ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wail*, -wail-

wail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wail (vi.) ร้องไห้คร่ำครวญ Syn. groan, lament, moan, whine
wail (vt.) ร้องไห้คร่ำครวญ
wail (vi.) ส่งเสียงร้องแหลมยาว
wail (n.) การส่งเสียงร้องแหลมยาว See also: เสียงร้องคร่ำครวญ
wail for (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญ (เสียงดังโหยหวน) Syn. weep for
wail over (phrv.) ร้องไห้คร่ำครวญกับ
wailer (n.) ผู้ร้องคร่ำครวญ Syn. complainer, whiner
wailful (adj.) ซึ่งส่งเสียงคร่ำครวญ Syn. mournful, sorrowful
wailfully (adv.) อย่างคร่ำครวญ Syn. mournfully, sorrowfully
wailing (n.) เสียงร้องแหลมยาว See also: เสียงคร่ำครวญ Syn. wail, lamentation, mourning, weeping
English-Thai: HOPE Dictionary
wail(เวล) vi. vt.,n. (การ,เสียง) คร่ำครวญ,ร้องคร่ำครวญ,ร่ำไห้,ร้องโหยหวน, (ลม) พัดเสียงดังโหยหวน,ร้องสะอึกสะอื้น, See also: wailer n. wailingly adv., Syn. mourn,grieve,cry
English-Thai: Nontri Dictionary
wail(n) การครวญคราง,การโอดครวญ,การร่ำไห้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่นเพ้อ (v.) wail See also: weep, cry, bemoan, bewail, moan Syn. คร่ำครวญ, รำพัน
รำพัน (v.) wail See also: weep, cry, bemoan, bewail, moan Syn. คร่ำครวญ, บ่นเพ้อ
วิลาป (v.) wail See also: weep, cry, bemoan, bewail, moan Syn. คร่ำครวญ, บ่นเพ้อ, รำพัน
โศกา (v.) wail See also: cry, weep, moan, bemoan, bewail Syn. โศกี, อาดูร, เศร้าโศก
โศกี (v.) wail See also: cry, weep, moan, bemoan, bewail Syn. อาดูร, เศร้าโศก
โหยไห้ (v.) wail See also: bemoan, lament, bewail, moan Syn. ครวญถึง, ฟูมฟาย, ครวญคราง, ร่ำไห้, คร่ำครวญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was about to rush in and help her when I saw Katherine pick up this candlestick and just wail on him.ผมเกือบจะเข้าไปข้างในช่วยเธอ ผมเห็นแคทเธอรีนหยิบเชิงเทียน แล้วฟาดไปที่เขา
"From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed in waves before the coming storm."พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ แล้วลุงเฮนรี่กับโดโรธีก็มองเห็น... หญ้าสูงที่เอนลงเพราะสายลมพัด เตือนว่าพายุกำลังจะมาถึง
"Kill the Wicked Witch of the West." " From the far north they heard a low wail of the wind and Uncle Henry and Dorothy could see where the long grass bowed before the coming storm.""สังหารแม่มดเจ้าเล่ห์แห่งตะวันตก" "พวกเขาได้ยินเสียงลมหวีดหวิว มาจากทางเหนือ
And y'all just trot me out at the end of every number so I can wail on the last note.เขาเป็นสปาย หนูแน่ใจ
Shit! POLICE SIRENS WAIL You OK?แม่งเอ้ย คุณโอเคนะครับ
Didn't I wail like the ugliest baby in the world?ฉันร้องไห้คร่ำครวญ เหมือนเด็กที่น่าเกลียดที่สุดในโลกใช่ไหม?
♪ You gotta jump, jive and then you wail#9834; You gotta jump, jive and then you wail #9834;
♪ You gotta jump, jive and then you wail ♪ All right.#9834; You gotta jump, jive and then you wail #9834; เอาละ
♪ And then you wail#9834; And then you wail #9834;
Let's clean this up. ♪ You can holler, you can wail ♪ ♪ you can swing, you can flail ♪ทำให้ถูกต้องซะ คุณเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี \ เสียด้วยนะ, ชอว์ มีผู้หญิงเป็นลมที่ถนน
Hey, uh, little help here? ♪ You can holler, you can wail ♪ ♪ you can blow what's left of my right mind ♪เฮ้,อ้า, ขอความช่วยเหลือตรงนี้หนอย หล่อนอาจจะฮอต
♪ You can holler, you can wail ♪ ♪ you can blow what's left of my right mind ♪ ♪ you can swing, you can flail ♪แค่ในตอนที่คุณเปลี่ยนใจผม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหล่อนสร้างความประทับใจมากแค่ไหน

