่งการคลอดลูก., Syn. agony,pain,toil,labour,toil
English-Thai: Nontri Dictionary
acerbity(n) รสฝาด,ความเผ็ดร้อน,ความเจ็บปวด
ache(n) ความปวด,ความเจ็บ,ความเจ็บปวด
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
ordeal(n) วิธีพิสูจน์ความบริสุทธิ์,ความเจ็บปวด,อุปสรรค
pain(n) ความเจ็บปวด,ความปวด,ความเจ็บแสบ
pang(n) ความเจ็บปวด,ความเจ็บแสบ
poignancy(n) ความแหลม,ความเจ็บปวด,ความสาหัส,ความรุนแรง
sting(n) การต่อย,ความเจ็บปวด,เหล็กใน(แมลง),เข็ม,หนาม
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
throes(n) ความเจ็บปวด,ความลำเค็ญ,อาการปวดเกร็ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pain๑. อาการเจ็บปวด๒. ความเจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Painความเจ็บปวด [TU Subject Heading]
Johnson's Two Componentมาตรวัดความเจ็บปวดของจอห์นสัน [การแพทย์]
Masochismกามวิปริตชนิดเมโซคิสม์, กามวิปริต, พวกชอบถูกทรมาน, ประเภทชอบรับความรุนแรง, ชอบทำให้ตนเองไม่สบายใจทุกข์ทรมาน, การมีความสุขทางเพศจากการได้รับความเจ็บปวด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pain (n.) ความเจ็บปวด See also: ความปวดแสบ Syn. tingle
pain (n.) ความเจ็บปวด See also: ความเจ็บ, ความปวด Syn. ache, discomfort, hurt
painfulness (n.) ความเจ็บปวด See also: ความรวดร้าว Syn. distress Ops. pleasure
sting (n.) ความเจ็บปวด See also: ความปวดแสบ Syn. pain, tingle
suffering (n.) ความเจ็บปวด See also: ความทุกข์ทรมาน, ความทุกข์ยาก Syn. agony, distress, hardship, pain
torture (n.) ความเจ็บปวด
pang (n.) ความเจ็บปวดทันที Syn. prick, sting, twinge
cruelty (n.) ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
chilblain (n.) ความเจ็บปวดที่เกิดจากความเย็นจัด (โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่นิ้วหรือหู)
affliction (n.) ความเจ็บปวดรวดร้าว See also: ความทุกข์ Syn. suffering, pain
afterpains (n.) ความเจ็บปวดหลังคลอดบุตร
stab (n.) ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน Syn. sting, twinge
stound (n.) ความเจ็บปวดอย่างฉับพลัน Syn. pain, pang, shock
agonized (adj.) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก) See also: ทุกข์ทรมาน
agonizing (adj.) ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก Syn. excruciating, tormenting, torturous
ai (int.) คำอุทานแสดงความเจ็บปวดหรือเสียใจ
anodyne (adj.) บรรเทาความเจ็บปวด Syn. soothing, comforting
cruel (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด See also: ร้ายแรง
crumple up (phrv.) เปล่งเสียงร้อง (ด้วยความเจ็บปวดหรือหัวเราะ) Syn. double up
deaden (vt.) ทำให้ตอบสนองต่อ (บางสิ่ง เช่น ความวิตกกังวล, ความเจ็บปวด) น้อยลง See also: บรรเทา, ทำให้แพ้น้อยลง Syn. dull, numb Ops. sensitize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Devastating you know crushing heart shattering but on the financial sense for my clients that were in the market they all made money.ความหายนะ ความสูญเสีย ความเจ็บปวด แต่ในด้านการเงิน สำหรับลูกค้าของผมที่อยู่ในตลาด
All those wars. Pain and lies. Hate.สงครามต่างๆ ความเจ็บปวด การหลอกลวง ความเกลียด
Cleansing symbolizes the ridding of this world's fatigue, pain, and lust... and also symbolizes the first bath for a new birth.การทำความสะอาดหมายถึงการชำระล้างความเหนื่อยล้า ความเจ็บปวด และกิเลสตัญหา และยังหมายถึงการอาบน้ำครั้งแรกของการเกิดใหม่
My life, it's always been about pain, and anger, and disappointment, never about love.ตลอดชีวิตฉัน.. มันมีแต่ ความเจ็บปวด ความแค้นเคือง และความผิดหวัง
With fear and pain and anger.กับความกลัว ความเจ็บปวด ความโกรธ
Or if the pain helped me fight it, but... ...somehow, I took control, and the demon wailed inside me.หรือไม่ ความเจ็บปวด ก็ช่วยฉันสู้กับมัน แต่... ...ด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันควบคุมได้ และปีศาจคร่ำครวญอยู่ในตัวฉัน
Judging from your dwindling amount of chips, the pain is almost over.พิจารณาจากชิปของนาย ที่ค่อยๆ หายไป ความเจ็บปวด เกือบจะสิ้นสุดแล้ว
This... this personae she's projecting, this little person cougar... she's either masking emotional pain or overcompensating for guilt.นี่... นี่เป็นเสน่ห์ที่เธอมีอยู่ในตัว แม่เสือสาวตัวน้อยคนนี้ เธอไม่ได้สวมหน้ากากแสดงอารมณ์ ความเจ็บปวด หรือรับผิดเกินความจริง
Everywhere that I go, pain and death follow.ทุกที่ที่ผมไป ความเจ็บปวด และความตายก็ตามมา
Do you know how pain enters the body Marshal? Do you?คุณรู้มั้ยว่า ความเจ็บปวด เจ้าสู่ร่างกายได้อย่างไร คุณตำรวจ
Hospital bills, pain and suffering, tire marks on my cleavage.ทั้งค่าใช้จ่ายในรพ. ความเจ็บปวด ทุกช์ทรมาน เท่านี้ก็หายกัน
But soon all you have suffered and feared will be meaningless.แต่ในไม่ช้า ความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวด ก็จะไร้ความหมาย
To cleanse the pain of a guilty conscience... to pick up the pieces... of a broken marriage...เพื่อกวาดล้าง ความเจ็บปวด ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี เพื่อหยิบชิ้นส่วน... ของการแต่งงานที่พังทลาย...
