ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lame*, -lame-

lame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lame (adj.) (ขา) พิการ See also: (เดิน) กะโผลกโซเซ, เป๋ Syn. crippled, disabled
lame (adj.) ไม่ได้เรื่อง See also: ใช้ไม่ได้, อ่อน Syn. weak, clumsy, inadequate, unsatisfactory
lame duck (idm.) (บางคนหรือบางสิ่ง) ที่ไร้ประโยชน์
lamella (n.) ลักษณะโครงสร้างที่เป็นชั้นบางๆ
lamemter (n.) คนเศร้าโศก See also: คนคร่ำครวญ Syn. griever, weeper
lameness (n.) การเคลื่อนไหวอย่างกระโผลกกระเผลก See also: การเคลื่อนไหวอย่างโขยกเขยก
lament (n.) ความโศกเศร้าเสียใจ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, การคร่ำครวญ
lament (vt.) ทำให้โศกเศร้า See also: ทำให้เสียใจมาก Syn. grieve, mourn
lament (n.) บทกลอนหรือเพลงไว้อาลัยผู้ตาย
lament (vi.) โศกเศร้า See also: ทุกข์โศก, เสียใจ, โทมนัส Syn. grieve, mourn
lament for (phrv.) คร่ำครวญถึง See also: ร้องไห้ฟูมฟายถึง Syn. grieve for, mourn for
lament over (phrv.) คร่ำครวญเกี่ยวกับ See also: ร้องไห้ฟูมฟายเกี่ยวกับ Syn. grieve over, sorrow over
lamentable (adj.) น่าเสียใจ See also: น่าโศกเศร้า Syn. grievous, deplorable
lamentation (n.) การคร่ำครวญ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ Syn. sorrow, regretfulness
Lamentations (n.) ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล
lamented (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจ, อาลัย Syn. mourned for
lamenting (adj.) อยากร้องไห้ See also: ซึ่งรู้สึกจะร้องไห้ Syn. weeping, mournful
English-Thai: HOPE Dictionary
lame(เลม) {lamed,laming,lames} adj. ขาเสีย,ขาพิการ,ขาเป๋,พิการ,ใช้ไม่ได้,อ่อนแอ, (เหตุผล) ไม่เพียงพอ,ฟังไม่ขึ้น. vt. ทำให้พิการ,ทำให้บกพร่อง., See also: lameness n. ดูlame, Syn. crippled
lament(ละเมนทฺ') vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,โศกเศร้า,โทมนัส., See also: lamenter n., Syn. sorrow,grieve
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ,ความโศกเศร้า,
lamentationsn. ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. wailling
lamented(ละเมน'ทิด) adj. โศกเศร้า,เสียใจ,อาลัย., See also: lamentedly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
lame(adj) ขากะเผลก,ขาเสีย,ขัดยอก,กะพร่องกะแพร่ง,อ่อนแอ
lament(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้า,ความเสียใจ
lamentable(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,น่าโทมนัส
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lame duckเป็ดง่อย, ผู้ที่กำลังพ้นจากตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lamellaชั้นบาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lamentบทร้อยกรองพิลาป [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
lamellaลาเมลลา, ชั้นบาง, โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางซ้อนเป็นชั้น อยู่เป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า กรานา อยู่ภายในคลอโรพลาสต์ ลาเมลลามีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คลอโรฟิลล์ โปรตีน ไขมัน และ แคโรทีนอยด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง่อย (adj.) lame See also: crippled, disabled Syn. พิการ, ง่อยเปลี้ยเสียขา Ops. ปกติ
กะเผลก (adv.) lamely See also: stumblingly Syn. กะโผลกกะเผลก, เขยก
กะโผลกกะเผลก (adv.) lamely See also: stumblingly Syn. เขยก, กะเผลก, โขยกเขยก
ง่องแง่ง (adv.) lamely See also: limpingly, slowly, difficulty Syn. กระง่องกระแง่ง, กระย่องกระแย่ง Ops. กระฉับกระเฉง
โผลกเผลก (adv.) lamely See also: limpingly Syn. กะโผลกกะเผลก Ops. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง
