ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hedgehog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hedgehog*, -hedgehog-

hedgehog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hedgehog (n.) เม่น
English-Thai: HOPE Dictionary
hedgehog(เฮดจฺ'ฮอก) n. เม่น
English-Thai: Nontri Dictionary
hedgehog(n) เม่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Madam, This is a gloryious hedgehog goulash,Madam, this is a great goulash.
Do tell me... when was the last time you had a hedgehog goulash?Take, day, when you last ate goulash?
I don't know. Some kind of robot hedgehog toy.ฉันไม่รู้ บางอย่างคล้ายๆหุ่นยนตร์ละมั้ง
Even if you're covered with spines like a hedgehog that stabs me.แม้ว่าคุณจะปกคลุมไปด้วยหนาม เหมือนเม่นที่คอยทิ่มแทงฉัน
You mean a hedgehog with a stethoscope, and to me, art means reaching down your throat, tearing your guts out, and smearing it all over canvas.คุณหมายถึงเม่นกับหูฟัง แต่สำหรับผม ศิลปะหมายถึงบางอย่างที่เข้าถึงภายใน ดึงความกล้าของคุณออกมา และถูกละเลงลงบนภาพเขียน
Offered us a hedgehog.And that gave us goulash.
So he asks yours truly to do the most basic tasks like find files on his desktop and search for videos of sneezing hedgehogs or whatever.เขาขอให้เราช่วยทำงานพื้น ๆ ให้ เช่นการหาไฟล์บนคอมเขา หรือหาคลิปวีดีโอให้เเบบเนี่ย

hedgehog ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, 猬 / 蝟] hedgehog (family Erinaceidae)
刺猬[cì wèi, ㄘˋ ㄨㄟˋ, 刺猬 / 刺蝟] hedgehog

hedgehog ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッジホッグ[, hejjihoggu] (n) hedgehog
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[, hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish
針鼠;蝟[はりねずみ;ハリネズミ, harinezumi ; harinezumi] (n) (uk) hedgehog (any mammal of family Erinaceidae)

hedgehog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้องแมว[n.] (chøngmaēo) EN: Parrot's Beak ; Hedgehog ; Gmelina philippensis FR: Gmelina philippensis
เห็ดสมองลิง[n. exp.] (het samøng ) EN: Hericium erinaceus ; Lion's Mane Mushroom ; Bearded Tooth Mushroom ; Satyr's Beard ; Bearded Hedgehog Mushroom ; pom pom mushroom ; Bearded Tooth Fungus FR:
เม่น[n.] (men) EN: porcupine ; hedgehog FR: porc-épic [m] ; porcs-épics [m] ; hérisson [m]

hedgehog ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stachlig; stachelig; dornig {adj} | stachelig wie ein Igelprickly | as prickly as a hedgehog
Igelstellung {f}hedgehog position

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hedgehog
Back to top