ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การโจมตี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การโจมตี*, -การโจมตี-

การโจมตี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การโจมตี (n.) attack See also: assault, assailing, bomb Syn. การทิ้งระเบิด, การบอมบ์
การโจมตีทางอากาศ (n.) air strike
English-Thai: HOPE Dictionary
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
belt(เบลทฺ) {belted,belting,belts} n. เข็มขัด,สายคาดเอว,สาย,ทางโค้ง,ทางรถไฟฟ้า,ดื่มอึกใหญ่,การโจมตี,แนว,เทือก vt. รัดเข็มขัด,คาดสาย,ใช้สายคาด,ใช้เข็มขัดหรือสายคาดตี,ตี,ร้อง (เพลง) เสียงดัง, Syn. girdle
biff(บิฟ) n. การชก,การต่อย,การโจมตี-vi ชก,ต่อย,ตี, Syn. blow
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
bricolen. การโจมตีทางอ้อม,ศรหินโบราณ
broadsiden. ข้างเรือทั้งหมด,ปืนเรือทั้งหมดของข้างหนึ่งของเรือ,การโจมตีหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง,ยกหน้าเดียว adj.,vi. เอาด้านกว้างกว่าเข้าหา, Syn. volley
brunt(บรันทฺ) n. แรงกดดันที่หนักที่สุด,ส่วนหนักที่สุดที่ได้รับหรือกระทบ,การโจมตีอย่างรุนแรง
counteroffensive(เคา'เทอะออฟเฟน'ซิฟว) n. การรุกกลับ,การโจมตีข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามา,สงครามตอบโต้
coup de grace(ดุคะกราส') n.,Fr. การโจมตีให้ตายทันที,การโจมตี,ให้ได้ชัยชนะอย่างชัดเจน
descent(ดิเซนทฺ') การตกลงมา,การเคลื่อนต่ำลงมา,การเอียงลาดลงมา,ทางลง,ทางเนิน,การโจมตีอย่างกะทันหัน,สายโลหิต,การสืบเชื้อสาย,การถ่อมตัว,การลดเกียรติ, Syn. slope,fall
envelopment(เอนเวล'เลิพเมินทฺ) n. การหุ้มห่อ,สิ่งหุ้มห่อ,การโจมตีปีกของแนวข้าศึก
feint(เฟนทฺ) n. การโจมตีแบบกลลวง,การเสแสร้ง. vt. โจมตีแบบกลลวง,เสแสร้ง
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
incursion(อินเคอ' เชิน) n. การบุกรุก, การโจมตี, การรุกล้ำ, Syn. inroad, raid, attack
insult(อิน'ซัลทฺ) vt.,ดูถูก,สบประมาท,โจมตี,จู่โจม. n. การสบประมาท,การโจมตี,สิ่งที่สบประมาท,บาดแผล., See also: insulter n. insultingly adv., Syn. abuse
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
onset(ออน'เซท) n. การเริ่ม,การโจมตี, Syn. attack,beginning
onslaught(ออน'สลอท) n. การโจมตี,การจู่โจม, Syn. incursion
storm(สทอร์ม) n. พายุ,มรสุม,ลมมรสุม,การระดมยิง,การโหม กระหน่ำ,ฝนหิมะหรือลูกเห็บที่ตกกระหน่ำลงมาอย่างรุนแรง,ความโกลาหล,ความเกรียวกราว,การโจมตีหรือกล่าวหาอย่างรุนแรง,vi.,vt. (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,พายุ) โหมกระหน่ำ,ระดมยิง,ยิงกระหน่ำ,ถลันออกไปด้วยความโกรธ,พูดอย่างรุนแรง
striking distancen. ช่วงระยะการโจมตี
thrust(ธรัสทฺ) vt.,vi. ผลัก,ดัน,ยัน,ยัด,แทง,เสียบ,สอด,เสือก,ซุก,โถม,พุ่งเข้าใส่,ตี,ทิ่ม,ผลักอย่างแรง,เหน็บแนม,กล่าวหา n. การกระทำดังกล่าว,การโจมตี,การรุก,แรงผลักดัน,กำลังดัน,การร้าวแตกของผิวพื้นดิน,แรงอัดขาดของชั้นพื้นดิน., See also: thruster n.