ระโหง (v.) lamely tall See also: high and isolated Syn. สูงง่อนแง่น, สูงโดด
สูงง่อนแง่น (v.) lamely tall See also: high and isolated Syn. ระโหง, สูงโดด
สูงโดด (v.) lamely tall See also: high and isolated Syn. สูงง่อนแง่น, ระโหง
โถงเถง (v.) lamely tall See also: high and isolated Syn. สูงง่อนแง่น, ระโหง, สูงโดด
ครวญถึง (v.) lament See also: cry over, bemoan, moan, complain, bewail, wail Syn. คร่ำครวญ, ครวญคร่ำ
คร่ำครวญ (v.) lament See also: moan and groan, grieve Syn. ครวญ, ร่ำไห้, โหยไห้, รำพัน Ops. ร่าเริง, ยินดี, ครึกครื้น
รำพัน (v.) lament See also: moan and groan, grieve Syn. ครวญ, ร่ำไห้, โหยไห้ Ops. ร่าเริง, ยินดี, ครึกครื้น
อาดูร (v.) lament See also: grieve, mourn Syn. เดือดร้อน, ทุกขเวทนา, เจ็บปวด Ops. สบายใจ, สุขใจ, ดีใจ
โอดกาเหว่า (v.) lament See also: cry, bemoan, moan Syn. โอดครวญ, คร่ำครวญ
กล่าวร้าย (v.) blame See also: accuse Syn. นินทา, กล่าวโทษ, ตำหนิ, ว่าร้าย
ครหา (v.) blame See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ Ops. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ
ความรุ่งเรือง (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความรุ่งเรือง (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญ (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญ (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He will blame you for carelessnessเขาจะตำหนิคุณที่สะเพร่า
Don't you blame them?คุณจะไม่ตำหนิพวกเขาใช่ไหม?
You're all to blame!เธอทุกคนต้องได้รับการตำหนิ
But if you ain't, don't blame meแต่ถ้าไม่ก็อย่าได้ตำหนิฉันนะ
If something happens to him, my parents will blame meถ้าบางสิ่งเกิดขึ้นกับเขา พ่อแม่ก็จะตำหนิฉัน
Why do you put all the blame on yourself?ทำไมเธอถึงได้ตำหนิตัวเองทั้งหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ricki, your accent is as lame as your playing.นายจะชี้แนะอะไร กับการเล่นกีต้าร์ของฉันล่ะ
That book was written by a bunch of stupid girls who make up rumors because they're bored with their own lame lives.สมุดบ้านั่น แค่ถูกใครบางคนแต่งขึ้น เด็กผู้หญิงโง่ๆซักคน ที่สร้างข่าวลือ เพราะพวกหล่อนเบื่อหน่าย กับชีวิตซ้ำซากของพวกหล่อน
That's a lame excuse!เป็นข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้นเลยนะคะ !
I guess I've always had my suspicions the quick exits, the miraculous recoveries, the lame excuses.ทุกๆครั้งที่ฉันสงสัยสิ่งที่เธอทำ อย่างที่เธอหายตัวออกจากห้อง ฉันบอกตัวเองว่าเป็นเรื่องบังเอิญแบบมหัศจรรย์,เป็นข้อแก้ตัวที่ไม่เข้าท่า
Oh, lame saint".Oh, lame saint."( โอ้ ปีศาจจอมเหี้ยม โอ้ นักบุญพิการ )
Oh, lame saint" becomes:Oh, lame saint" สลับได้เป็น
If you're too lame to do it, we can get Ellie.หากคุณกำลังอ่อนแอเกินไปที่จะทำ เราจะใช้ เอลลี่
He's got all these lame ideas about what being gay is like, but he needs you to come in and provide the horny details.เค้าสับสน ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไร ไม่แน่ใจว่าที่ทำมาน่ะ ถูกต้องใหม
Did that sound as lame as I think it did?มันฟังดูไม่น่าเชื่อใช่มั้ย
It's a lame self-justification.มันเป็นข้อแก้ตัวน้ำขุ่นๆน่ะ
If that's your lame attempt to keep me from calling your parents... it worked.ถ้านั้นคือความพยายามที่ไม่ได้เรื่องของเธอ ที่จะไม่ให้ฉันโทรบอกพ่อแม่เธอ มันได้ผล ฉันจะทำ
And batista didn't do anything. talk about lame -- he fucking sat there.และบาทิสต้าก็ไม่ทำอะไรเลย แย่มาก นั่งอย่างเดียวเลย

lame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跛子[bǒ zi, ㄅㄛˇ ㄗ˙, 跛子] lame person; cripple
