ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

excruciating

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *excruciating*, -excruciating-

excruciating ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
excruciating (adj.) เจ็บปวดมาก (ทางร่ายกายหรือจิตใจ) Syn. agonizing, painful, tormenting
English-Thai: HOPE Dictionary
excruciating(เอคซฺครู'ซิเอททิง) adj. ซึ่งเจ็บปวดอย่างรุนแรง,ระทมทุกข์,อย่างยิ่ง,อย่างมาก.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In excruciating detail.เล่าแบบทุกรายละเอียดเลยทีเดียว
And passed on the facts of life in excruciating detail.แล้วเล่าความจริงอันเจ็บปวดของชีวิตให้ฟัง
I suppose there could be some excruciating pleasure in that.ฉันสนับสนุนที่นั้นถึงแม้ว่ามันจะทำให้ทุกข์ และมีความสุขไปด้วยก็ตาม
You're not gonna feel a thing... except excruciating pain.คุณไม่ได้รู้สึกถึง สิ่งหนึ่ง ยกเว้นการเจ็บปวดแสนสาหัส
Some soothe their excruciating guilt with an infusion of cash.บางก็บรรเทาความทุกข์ของพวกเขา ด้วยการใช้เงินทอง
Ten years, Jamie, ten excruciating years of marriage.10 ปีแห่งชีวิตคู่อันทรมาน
What I am going to do is attempt to give you a simple cleaning which as anyone who's been to the dentist will tell you is an excruciating affair of intense oral pain.ที่ฉันจะทำก็แค่จะทำความสะอาด ซอกฟันให้นายธรรมดา ใครที่เคยไปหาหมอฟัน คงบอกนายได้ว่า มันเป็นวิธีทะลุทะลวงฟัน ที่ออกจะทรมานนิดหน่อย
In excruciating detail.เรื่องที่นายเฮิร์ทมากสินะ
From what I understand, it's... quite an excruciating way to die.และจากที่ฉันรู้ มัน... . เป็นการตายที่ทรมาน
No doubt you're in excruciating pain.ไม่มีข้อสงสัยเลยว่านายอยู่ในความเจ็บปวด
It started with excruciating headaches, screaming sounds in his ears, horrible nightmares.มันเริ่มจากการปวดหัวรุนแรง ได้ยินเสียงกรีดร้องในหู, ฝันร้าย
Well, if you're not going to talk, I'm gonna have to fill the silence... with another excruciating story by Margo Dunne.โอเคถ้านายจะไม่พูด ฉันจะทำลายความเงียบ ด้วยเรื่องที่น่าเศร้าของ มาร์โก้ ดันน์

excruciating ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
万分痛苦[wàn fēn tòng kǔ, ㄨㄢˋ ㄈㄣ ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨˇ, 万分痛苦 / 萬分痛苦] excruciating

excruciating ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือดตาแทบกระเด็น[X] (leūat tā th) EN: excruciatingly FR:
อย่างทรมาน[adv.] (yāng thøram) EN: excruciatingly; agonising FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า excruciating
Back to top