tilt(ทิลทฺ) vt. ทำให้เอียง,ทำให้กระดก,ทำให้ตะ-แคง,โจมตี,โถมเข้าใส่,ถือหอกเตรียมแทง. vi. เอียง,กระดก,ตะแคง,โถมเข้าใส่ด้วยหอก,โจมตี n. การเอียง,การกระดก,ตำแหน่งเอียง,ที่ลาด,การต่อสู้,การโต้เถียง,ความขัดแย้ง,การโจมตีด้วยหอก, -Phr. (full tilt เต็มแรง เต็มที่
English-Thai: Nontri Dictionary
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
biff(n) การต่อย,การชก,การโจมตี
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
blow(n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
inroad(n) การโจมตี,การบุกรุก,การรุกราน
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
paroxysm(n) การกำเริบ,การปะทุ,การโจมตีกะทันหัน
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
strike(n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
thrust(n) การดัน,การแทง,การผลัก,การโจมตี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pearl Harbor (Hawaii), Attack on, 1941การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ (ฮาวาย), ค.ศ. 1941 [TU Subject Heading]
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attack (n.) การโจมตี Syn. assault, charge, strike
barrage (n.) การโจมตี See also: การระดมยิงปืน Syn. bombardment
offense (n.) การโจมตี See also: การจู่โจม Syn. attack, assault Ops. defence
offensive (n.) การโจมตี Syn. attack, aggression
onset (n.) การโจมตี See also: การรุกไล่ Syn. attack, assault
onslaught (n.) การโจมตี Syn. attack, assault
sally (n.) การโจมตี See also: การตีฝ่าวงล้อม, การแหวกวงล้อม Syn. attack Ops. retreat
blitzkrieg (n.) การโจมตีทางทหารทันทีเพื่อเอาชนะอย่างรวดเร็ว
air raid (n.) การโจมตีทางอากาศ See also: การโจมตีโดยเครื่องบิน
strike (n.) การโจมตีทางอากาศ
blitz (n.) การโจมตีทางอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรง Syn. bombardment, attack
sudden attack (n.) การโจมตีอย่างรวดเร็ว See also: การจู่โจม Syn. raid
swoop (n.) การโจมตีอย่างรวดเร็ว See also: การจู่โจม Syn. sudden attack, raid
brunt (n.) การโจมตีอย่างรุนแรง Syn. attack
storm (n.) การโจมตีอย่างรุนแรง Syn. attack, assault
sortie (n.) การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู (ด้วยจำนวนที่น้อยกว่า) Syn. aggression, assault, invasion Ops. retreat, withdrawal
penetration (n.) การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู Syn. invasion Ops. departure, evacuation
feint (n.) การโจมตีแบบกลลวง See also: การแกล้งทำเป็นโจมตี Syn. pretense
kamikaze (n.) การโจมตีแบบพลีชีพ See also: การโจมตีข้าศึกแบบพลีชีพของทหารญี่ปุ่น
bombardment (n.) การโจมตีโดยการใช้ระเบิดหรือปืนที่มีอานุภาพร้ายแรง Syn. attack
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crassus lays assault twice upon a day.- การโจมตี Crassus วันละสองครั้ง
With everything going on, the attacks, the Army going into Atlanta, he wasn't about to let us out of his sight.ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น การโจมตี กองทัพถูกส่งเข้าไปในแอตแลนต้า เขาไม่ปล่อยให้เราคลาดสายตาไปไหนเลย
Huh? Was the sack of Rome a game?การโจมตีกรุงโรมเป็นเกมส์เหรอ
Pre-emptive action is the only action here, General.การโจมตีก่อนคือสิ่งที่เราจะทำ,พันเอก
They attack before they can establish their war camp and supply their soldiers.การโจมตีก่อนที่พวกเขาสามารถ สร้างค่ายสงครามของเขา ... ...และอาหารทหาร.
The attack is going to happen, Ryan!การโจมตีกำลังจะเกิดขึ้น ไรอัน
Juma's attack failed.การโจมตีของ จูม่า ล้มเหลว.