感遇诗[gǎn yù shī, ㄍㄢˇ ㄩˋ ㄕ, 感遇诗 / 感遇詩] a lament (poem)
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, 激起] arouse; excite; inflame
蹇涩[jiǎn sè, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄜˋ, 蹇涩 / 蹇澁] awkward; lame; difficulty (esp. in moving); not smooth
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 咎] blame
[yuàn, ㄩㄢˋ, 怨] blame; complain
[chì, ㄔˋ, 斥] blame; reprove; reprimand
归咎[guī jiù, ㄍㄨㄟ ㄐㄧㄡˋ, 归咎 / 歸咎] blame; declare to be at fault
火焰[huǒ yàn, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ, 火焰 / 火燄] blaze; flame
[biāo, ㄅㄧㄠ, 熛] blaze; flame flaring
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
火柱[huǒ zhù, ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨˋ, 火柱] column of flame
仙客来[xiān kè lái, ㄒㄧㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ, 仙客来 / 仙客來] cyclamen
[zé, ㄗㄜˊ, 责 / 責] duty; responsibility; to reproach; to blame
不是[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, 不是] fault; blame
[wāng, ㄨㄤ, 尪] feeble; lame
原纤维[yuán xiān wéi, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 原纤维 / 原纖維] fibril; protofilament
丝状物[sī zhuàng wù, ㄙ ㄓㄨㄤˋ ˋ, 丝状物 / 絲狀物] filament
火光[huǒ guāng, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄤ, 火光] flame; blaze
火焰喷射器[huǒ yàn pēn shè qì, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄆㄣ ㄕㄜˋ ㄑㄧˋ, 火焰喷射器 / 火焰噴射器] flamethrower
[yán, ㄧㄢˊ, 炎] flame; inflammation; -itis
[yàn, ㄧㄢˋ, 焱] flames
[chì, ㄔˋ, 炽 / 熾] flame; blaze
[yàn, ㄧㄢˋ, 焰 / 燄] flame
[yàn, ㄧㄢˋ, 爓] flame
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
感遇[gǎn yù, ㄍㄢˇ ㄩˋ, 感遇] gratitude for good treatment; to sigh; to lament
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, 罪] guilt; crime; fault; blame; sin
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, 发炎 / 發炎] inflamed from infection or injury; inflamation
[yuān, ㄩㄢ, 眢] inflamed eyelids; parched
红肿[hóng zhǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˇ, 红肿 / 紅腫] inflamed; red and swollen
[qī, ㄑㄧ, 凄] intense cold; frigid; dismal; grim; lamentable; mournful
中间纤维[zhōng jiān xiān wéi, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ, 中间纤维 / 中間纖維] intermediate filament
可悲[kě bēi, ㄎㄜˇ ㄅㄟ, 可悲] lamentable
哀叹[āi tàn, ㄞ ㄊㄢˋ, 哀叹 / 哀嘆] lament; bewail; bemoan
哀江南赋[Āi Jiāng nán fù, ㄞ ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ ㄈㄨˋ, 哀江南赋 / 哀江南賦] Lament for the South, long poem in Fu style by Yu Xin 庾信|庾信 mourning the passing of Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝
哀辞[āi cí, ㄞ ㄘˊ, 哀辞 / 哀辭] lament
[wāng, ㄨㄤ, 尢] lame
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 悲声载道 / 悲聲載道] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around

lame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラメ[, rame] (n) lame (cloth made from gold or silver thread) (fre
レームダック;レイムダック[, re-mudakku ; reimudakku] (n) lame duck
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P)
萎える[なえる, naeru] (v1,vi) to wither; to droop; to be lame
ウィラメット[, uirametto] (n) {comp} Willamette
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby
オリンピック聖火[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch
お粗末;御粗末[おそまつ, osomatsu] (adj-na) poor; lame; ill-prepared
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
シクラメン[, shikuramen] (n) cyclamen (esp. species Cyclamen persicum) (lat
とろ火[とろび, torobi] (n) low flame (heat, gas)
のか[, noka] (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle)
