ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

squirrel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *squirrel*, -squirrel-

squirrel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
squirrel (n.) กระรอก Syn. rodent
squirrel (vt.) เก็บสะสม See also: กักตุน Syn. hoard, store
squirrel away (phrv.) เก็บ See also: สะสม, รวบรวม
squirrely (sl.) บ้า See also: ประสาท, สติไม่ดี Syn. loony
English-Thai: HOPE Dictionary
squirrel(สเควอ'เริล) n. กระรอก vt. เก็บ,สะสม
English-Thai: Nontri Dictionary
squirrel(n) กระรอก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squirrel cage motorsมอเตอร์กรงกระรอก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระรอก (n.) squirrel
กระถิก (n.) small squirrel See also: Zebra squirrel Syn. กระเล็น
กระถึก (n.) small squirrel See also: Zebra squirrel Syn. กระเล็น, กระถิก
กระเล็น (n.) small squirrel See also: Zebra squirrel Syn. กระถิก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, when I was back in Squirrel Hill I started betting my friends 50 bucks each that someday I'd win an Oscar.ที่บ้านเกิดฉัน.. ฉันพนันกับเพื่อนไว้ 50 เหรียญ ว่าซักวัน ฉันจะได้รับตุ๊กตาทอง
Like a happy little squirrel or a weasel.มันเหมืินเสียงกรัรอกตัวเล็กๆ หรือตัววีเซิ่ล
Must be some sort of squirrel epidemic.จะต้องมีการจัดเรียงของบางอย่าง การแพร่ระบาดกระรอก
Even the blind squirrel finds an acorn now and then, Bobby.บางทีกระรอกตาบอด ก็หาผลไม้เจอนะ
Daddy will get you a squirrel as soon as he possibly can.พ่อจะหากระรอกให้หนุทันทีที่ทำได้นะจ๊ะ
Yeah, he dodged a squirrel a few miles back.ใช่, เมื่อสักไมล์นึงที่ผ่านมา เขาหักหลบพวกกระรอกน่ะ.
Why's that squirrel chasing the other squirrel?ทำไมกระรอกตัวนึงต้องไล่ตามกระรอกอีกตัวคะ
/"The Organic Squirrel /Gets a Bike Helmet"? I'm not reading these communist books to you guys.ฉันไม่อ่านหนังสือคอมมิวนิสต์พวกนี้\ พวกเธอไม่มีเรื่องดีๆบ้างหรอ?
A squirrel walks up to a tree and says,กระรอกปืนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วพูดว่า
Ha! It is funny because the squirrel gets dead.ฮา ตลกมั้ย เพราะกระรอกนั่นตายจริงๆ
M.J., there's someone in my life Who hits me with a dead squirrel Every single day.เอ็มเจ ในชีวิตฉันก็มีคนคอยตีฉันด้วยกระรอกตายแล้วทุกวันเลย
Ooh! should I get squirrel nut zippersหรือว่าฉันควรจะซื้อเยลลี่แบบลูกนัทของกระรอกดี

squirrel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lěi, ㄌㄟˇ, 鸓] flying squirrel
松鼠[sōng shǔ, ㄙㄨㄥ ㄕㄨˇ, 松鼠] squirrel

squirrel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans)
保蔵[ほぞう, hozou] (n) (1) preservation; storage; (vs) (2) to store; to squirrel away
台湾栗鼠[たいわんりす;タイワンリス, taiwanrisu ; taiwanrisu] (n) (uk) Taiwanese squirrel (subspecies of Pallas's squirrel, Callosciurus erythraeus thaiwanensis)
地栗鼠[じりす;ジリス, jirisu ; jirisu] (n) (uk) ground squirrel (esp. a ground squirrel of North America or Africa)
大アメリカ鼯鼠[おおアメリカももんが;オオアメリカモモンガ, oo amerika momonga ; ooamerikamomonga] (n) (uk) northern flying squirrel (Glaucomys sabrinus)
尾巻猿[おまきざる;オマキザル, omakizaru ; omakizaru] (n) (uk) any monkey of family Cebidae (esp. the capuchin monkeys of genus Cebus, but also including marmosets, tamarins and squirrel monkeys)
栗鼠[りす;リス, risu ; risu] (n) (1) (uk) squirrel (excluding flying squirrels); (2) (uk) (See 日本栗鼠) Japanese squirrel (Sciurus lis)
栗鼠猿[りすざる;リスザル, risuzaru ; risuzaru] (n) (uk) squirrel monkey (esp. the common squirrel monkey, Saimiri sciureus)
畑栗鼠[はたりす;ハタリス, hatarisu ; hatarisu] (n) (uk) ground squirrel (esp. the Daurian ground squirrel, Spermophilus dauricus)
蝦夷栗鼠[えぞりす;エゾリス, ezorisu ; ezorisu] (n) (uk) Hokkaido squirrel (subspecies of red squirrel, Sciurus vulgaris orientis)
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga)
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys)
一等鯛[いっとうだい;イットウダイ, ittoudai ; ittoudai] (n) (uk) North Pacific squirrelfish (Sargocentron spinosissimum)
蝦夷鼯鼠[えぞももんが;エゾモモンガ, ezomomonga ; ezomomonga] (n) (uk) Pteromys volans orii (subspecies of the Siberian flying squirrel, endemic to Hokkaido)