"An onslaught of unforgiving truths"การโจมตีของความจริงอันโหดร้าย
Juma's attack failed.การโจมตีของจูม่าล้มเหลว
And my hitting you was completely unintentional.การโจมตีของฉันมัน มันไม่เจตนา
Terrorist attack on our soil!การโจมตีของผู้ก่อการร้าย บนแผ่นดินของเรา
Sand Demon always attacks on two fronts.การโจมตีของเขามีแค่สองแบบ
The hoods attacks have strictly been limited to people in the financial sector trying to redistribute wealth in the Glades at gunpoint.การโจมตีของเดอะฮู้ดถูกจำกัด แค่คนในฝ่ายการเงิน ที่พยายามจะจัดสรรความมั่งคั่งในเดอะ เกลด โดยเอาปืนจ่อยิง
Without your fuel, our offensive will grind to a halt.การโจมตีของเราคงจะหยุดชะงักแน่
The next attack could be here.การโจมตีครั้งต่อไปอาจเป็นที่นี่
Headquarters' ground facilities have been annihilated!การโจมตีครั้งที่สามโดนศูนย์บัญชาการเข้าอย่างจัง!
The hits look like random acts of violence from mentally disturbed individuals.การโจมตีครั้งนี้ดูเหมือน ไม่เจาะจง ด้วยการใช้การก่อกวนทางจิตเป็นเครื่องมือ
This latest attack felt more improvised and personal.การโจมตีครั้งล่าสุด ดูจะไม่ได้วางแผนและเป็นส่วนตัวมากกว่า
Our first attack had three fully armed cruisers and we failed.การโจมตีครั้งแรกเรามียานรบ3ลำ พร้อมอาวุธและเราล้มเหลว
When is the strike going to occur?การโจมตีจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
The Persian attack will come from both the north and the south.การโจมตีจะเปอร์เซีย ทั้งจากทางทิศเหนือและทิศใต้
The naval base attack would have been the first time.การโจมตีฐานนาเวล อาจจะเป็นครั้งแรก
The N2 aerial mines have no effect.การโจมตีด้วยระเบิด N2 ไม่มีผลครับ
Assault with a deadly weapon, Resisting arrest.การโจมตีด้วยอาวุธร้ายแรง ขัดขืนการจับกุม.
A frontal assault is risky. Our losses will be high.การโจมตีด้านหน้านั้นเสี่ยงมาก ความสูญเสียอาจจะมีสูง
The fourth in a series of attacks... the bombing has once again raised concerns... that extremists are targeting governments...การโจมตีต่อเนื่องครั้งที่สี่ เหตุระเบิดนี้ก่อให้เกิด_BAR_ กระแสกังวลว่า
A three-day air raid carried out in just one afternoon.การโจมตีทางอากาศสามรอบ ในช่วงบ่ายของวันเดียว
The attack may have been a distraction to try to come in close and take prisoners,การโจมตีทำให้เราไขว้เขว เพื่อที่จะพยายามเข้าใกล้ยาน และจับตัวนักโทษ
The attack in Coral Gables on me-- it was you?การโจมตีที่ คอรอล เกเบิ้ล... เป็นฝีมือคุณ?
If you find the bomber, his second attack, the real attack, we think, can be prevented.การโจมตีที่แท้จริง เราคิดว่า ก็น่าจะป้องกันการโจมตีนี้ได้
That attack was as much about claiming territory as it was about killing us.การโจมตีนั่น ก็เพื่อประกาศอาณาเขต จบด้วยการฆ่าเรา
An attack meant to throw our lives into chaos and to make us shrink with fear.การโจมตีนั้นเหมือนการ ที่ชีวิตของพวกเราต้องอยู่ในความวุ่นวาย และทำให้เราต้องอยู่กับความกลัว
The attacks remain confined to the New York metropolitan area.การโจมตีนี้จำกัด อยู่ในส่วนเมืองหลวงของนิวยอร์ก.
This attack proves Your enemies are here Even on Coruscant.การโจมตีนี้พิสูจน์ว่าศัตรูท่านอยู่ที่นี่ แม้แต่บนคอรัสซังนี่
This attack proves I've upset someone.การโจมตีนี้พิสูจน์ได้ว่าข้าไปขัดขาใครเข้า
This attack was in Afghanistan.การโจมตีนี่อยู่ในอัฟกานิสถานนะ
The attack seems to have been carried out on a whim.การโจมตีนี่ออกจะพิลึกๆอยู่เหมือนกันนะครับ
This attack is an act of desperation.การโจมตีนี้เหมือนเป็นการกระทำที่หมดทางสู้
The attack in Coral Gables on me, it was you?การโจมตีผมในโครัส เกเบิลส์ เป็นคุณเอง
The attack by Division was his alibi to make him look like a hero in the aftermath.การโจมตีผ่านดิวิชั่นเป็นเพียงข้ออ้าง เพื่อเขาจะได้ดูเหมือนฮีโร หลังจากนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การโจมตี
Back to top