หมวดคำภาษาอังกฤษ > ของใช้ในบ้าน (In the House)

หมวด ของใช้ในบ้าน (In the House)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป
คำศัพท์
ประเภท
ความหมาย

air-conditioner
n
เครื่องปรับอากาศ

aquarium
n
ตู้ปลา

armchair
n
เก้าอี้ที่มีที่วางแขน

ashtray
n
ที่เขี่ยบุหรี่

book
n
หนังสือ

bookcase
n
ตู้หนังสือ

cabinet
n
ชั้นหรือตู้วางของ

carpet
n
พรม

chandelier
n
โคมไฟระย้า

chinaware
n
เครื่องลายคราม

clock
n
นาฬิกา

coffee table
n
โต๊ะเตี้ยๆ

computer
n
เครื่องคอมพิวเตอร์

curtain
n
ม่าน

cushion
n
หมอนอิง

fan
fan
n
พัดลม

heater
n
เครื่องทำความร้อน

magazine
n
นิตยสาร

medicine
n
ยารักษาโรค

newspaper
n
หนังสือพิมพ์

ottoman
n
เก้าอี้นวมแบบไม่มีพนักพิงหรือที่เท้าแขน

painting
n
ภาพวาด

picture frame
n
กรอบรูป

radio
n
วิทยุ

remote control
n
เครื่องควบคุมระยะไกล

rocking chair
n
เก้าอี้โยก

sofa
n
โซฟา

speaker
n
เครื่องขยายเสียง

stereo
n
ระบบเสียงแบบสเตอริโอ

table
n
โต๊ะ

telephone
n
โทรศัพท์

television
n
เครื่องรับโทรทัศน์

vase
n
แจกัน

ventilator
n
เครื่องระบายอากาศ

wallpaper
n
กระดาษบุผนังหรือเพดานค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top