ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเสริม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเสริม*, -การเสริม-

การเสริม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเสริม (n.) expansion See also: addition, extension, raise, increment Syn. การเพิ่ม, การเพิ่มเติม
การเสริม (n.) combination See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การเสริม (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเติม, การขยาย
English-Thai: HOPE Dictionary
build-upn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
buildupn. การเสริมกำลัง,การพัฒนา
expletory(เอคซฺ'พลีทอรี่) adj. เป็นการเสริม,เป็นการย้ำ.
making(เมค'คิง) n. การกระทำ,การสร้าง,โครงสร้าง,ส่วนประกอบ,การเสริมแต่ง,สมรรถนะ,สิ่งที่สร้างขึ้น,
paregon(แพเรอ'กอน) n. การเสริมแต่ง,การประดับ,งานอดิเรก,อาชีพรอง pl. parega
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน
worked(เวิร์คทฺ) adj. ประกอบแล้วบางส่วน,ผ่านการเสริมแต่ง,ผ่านการเพาะปลูก,ผ่าน กระบวนการบางอย่างแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
embellishment(n) การทำให้งาม,การประดับ,การแต่งเติม,การเสริมแต่ง
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
ornamentation(n) การประดับ,การตกแต่ง,การเสริมแต่ง
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
border mouldingการเสริมแต่งขอบ [มีความหมายเหมือนกับ muscle moulding; muscle trimming] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
paddingการเสริมเต็ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reinforce; reinforcementการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
modelling๑. การปั้น๒. การเสริมมิติ๓. การวางท่าหุ่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synergismการร่วมพลัง, การร่วมฤทธิ์, การเสริมฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Groomingการเสริมสวย [TU Subject Heading]
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dysgenic Factorsองค์ประกอบที่ไม่เหมาะในการเสริมสร้าง [การแพทย์]
Eugenic Factorsองค์ประกอบที่เหมาะในการเสริมสร้าง [การแพทย์]
Reclamation การปรับมาใช้ ,การสกัดแยกมาใช้ 1) การปรับปรุงพื้นที่ (ที่ไม่ใช้ประโยชน์) หรือการเสริมที่ดินในทะเล หรือหนองน้ำ 2) กระบวนการรวบรวมหรือแยกแยะของเสียเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ เป็นการแยกสกัดทรัพยากรคืนมา (Resource Recovery) เช่น แยกแร่เงินจากน้ำยาล้างรูป ดู recycling [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
synergism (n.) การเสริมกัน See also: การทำงานร่วมกัน
buildup (n.) การเสริมกำลัง See also: การรวมพล, การสร้างเสียงสนับสนุน Syn. accumulation
synergy (n.) การเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกัน Syn. concurrence, interaction
beautification (n.) การเสริมสวย See also: การเสริมความงาม
embroidery (n.) การเสริมแต่งเรื่องเพื่อให้สนใจมากขึ้น Syn. embellishment, exaggeration
buffing (n.) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย) See also: การทำเล็บ Syn. nial-polishing
manicure (n.) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย) See also: การทำเล็บ Syn. buffing, nial-polishing
nial-polishing (n.) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย) See also: การทำเล็บ Syn. buffing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not when you connect from information.ไม่ ถ้าต่อจากบริการเสริม
Merchandising. And ancillary rights in perpetuity. Anyway, what a race, champ!การนำออกตลาด และสิทธิในการเสริมในความเป็น อมตะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่การแข่งขันแชมป์!
No rhymes, no embellishments.ไม่มีการต่อเติม, ไม่มีการเสริมแต่งใด ๆ ทั้งสิ้น
And lastly, the breast augmentation.และสุดท้ายก็คือการเสริมหน้าอก
THE UNSUB IS MOST LIKELY A LOCAL MALEอะไรนะ วางเพลิงนี่เป็นการเสริมสเน่ห์รึไงกัน
It's an imagination-building exercise.จินตนาการเสริมสร้าง การฝึกฝน
At the mercy of the Japanese bombers, and without any naval support, the Marines battled yet another enemy:นอกจากต้องเผชิญกับการทิ้งระเบิด.. จากญี่ปุ่น.. อีกทั้งยังไม่มีการเสริมกำลัง..
Is necessary for good luck in marriage.เป็นการเสริมดวงให้กับงานแต่ง
Here's a little community service coming at you.นี่เป็นบริการเสริมเล็กๆน้อยๆสำหรับนาย
He's based legacy may be as architect of the new era of Russian, American relations.อดีตวุฒิสมาชิกและยอดทหารในยุคสงครามเย็น ผู้สร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับรัสเซีย
Though they may require some slight reinforcement.มันอาจจะต้องการการเสริมพลังนิดหน่อย
Capable of enhancing medical development, imaging technologies, body armor, and even building an elevator to space.มีศักยภาพในการเสริมสร้าง การพัฒนาทางการแพทย์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ, เสื้อเกราะ หรือแม้กระทั่งตึก และลิฟต์
And that he can't give his million-pound bonus back because he's already spent it... on French breast implants.และเขาไม่สามารถคืน โบนัสหนึ่งล้านปอนด์ได้ เพราะเขาได้ใช้หมดไปแล้ว กับการเสริมเต้าแบบฝรั่งเศส
I realize you're likely unfamiliar with the work of B.F. Skinner, but positive reinforcement has proven to be far more effective.ผมเข้าใจว่าคุณน่าจะไม่คุ้นกับ งานของบี.เอฟ. สกินเนอร์ แต่เรื่องการเสริมแรงทางบวก
"Self-Actualization Synergy.""การเสริมแรงให้ตัวเองเป็นความจริง"
But to implement a plan of this intensity, we needed to secure another operative.แต่การจะกระทำการแผนการเข้มข้นแบบนี้ เราต้องการเสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง
The point of these little gladiatorial distractions is to strengthen unit cohesion.จุดเล็กน้อยที่รบกวนการต่อสู้นี้ คือการเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน
This selection for tameness would be reinforced with each generation until that line of wild wolves evolves into dogs.การเลือกนี้สำหรับเชื่อง จะได้รับการเสริมด้วยแต่ละรุ่น จนกระทั่งสายของหมาป่าที่เรื่อยไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเสริม
Back to top