select

แปลว่า


vt คัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: choose , decide for , elect , pick
คำที่เกี่ยวข้อง: เลือก , คัด , เลือกสรร , สรรหา
adj ดีเลิศ
ความหมายเหมือนกับ: first-class , exclusive , privileged , superior
คำที่เกี่ยวข้อง: ดีที่สุด , ชั้นหนึ่ง , ชั้นเยี่ยม , คุณภาพสูง
adj ซึ่งได้รับการคัดเลือก
ความหมายเหมือนกับ: chosen , picked
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งผ่านการเลือกสรร