ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขรึม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขรึม*, -ขรึม-

ขรึม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขรึม (v.) be solemn See also: be serious, be stern, be grave, be austere Syn. เยือกเย็น, สงบเสงี่ยม
ขรึม (adj.) taciturn See also: quiet, untalkative, reticent Syn. เงียบ, เงียบเฉย, ไม่พูดไม่จา Ops. ช่างพูด, ช่างคุย
English-Thai: HOPE Dictionary
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
grim(กรีม) adj. เคร่งขรึม,เข้มงวด,น่ากลัว,ดุร้าย,ร้ายกาจ., See also: grimly adv. grimness n.
scowl(สเคาลฺ) vi.,vt.,n. (การ) ทำหน้านิ่วคิ้วขมวด,ทำหน้าบึ้ง,ถลึงตา,ทำหน้าขรึม,ลายมือหวัด., See also: scowlingly adv.
serious(เซีย'เรียส) adj. เคร่งขรึม,ขรึม,จริงจัง,เอาจริงเอาจัง,ไม่เหลาะแหละ,ไม่ล้อเล่น,ขึงขัง,สำคัญ,สาหัส,ร้ายแรง, See also: seriousness n., Syn. grave,solemn,earnest,important,severe
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
solemn(ซอล'เลิม) adj. เคร่งขรึม,ขึงขัง,ถมึงทึง,น่าขนลุก,เอาจริงเอาจัง,เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,ตามพิธี., See also: solemnly adv. solemnness n., Syn. awesome,grave
taciturn(แทส'ซิเทิร์น) adj. เงียบขรึม,พูดน้อย,เงียบ., See also: taciturnity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
grim(adj) เคร่งขรึม,ถมึงทึง,เข้มงวด,น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก
mope(n) คนเคร่งขรึม,คนเซื่องซึม
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
reticence(n) เงื่อนงำ,ความขรึม,การสงวนท่าที,การเงียบ
reticent(adj) มีเงื่อนงำ,ขรึม,เงียบ,สงวนท่าที
saturnine(adj) เซื่องซึม,เคร่งขรึม,ซึม
sedate(adj) ขรึม,ใจเย็น,สุขุม,เงียบ,สงบ
sober(adj) เงียบขรึม,เป็นปกติ,มีสติ,สุขุม
sobriety(n) ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
solemn(adj) ขึงขัง,เคร่งขรึม,เอาจริงเอาจัง,ตามพิธี
solemnity(n) ความเคร่งขรึม,ความเอาจริงเอาจัง,ความขึงขัง,พิธี
solemnize(vt) ทำให้เคร่งขรึม,ทำให้ขนลุก,ทำให้ขึงขัง,ทำพิธี
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demure (adj.) เคร่งขรึม (โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง) See also: ขี้อาย Syn. modest, quiet Ops. showy, pretentious
demurely (adv.) อย่างเคร่งขรึม See also: อย่างสุขุม Syn. modestly
grievousness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. formality Ops. frivolousness, gaiety
serious (adj.) เคร่งขรึม See also: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส Syn. solemn, earnest
seriousness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity, thoughtfulness Ops. fun, gaiety
solemnity (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความเอาจริงเอาจัง Syn. formality, grievousness Ops. frivolousness, gaiety
staid (adj.) เงียบขรึม See also: ขรึม, สงบ, มั่นคง, สุขุม Syn. sedate, calm, stable, solemn Ops. capricious, unstable
taciturn (adj.) เงียบขรึม See also: ขรึม, เงียบ, ซึ่งไม่ค่อยพูด Syn. quiet, silent, uncommunicative
thoughtfulness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity Ops. fun, gaiety
uncommunicative (adj.) เงียบขรึม See also: ไม่พูดไม่จา, เงียบ Syn. reticent, withdrawn, retiring, shy, reserved Ops. communicative, communicatory
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thus as this solemn wedding feast we shall enjoy the greatest delicacyแม้ว่าพิธีฉลองการสมรสเคร่งขรึมนี้ที่ we shall มีความสุขความละเอียดอ่อนใหญ่ที่สุด
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร
But it was hardness, not gentleness that kept him silent.แต่หากเป็นความกร้าวแกร่ง มิใช่ความอ่อนโยน ที่ทำให้เด็กชายเงียบขรึม
I mean, it´s a lot scarier if someone with a gun is calm and cool and collected, man.ทำฟอร์มเขี้ยวขรึมมันจะดูน่ากลัวกว่า
Damn. I was going for thoughtful.ว้า ฉันนึกว่ามันดูขรึมซะอีก
He's now a rascal but then a quiet kid who'd fight a lot so other kids avoided him a lot.ตอนนั้นเค้าเป็นเด็กเกเร แต่ต่อมาก็กลายเป็นเด็กเงียบขรึมผู้ต่อสู้กับชีวิต ดังนั้นเด็กคนอื่นๆจึงหลีกเลี่ยงเค้า
