ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tag

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tag*, -tag-

tag ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tag (n.) แถบป้ายบอกข้อมูล See also: แถบป้ายราคา Syn. badge, card, tab, stamp, label, sticker
tag (n.) สำนวนหรือประโยค
tag (n.) คำลงท้าย Syn. tag question
tag (n.) หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า
tag (n.) การเล่นไล่จับของเด็ก See also: การไล่จับในกีฬาเบสบอล Syn. cross tag, freeze tag, squat tag
tag (vt.) ติดป้าย Syn. hold, earmark
tag (vt.) กล่าวหา
tag along (phrv.) ติดตาม
tag end (n.) ปลาย
tag out (phrv.) ทำให้ผู้เล่นออกนอกสนาม (กีฬาเบสบอล)
tag question (n.) วลีท้ายประโยคบอกเล่าแสดงการถาม
tag question (n.) คำลงท้าย
tag together (phrv.) รวมกัน
Tagalog (n.) สมาชิกของชาวมลายูในเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์
Tagalog (n.) ภาษาอินโดนีเซียที่ใช้กันในฟิลิปปินส์
tagboard (n.) แผ่นกระดาษแข็ง Syn. cardboard, carton material
English-Thai: HOPE Dictionary
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ
tagalog(ทากา'ลอก) n. ภาษาอินโดนีเซียที่ใช้กันในฟิลิปปินส์
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
English-Thai: Nontri Dictionary
tag(n) แผ่นกระดาษ,ป้ายติดของ,การเล่นเอาเถิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tag๑. ติ่ง๒. ติดสลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tagเขตข้อมูลเขตข้อมูล เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว ใช้ในการลงรายการทางบรรณานุกรมที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine-Readable Cataloging (MARC) ซึ่งเป็นแต่ละเขตข้อมูลจะเป็นตัวบ่งบอกข้อมูล แบ่งเป็น 10 กลุ่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำมะหยี่ (n.) Tagetes erecta See also: Sinningia speciosa
กระจกสะท้อนแสง (n.) solartag
กระโซกระเซ (v.) stagger See also: limp, hobble, dodder Syn. โซเซ
ก่อความวุ่นวาย (v.) stage an uprising See also: stage an insurrection Syn. ก่อความไม่สงบ Ops. อยู่ในความสงบ
ก่อความไม่สงบ (v.) stage an uprising See also: stage an insurrection Ops. อยู่ในความสงบ
ก่อวินาศกรรม (v.) sabotage See also: undermine, overturn, destroy, wreck
การก่อวินาศกรรม (n.) sabotage
การก่อวินาศกรรม (n.) sabotage See also: wreck
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
การทำลาย (n.) sabotage See also: destruction Syn. การก่อวินาศกรรม
การเป็นรอง (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การแพ้เปรียบ Ops. ความได้เปรียบ
การเอารัดเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอาเปรียบ
การเอาเปรียบ (n.) taking advantage See also: gaining advantage Syn. การเอารัดเอาเปรียบ
การแพ้เปรียบ (n.) disadvantage See also: handicap Syn. การเป็นรอง Ops. ความได้เปรียบ
การได้เปรียบ (n.) having an advantage over See also: being beneficial Ops. การเสียเปรียบ
ข้อด้อย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อตำหนิ (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง Ops. ข้อดี
ข้อเสีย (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, จุดบกพร่อง, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
ข้อเสียเปรียบ (n.) disadvantage See also: bad point, drawback, weakness Ops. ข้อได้เปรียบ
ข้อได้เปรียบ (n.) advantage See also: benefit, good point, profit Syn. ข้อดี Ops. ข้อเสียเปรียบ, ข้อเสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing.และตอนนี้พวกเราเหนื่อยกันมาก " ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย "
I'm allowing you to tag along, so why don't you give your mouth a rest?ฉันช่วยให้คุณสามารถแท็กพร้อม ดังนั้นทำไมคุณไม่ให้ปากของคุณส่วนที่เหลือได้หรือไม่
At least I let you tag along.อย่างน้อย ผมก็ให้คุณติดตามผมมา
"He says he's from Chicago, but he's got an Illinois tag on his car. ""เขาบอกว่าเขามาจาชิคาโก้ แต่ รถของเขาทะเบียนมาจากอิลินอยส์นะ "
You could have my face on your name tag for Christ's sake.คุณเอารูปผมไปติดบนบัตรคุณยังได้เลย
This tub needs an herbal soak Get a tag from the foremanอ่างนี้ต้องใส่น้ำสมุนไพร ไปเอาป้ายมาจากหัวหน้า ป้าย?
Look, the tigers are just playing tag with the antelope.ดู, เสือเล่นตามล่ากับพวกที่มีเขา.
CIB shall tag the target and tap the phone linesหน่วยข่าวกรองรับผิดชอบ ติดตามเป้าหมาย ดักฟัง
I found his uniform and name tag up thereข้าพบชุดท่านพ่อ และป้ายชื่อบนนั้น
Mind if I tag along?ว้าว กิบส์พูด "ได้โปรด"
Look, Polly, it was your idea to tag along, not mine.นี่พอลลี่ คุณเป็นคนคิดที่จะตามผมมาเองนะ ผมไม่ได้ชวน
They're taking us somewhere safe. I thought you two might want to tag along.เน‚เธ„เธ•เธฃเธ‹เนˆเธฒ

