หมวดคำภาษาอังกฤษ > สัตว์เลี้ยง (Pet)

หมวด สัตว์เลี้ยง (Pet)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

animal
n
สัตว์

beaver
n
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคล้ายนาก

bird
n
นก

cat
cat
n
แมว

chick
n
ลูกไก่

cock
n
ไก่ตัวผู้

dog
dog
n
สุนัข

duck
n
เป็ด

goat
n
แพะ

goldfish
n
ปลาทอง

goose
n
ห่าน

hamster
n
สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่ง ในตระกูล Muridae

hedgehog
n
เม่น

hen
hen
n
แม่ไก่

kitten
n
ลูกแมว

pet
pet
n
สัตว์เลี้ยง

pig
pig
n
หมู

piggy
n
ลูกหมู

puppy
n
ลูกสุนัข

rabbit
n
กระต่าย

sheep
n
แกะ

squirrel
n
กระรอก

turtle
n
เต่าทะเลค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top