I mean this strong, silent thing of yours. It's crap. I'm over it.ฉันหมายถึง การที่นายทำตัวเงียบขรึมแบบนี้ มันห่วยแตกสิ้นดี ฉันเบื่อแล้วนะ
Though he's strict, he loves his son.แม้จะดูเคร่งขรึมไปหน่อย,แต่รักลูกชายยิ่งกว่าอะไรดี
Uh, Bold Choice Of Attire, Mrs. Van Der Woodsen,อ๊า... ชุดดูเคร่งขรึมดีฮะ คุณนายแวน เดอ วูดเซน
He was quite a businessman.เขาเป็นนักธุรกิจผู้เงียบขรึม
Unsociable Iwase-san!และนี่ก็คือการสัมภาษณ์อิวาเสะซัง ชายหนุ่มที่เงียบขรึมและไร้มนุษย์สัมพันธ์
She said he's quiet and submissive.เธอบอกว่าเขาเป็นเด็ก เงียบขรึม และว่าง่าย
It's kind of blah for my taste,มันดูขรึมไปหน่อย สำหรับฉันนะ
When I first met Mr. Riddle, he was a quiet albeit brilliant, boy committed to becoming a first-rate wizard.ครั้งแรกที่ฉันพบ คุณริดเดิ้ล เขาเงียบขรึม แต่ฉลาดมาก แทบจะเรียกได้ว่า เป็นอันดับต้นๆ ของผู้วิเศษ
It brings out the seriousness in your eyes.- มันเผยให้เห็นความเคร่งขรึมในตาของนาย
Don't mope! Smile!อย่าทำขรึมนะ ยิ้มหน่อย
It was six years ago, and in my defense, it was before I'd gotten sober.มัน 6 ปีมาแล้ว กับคำให้การของผม มันก่อนที่ผมจะเป็นคนเคร่งขรึม
Well, just like a young girl, he's quite pretty.เค้าเหมือนสาวน้อย ผู้เงียบขรึมและสง่างาม
After he arrived here, he didn't speak much.ถึงแม้จะมาถึงที่นี่แล้ว เขาก็ยังเป็นคนเงียบขรึม
You've been pretty quiet this morning. You okay?เช้านี้คุณทำขรึมเยอะไปนะ เป็นไรรึเปล่า
Then New Yorkers can go back to being their usual cold, callous selves.แล้วชาวนิวยอร์คทั้งหลายก็กลับ ไปเป็นเคร่งขรึม ใจดำแบบเดิมที่เป็นๆอยู่
You're the strong, silent type. Huh? Well, I like that.คุณนี่เป็นคนที่เงียบขรึมจริงๆนะคะ ฉันชอบแบบนั้นนะ
I don't have your talents, I can't see into other people's hearts, but you're different today, you're quiet.ข้าไม่มีพรสวรรค์อย่างเจ้า ข้าอ่านใจคนไม่เป็น แต่วันนี้เจ้าไม่เหมือนอย่างที่เคย เอาแต่เงียบขรึม
Help me get rid of this mope, will you?ช่วยผมกำจัดไอ้คนเคร่งขรึมนี่ไปที
Too uptight. Too together.เคร่งขรึมเครียดมากจนเกินไป กระชั้นชิดจนเกินไป
She is violent, uncommunicative, and I'm worried...เธอมีท่าทีรุนแรง เงียบขรึม \ และผมกังวลว่า...
"I most solemnly declare that all the lately whispered rumors"ผมมากที่สุดอย่างเคร่งขรึมประกาศว่า ทั้งหมดข่าวลือกระซิบเมื่อเร็ว ๆ นี้
My mother always told me you Westerosi were a grim lot.แม่ข้าเคยบอก อยู่เสมอ พวกเวสเตอรอสน่ะ เคร่งขรึมกันตลอดเวลา
Grim, bearded, stinking barbarians that would row across the Narrow Sea and steal us from our beds.เป็นพวกคนเคร่งขรึมไว้หนวดเครา มีกลิ่นตุและไร้อารยธรรม ที่จะออกเรือข้ามทะแลแนร์โรว์
Not until I met the king of the grim, bearded, stinking barbarians.ไม่เลยจนกระทั่งข้าพบกับ กษัตริย์ผู้เป็นเจ้าชีวิต ของกลุ่มคนไร้อารยธรรมตัวเหม็น ใบหน้าเคร่งขรึมเต็มไปด้วยหนวดเฟิ้มเนี่ยแหละ
Did you get the new business cards, yet? Maybe a little vanity plate?มีนามบัตรใหม่หรือยัง อันที่ดูขรึมๆ หน่อย
Jesus, I'm stone-cold sober now.พระเยซูฉันหินเย็นเงียบขรึมขณะนี้
Luke went from Mr. popular to lone-wolf-hermit boy.ลุคเปลี่ยนไปจากนายป๊อบปูล่าไปเป็นเด็กชายผู้เงียบขรึม
By the time you were born, your father's austerity had become hers.พอเจ้าเกิด แม่เจ้าก็คล้ายจะไปรับเอา ความเคร่งขรึมแบบพ่อเจ้ามาหมดแล้ว
And I insist that one person in this conversation is sober.และฉันยืนยันว่าคนคนหนึ่ง ในการสนทนานี้เป็นคนเงียบ ขรึม
This smell alone is enough to make her gag.ความรู้สึกโดดเดี่ยวมีมากพอ ทำให้เธอเงียบขรึม
She comes before you with a solemn heart, shorn of secrets, naked before the eyes of gods and men... to make her walk of atonement.นางยืนอยู่เบื้องหน้าท่าน ด้วยหัวใจเคร่งขรึม ปลดเปลื้องความลับ เปลือยเปล่าต่อหน้าทวยเทพและมนุษย์...
Dude, what is with that guy and the big Serious and Somber Act?อา ตาลุงนั่นเป็นบ้าอะไร ทำท่าเคร่งขรึมจริงจัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขรึม
Back to top