Each bowl is a plague-- disease, darkness, the ocean turns to blood.แต่ละชามคือโรคระบาด.. ความเจ็บปวด และความมืด มหาสมุทรเปลี่ยนเป็นเลือด
It's violent, it's painful, it's humiliating, and I believe that it's an equivalent to modern-day stoning.มันคือความรุนแรง ความเจ็บปวด ความอับอาย และฉันก็เชื่อว่ามันเท่ากับ การปาก้อนหินใส่กันแบบทุกวันนี้
My Lord God, even now I accept at thy hands cheerfully and willingly, with all its anxieties, pains and sufferings, whatever death it shall please thee to be mine.เลือดการฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ผมมักจะใช่วิธีนั้นเพราะ คุณช่วยผมไม่ได้ ความเจ็บปวด และความทุกข์ทั้งหมด
♪ Maybe I can ease the ache, the ache ♪#บางทีฉันอาจจะสามารถบรรเทา\ ความเจ็บปวด ความเจ็บปวดนั้นได้#
I mean, I remember the heat, the stink, the pain, the fear.ฉันหมายถึงฉันจำความร้อน กลิ่น ความเจ็บปวด ความกลัว
Joy, pain, hate.ความสุข ความเจ็บปวด ความเกลียด
All the pain and disappointment and loss, because you were stubborn.ทุกอย่าง ความเจ็บปวด ความผิดหวัง ความสูญเสีย เพราะเธอหัวแข็งเอง
Fear-- base, raw, mortal fear-- is the dividing line in our species.ความกลัว ความเจ็บปวด คือเส้นแบ่งประเภทของมนุษย์
To him, pain is pain.สำหรับเขา ความเจ็บปวด คือความเจ็บปวด
And their names are Pain and Fear.พวกมันชื่อว่า ความเจ็บปวด และ ความกลัว
Was it worth it, all the pain and misery you brought back from that island?มันคุ้มกันไหม ความเจ็บปวด และทรมาณทั้งหมด ที่คุณนำกลับมาจากเกาะนั่น
This guilt you feel, the anguish, the horror, the pain... it's remarkable, a thing of beauty.การที่นายรู้สึกผิด ความปวดร้าว ความกลัว ความเจ็บปวด มันเป็นสิ่งที่มหัสจรรย์มาก เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
I will hunt my father like a dog, and I will tear him apart slowly... piece by piece... until he knows some semblance of the profound and unceasing pain...เพื่อออกไล่ล่าพ่อ จับมาฉีกร่างช้าๆ ตัดทิ้งทีละส่วน จนกว่าเขาจะรู้ซึ้ง ความเจ็บปวด แสนสาหัสไร้สิ้นสุด
Pain... heartbreak... loss... death... it's all good.ความเจ็บปวด ...ใจสลาย... ความสูญเสีย
The pain, their loss... it's all I have left of them.ความเจ็บปวด ความสูญเสียเหล่านั้น คือสิ่งที่พวกเขาเหลือไว้ให้ฉัน
Pain? Atrophy? Disease?ความเจ็บปวด ความห่อเหี่ยว โรคร้าย
♪ Your bash abusin' victimizin' with the scheme ♪ความเจ็บปวด ถูกเหยียดหยาม เธอตกเป็นเหยื่อ ของกลลวง
All the pain you caused.ความเจ็บปวด ที่เกิดเพราะเธอ
Pain! Your lesson in being human.ความเจ็บปวด บทเรียนของการเป็นมนุษย์
The pain and the look in their eyesความเจ็บปวด สิ่งที่ส่งมากับสายตาของพวกเขา
Well, all that heartache and pining and...ความเจ็บปวด หัวใจรวดร้าว และ...
Is not passing out from the pain.ความเจ็บปวด ไม่ทำให้หมดสติ
There's no pain would prise his need from him.ความเจ็บปวด ไม่อาจลบปฏิภาณ เค้าไปได้
Kaori's pain is coming into me...!ความเจ็บปวดของ คาโอริ กำลังเข้ามาหาฉัน... !
The pain of not having enough pain is still pain, young man.ความเจ็บปวดของการที่ไม่มีความเจ็บปวดพอ ยังคงเป็นความเจ็บปวด หนุ่มน้อย
And that can encourage me.ความเจ็บปวดของคนนั้น ... สามารถที่จะปลอบใจให้กับผมได้ครับ พ่อ
All my pains, my regrets,ความเจ็บปวดของฉัน ความเสียใจของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเจ็บปวด
Back to top