フィラメント[, firamento] (n) filament
フラメンコ[, furamenko] (n) flamenco; (P)
フラメンコギター[, furamenkogita-] (n) flamenco guitar
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens)
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P)
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames
ヤンマ[, yanma] (n) lamenting (ger
ラメラ[, ramera] (n) lamella
中層[ちゅうそう, chuusou] (n) medium-rise (building); medium depth (water); medium layer; middle lamella
何方も何方[どっちもどっち, docchimodocchi] (exp) (id) They are both to blame
充血した[じゅうけつした, juuketsushita] (adj-f) congested; bloodshot; inflamed
叩く(P);敲く[たたく(P);はたく, tataku (P); hataku] (v5k,vt) (1) to strike; to clap; to knock; to dust; to beat; (2) (たたく only) to play drums; (3) (たたく only) to abuse; to flame (e.g. on the Internet); to insult; (4) (はたく only) to use up money; (P)
号泣[ごうきゅう, goukyuu] (n,vs) crying aloud; lamentation; wailing; (P)
吹き消す[ふきけす, fukikesu] (v5s,vt) to blow out (a flame)
呵責[かしゃく, kashaku] (n) blame; accusation; torture; maltreatment; pangs (of conscience)
咎める[とがめる, togameru] (v1) to blame; to find fault; to challenge; to threaten; to take someone to task; to aggravate (an injury); (P)
哀傷歌[あいしょうか, aishouka] (n) lament; elegy; dirge; funeral song
哀哭[あいこく, aikoku] (n,vs) grief; mourning; lamentation
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P)
哀悼痛惜[あいとうつうせき, aitoutsuuseki] (n) condolence; mourning; sorrow; lamentation
哀歌[あいか, aika] (n,adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible)
喧嘩両成敗;けんか両成敗[けんかりょうせいばい, kenkaryouseibai] (exp) in a quarrel, both parties are to blame
嗟嘆[さたん, satan] (n,vs) lamentation
嘆;歎[たん, tan] (n) (1) sigh; (2) grief; lamentation
嘆き(P);歎き[なげき, nageki] (n) grief; lamentation; (P)
嘆く(P);歎く[なげく, nageku] (v5k,vi) to sigh; to lament; to grieve; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
罵倒メール[ばとうメール, batou me-ru] flame (e-)mail
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆く[なげく, nageku] Thai: โอดครวญ English: to lament

lame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบมีด[n. exp.] (bai mīt) EN: blade FR: lame [f] ; tranchant [m]
ใบมีดโกน[n. exp.] (bai mītkōn) EN: razor blade ; blade FR: lame de rasoir [f]
เดี้ยง[adj.] (dīeng) EN: out of action ; lame ; out of order ; kaput (obsol., vulg.) FR:
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
โขยก[adj.] (khayōk) EN: crippled ; hobbled ; lame FR:
มีดโกน[n.] (mītkōn) EN: razor ; straight razor FR: rasoir à lame [m] ; rasoir [m] ; rasoir mécanique [m]
มีดกรีดกล้วย[n.] (mītkrītklūa) EN: FR: couteau à lame courbée [m]
มีดพับสปริง[n.] (mītphapsapr) EN: FR: couteau à lame éjectable [m]
มีดสั้น[n.] (mītsan) EN: FR: couteau à lame courte [m]
มีดสปริง[n.] (mītsapring) EN: FR: couteau à lame éjectable [m]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled ; paralysed FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme ; estropié ; impotent
ง่อยเปลี้ยเสียขา[adj.] (ngøiplīasīa) EN: lame ; crippled ; disabled FR:
สิงห์เดี้ยง[n. exp.] (sing dīeng) EN: lame duck FR:
ตาย[v.] (tāi) EN: be paralyzed ; be disabled ; be crippled ; be incapacitated ; be lame FR:
อาดูร[v.] (ādūn) EN: lament FR:
อาดูร[adj.] (ādūn) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR: souffrance [f]
อาดุระ[adj.] (ādura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
อัคนิคณะ[n.] (aknikhana =) EN: flame FR: flamme [f]
