ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tingle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tingle*, -tingle-

tingle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tingle (vt.) ทำให้รู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง
tingle (n.) ความรู้สึกเหมือนโดนหนามแหลมแทง See also: การเจ็บเหมือนโดนหนามแหลมแทง
English-Thai: HOPE Dictionary
tingle(ทิง'เกิล) vi. รู้สึกปวดเสียวคล้ายหนามแทง,รู้สึกซ่า,รู้สึกเสียว. n. ความรู้สึกดังกล่าว,การทำให้ปวดเสียว,การทำให้เสียว,การทำให้ซ่า., See also: tinglingly adv., Syn. jingle,tinkle,ping
English-Thai: Nontri Dictionary
tingle(n) ความตื่นเต้น,ความเสียว,ความซ่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่า (v.) tingle See also: prickle, be terrified, be horrified
เสียวแปลบ (v.) tingle See also: twinge, twitch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The chance to squint at a sky so blue it hurts your eyes to look at it, to feel the tingle in your arms as you connect with the ball, run bases, stretching a double into a triple and flop face first into third,จนทำให้คุณแสบตาจากการมองมัน เพื่อรู้สึกถึงความเสียวซ่าน ของแขนยามคุณตีถูกลูก เพื่อวิ่งไปที่ฐาน ยืดระยะจากฐาน 2 ให้เป็น 3...
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก
# If you stop to feel a tingle # And you like remaining single# ถ้าคุณหยุดที่จะรู้สึกเสียวแปลบ # และคุณชอบที่เหลืออยู่คนเดียว
My toes are beginning to tingle and...นิ้วเท้าฉันรู้สึกชาแปลบๆ
I still feel a little tingle when I hear Ani DiFranco.ครูยังรู้สึกจั๊กจี้เมื่อได้ยินชื่อนักร้องหญิง Ani DiFranco
I had a tingle I'd be reaping someone very, very soon.ฉันรู้สึกว่าฉันจะได้เก็บเกี่ยววิญญาณ ของใครบางคนในเร็วๆนี้
I mean, I had skipped the tingle phase and went straight to the drool phase.ฉันหมายความว่าฉันได้ข้าม ขั้นตอนซ่า และเดินตรงไปยังเฟส
Like having an orgasm, my whole body tingled.เหมือนถึงจุดสุดยอดเลย มันเสียวซ่านไปหมดทั้งตัว
There should be more to it than a lot of little tingles.เพื่อให้รู้สึกซ่าบซ่ามากขึ้น
When someone tells a lie, does it tingle?เมื่อใครบางคนพูดโกหก มันเหมือนโดนแทงหรือเปล่า
Does kind of tingle.มันสะดุ้งวาบแบบนี้เอง
I used to travel single, we chanced to mingle, oh now, now I'm a-tingle over youฉันเดินทางเพียงลำพัง แต่ตอนนี้คงได้มีเพื่อนร่วมทาง ฉันตื่นเต้นเหลือเกิน

tingle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp,v5m) to prickle; to tingle
じんじん[, jinjin] (adv,adv-to) (1) tingling sensation (e.g. in a leg); feeling numb; painful tingle; throbbing; (2) noisily; ears ringing
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P)

tingle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ซ่า[v.] (sā) EN: act up ; be hyper ; tingle ; show off ; run wild FR:
ชันโรง[n.] (channarōng) EN: stingless bees ; stingless honey bees ; meliponines FR:
กินชัน[n.] (kinchan) EN: stingless bees ; stingless honey bees ; meliponines FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tingle
Back to top