cow

แปลว่า


vt ขู่
ความหมายเหมือนกับ: overawe
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้กลัว , ทำให้ตื่นตระหนก , คุกคาม
n วัวตัวเมีย
ความหมายเหมือนกับ: moo-cow
คำที่เกี่ยวข้อง: แม่วัว

รูปภาพ


cow วัวตัวเมียวัวตัวเมีย

หมวดคำ