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell FR: infecter ; envenimer
อักเสบ[adj.] (aksēp) EN: infected ; inflamed FR:
อาตุระ[adj.] (ātura) EN: suffering ; grieving ; lamenting FR:
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang j) EN: the country will be in flames FR: le pays va s'enflammer
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ชวาล[n.] (chawān) EN: flame ; lamp FR: flamme [f]
ฉิน[v.] (chin) EN: blame ; condemn FR:
โชติ[n.] (chōt) EN: flame ; brightness FR:
โชติ-[pref.] (chōti-) EN: flame ; brightness FR:
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful FR: taré
ดาดตะกั่ว [n.] (dāttakūa) EN: Red ivy ; Red flame ivy FR:
ดอกจาน[n.] (døk jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ดุ[v.] (du) EN: blame ; censure ; scold ; reproach ; reprove ; reprimand ; rebuke ; admonish ; castigate FR: reprocher ; réprimander
ดวงประทีป[n.] (dūang prath) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light FR: lampe [f] ; torche [f]
เอ็ด[v.] (et) EN: scold ; blame ; reproach ; yell at FR: crier ; faire du vacarme
ไฟ[n.] (fai) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
ไฟลุกโชน[v. exp.] (fai luk chō) EN: blaze ; flame ; burn over FR:
ฟลาเมงโก[n.] (flāmēngkō) EN: flamenco FR: flamenco [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong ; foithong ; sweet egg-serpentine ; golden thread FR: foi thong ; foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
หา[v.] (hā) EN: accuse ; impeach ; charge ; denounce ; blame ; indict FR: accuser ; charger
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter

lame ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpenveilchen {n} [bot.]cyclamen
Lamelle {f} | feste Lamelleblade (sipe); sipe (tread pattern) | fixed blade
Schuld {f} | jdm. an etw. die Schuld geben | die Schuld bekommen | die Schuld auf sich nehmen | die Schuld tragenblame | to put the blame on sb. for sth.; to lay the blame on sb. for sth. | to get the blame | to take the blame | to bear the blame
tadellos {adj} | tadelloser | am tadellosestenblameless | more blameless | most blameless
Profil {n} (Reifen) | asymmetrisches Profil | feingegliedertes Profil | lamelliertes Profil | nicht richtungsgebundenes Profil | offenes Profil | Profil mit Längsrippen | unterbrochenes Profiltread | asymmetric tread | ribbed tread | siped tread | non-directional tread | open tread | tread pattern with circumferential tread ribs | broken pattern
Heizstrom {m}filament current
Flamenco {m}flamenco
Flammenhärtung {f}flame hardening
Flammenlänge {f}flame length
Flammenwächter {m}flame monitor
Flammenbrustschnäpper {m} [ornith.]Flame Robin
Zweifleck-Kardinalbarsch {m} (Apogon pseudomaculatus) [zool.]flame cardinal
Lamelle {f} [techn.]lamella
Lamelle {f}; Kühlerlamelle
lahm {adj} | lahmer | am lahmstenlame | lamer | lamest
Parlamentsabgeordnete {m,f}; ParlamentsabgeordneterMember of Parliament
Novelle {f} (Parlament)amendment
Fraktion {f} (Parlament)parliamentary party
Parlamentär {m}; Parlamentärin
Promenade {f}alameda
Samenfaden {m}seminal filament
Flammenmeer {m}sea of flames; sheet of flames
Alleinschuld {f}sole blame; sole responsibility
Geschäftsordnung {f} (Parlament)standing orders
Sultanspecht {m} [ornith.]Greater Flame-backed Woodpecker
Totenklage {f}dirge; lament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lame
Back to top