tag ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
八角[bā jiǎo, ㄅㄚ ㄐㄧㄠˇ, 八角] anise; star anise; aniseed; octagonal
对抗性[duì kàng xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 对抗性 / 對抗性] antagonistic
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed
敌手[dí shǒu, ㄉㄧˊ ㄕㄡˇ, 敌手 / 敵手] antagonist
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
[chèn, ㄔㄣˋ, 趁] avail oneself of; take advantage of
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, 好处 / 好處] benefit; advantage
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
雄鹿[xióng lù, ㄒㄩㄥˊ ㄌㄨˋ, 雄鹿] buck; stag
分期[fēn qī, ㄈㄣ ㄑㄧ, 分期] by stages; staggered; step by step
卡塔赫纳[Kǎ tǎ hè nà, ㄎㄚˇ ㄊㄚˇ ㄏㄜˋ ㄋㄚˋ, 卡塔赫纳 / 卡塔赫納] Cartagena
[bó, ㄅㄛˊ, 葧] Heleocharis plantaginea
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 入学率 / 入學率] percentage of children who enter school
吉大港[jí dà gǎng, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄍㄤˇ, 吉大港] Chittagong (Bangladesh port city)
摩亨佐・达罗[Mó hēng zuǒ, ㄇㄛˊ ㄏㄥ ㄗㄨㄛˇ· da2 luo2, 摩亨佐・达罗 / 摩亨佐・達羅] Moenjo-daro, capital of Indus valley civilization c. 2000 BC, Sind province, Pakistan, UNESCO World Heritage Site
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
茅屋[máo wū, ㄇㄠˊ , 茅屋] cottage
茅舍[máo shè, ㄇㄠˊ ㄕㄜˋ, 茅舍] cottage; hut
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, 歪歪扭扭] crooked; not straight; staggering from side to side
世界文化遗产[shì jiè wén huà yí chǎn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, 世界文化遗产 / 世界文化遺產] World cultural heritage
文化遗产[wén huà yí chǎn, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄧˊ ㄔㄢˇ, 文化遗产 / 文化遺產] cultural heritage
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, 支持度] degree of support; percentage of vote
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, 捣毁 / 搗毀] destroy; sabotage; smash
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, 对口词 / 對口詞] dialog (for stage performance)
下场门[xià chǎng mén, ㄒㄧㄚˋ ㄔㄤˇ ㄇㄣˊ, 下场门 / 下場門] exit door (of the stage)
功耗[gōng hào, ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ, 功耗] electric consumption; power wastage
雏形[chú xíng, ㄔㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 雏形 / 雛形] embryonic form; fledgling stage; prototype
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 利用] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize

tag ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag
タグライン[, tagurain] (n) tag line; tagline
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival)
値札[ねふだ, nefuda] (n) price tag (mark, label)
目隠し鬼[めかくしおに, mekakushioni] (n) game of (blindfolded) tag similar to the children's swimming pool game "Marco Polo"
符丁;符帳;符牒[ふちょう, fuchou] (n) (1) mark; symbol; sign; (2) code; cipher; (3) password; (4) secret jargon; argot; code; (5) secret price tag
簡札[かんさつ, kansatsu] (n) wooden tag
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin
追い掛けっこ;追いかけっこ[おいかけっこ, oikakekko] (n) chasing one another; playing tag
連れ歩く[つれあるく, tsurearuku] (v5k) (1) to walk with; to make someone tag along; (2) to carry around (esp. a child); to carry about
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis)
アイボリー板紙[アイボリーいたがみ, aibori-itagami] (n) ivory paper
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[, adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P)
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural)
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort
アンタゴニスト[, antagonisuto] (n,adj-f) antagonist
アンタゴニズム[, antagonizumu] (n) antagonism
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort
インタープリタ型言語[インタープリタかたげんご, inta-purita katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタリオ[, intario] (n) intaglio
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エプロンステージ[, epuronsute-ji] (n) apron stage
エレクトロコテージ[, erekutorokote-ji] (n) (abbr) electronic cottage
エレクトロニックコテージ[, erekutoronikkukote-ji] (n) electronic cottage
オオバコ科;車前科[オオバコか(オオバコ科);おおばこか(車前科), oobako ka ( oobako ka ); oobakoka ( kuruma zenka )] (n) Plantaginaceae (the plantain family)
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
オンステージ[, onsute-ji] (n) on stage
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タグ[たぐ, tagu] tag
データタグ[でーたたぐ, de-tatagu] data tag
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern
名札[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag
省略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end tag, closing tag
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile
コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics
コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game
ジャンタグ[じゃんたぐ, jantagu] JWNTUG
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage
ステージ[すてーじ, sute-ji] stage
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell)
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR)
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data
データ段階化[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging
パーセント[ぱーせんと, pa-sento] percentage
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics
二段化構成[にだんかこうせい, nidankakousei] two stage configuration
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
供給停止[きょうきゅうていし, kyoukyuuteishi] outage
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial
同相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP)
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system
多義性[たぎせい, tagisei] polysemy
多義語[たぎご, tagigo] polyseme
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] multilingual thesaurus
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
手続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent

tag ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
กลัด[v.] (klat) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag ; pin on ; pin together FR: agrafer ; épingler
ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง[n. exp.] (pāi tit kra) EN: luggage tag FR: étiquette de bagage [f]
ตามเดียะ[v. exp.] (tām dia) EN: tag along ; tag after ; tail ; follow on the heels of FR:
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]
แท็ก[n.] (thaek) EN: tag FR: étiquette [f]
แท็กกระเป๋า[n. exp.] (thaek krapa) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
แท็กสัมภาระ[n. exp.] (thaek samph) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
แถบ[n.] (thaēp) EN: stripe ; strip ; streak ; bar ; tap ; tag ; band FR: bande [f] ; ruban [m]
ตี่จับ[n.] (tījap) EN: tag FR:
ติดฉลาก[v. exp.] (tit chalāk) EN: stick on a label ; label ; tag FR: étiqueter
ไอจี[TM] (Ai-Jī ) EN: IG (Instagram) FR:
อาคารจอดรถ[n. exp.] (ākhān jøt r) EN: parking garage FR: parking à étages [m]
อากรฆ่าสัตว์[n. exp.] (ākøn khā sa) EN: animal slaughter tax FR: taxe d'abattage [m]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อังกนะ[n.] (angkana) EN: sealing FR: cachetage [m]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
เอารัดเอาเปรียบ[v.] (aorat-aoprī) EN: take advantage of ; exploit FR:
อาศรม ; อาศรมบท[n.] (āsom ; āsom) EN: ashram ; hermitage ; dwelling place of an ascetic FR: ashram [m] ; ermitage [m]
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility FR:
อัตราปันส่วน[n. exp.] (attrā pansū) EN: ratio FR: pourcentage [m]
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent FR: pourcentage [m]
อัตราส่วน[n.] (attrāsūan) EN: ratio ; rate ; percentage FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m] ; proportion [f]
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage FR: conclusion [f] ; fin [f]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง[xp] (baeng kan j) EN: go dutch FR: partager moitié moitié
แบ่งเค้ก[v. exp.] (baeng khēk) EN: cut a cake FR: partager le gâteau ; couper un gâteau
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปันกันได้[adj.] (baengpan ka) EN: FR: partageable
แบ่งปันประสบการณ์[v. exp.] (baengpan pr) EN: FR: partager son expérience
แบ่งเป็นสอง 2 ส่วน = แบ่งเป็นสองส่วน[v. exp.] (baeng pen s) EN: divide in two FR: partager en deux
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage FR: bungalow [m] ; cottage [m]
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ; peak ; mount ; mountain FR: mont [m] ; montagne [f]
บ้านสามชั้น [n. exp.] (bān sām cha) EN: FR: maison à deux étages [f]
บ้านสองชั้น [n. exp.] (bān søng ch) EN: FR: maison à étage [f]
บราลี[n.] (barālī) EN: small pinnacle ornamentation (along a roof ridge) FR: épi de faîtage [m]
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wē) EN: clocking-in card ; time card FR: carte de pointage [f]

tag ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ultimo {m}; letzter Tag des Monats | per Ultimo | bis Ultimolast (day) of the month | by the end of the month | till the last minute
Abbau {m}; Demontage
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Sabotageakt {m}act of sabotage
Amtsbonus {m}advantage of incumbency
Vorteilsregel {f}advantage law
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon
Devisenhandel {m}agiotage
vereinbart; abgestimmt {adj} | aufeinander abgestimmtagreed | mutually agreed
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
antagonistisch; feindlich {adj}antagonistic
Appartement {n}; Etagenwohnung
Montageanleitung {f}; Montageanweisung
Basisspannung {f}base voltage
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Geburtstag {m} | Geburtstage
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage
Falter {m}; Tagfalter
Weihnachtszeit {f}; Weihnachtstage
Klausurtagung {f} | dreitägige Klausurtagung
Aufenthaltsraum {m}; Tagesraum
Lotsenzwang {m}compulsory pilotage
Kongress {m}; Tagung
ansteckend; übertragbar {adj} (durch Berührung) | nicht ansteckendcontagious | noncontagious
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Heimindustrie {f}cottage industry [Br.]
Kulturerbe {n}cultural heritage
Tagblatt {n} | Tagblätter
Tagesleistung {f} | Tagesleistungen
Tagegeld {n}; Taggeld
Ausstellungsdatum {n}; Ausgabetag
Tagedieb {m} | Tagediebe
Bußtag {m} | Bußtage
Ruhetag {m} | Ruhetage
Tag {m} | Tage
Tagesausflug {m} | Tagesausflüge
Kindertagesstätte {f}; Tagesstätte
Tagesanbruch {m} | bei Tagesanbruchdaybreak | at break of the day

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tag
Back to top