squirrel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลันทก์[n.] (kalan) EN: squirrel FR:
กลันทะ[n.] (kalantha) EN: squirrel FR:
กะรอก[n.] (karøk) EN: squirrel FR: écureuil [m]
กระจ้อน[n.] (krajǿn) EN: Indochinese ground squirrel FR:
กระเล็น[n.] (kralen) EN: small squirrel FR:
กระเล็นขนปลายหูสั้น [n. exp.] (kralen khon) EN: Burmese striped squirrel FR:
กระเล็นขนปลายหูยาว[n. exp.] (kralen khon) EN: Cambodian striped squirrel FR:
กระรอก[n.] (krarøk) EN: squirrel FR: écureuil [m]
กระรอกบิน[n. exp.] (krarøk bin) EN: flying squirrel FR: écureuil volant [m]
กระรอกบินจิ๋วมลายู[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Vordermann's Flying Squirrel FR:
กระรอกบินจิ๋วท้องขาว[n. exp.] (krarøk bin ) EN: White-bellied Flying Squirrel FR:
กระรอกบินแก้มสีแดง[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Red-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกบินแก้มสีเทา[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Grey-cheeked Flying Squirrel FR:
กระรอกบินเล็กแก้มขาว[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Phayre's Flying squirrel FR:
กระรอกบินเล็กเขาสูง[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Parti-coloured Flying Squirrel FR:
กระรอกบินสีเขม่า[n. prop.] (krarøk bin ) EN: Smoky Flying Squirrel FR:
กระรอกบินเท้าขน[n. exp.] (krarøk bin ) EN: Hairy-footed Flying Squirrel FR:
กระรอกแดง[n. exp.] (krarøk daēn) EN: red squirrel FR: écureuil roux [m]
กระรอกดินแก้มแดง[n. exp.] (krarøk din ) EN: Red-cheeked squirrel FR:
กระรอกหางม้าจิ๋ว[n. exp.] (krarøk hāng) EN: Low's squirrel FR:
กระรอกหางม้าเล็ก[n. exp.] (krarøk hāng) EN: Slender Squirrel FR:
กระรอกหางม้าใหญ่[n. exp.] (krarøk hāng) EN: Horse-tailed Squirrel FR:
กระรอกข้างลายท้องแดง[n. exp.] (krarøk khān) EN: Plantain Squirrel FR:
กระรอกข้างลายท้องเทา[n. exp.] (krarøk khān) EN: Black-banded Squirrel FR:
กระรอกหลายสี[n. exp.] (krarøk lāi ) EN: Variable Squirrel FR:
กระรอกลายแถบ[n. exp.] (krarøk lāi ) EN: Three-striped Ground squirrel FR:
กระรอกหลากสีหมอบุญส่ง[n. exp.] (krarøk lāk ) EN: Dr. Boonsong's Variable Squirrel FR:
กระรอกหน้ากระแต[n. exp.] (krarøk nā k) EN: Shrew-faced Ground squirrel FR:
กระรอกปลายหางดำ[n. exp.] (krarøk plāi) EN: Grey-bellied Squirrel FR:
กระรอกสามสี[n. exp.] (krarøk sām ) EN: Prevost's Squirrel FR:
กระรอกเทา[n. exp.] (krarøk thao) EN: grey squirrel FR: écureuil gris [m] ; Écureuil gris de Caroline [m]
กระรอกท้องแดง[n. exp.] (krarøk thøn) EN: Palla's Squirrel FR:
กระแต[n.] (krataē) EN: treeshrew ; chipmunk ; ground squirrel ; Tupaia glis ; Tupaiidae FR: Tupaia glis ; Tupaiidae
กระถึก[n.] (kratheuk) EN: small squirrel FR:
กระถิก[n.] (krathik) EN: small squirrel FR:
พญากระรอกบินหูแดง[n. exp.] (phayā krarø) EN: Red Giant Flying Squirrel FR:
พญากระรอกบินหูดำ[n. exp.] (phayā krarø) EN: Lesser Giant Flying Squirrel FR:
พญากระรอกบินหูดำหางสีเข้ม[n. exp.] (phayā krarø) EN: Indian Giant Flying Squirrel FR:
พญากระรอกบินสีดำ[n. exp.] (phayā krarø) EN: Large Black Flying Squirrel FR:
พญากระรอกดำใหญ่[n. exp.] (phayā krarø) EN: Black Giant Squirrel FR:

squirrel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cayennekuckuck {m} [ornith.]Squirrel Cuckoo
Käfigläufermotor {m}squirrel cage motor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า squirrel
Back to top