wail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭天抹泪[kū tiān mǒ lèi, ㄎㄨ ㄊㄧㄢ ㄇㄛˇ ㄌㄟˋ, 哭天抹泪 / 哭天抹淚] to wail and whine; piteous weeping
[jiū, ㄐㄧㄡ, 啾] wailing of child; chirp
凄风苦雨[qī fēng kǔ yǔ, ㄑㄧ ㄈㄥ ㄎㄨˇ ㄩˇ, 凄风苦雨 / 凄風苦雨] lit. mourning the wind and bewailing the rain; fig. in a wretched plight; miserable circumstances
哀叹[āi tàn, ㄞ ㄊㄢˋ, 哀叹 / 哀嘆] lament; bewail; bemoan
[áo, ㄠˊ, 嗷] loud clamor; the sound of wailing
哀号[āi háo, ㄞ ㄏㄠˊ, 哀号 / 哀號] to cry piteously; anguished wailing; same as 哀嚎
[táo, ㄊㄠˊ, 啕 / 咷] wail
[táo, ㄊㄠˊ, 啕] wail
凄梗[qī gěng, ㄑㄧ ㄍㄥˇ, 凄梗] wailing; choking with sobs
哀泣[āi qì, ㄞ ㄑㄧˋ, 哀泣] wail
怨声[yuàn shēng, ㄩㄢˋ ㄕㄥ, 怨声 / 怨聲] wail; lament; voice of complaint

wail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
号泣[ごうきゅう, goukyuu] (n,vs) crying aloud; lamentation; wailing; (P)
哀号[あいごう, aigou] (n,vs) moan; wailing
慟哭[どうこく, doukoku] (n,vs) wailing; lamentation
泣き悲しむ;泣悲しむ[なきかなしむ, nakikanashimu] (v5m) to wail; to cry over; to bewail
泣き頻る[なきしきる, nakishikiru] (v5r,vi) to wail; to cry; to sob bitterly
鬼哭[きこく, kikoku] (n) (arch) wailings of a restless ghost
鬼哭啾々;鬼哭啾啾[きこくしゅうしゅう(uK), kikokushuushuu (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) spine-chilling (hair-raising) (like the wailing and weeping of a restless ghost)

wail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไห้[v.] (hai) EN: cry ; weep ; sob ; blubber ; wail FR: pleurer ; fondre en larmes ; se lamenter
โหยหวน[v.] (hōihūan) EN: groan ; moan for ; lament ; wail FR:
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve ; wail FR: gémir ; se lamenter
ครวญคร่ำ[v. exp.] (khrūan khra) EN: weep and wail incessantly ; cry over FR:
แง[onomat.] (ngaē) EN: wail ; [sound of a child crying] FR: vagissement [m] ; cri du nouveau-né [m]
แง ๆ[onomat.] (ngaē-ngaē) EN: wail ; [sound of a child crying] FR: vagissement [m] ; cri du nouveau-né [m]
อ้อน[v.] (øn) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé
โอด[v.] (ōt) EN: cry ; lament ; bemoan ; complain ; wail ; weep FR: pleurer ; se lamenter
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail FR: gémir ; se lamenter
ปล่อยโฮ[v. exp.] (plǿi hō) EN: cry out ; cry loudly ; wail FR:
ร่ำไห้[v.] (ramhai) EN: wail ; cry ; sob ; weep and wail incessantly FR: pleurer ; se lamenter
ร้องไห้จ้า[v. exp.] (rønghai jā) EN: cry loudly ; wail FR:
ร้องไห้คร่ำครวญ[v. exp.] (rønghai khr) EN: wail FR: se lamenter
สะอึกสะอื้น[v.] (sa-euksa-eū) EN: sob ; weep ; wail ; mourn FR: larmoyer ; sangloter
โศกา; โศกี[v.] (sōkā ; sōkī) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail ; lament FR: pleurer
วิลาป[v.] (wilāp) EN: wail FR:
ควายเหล็ก[n.] (khwāilek) EN: plough FR: charrue [f]
หน้าไหว้หลังหลอก[adj.] (nāwailanglō) EN: hypocritical FR: hypocrite
ไว้ลาย[v.] (wailāi) EN: do oneself justice ; be as good as ever ; show one's mettle ; leave behind one's reputation ; keep up one's reputation FR:
ยม[v.] (yom) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob FR:

wail ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wehklager {m}wailer
klaghaft {adv}wailfully
Trauercistensänger {m} [ornith.]Wailing Cisticola

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wail
Back to top